Pussy Riot: Člověk by hned byl pro zproštění obžaloby. Jenže něco tu skřípe.

Mnozí, kteří komentovali proces s dívčí skupinou, by chěli mít Rusko tam, kde ani sami nejsou.

Světové události
Jan Schneider | 18.08.2012
Protesty proti soudu nad Pussy Riot se konaly v řadě zemí světa.

Rusko bylo přistiženo v nedbalkách. Oproti své kondici před čtvrt stoletím je samozřejmě k nepoznání, ale ještě má mnoho co řešit. Nemluvě o tom, že mnozí by ho ještě ke všemu chtěli mít tam, kde ani sami nejsou.

Moskevský soud vynesl trest dvouletého nepodmíněného vězení pro dívčí trio s mnohoznačným názvem Pussy Riot. Skupina v maskách se dopustila krátkého vystoupení v jednom z center ruského pravoslaví, chrámu Krista Spasitele. Za to na ně dal trestní oznámení jakýsi církevní funkcionář, státní mašinérie tudíž musela konat a jakékoliv klidnější řešení bylo znemožněno. Odsouzeny však byly kvůli znesvěcení sakrálního prostoru a výtržnosti, ať je to jakkoliv podivné – nikoli však kvůli protestu proti Putinovi, i když to budou mnozí donekonečna omílat.

Typově pokrývají odsouzené celé spektrum ženské krásy. Je-li za celou akcí CIA, pak před prací jejího psychologa klobouk dolů! Děvenky se odvolají, jejich PR bude posíleno, a vzhůru do Holywoodu! Je fakt, že by se tam nejen neztratily, ale zastínily by i onu všelijak proslulou špiónku Annu Chapmanovou.

Jedna z dívek jako kdyby vystoupila z ikony, druhá orientální kráska, třetí zakavkazská Ruska, či co. Mladé, pěkné holky, člověk by byl hned pro zproštění obžaloby. Jenže tu něco skřípe.

Inkriminované vystoupení bylo několikavteřinové, a proto tam nemohl být přednesen text „punkové modlitby“, jak jej přičinlivě otiskují někteří aktivisté. Stav věci asi nejpřesněji zachycuje Tomáš Pecina, jehož klíčovou větu nutno ocitovat doslova: „Západní média z textu účelově vybírají Богородица, Путина прогони, pomíjejíce, že zpěvačky rappovaly např. také срань, срань, срань Господня, což svým čtenářům před 22.00 hod. rozhodně nepřeložím.“

Neslušnost, urážka, zločin

Co se vlastně v chrámu odehrálo, zaslouží hlubšího promyšlení. Dívky se jistě dopustily neslušného chování, samy to naznaly a omluvily se. Někteří věřící se jejich chováním cítili uraženi. Ostatně, není divu. Ortodoxní církev nikdy neslula přehnaným liberalismem, ale to ani fundamentální věřící židovští, muslimští, katoličtí ani protestantští – abychom se drželi nejbližšího okolí. Ostatně i mnozí nevěřící, nebo nekonfesně věřící, se takovýmto jednáním mohou cítit uraženi. Tou klíčovou otázkou však je, zdali takový skutek má být řešen jako trestný čin

Jak samy členky skupiny tvrdily (věrohodnost tohoto tvrzení necháme stranou, důležité je, že tento výrok zazněl), mají respekt k náboženství. Pak je tedy dobře se ptát, jak se to má k právu věřících lidí na nerušený výkon jejich náboženských svobod? Jaké ochrany požívají církevním právem či zvyklostmi veřejnosti zapovězené prostory? Mohou se věřící obrátit s žádostí o pomoc na světské orgány?

Moskevský soud vynesl verdikt: dva roky nepodmíněně.

A ještě jeden veledůležitý moment, který nutno zmínit, chceme-li dostát svým civilizačním kořenům. Co kdyby se totéž stalo našim přátelům, co kdyby se něco podobného stalo nám samým? Jak bychom snášeli „punkovou modlitbu“ ve Svatopetrském chrámu nebo v amerických evangelikálních sborech? Putin zauvažoval, jak by se asi punkerkám vedlo ve středoasijských republikách? Zajímavé by bylo představit si, co by se asi dělo u Zdi nářků, když tam všudypřítomní strážci morálky nekompromisně modrými lajntuchy zahalují už jen poodhalená dámská raménka.

Dlužno promyslet, co by asi punkerky provedly ve Spojených státech, proti propojení náboženství a politiky za G.W.Bushe, který jednání vlády zahajoval modlitbou. Možná, že by dosáhly alespoň toho, že by byl konečně nějaký (jejich) soudní proces přenášen v přímém přenosu i americkou televizí.

Politické versus náboženské

Podstatnou okolností při rozhodování soudu se stalo, že politický protest (právo na něj zpochybněno nebylo) se odehrál v sakrálním prostoru. Punkerky kalkulovaly, že narušení sakrálního prostoru zesílí mediální odezvu jejich politického protestu. Ta amplifikace se sice povedla, ale přinesla s sebou nepochybný morální šrám. A ten byl zase soudem amplifikován do podoby zločinu. Avšak tak násilně, že zase potvrdil oprávněnost protestu punkerek. Například větou, že chování obžalovaných bylo zavrženíhodné, ať již k němu došlo na církevní či jiné půdě, protože neodpovídá kánonu pravoslavné církve.

Zatažení třetích, nezúčastněných osob do konfliktu přiláká pozornost médií tím spíše, čím je nehoráznější

Na druhou stranu nutno přiznat, že koncept mediálního zesílení punkerské akce připomíná zneužívání médií, známé z jiné oblasti (sám terorismus však meritorně nemůže být s pojednávaným jevem srovnáván). Zatažení třetích, nezúčastněných osob do konfliktu přiláká pozornost médií tím spíše, čím je nehoráznější. V tomto případě byl tento mechanismus sklouben s představitelně alergickou reakcí církve a stupidní reakcí státu, což, znásobeno senzacechtivou chamtivostí médií, vedlo k tomuto neradostnému výsledku.

Zároveň však došlo k velkému paradoxu: punkerky údajně protestovaly proti velkému srůstání státu s církví. Ano, dopustil-li se církevní hodnostář ve svém svatostánku politické propagandy, pak svým způsobem udělil legitimitu i politicky motivovanému protestu v tomtéž svatostánku. Ovšem protest sám svým uskutečněním vlastně odstranil svůj původně legitimní důvod, neboť také přenesl politiku do kostela, proti čemuž původně protestoval.

Zobrazit diskusi
Reakcí:73

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

PUSSY RIOT: Čarnogurský vs Bukovskij (Lubomír Stejskal)

Doporučuji k přečtení. Jak to doopravdy je.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pussy-riot-carnogursky-vs-bukovskij-dwp-/p_spolecnost.asp?c=A120828_145330_p_spolecnost_wag

 

Bukovskij na otázku, zda bylo vhodné, aby ženy vběhly před chrámový oltář odpovídá:

"Tak určitě tím přitáhly pozornost ke zvláštnímu postavení, jemuž se dnes ve státě těší pravoslavná církev. A o to šlo. Církev a především moskevský patriarcha Kirill ( o němž i Bukovskij na jiném místě říká, že je starým důstojníkem KGB – pozn. L. S. ) letos před prezidentskými volbami apelovali na věřící, ať jsou volit Putina. Takhle prostě církev nemá do politiky vůbec mluvit. Celá ta punková modlitba v katedrále - Bohorodičko, vyžeň Putina – byla přímou reakci na angažmá církevních špiček v prezidentských volbách, církev si to vystoupení na sebe přivolala sama. A když stát kapelu obžaloval z blasfemie (rouhačství – pozn. L. S.), což nutně vyžaduje posudky a stanoviska církve, vyvolalo to úplně logicky veřejnou debatu o vztahu pravoslavná církev – Kreml."

Trestní zákoník ČR

Výtržnictví

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestne-ciny-paragrafy/vytrznictvi

§ 358
  Výtržnictví
   

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.

Více se dočtete na http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestne-ciny-paragrafy/vytrznictvi

Zamysleme se!

Záznam ČT z přímého přenosu čtení rozsudku (tlumočeno do ČJ)

vysílaný na ČT 24 - 10. srpna 2012 odpoledne.

Utkvěla mi v paměti mimo jiné dvě podstatná fakta.

1) Celé vystoupení Pussy Riot v kostele netrvalo ani minutu

2) Při vystoupení nepadlo jediné jméno politika

Na první pohled je jasné, že celý dlouhý monstrproces je spáchanému činu naprosto nepřiměřený a dva roky v lehčím typu vězení pro odsouzené je trestem zcela absurdním. Několik tisíc stran spisu, podivný přístup soudu k obžalovaným.... Viz úvodní komentář k ZÁZNAMU ČT z vyhlášení rozsudku:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10101491767-studio-ct24/212411058260817/

Celý záznam trvá přibližně 3 hodiny. Kdo jej neviděl, neměl by k celé kauze vyjadřovat jakékoli zásadní závěry.

;-)

O jméno žádného politika se

O jméno žádného politika se tu vůbec nejednalo. 

 

Předmětem stíhání členek skupiny není punková modlitba k Panně Marii, aby vyhnala Putina, nýbrž to, že svou produkci uskutečnily v Chrámu Krista Spasitele, tedy na místě, které je pro orthodoxní křesťany posvátné, a provedly ji způsobem, jenž byl značně hrubý a vulgární a nemohl být věřícími vnímán jinak než jako znesvěcení tohoto chrámu. V modlitbě byly na adresu církve užity vulgární výrazy a formulace typu срань, срань, срань Господня (hovno Boží).

Co čekali? Ale litujme je!

Trestní spravedlnost v Rusku prostě taková je, nemluvě o tom, že vystoupení bylo esteticky nevkusné, trapné a pro věřící jistě urážlivé. V jejich pojetí má pak exhibicionismus, souložení na veřejných prostranství nebo glorifikace homosexuality znamenat politickou svobodu. Světský suverén s církví ostatně tvořil v Rusku vždy státoprávní jednotu, jakýsi dualismus veřejné moci, takže je nemyslitelné, že by soud v praxi judikoval věc s ohledem na lidská práva nota bene západní
provenience (paradoxně ale Rusko je signatářem Evropské úmluvy o lidských právech). U soudu to bylo nakonec jasně řečeno: ruský stát nebude tolerovat takové chování, byť toto chování není excesivní z hlediska západního pojetí společenských hodnot. Tečka. Namítat lze jen ukrutnou výše trestu a extrémní podmínky v nápravné kolonii (stačila by pokuta s podmínečným trestem nebo hrabání listí) a nebezpečí, že budou pokračovat proticírkevní nálady, neboť církev se těch dívek nezastala ani nejzákladním projevem milosrdenství.

k článku..

Článek ukazuje konečně objektivnější pohled na běh událostí! Díky za něj.

Trest je přísný, ale odsouzení je zcela v pořádku

Trest je přísný, ale odsouzení je zcela v pořádku. Opět jsme svědky toho, jak pod praporem práva na "svobodu slova" jsou pošlapávány jiné svobody, v tomto případě svoboda na nerušené náboženské vyznání.

V případě PR se nejednalo o žádný omyl, ale zcela jasně naplánovanou provokaci, kdy i přes varování ochranky v chrámu vstoupily i do prostoru, kam smí vstupovat jen kněz při mši - a vulgárně zde vyřvávaly. Je to jejich volba, ovšem stejně tak je jejich volbou i trest, s nímž musely počítat.

Holt jim to neprošlo, jako v minulosti ta veřejná soulož v muzeu nebo masturbace s mrtvým kuřetem.

 

Celá ta akce v Chrámu Krista Spasitele byla jen mediální provokací, parazitující na náboženském cítění obyvatel Ruska.

 

Jak velmi trefně poznamenal v sobotních Lidových novinách patriarcha české pravoslavné církve - udělat tohle ty dívky v muslimské zemi v mešitě, tak už by nežily. A já dodávám - a nikdo by se nedivil.

odkazy

Doplňuji odkazy na předchozí "performance" Pussy Riot (tehdy ještě vystupovaly pod názvem Vojna - ale není problém je poznat):
Masturbace se zmrzlým kuřetem v samoobsluze

Hromadná soulož v muzeu

Video kanálu Russia Today obsahující mj. obě "perfomance" (od 3:17)

Měly by si to ty holky poctivě odsedět a odmítnout příp. milost

Tím by Putinovi a bigotním kněžourům daly lekci nejvýživnější.

(Ideální by bylo, kdyby alespoň jedna v tom umaštěném ruském lochu zemřela - účinněji bojovat s totalitou a církevním tmářstvím se snad ani nedá - viz ubohý Pavel Wonka.)

 

Tam, kde sami nejsou.

Ano, chtěli by mít Rusko tam, kde sami nejsou. Hezky řečeno, pane Schneidře (snad skloňuji správně). V této souvislosti jsem si vybavil Karla Schwarzenberga, který "punkerky" tak velmi obdivuje. Zajímalo by mě, zda by měl jako katolík stejné pochopení pro "punkery", kteří by podobný "riot" uspořádali v katedrále sv. Víta na protest proti tomu, že je jeho eminence Dominik Duka pečený vařený na Hradě, a to zrovna v době, kdy se řeší církevní restituce. Nepochybně by kvůli tomu nikdo nešel sedět, ale naše politické celebrity by už asi tolik nadšení neprojevovaly. 

Já jsem "nadšení našich politických celebrit" nezaznamenal

Vesměs se jen vyjadřují proti kriminalizaci.

Debata o nové koalici oltáře a trůnu se u nás vede, a se vší pravděpobností má i svůj vliv na církevní špičky, i když se o tom nijak nešíří. Situace zde prostě není na podobné akce nastavená.  Docela si dovedu představit, že  odpovědí vyrovnaného ač zasaženého zdejšího církevního činitele na podobný protest, by byla vcelku standardní: "Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."

 

 

meisterstuck

Ten článek se Vám povedl tak jen doplním:

Proti tomuhle meisterstucku je Jakešův " kůl v plotě" dětská selanka. Zneužití primitivního konzervativního myšlení věřících pro diskreditaci Ruska v zahraničí nemá chybu, lze ho zařadit do serie Lýbie, Sýrie, Iran atd.

V Zagorsku, v centru pravoslavné církve by důsledky pro provokující děvčata byly nejspíše okamžité a devastující a to i v době SSSR. (osobní zkušenost, chtěl jsem v neznalosti do chrámu vejít v kraťasech).

Historická slepota nám brání  vidět, že především na území ruských stepích probíhal tisíciletý střet euroasijských civilizací a jejich vliv má dodneška dopad na ruské myšlení, víc než Napoleonův a Hitlerův krátkodobý výboj.

Pro ilustraci, úroveň umělecké činnosti skupiny Pussy Roit dokumentuje  následující video  www.urod.ru/news/6027. Posuďte sami, za koho se světoví politici a media staví.

 

 

Nemohu říci, že bych v článku

Nemohu říci, že bych v článku souhlasil úplně se vším, ale konečně je to snaha podívat se na problém trochu strízlivýma očima. Dimenzi a do  jisté míry i legitimitu politického protestu dává vystoupení Pussy riot právě až ona přebujelá reakce na tak banální přečin. Kdyby ruské orgány na podané trestní oznámení zareagovaly jednoduše tak, že by celou věc kvalifikovaly jako přestupek s tím, že jsou to asi špatně vychované holky, když řvou a dělají bordel v kostele a pak si hrají na kdovíjaký politický protest, tak by proti tomu na západě nemohl nikdo říci ani popel a po celé krásné Pussy riot by nejspíše neštěkl ani pes. 

Velkomyslnost

Ruská pravoslavná církev chce milost pro odsouzené ruské "zpěvačky"

Moskva. Ruská pravoslavná církev se vyslovila pro udělení milosti třem ruským punkovým zpěvačkám (Pussy Riot), odsouzeným včera ke dvěma rokům vězení za zneužití pravoslavného katedrálního chrámu Krista Spasitele k blasfemickému vystoupení, ve kterém žádaly odchod ruského prezidenta z politické scény. Pravoslavná církev v tiskovém sdělení podotýká, že by jejich propuštění na svobodu mělo být podmíněno ochotou omluvit se a neopakovat podobné akce.
 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16925 

 

  2010

Varšava - Prokuratura v severopolské Gdyni dnes obvinila frontmana death metalové kapely Behemoth Adama Darského z urážky náboženského cítění.

Té se prý dopustil v září 2007, když na koncertě roztrhal bibli. Za podobnou urážku v Polsku hrozí až dva roky vězení. 

http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=662746 

 

 

 

 

 

 

Už je to tady,

ovšemže si myslím, že církvi to nebylo zcela po chuti, jenomže to nejde dohlídat, aby se nějaký církevní hodnostář neurval z řetězu (myslím tím podání trestního oznámení) a pak se musí ty škody takto zmenšovat ... ale to není nic, co by bylo příznačné pouze a jen pro pravoslaví.

Pokud jde o to rouhání, pokládám to za typický anticivilizační jev (příznak konce civilizace), ať už jde o ničení tór, koránů nebo biblí kýmkoliv. Neslavně proslulý dánský list údajně odmítl zveřejnit karikatury Ježíše Krista, ale Mohamedovy hned na to nikoliv. Je zřejmé, že se z blasfémie stává "bojový nástroj", ovšemže těch největších srabů. 

Otázka je, jak na to reagovat, jak se účinně bránit. Zda kletbou, interdiktem, prokuraturou, fackama na místě - anebo klidnou rozvahou, jako Abeles, když se mu esesák smál do očí před hořící synagógou: "Tak co, Abeles, synagoga hoří - a co dělá ten váš všemocný bůh? Nic se neděje." A Abeles na to: "No, jestli pánbůh je, pak se teprve budou dít věci. A jestli pánbůh není - k čemu pak synagóga?"

Zlaté pravidlo

"Co kdyby se totéž stalo našim přátelům, co kdyby se něco podobného stalo nám samým? Jak bychom snášeli „punkovou modlitbu“ ve Svatopetrském chrámu nebo v amerických evangelikálních sborech?"

 

Ptá se pan Schneider. Řešení je jednoduché: v momentě kdy bude náš stát, kdy bude Spojené království či budou Spojené státy ovládány autokratem, který se bude zčásti spoléhat na neomezenou podporu zkorumpované a amorální církve, věřte, že budu první, kdo si půjde do Svatopetrského chrámu takovou punkovou modlitbu poslechnout.

 

"Dlužno promyslet, co by asi punkerky provedly ve Spojených státech, proti propojení náboženství a politiky za G.W.Bushe, který jednání vlády zahajoval modlitbou. Možná, že by dosáhly alespoň toho, že by byl konečně nějaký (jejich) soudní proces přenášen v přímém přenosu i americkou televizí."

 

Modlitby v kongresu se dějí dodnes, ovšem jde o soukromý akt víry, což je něco, s čímž Pussy Riot nemají problém. Tedy mohly by samozřejmě protestovat proti Georgi Bushovi a třeba ho i vyobrazit jako Hitlera, ale těžko by kvůli tomu dostaly dva roky v nápravné kolonii!

 

"Je to vposledku hloupé, taková cílená provokace. Nevydělá na tom ani církev, ani stát, ani příznivci liberalizace poměrů v Rusku. Takovéto procesy, které jsou na hraně, když se zvrtnou (jako tento), nebezpečně posílí ty nejkonzervativnější síly. Pravoslavná církev možná nyní lituje trestního oznámení, které podala. Církev i stát asi cítí, že si naběhly na vidle. Nevytěží z toho nikdo, leda všichni dohromady. Pokornou reflexí toho, co a proč se stalo, a proč tomu tak nemuselo být. Pokud ovšem nebyla sama konfrontace vlastním pozadím celé události, s cílem posílit ty konzervativní, konfrontace chtivé síly v Rusku. Síly, které navzájem a nutně potřebují viditelného nepřítele, aby se muselo zbrojit."

 

Víte, a tady s vámi nesouhlasím. Pokud stát i církev si naběhly na vidle, odpor vůči nim samozřejmě získal. Samozřejmě, že zároveň nabyly na síle ty složky společnosti, které si žádají konfrontaci. Bez konfrontace však utlačovatelský režim, který v Rusku nepochybně vládne, svrhnout nelze. Pokud by podpůrci Vladimíra Putina zůstávali v netečném klidu, byl by to nepochybně důvod k obavám.

 

Dovolte pár poznámek.

Nezdá se vám, že takových momentů již bylo v historii dost? Jenže nikdy nebude celá církev amorální (jistěže ani morální). Zčásti na církev spoléhali autokraté již mnohokrát ...

Modlitby v Kongresu jsou něco jiného, než modlitbou zahajované jednání vlády! Docela mě rozveselila představa, jak by asi řvali místní rusofobové, kdyby Putin či Medvěděv zahajovali jednání vlády modlitbou ... ??!

Co se nálad na severoamerickém kontinentu týče, neberu je jako jednotné ("to by se ve Spojených státech stát nemohlo"), ale jako převelice rozmanité. V onom "náboženském pásu" však sílí snahy po uzákonění jistých tendencí, k nimž bychom mohli hledat paralelu v "opičím procesu" (který oni tmáři vyhráli, že?). Velmi pěkně tyto tendence předvádí Bill Maher v dokumentu Religulous.

Velmi vášnivě budu oponovat vašemu názoru, že by se měl v Rusku konfrontací svrhávat režim. To by byla cesta do pekel: podívejte se zcela realisticky, jaké bobky mají všichni ze syrských zbraní hromadného ničení! Máte opravdu reálné přání, aby se ruské WMD po svržení řežimu vymkly kontrole? Já vím, že je to problém odtažitý od těch punkerek - jenže je odtažitý v intencích vámi naznačené linie.

Jednou z nejhorších nectností současného světa je netrpělivost, která lačně papá i s navijákem všelijaká rychlá a snadná a konečná řešení. Klidně se smějte, když se přihlásím naopak k příznivcům Strany mírného pokroku v mezích zákona. Ona to totiž není žádná sranda, když to vezmete vážně. Jednak k tomu vede ta usilovná masarykovská cesta drobné každodenní práce - ale vyplatí se, protože ten mírný pokrok pak bývá jak poctivý betonový fundament, byť se jedná o civilizační postup takořka v milimetrech.

utlačovatelský systém?

Jen takovy dotaz: Byl jste v Rusku a byl jste v USA? Já ano a musím říct, že se v Rusku cítím bezpečněji a svobodněji! I když to v Rusku není dokonalé, ale oproti USA  tam nikdo neleze při běžných kontrolách do řiti!

To protože jste byl v Rusku

To protože jste byl v Rusku jako turista, tak vám to možná přišlo, že jste měl více prostoru. Přiště se zkuste připojit k nějaké demonstraci, nebo se dejte na investigativní žurnalistiku, popřípadě zkuste vést středovou liberální politickou stranu. ;)

jojo

každý podle svého... pracoval jsem delší dobu jak v Rusku, tak i v USA a můžu zodpovšdně prohlásit, že do USA uz nikdy. P.S. žádná práce načerno,

Typově pokrývají odsouzené celé spektrum ženské krásy.

Pane Schneidere, kousavá trefa! Casting byl profesionální ;-). I mateřství je využito. Jen se bavím tím, jak se na titulních stranách "seriózních" plátků objevuje slůvko "pussy". Třeba jako "pusinky" by se dalo překládat ;-)).

 

Celý článek zajímavý, Díky. A ke glose "nemluvě o tom, že mnozí by ho ještě ke všemu chtěli mít tam, kde ani sami nejsou", není co dodat.

 

Ať se daří.

 

 

Cui bono, pane Schneidere?

 

Prastará právnická otázka z dob Říma je stále aktuální.

Jediný, komu kostelní akce s výkřiky „srát na Hosp-ina!“ může prospět, je Putin. Zatváří se jako milostivý báťuška a pustí je dříve. Rusku tento počin nijak neubližuje. Případ Chodorkovskij mu také neublížil, v politice a obchodě se na takové věci nehledí, Čínu také její dlužníci netrestají za nedemokracii.

Na youtube je v rozmezí pár měsíců několik rozhovorů různých osobností Ruska ohledně případu Rebelujících kočiček, reakce Rusů byly dost zdrženlivé.

Dnešní vydání lenty http://lenta.ru/articles/2012/08/18/aroundpussy/v článku „Běsi pesimismu, břečka“ se sice s devótností oficiálního webu v Rusku typickou staví do role ochránce ruských hodnot, ale přesto poskytuje více info, než co přejímá z případu Západ. Mezi řádky tam lze číst tak jasně, jako kdysi mezi řádky československého bolševíckého tisku.

Zatímco ruská dezinformace ukazuje jako jediné protestující část mladé generace vykreslujíc ji jako spodinu, západní dezinformace stejné záběry interpretuje jako masové protesty odvážných performerů.

Článek je šťavnatější v ruské verzi, ač lze stáhnout i anglickou. Anglická je přeložena dost sucharsky, také není pro Rusy.

Vzhledem k věku Rebelujících kočiček lze celý případ prostě smést ze stolu jako generační protest formou opsanou od západních performerů.

 

Znepokojuje mne mnohem více otázka DVOJÍHO METRU, tak typická pro postbolševické země.

Sice výrok onoho imáma: „vyhodit je z chrámu!“ zní liberálnímu uchu pěkně, ale kontext SNS je jiný. Především se v Rusku s velkou benevolencí autorit pokoušejí ruští fašisté narušovat veškeré liberální akce, útoky na gaye jsou časté, většinový Rus bez demokratického zázemí se raději spřáhne s čečenským partyzánem než s vlastním liberálem.

Tyto postoje z dob cara a Stalina ještě prohlubuje církev, která je ve východním křesťanství tradičně navázaná na stát. Patriarchové byli vždy podřízeni carům.

Nedoklikal jsem se, kolik nových (!) členů POA (ruská osvobozenecká armáda bojující po boku Němců) bylo souzeno v současnosti (Stalin je rovnou popravoval), kolik ruských fašistů a církevních činovníků bylo stíháno a souzeno za nenávistné útoky slovní či fyzické proti gayům. A to jsem se fakt snažil.

U nás je to stejné, nikdo nijak vážně nepronásleduje extrémisty včetně extrémistů náboženských jako je Mgr. Semín, jehož dokladované kriminální výroky na adresu sexuálních menšin zakládají obvinění hned z několika zločinů.

Za odvahu se u nás považují nesmyslné pseudoodvážné činy pánů Černého a Týce, zatímco opravdoví umělci pronásledovaní bolševíkem jsou stigmatizováni i dnes a setkávají se s kyselými xichty uměleckých agentur.

 

Trochu to na mě působí jako nepřiznané opojení Čechů Hitlerem, kteří jeho totalitní nápady radostně dotáhli za Gottwalda a dotahují i v současné soft totalitě. Pokud jsem v Maďarsku sehnal v 80. letech západní muziku zcela běžně či si ve stejné době kupoval Zyczie Warszawy v polském kulturním středisku na rohu Václaváku a Jindřišské, působila na mne domácí realita právě tak truchlivě, jako dnes.

 

Kdybych byl soudkyní s IQ o stupínek vyšší, než je její a měl přemýšlet u Rebelujících kočiček o trestu, prostě bych jim nedemokraticky zadržel pas a nechal je živit se na svobodě v Rusku. Možná k tomu celá situace spěje, státní moc potřebuje volavky, na které se nachytají jiskry odporu. Podobně jako u nás měla StB jistého člověka v zákulisí The Plastic People of Universe, pán měl naprosto neprůstřelný kádrový profil odpůrce režimu. A hle!

Dodnes blábolí muzikologické slinty!

Takhle to bohužel chodí…

v Česku zcela běžně probíhají soudy s muzikanty,

kteří si dovolí ve svých textech vyjádřit vlastní názor. Navíc oproti ruským punkerkám svou muziku nehrají v církevních chrámech, ale v soukromých objektech, hospodách a podobně. Jen za toto jsou odsuzováni k nepodmíněným trestům odnětí svobody, mnohdy ještě přísnějším než v Rusku.
Jděme ale ještě dále. V České republice se netrestá jenom za muziku. Zde jsou souzeni například lidé, kteří nějakému členovi údajně závadové kapely uvařili guláš... Souzeni jsou dokonce také ti, co uspořádali vánoční nadílky, dětské tábory či mikulášské besídky.  http://www.radnice-litvinov.cz/pussy-riot-a-ceska-totalita_-v-cem-jsme-jini

Uz jen jmeno autora naznacuje

jaky asi blabol bude ten odkaz: Robert Pravdivý... naucte se rozlisovat mezi slovnim vyjadrenim nejakeho protestu proti necemu a mezi ciny smerujicimi k propagaci neceho, na cem jsme se shodli, ze nechceme, aby bylo propgaváno. To jsou totiz zcela odlisne debaty...!!!

A tu demagogii z toho odkazu si prosim nechte. Jiste že tu budou zavírání lidé, kteří dělají mikulášské nadílky, když na nic budou rozdávat čkolodavé svastiky s napisem Zidi do plynu. Poukazat na to, ze to je za mikulaskou a nedodat zbatek je težká velmi težká demagogie...

Ach jo...

Uz jen jmeno autora naznacuje

jaky asi blabol bude ten odkaz: Robert Pravdivý... naucte se rozlisovat mezi slovnim vyjadrenim nejakeho protestu proti necemu a mezi ciny smerujicimi k propagaci neceho, na cem jsme se shodli, ze nechceme, aby bylo propgaváno. To jsou totiz zcela odlisne debaty...!!!

A tu demagogii z toho odkazu si prosim nechte. Jiste že tu budou zavírání lidé, kteří dělají mikulášské nadílky, když na nic budou rozdávat čkolodavé svastiky s napisem Zidi do plynu. Poukazat na to, ze to je za mikulaskou a nedodat zbatek je težká velmi težká demagogie...

Ach jo...

A zcela právem,

a nejsou to soudy za muziku, guláš, nálepky či mikulášskou nadílku. Jsou to tresty za propagaci hnutí, směřujícího k potlačení práv a svobod jiných, což není teoretická floskule, ale bohužel dějinná skutečnost. 

Ale stejně tu je dvojí metr

Tihle fašouni, kteří se dostanou před soud,  mají na své straně skoro všechny policajty a ti zhatí ve vyšetřování, co můžou.

To málo, co dostane flastr, je glorifikováno těmi, co získávají stále větší pocit moci, protože za stejnou věc byli osvobozeni.

Současná doba si snad takové hajzly pěstuje, aby jimi mohla ve správnou chvíli vyhrožovat občanům tak, jako to udělal Bush pod záminkou boje proti terorismu a tím okrouhal svobodu v U.S.A..

Asi bych to postavil jinak

Pane Schneidere, odpustte, Vase argumentace ma sice hlavu a patu, ale v zasade je uplne mimo. Rusko timto jen dokazalo, ze JE stale myslenkove v socialismu nebo rovnou totalitnim statem. Myslim, ze to, že zapadni demokracie v podstate az tak moc nekriminalizuji "chuliganstvo" slovniho typu, není az zase takova ucta k nejakým idealum, ale prachsproste pochopení politicke reality. Kriminalizaci takovychto akcí se dosahne presneho opaku, nez je zadouci, protoze tento akt pred kriminalizaci urazil par lidi, po kriminalizaci se z nich stanou narodni hrdinove...A tim myslenkovým "zaostanim" rozumím vsechny na procesu jakkoli zucastanene na strane zaloby... Kdyby soudkyne nemyslela tak, jak naznacuji, tak by pouzila koncept one penny case a mela by problem vyresen. Kdyby ten duchovni, co podal oznameni, nemyslel, jak naznacuji, vzal by je za fligr a vyhodil z kostela. Atd atd... Kriminalizace kazdeho, kdo neco nekde vykrikuje, je proste osvedcena cesta do pekla. Osvedcena tak, ze to ví i pan Putin, alespon soude podle jeho jiste velmi uprimneho prani...

Samozrejme, vykrikujmez totez v nekterych mestech v USA (a jiste i jinde), myslim, ze bychom se docela pobavili nad podobnosti prubehu kauzy... Na druhe strane, prece jen zapadni civilizace se dlouho a pracne zabyvá tím, kde konci svoboda slova a zacina svoboda neceho jineho, co je zahodno chranit, ale pripad Pussy Riot je tak jednoduchy, ze tezko na nej aplikovat nejake prilis slozite uvahy.

Potom jsou ovšem i vaše úvahy mimo,

protože v naprosté většině věcí, které píšete, se nijak výrazně od mého článku nelišíte.... ano, Rusko se pere se svou minulostí, ale Západ má co dělat, aby se tam nevrátil ... pomalu čekám, kdy v tom ultranáboženském pásu ve Spojených státech dojde k nějakému dalšímu "opičímu procesu", fundamentalisté tam posilují a začínají vnucovat okolí své pojetí světa ... i na tu kriminalizaci máme shodný názor ... jen bych si dovolil oproti vám zdůraznit ty tendence, Rusko se vyprošťuje z tenat minulosti, kdežto Západ se tam mnoha projevy vrací. Ono je to ale logické, v Rusku svoboda expanduje a bude problém najít hranici, kdy ještě nezasahuje do práv jiných lidí, kdežto na Západě korigují škody způsobené ultraliberalismem (který svobodu druhých lidí bezostyšně dával v plen, viz např. Lid versus Larry Flint - ale když se např. Knížák malinko opřel do "flintofila" Havla /Václavka a Dášenka/, tak to Havel psychicky neustál, jak to bylo nepříjemné na vlastní kůži). Proto vždy připomínám to základní civilizační heslo "nedělej druhému to co nechceš aby dělal on tobě". 

OK, zmirnim retoriku

OK, asi se zda, ze se vlastne shodneme... :-) Ja jen v tom Vasem clanku nejak vycetl drsnější pohled, ale ve svetle poznamek se opravdu zda, ze plus minus epsilon se shodnem. Proste mi prislo dulezite upozornit na to, ze ani tak nejde o rezimy atd, ale o mysleni akteru. Cela tahle "kauza" (z meho pohledu pseudokauza) se dala zastavit v mnoha a mnoha bodech, kdyby kazdy konkrétní človek "myslel", byl tolerantní a uměl veci sám řešit. Pokud opravdu nejaky muslimsky muftí řekl to, co píšete, tak se mi stal nejsympatictejsim akterem cele kauzy, protoze to je jedine správné reseni v demokratickém právním státe.

Na druhe strane kdyz vidim tady reakce nejakeho cloveka, ktery to srovnava s tim, ze nekdo vyhodi v autosalonu do vzduchu auto (nevim o tom nic), tak si rikam, ze nase debata je vlatsne uplne zbytecna, protoze ecvidentne jsme se my dva"pohadali" o nejaka jemna slovicka (ktera jsme mozna ja vyjadroval tvrdeji), ale ostatni maji problem odlisit přízemní pastoušku od mrakodrapu. Ach jo - myslim, ze dnes uz potřeti :-)

At se Vam daří....

ty naivko

kde jsi byl kdyz:

Zrovna včera byl protivládní demonstrant v Bahrainu, víte, v té oáze demokracie na Blízkém východě, s níž se Británie a jiné demokrstury bratří, protože Spojené státy to nařizují, odsouzen na tři roky do vězení za zorganizování protivládního protestu. Všiml si toho vůbec někdo v EU?

 

V Americe byl odsouzen muž k více než deseti letům do vězení, protože podpálil automobil v prodejně automobilů, na protest proti pokračujícím ekologickým škodám, které ta vozidla způsobují. Hovoříme o tom? Vůbec ne. Ale kdyby se to stalo v Rusku!! 

Pussy Riot dostaly polovinu trestu, jaký dostali Britové za to, že vytvořili internetové stránky, které parodovaly anglické nepokoje v ulicích loni v srpnu. Ti muži v Británii byli odsouzeni na ČTYŘI roky do vězení. Není pochyb, že kdyby někdo provedl něco podobného na oltáři ve Westminsterském opatství by vyvolal stejné rozhořčení a byl by potrestán ještě přísněji. .  

Ty ženy věděly přesně, co v tom kostele dělají a jak to bude přijato. Věděly, že lidé budou hluboce zraněni, šokováni a budou zuřit. Stejně jako věděly, jak budou lidi reagovat na scény ženy, která si rve do vaginy mrtvé kuře v obchodě, kde byly přítomné děti.  

Ty blbky naprosto přesně věděly , že působí v žoldu CIA, protože jsou placeny  s peněz, které dodává Aspen Group

 

A jen pro ostatni...

Mikeska mysli zrejme tohle???!!!

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/242065-za-nepokoje-v-londyne-padaji-tvrde-tresty-i-za-vyzvy-na-facebooku.html

Korunní soud v Anglii v pondělí poslal za mříže první obviněné z podněcování k veřejnému nepořádku během pouličních výtržností z minulého týdne. Dvacetiletý Jordan Blackshaw a o dva roky starší Perry Sutcliffe-Keenan si mají odsedět čtyři roky za mřížemi za výzvy k nepokojům na Facebooku. Zatímco Blackshaw vytvořil na Facebooku stránku nazvanou „Rozbijte Northwich“, Sutcliffe-Keenan stránku „Uspořádejme v Latchfordu nepokoje“. Tvrdé tresty oba mladíci, kteří se dosud do křížku se zákonem nedostali, obdrželi navzdory tomu, že jejich výzvy nedošly uskutečnění. Ačkoliv se mladíci sami výtržností a rabování neúčastnili, dostali delší tresty než ti, kteří byli souzeni za aktivní podíl.

Mikesko

nauc se neopisovat cizi nazory a vydavat je za vlastni... A na zaklade toho radit/kritizovat druhe.... Je to velmi trapne...

chápeš rozdíl mezi otázkou a názorem?

Asi ne" Jinak by ses tak blbě neptal!

CIA?

Řídí je CIA? Vždyť tuhel někdo v diskusi pod Ondráčkovým článkem psal, že KGB v podstatě řídí celou Ameriku. Tak jak to je?

naivko

(CMU - Communication Management Units  CMU(CMU - Communication Management Units  (CMU - Communication Management Units  (CMU - Communication Management Units   

Prober se, Michale.

CIA i KGB ve skutečnosti řídí Mossad. Jenže - ředitel Mossadu má strýce, jehož bratranec má tchýni v Praze, Řetězová ulice (více nanapíšu ani se španělskou botou, snad jen to, že se nejmenuje Roubíčková). A tchýně je to strašlivá, a když má migrénu, tak tím potažmo trpí celý svět. - Stačí, jako vysvětlení, alespoň pro začátek?

kdo je kdo

Stači se podívat na seznam Aspen Institute a hned je jasné jaky je cash flow

Kdo je kdo

Vždycky mám radost, když vidím někoho, kdo má jasno.

Díky za hezký článek. Rád

Díky za hezký článek. Rád bych k němu dodal několik poznámek. Českému čtenáři především často uniká, že Ruská federace je mnohonárodnostní a mnohonáboženský stát. Jednotlivé skupiny se naučily žít v relativním souladu a toleranci, zejména křesťané a muslimové (politicky nejvýznamnějším muslimským regionem je Tatarstán se svým hlavním městem Kazaní, která kandiduje na druhé hlavní město RF). Zároveň je velká část křesťanských obyvatel věřících a pravoslavná církev má v Rusku nemalou autoritu. Jak se tedy postavit k podobné výtržnosti, kterou předvedly ty tři milé dívky? Z jedné strany se pousmát, dát jim pořádnou pokutu, možná veřejně prospěšné práce a tím celou aféru ukončit. V takovém případě by se zřejmě rychle našli další hrdinové, kteří by naplánovali pobobný kousek. Sedět dva roky se však asi nikomu chtít nebude, proto zřejmě trest splní svůj, především odstrašující účinek. Těch dívek je mnohým lidem trochu líto, ale představa Ruska ve víru nepokojů a chaosu podobného devadesátým létům děsí většinu Rusů mnohem více a akce podobného druhu jsou spolehlivým průvodcem do takové situace . Nemyslím, že by Kreml byl iniciátorem vysokého trestu, protože pro i proti je zde celá řada argumentů a Putin není žádný krutovládce. I v Rusku však existují soudy (které jsou podobně jako české v podstatě nezávislé) a trestní zákonník, který má podobnou skutkovou podstatu jako je ta česká nazvaná "výtržnictví". Dokonce je (narozdíl od té české) mnohem užší (je zde nezbytný náboženský nebo nacionalistický motiv). Vystrčit holý zadek na spoluobčany v Rusku by tedy, narozdíl od České republiky trestné nebylo. Chtě nechtě tedy musíme přijmout fakt, že na procesu odsouzení těch dívek nebylo nic, co by se vymykalo principům právního státu. V kontextu daného ustanovení (Chuliganstvo) byl trest níže než třetina maximální sazby a dívky mohou po odpykání poloviny trestu (tedy v podstatě okamžitě, protože skoro 6 měsíců již odseděli ve vazbě) požádat o podmíněné propuštění. Hysterická kritika Ruska jakožto autoritativního režimu je, podle mého názoru, v souvislosti s tímto případem neopodstatněná a spíše se řídí heslem, že kdo chce psa bít, hůl s najde, protože co by Rusko v poslední době nedělalo, je vždy špatně. Skoro se zdá, že trnem v oku je právě to klidné, stabilní a prosperující Rusko, protože rusko  typu Sýrie, Libye nebo Irak by bylo zajisté pro někoho zajímavým soustem. 

 

Skoro okamzite???

Jetsli je pro Vas dalsich 6 mesicu ve vezeni (o napravne kolonii nemluvim) skoro okamzite, tak to bezte zkusit... Jinak to o cem pisete jako o pravnim state, je omyl v oznaceni, to neni princip pravniho statu, ale princip legality ci legalnosti postupu a to je dost jine. Legalni to je, s pravnim statem to nema nic spolecneho, v pravním state by si soudkyne musela polozit otazku, zda opravdu je to tak cernobile, jak to vidite Vy a zjevne i ona. Proste trest je prehnany a z holek udela narodni hrdiny... Vase fakta chte nechte nelze prijmout, abych Vas parafrazoval... 

A krome toho, tresnti pravo je "aplikaci" prava ustavniho, a to i v Ruske federaci, nezamyslet se nad konfliktem svobod a tupe aplikovat jeden paragraf, je argumentace typicka pro pravní pozitivisty, kteri maji tezky problem s pravním statem, protoze je pro ne legalita svata (no jo, torchu zjednodusuji)...

 

Pro upřesnění - nápravná

Pro upřesnění - nápravná kolonie obecného režimu je v Rusku ekvivalentem naší nejměkčí věznice (s dohledem). Váš názor na právní stát jakožto ráj spravedlnosti je mylný. Právní stát je takovým způsobem uspořádání, ve kterém  fungování společnosti regulují dopředu známé a hierarchicky uspořádané normy (rozhodování justice a státní správy je řízeno jejich aplikací). Zákony právních států mohou obsahovat i ustanovení, která s humanismem nemají mnoho společného (například trest smrti v USA). S pojetím svobody je to těžké. Mne osobně například taková akce nijak zvlášť nepobouřila (dokonce i tak trochu pobavila). Jiní by ty holky nejraději rovnou napíchli na kůl. Takže nejlepší aplikací svobody je zajistit, abychom se vzájemně nepovraždili. Jestli se zajímáte o pojetí justice a spravedlnosti, doporučuji k přečtení román LN Tolstého Vzkříšení (zejména pasáž ohledně rozhodnutí poroty o trestu nad Káťou).

Hm

Dekuji za rady a vysvetlení, ale ja bych Vam taky neco poradil, ale asi se Vam to nebude libit - a to naucit se nejprve cist. Ja nikde nepsal, ze pravni stat je raj spravedlnosti, takova blbost by mne ani nenapadla, jeste ambici, aby pravo zaclo byt spravedlnosti....

Ja psal o tom, ze to co povazuje za pravni stat Vy, je otazka legality postupu a nijak nesouvisi s ideou právního státu (zkraceno a zjednoduseno). I Vami zde napsana "definice" pravniho statu Vas usvedcuje z omylu v tom, ze jste nedorazil na sam pocatek uvahy o pravnim statu. Existuji relativne siroce prijimame principy právního státu, na nich je celá tahle idelologie postavena. To, co píšete Vy, je jeden z důsledků právního státu, dusledku aplikace principů, nikoli vysvetlení co to je právní stat. To co mate Vy v hlave, je prave ta legalita, pravni pozitivismus ve sve nejhrubší podobě, pomichany se spatně pochopeným konceptem lidských práv...

 

A napravna kolonie v Ruske federaci ze je nase veznice s dohledem??? OK, platí me predchozí doporučení, trochu jej ale pritvrdím: PROBOHA BEZTE SI TO NA TECH 6 MESICU ZKUSIT A PAK NECO PISTE O PRAVNIM STATU ATD...!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

A kdyz se Vam to vezeni zda tak easy, víte co, běžte si zkusit na TYDEN českou koluzní vazbu!!!!!!!

 

 

Tak to vidíte, milý pane

Tak to vidíte, milý pane Františku, o právním státu každý mluví, ale nikdo přesně neví co to vlastně je (podobně jako Svatá Trojice). Mimochodem, nechcete připojit nějakou svou definici?

Pro Vaší informaci, kvalita vězeňského systému v Rusku se opravdu od našeho nijak zvlášť neodlišuje (v některých ohledech jsou dokonce podmínky vězňů lepší, a to zejména vzhledem k dostatku práce a podmínkám okolí). Tím nechci tvrdit, že v České republice je s vězňstvím vše v pořádku. Právě naopak. Zejména s podmínkami výkonu vazby.

zákon

Ty blbky jsou zodpovědné a porušily zákon, byly odsouzené podle zákona, který je mimochodem měkčí než ve stupidním Česku a to nechci ani domyslet co by s nimi udělala korporátní fašistická plutokracie v USA!

Korporátní fašistická plutokracie

to hned musím poslat známým do Států. Chudáci zaostalí, vůbec nevědí v jaké hrůze a bídě to žijou. Jinak jste zdráv? Neslýcháte po večerech nabádající hlasy?

třeba ti i svobodně žáby

třeba ti i svobodně žáby odpoví  jestli je ta voda už dost horká: National Defense Authorization Act (NDAA), CMU - Communication Management Units , Kangaroo court, Patriot act, Patriot act II........a la      

:-/

zeptej se žab jestle je voda už dostatečně horká!

Ono to chce brouzdat internetem

s trochou rozmyslu. A taky neuškodí občas omýt přirození vlažnou vodou. A jinak tykat mi smí jenom můj mastif a když jsem v dobrém rozmaru tak i manželka. (Naštěstí to tady nečte)

To jste udělal moc dobře, že jste dodal ty poznámky!

Nicméně malý otazník nad účinkem trestu mi zůstává. Jakýkoliv trest odnětí svobody má na jednu stranu jistý odstrašující účinek, na druhou stranu však dělá - dívky prominou - z nébichů martyry, alespoň v pořádně předpojatých, leč opravdu masových sdělovacích prostředcích. Chci tím říci, že takový trest je trochu kontraproduktivní, a že takové veřejně prospěšné práce, třeba úklid před kostelem, by nebyly mediálně nijak zvlášť atraktivní a propagandisticky tak snadno zneužitelné. Proto si nejsem jist, že by takové "trapné" tresty přitáhly následovníky, protože celá provokace stála na mediálním vyznění "sedmi let natvrdo".

A musím ocenit odvážnou, a obávám se, že až prorockou Vaši poslední větu.

Děkuji mnohokrát za

Děkuji mnohokrát za kompliment, kterého si od Vás velmi vážím. Dovolte mi malou polemiku s Vaším názorem na trest. Ty holky jsou opravdu divošky (jedna z nich například těhotná veřejně souložila v muzeu). Nicméně si myslím, že interpretace jakéhokoliv trestu by byla ze strany západních a opozičních médií interpretována v podstatě stejně. Ještě by možná z toho zametání udělali nějaký happening. Souhlasím, že asi nejlepší by bylo celou záležitost tak nenafouknout, ale tak už to bývá...

A neplatí je třeba i sám

A neplatí je třeba i sám Putin?  Díky Pussy Riot se už nikdo neptá na vrahy novinářky Politkovské a dalších, ani na situaci v Čečensku atd.  Báťuška Ladík může být spokojen, vraždit a masově krást se v Rusku může legálně dálších 10 let! Ale zazpívat hloupost v jednom zmála nezbouraných kostelů vedle navoskovanýho Lenina - tak to prr. Neskutečné!

katedrála Krista Spasitele

Věcná chyba. Katedrála Krista Spasitele, byla zbourána v 1931 a na jejím místě měla stát nejvyšší budova v Moskvě, na vrcholu pak 150 metrů vysoký Lenin. Nebyla dostavěna, údajně protože pískové podloží by tak těžký kolos neuneslo. V jejích základech byl vybudován největší moskevský bazén. (nové pověsti moskevské říkaly, že se v bazénu utopilo neobvykle veliké množství plavců, jako boží trest, jiní tvrdí, že tam řádila skupina náboženských fanatiků). Znovu postavena a otevřena v 2000. Kultovní místo první kategorie.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah