Na Západě začíná tunelování pojmů rodina a manželství

Francouzští zákonodárci by měli zanedlouho plně zrovnoprávnit homosexuální a heterosexuální páry v rámci rodinného práva a sociálních výhod.

Světové události
Michal Semín | 03.02.2013
Návrh zákona, jenž zpochybňuje přirozený biologický vztah rodičů a dítěte a vyjadřuje se jím přesvědčení, že na dítě má právo každý, včetně těch, kdo si je umějí vyrobit či opatřit jiným než obvyklým způsobem, přivedl do ulic Paříže statisíce jeho příznivců i odpůrců.

Francouzské Národní shromáždění brzy dopíše novou kapitolu v prosazování osvícenských zásad, z nichž se zrodila idea státu, jehož moc neomezuje žádná vyšší autorita. Ten pak dokáže divy – dokonce měnit lidskou přirozenost, podstatu rodičovství či manželství.

Nejnovějším svědectvím bohorovnosti francouzských zákonodárců je právní norma, již začali projednávat 29. ledna. O jejím osudu se kvůli mnoha pozměňovacím návrhům sice bude hlasovat nejdříve za dva týdny, ale vzhledem k výrazné většině levicových hlasů nikdo nepochybuje, že za podpory komunistů a zelených bude schválena v podobě předložené socialistickou vládou Franҫoise Hollanda.

Co obsahuje návrh zákon, který do ulic Paříže a dalších francouzských měst přivedl statisíce občanů z obou táborů, přičemž demonstrace odpůrců byly výrazně početnější? Nikoli legalizaci takzvaného registrovaného partnerství, které je ve Francii uzákoněno od roku 1999, ale plné zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních párů v širokém spektru rodinného práva a sociálních výhod včetně stejného přístupu k adopci dětí.

Pojmová ekvilibristika

Tímto opatřením se výslovně popírá přirozenost biologického vztahu rodičů a dítěte. Přijetím zákona se vyjadřuje přesvědčení, že na dítě má právo každý, včetně těch, kdo si je umějí vyrobit či opatřit jiným než obvyklým způsobem. Součástí návrhu zákona je i odstranění pojmů manžel a manželka a otec a matka z francouzského právního řádu a jejich náhrada pojmy druh a rodič.

Tato pojmová ekvilibristika je projevem široce rozšířeného relativismu odrážejícího všeobecnou skepsi v lidském poznání. Přesně v duchu Valihracha, který v knize Lewise Carrola Alenka v kraji divů a za zrcadlem sděluje:

„Když já řeknu nějaké slovo, pak znamená to, co se mi zrovna líbí, aby znamenalo – a nic jiného.“
„Jde o to,“ říká Alenka, „jestli dokážete, aby slovo mělo různý význam.“
„Jde o to, kdo z obou rozhoduje,“ oponuje Valihrach, „to je celé.“

Z této Valihrachovy sofistické líhně vzešly nejen totalitní ideologie 20. století, ale i hypertrofie údajných lidských práv, genderová politika a jiné výhonky levicového liberalismu.

Útok na podstatu lidské identity

Návrh zákona projednávaný francouzským Národním shromážděním je nejen dílčím triumfem ideologů kolektivních práv „menšin“, ale i frontálním útokem politické moci na podstatu lidské identity. Je také důležité si uvědomit, že se tato norma nepodobá naprosté většině ostatních zákonných úprav a že je ve své podstatě něčím jiným než dílčím zákonem – beranidlem Velké antropologické revoluce. Ta je však jen jednou z mnoha hlav mnohem mohutnější saně, kterou ministryně spravedlnosti Christiane Taubiraová pojmenovala „reforma civilizace“.

Návrh zákona projednávaný francouzským Národním shromážděním je i frontálním útokem politické moci na podstatu lidské identity

V duchu jakobínského stínání tradičních hodnot a norem lidského soužití je proto třeba chápat i socialistickým prezidentem Hollandem ohlášený vznik úřadu Observatoire de la laicité (Dozor nad laickým charakterem státu). Laicismus bývá zcela oprávněně spojován s ideou nábožensky neutrálního státu založeného na odluce státu od církve.

Že však ve skutečnosti nejde o žádnou neutralitu, jež je z povahy věci zcela iluzorní, svědčí výrok francouzského ministra školství Vincenta Peillona, který v článku Přituhuje v posledním čísle časopisu Te Deum zprostředkovává jeho šéfredaktor Martin R. Čejka:

„Laicismus není o pouhé toleranci. Neznamená ,všechno je dovoleno‘. Je to soubor hodnot, které bychom měli sdílet. Abychom je mohli sdílet, je zapotřebí je vyučovat. Musíme je mezi francouzskými dětmi obnovit.“ A po vzoru kazatelů dodal, že „laicistická veřejná morálka spočívá v pochopení, co je správné, a odlišení správného od špatného“.

Trestání šiřitelů „náboženské patologie“

Je však třeba se nad tímto výrokem hlouběji zamyslet. Dosvědčuje totiž, že stát nemůže být hodnotově, a tedy ani nábožensky neutrální. Buď uznává veřejnou hodnotu náboženství, s přihlédnutím k hodnotám pravdy i náboženské snášenlivosti, nebo náboženství a s ním spojené mravní a sociální hodnoty z veřejného prostoru vylučuje – v lepším případě do sféry soukromé, v horším případě do nápravných ústavů a vězeňských cel. Ostatně, k něčemu podobnému se na území „prvorozené dcery církve“ možná schyluje.

Svědčí o tom varování francouzského ministra vnitra Manuela Vallse, že stát bude muset přistoupit k trestání šiřitelů „náboženské patologie“. V této souvislosti uvádí radikální islamisty a ultraortodoxní židy, nejspíš však možná jen proto, aby si vytvořil multikulturní můstek k pojmenování největšího nebezpečí, kterému laická Francie údajně čelí, jímž jsou takzvaní katoličtí tradicionalisté.

Ministr Valls výslovně uvádí Institut Civitas, jehož zákazu se v minulých měsících začali dožadovat někteří levicoví zákonodárci. Shodou nepřekvapivých okolností je to právě tato občanská iniciativa, vzešlá z prostředí tradici věrných katolíků, jež je v čele mohutných protestů proti „sodomizaci“ francouzského právního řádu.

Zobrazit diskusi
Reakcí:46

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Obsah manželské smlouvy

Existuje sice konstrukt přirozeného manželství, respektovaný dokonce i kodexem práva církevního, jako překážka možná ne nutná manželství před církví. Zásadní však je náplň, obsah, té smlouvy. Antická církev to nechávala rodině, do chrámu to netahala. Podobný odstup je i v judaismu, kde sice náboženský obřad, ale raději na dvoře nebo rovnou v krajině. S rozvinutím života nad  minimum přežití, bylo vhodné vnést i do manželských smluv řád (seder). Nejspíše i pro příchozí pohany mělo být čitelné, co snad pokřtěným déle již samozřejmé. Tak manželství věc ne tolik státu, tam jen smlouva o majetku, ale spíše konkrétní komunity náboženské. Jako parodií je civilní manželství zjevno na venkově, resp. pohrdání tou institucí publikem, kde stačí jen přátelství přítele a přítelkyně. Konečně přítelkyně se snáze podvede, majetek odkloní, nebo praktikuje polyandrie polygamie souběžná či následná. Viz manželství socialistů, kde donedávna živý a respektovaný senátor, komunista i soc dem,  měl manželky 4, podle toho vypadá jeho potomstvo. Dítka samoživitelek nejen snadná kořist reklamy, tabáku, HA, ale i finta na tunelování státu. Z civilizace nelze snadno se vrátit do buše či na stromy, aboridžinec je nějak fajn, bezdomovec podobných zvyků už tolik ne. Propad demografie je tedy smutným, ale přirozeným řešením. Generace bez sourozenců je vystřídána generací počatou inseminací, ta potom generací izolovaných entit facebooku.

Tolko xenofobie sa

ani nedalo docitat dokonca.

 

"Tímto opatřením se výslovně popírá přirozenost biologického vztahu rodičů a dítěte. Přijetím zákona se vyjadřuje přesvědčení, že na dítě má právo každý, včetně těch, kdo si je umějí vyrobit či opatřit jiným než obvyklým způsobem."

 

Takze podla autora nema pravo na deti ziadna zena s poskodenymi reprodukcnymi organmi. Asistovana reprodukcia by sa mala asi uplne zrusit.

V com je reprodukcne aktivny a zdravy alkoholik, nasilnik, sociopat, alebo clovek, ktory sa o dieta postarat nevie,  lepsi rodic ako napriklad homosexualny par? I ja som bol dlho proti, ale myslime, prosim, na prava dietata, ktore moze dostat vzdelanie a starostlivost, ktoru by inak dostat nemuselo a menej podliehajme vlastnej pyche pan Semin.

Ano, k systematickému tunelování pojmů prokazatelně dochází.

Navazující a neopominutelné otázky jsou KDO tak činí a S JAKÝM CÍLEM.  Vzhledem k systematičnosti, intenzitě a celosvětové časové koordinovanosti útoků na tradiční civilizaci by se jen naivní člověk mohl domnívat, že se jedná o pouhé neorganizované jevy zákonitě doprovázející postupný úpadek naší kultury.

??

Co je ta Vaše "tradiční civilizace"? 

Civilizace v době Vašeho mládí? Nejspíš.

Nebo civilizace v roce 1900?

Ale v roce 1900, v té skvělé "tradiční civilizaci" si jiní Vám podobní zoufali, jaký je strašný úpadek, jak mizí "tradiční civilizace" a jsou tunelovány pojmy...

 

A totéž v roce 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300 atd. atd.

 

Je to opravdu úsměvné.

K panu "černoušek" názoru.

Především, chcete-li se zapojit do diskuse o civilizaci, tak nás informujte o vašem skvělém názoru na civilizaci. Rád se poučím. Ale používejte jen vlastní názor, nepapouškujte idee z vaší knihovny. Stejně se to pozná. 

 

Tradiční civilizace je

Tradiční civilizace je taková, která je schopná alespoň vlastní reprodukce, v opačném případě dopadne stejně jako dinosauři. Jakékoliv systémové opatření, které tento princip oslabuje jen příspívá k jejímu popření. 

absurdní

1. Lidstvo se reprodukuje více než čile, počet obyvatel Země stále stoupá. 

 

2. Pokud jde o Čechy, i tady v zásadě dorovnává úbytek migrace. 

 

3. Dále si budeme muset položit otázku, do jaké míry je neustálý růst populace přirozený a do jaké míry naopak bylo 18. a 19. stol. extrémem. 

 

4. "Jakékoliv systémové opatření, které tento princip oslabuje jen příspívá k jejímu popření. " - Vy si skutečně myslíte, že umožněním homosexuálních partnerství nějak uberete zájemce o heterosexuální manželství nebo dokonce plození dětí? 

k bodu 1. Disproporce mezi

k bodu 1. Disproporce mezi nárůstem populace v Evropě včetně Ruska a v severní Americe a zeměmi se kde reprodukuje čile jen potvrzuje úpadek té naší civilizace.

k bodu 2. Doplňování populace migranty nemá s holou reprodukcí nic společného a opět jen potvrzuje úpadek  naší civilizace.

k bodu 3. V naší civilizaci k žádnému přirozenému nárůstu nedochází.

k bodu 4. Příklady táhnou. Porodit a vychovávat dvě - tři děti znamená výraznou ekonomickou zátěž. Jen jeden příklad, všimněte si, jak se liší symbol ženství věstonická Venuše od dnešních elegantních symbolů ženství, pro které znamená porod ohrožení jejich statusu. Tento stautus vytvářejí v současné době celosvětově módní návrhářské domy, ve kterých jsou privilegováni návrháři s homosexuální orientací. Jejich ideálem krásy určitě není žena jako symbol plodnosti.  Od Venuše jsme se postupně probojovali k ženské anorexii. 

Někdy mám pocit, že nás má matka příroda plné zuby a hledá jen jak se nás, co jsme s ní ztratili přirozený kontakt a bereme z ní příliš a málo dáváme, snaží zbavit. Z 4% menšiny bude  6%  potom 10% atd. Kráva je přeci fialová, ukazovali to v TV.

velmi přesné a vtipné

velmi přesné a vtipné

odp

ad 1. Oblasti, které jmenujete, zažily v posledních 300 letech nebývalý populační boom. Pokud jim ubyde, nevím, proč z toho vytvářet umělý problém a strašit. Všechny civilizační okruhy, které na zemi jsou, mají svou hodnotu.    

 

ad 2. Migrace je přirozená, normální a správná - a probíhá už desetitisíce let. Bez migrace by to, co Vám je jako "civilizace" tak drahé, nikdy nevzniklo (stejně tak např. Amerika).

Jiná otázka je síla migrace a naše schopnost nově příchozí asimilovat.

Vážně ale marně dumám, jak to souvisí s manželstvím pro gaye a lesbičky...

 

ad 3. Mě zajímá země nebo region. Vaše pojetí civilizace je etnické, nechápu proč.

 

ad 4. Venuše je kultický předmět, proto je záměrně předimenzovaná... není to "vyobrazení dobové ženy".

- Aha, takže spiknutí homosexuálních návrhářů proti celé civilizaci :D :D

(Tedy, možná je to spiknutí proti peněžence, ale jistě ne proti plodnosti :D)

Vaše odpovědi jen potvrzují

Vaše odpovědi jen potvrzují co jsem napsal. Nemá cenu rozebírat dál jednu po druhé, Tak jen k té věstinické Venuši. Nevím zda je to postavení dobové ženy nebo kultovní symbol. V zásadě to je jedno. Dnešní kultovní symbol jsou ženy, pro které se k plození dětí nehodí a dobová žena se co nejvíce podobá muži.

Vaš agresivní výklad zániku naší civilizace je mi cizí. Připomíná spiš dobývání, než přirozenou migraci.

ha

Jak vidím, došly Vám argumenty.

 

K módě: troufám si tvrdit, že např. ve 20. a 30. letech byla ženská móda ve vámi uvedeném smyslu ještě "méně ženská". Módní vlny se mění. U určitých jedinců to může vzbuzovat pocity ohrožení... ale to je spíše jejich osobní problém.

Že šít za stejné peníze z méně látky "odvážné" modely a úzké, útlé střihy je pro módní průmysl výhodné, je jasné. Ale nikdo nikoho nenutí nechat se módním průmyslem ovládat. 

Vaše odpověď je na úrovní PR na zubní pastu

Argumentace mi připomíná "nebožtíka" Judr. Marka Kalinu.

Není to úsměvné.

Ano, naše civilizace zaznamenává úpadek již několik století. Zpočátku byl nenápadný, a postřehli jej jen mimořádně vnímaví jedinci, kteří lidstvo varovali často s předstihem mnoha desetiletí, někdy i staletí. Dějiny dvacátého století jim daly za pravdu.

V dnešní době úpadek pokračuje, a to zrychlujícím se tempem. Je tak zjevný, že internet je už plný varovných článků, tu více, tu méně zdařile zdůvodněných.

Což ovšem neznamená, že by se - jako vždy - nevyskytovaly masy těch, kteří si do poslední chvíle ničeho nevšimnou.

topos úpadku

Úpadek je staré topos, které najdete všude - ve středověku, v novověku, u Římanů, u Řeků... čtete trochu víc staré spisovatele, třeba se dovtípíte, že Vaše představa "několika staletí úpadku" je iluze. Je to už trochu nudné, kam až sahají písemné záznamy, žije lidstvo v perverzní představě, že oproti idealizované, vycíděné nebo deziterpretované minulosti "upadá". 

 

V čem konkrétně došlo ve 20. století k úpadku? Nějak Vám nerozumím...

 

Stari spisovatele,Vam

Stari spisovatele,Vam zrejme,jsou k nicemu,at je ctete,nebo,ne.Jste chudy Duchem z vlastniho rozhodnuti,hlavne,ze si svobodne zvolite pohlavi.Stanete se pytlem organu.

?

Milá stařeno, myslím, že zcela ztrácíte niť. Mluví se tu o manželství gayů a lesbiček.

 

O transsexuálech a nějaké podle Vás "volbě pohlaví" tu nepadlo jediné slovo a nechápu, proč sem transsexualitu taháte. 

 

O chudobě ducha zjevně můžete poutavě vyprávět z osobní zkušenosti.

 

Nejde o nit,ani o

Nejde o nit,ani o transsexualitu,jde o to,o cem hovori Papst Benedikt XVI a zde,pan Semin.Jde o ohrozeni katolicke cirkve,viry v Boha a same podstaty cloveka.Nejde uz o detaily vasich svobodnych nazoru,vasi pychu ,cynismus a sebestrednost.Divim se,ze jste se chytil slova Duch.

..

Možná že máte dojem, že vaši církev zevnitř ohrožují gayové-katolíci. Vzhledem k postojům církve vůči homosexualitě takových gayů-katolíků asi moc nebude. Nu a ostatním je vaše církev pravděpodobně zcela lhostejná. 

Štěstí pro ČR, že naprosté většině občanů rovněž...

 

Takže opravdu marně dumám, kým a čím se ve své paranoie vy katolíci stále cítíte být ohrožení. Jediné, co vás ohrožuje, jste vy sami, váš nesnášenlivý, fanaticky mocichtivý vztah ke světu, který nepatří jen vám samotným. To odmítáte uznat, protože byste měli dojem, že ztrácíte patent na pravdu.

 

 

 

 

Takto se odhaluje diskuter...

Zadni homosexualove,cirkev,neohrozuji.Pouze takovi,jako vy,kteri je zneuzivaji,nazyvaji je Gay a nakonec tyto lidi,vykopnou na okraj,vasi,tak demokraticke,svobodne,vyspele....spolecnosti.A co to vykladate,o nesnasenlivem,mocichtivem vztahu ke svetu?Ano,vy neznate nic jineho,jen jste tyto pojmy a jim podobne,zrelativizoval a prejmenoval,na boje,za ty vase aktualni svobody neceho a nekoho,proti nekomu,kdekoliv,na svete.

nač

Nač takové argumentační kličkování, stařeno? Řekla jste: "Jde o ohrozeni katolicke cirkve,viry v Boha a same podstaty cloveka." 

 

Nato jsem se ptal, čím konkrétně a proč se vy katolíci neustále cítíte něčím ohrožovaní.

Vy mi odpovídáte, že nikoli homosexuálové, "ale takoví jako já" (drzí kritici, kladoucí nepříjemné otázky?) prý zneužívají gaye - asi k nějakým svým účelům proticírkevního boje (domýšlím se, co jste snad mínila), aby potom ty gaye odkopli.

 

Buďte ujištěna, že

1) nechovám zášť vůči vaší církvi,

2) nepoužívám gaye k proticírkevnímu boji a nemám důvod jimi pohrdat ("odkopnutí", až dosáhnu podle Vás svého).

3) nevyslovuji se pro žádné "aktuální" nebo účelové "svobody", nýbrž za svobody podstatné a pro každého. Může to být svoboda pro gaye žít si po svém, stejně jako svoboda katolíka proti minulému režimu. 

 

Má otázka trvá: jde-li o "ohrozeni katolicke cirkve,viry v Boha a same podstaty cloveka", zajímalo by mě,

1) čím konkrétně ohrožuje světské (státní!) manželství nějakých gayů církev

 

2) čím konkrétně ohrožuje víru v Boha (například přímo Vaši),

3) čím ohrožuje podstatu člověka? Možná, že odsuzujete, že je někdo gay, ale skutečnost, že ten gay ještě navíc uzavře místo registrovaného partnerství manželství, nezmění nic na tom, že je gayem i nadále a nezmění ani nic na "podstatě člověka/lidstva" obecně. Nebo se mýlím?  

 

 

Ano, teď jsem kupříkladu byli svědky

"tunelování" pojmů pravice a levice. A k vaší otázce: Kdo tak činí? M. Semín. S jakým cílem? Temným, velmi temným. "...první kritizovala Rusko vláda amerického prezidenta Baracka Obamy." Ta zlá imperialistická vláda! Kritizovat Rusko! A navíc nepřetržitě už téměř sto let!

Pan Semín není tradiční katolík, konservativec už vůbec ne.

Pan Semín není skutečný katolík ani z hlediska církevního práva. Je stoupencem „Kněžského bratrstva sv. Pia X.“, což je marginální heretický proud, jehož biskupové byli v r. 1988 oficiálně exkomunikováni z církve. Tato exkomunikace byla sice z biskupů r. 2009 sňata, týkalo se to však výlučně jejich osob. Podle papeže Benedikta XVI „dokud nebudou vyjasněny otázky, týkající se věrouky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi a jeho služebníci, třebaže z nich byl sňat církevní trest, žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.“ Tento stav trvá dodnes. Arcibiskup G. Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry: „Katolickou víru nemůžete dát v sázku na jednáních. Tady neexistuje kompromis. Domnívám se, že rozhovory pokračovat nebudou.“

V kostce jde o to, že tito heretici nepřijali poslední církevní koncil. Mají štěstí, že církev již opravdu není tak tradiční, jako bývala, před pár stoletími by odmítnutí koncilu znamenalo tvrdší trest než nějaká exkomunikace. :-)

Rád bych zopakoval svoji výzvu redakci České pozice: bylo by asi vhodné, pokud z nějakých důvodů dáváte prostor představám příslušníka této bizardní hereze, abyste čas od času otiskli nějakého jehovistu, buddhistu či jogína. Jistě by také měli co poutavého nabídnout.

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20090121_remissione-scomunica_fr.html

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10960

http://www.ndr.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/pressemeldungndr11069.html

Z Vašeho příspěvku, starej

Z Vašeho příspěvku, starej Jakube, je vidět - řečeno slovy Jaroslava Haška - , jaká hovada se rodí pod sluncem.

Řečeno slovy Miroslava Švandrlíka: čo si predstavujete pod takým slovom herézia a slovom "bizardní" (bizarní)?

 

A co vy si představujete pod slovem hereze?

Pokud nevíte, jde o učení, které se nesrovnává s církevní tradicí. Tradice je učení, které je předáváno. To definuje koncil.

tento prispevek

Tento prispevek je nepravdivy a udaje jsou prekrouceny.O exkomunikaci obecne,exkomunikaci biskupu Bratrstva Pia X,o jednani tohoto Bratrstva s Vatikanem,o jeho obsahu,atd.,nepisete pravdu.Ani arcibiskup Müller,ktery pritelem onoho Bratrstva neni,si to takovou,vami citovanou (?) vetou,bez kontextu,nezjednodusil.

Odkazy jsou pod článkem, i s kontextem.

Můžete si je prokliknout. Trochu jsem váhal, než jsem tady ty údaje umístil, protože jsem si myslel, že se jedná o obecně známou věc. Teď jsem rád, že jsem jsem to sem dal.

Je to všechno přesně tak, jak píši.

Neni tomu tak.Neco

Neni tomu tak.Neco studovat,neznamena,si trikrat kliknout,na tri vybrane odkazy.

Tak studujte !

Co vám brání ?

:-)

Enfant terrible Semín

Škoda, pane Semíne, že nedomýšlíte přečtené: "„Jde o to, kdo z obou rozhoduje,“ oponuje Valihrach, „to je celé.“ Až donedávna přímo a až do současnosti nepřímo byla a je naše společnost ovládaná a determinovaná tím, kdo rozhodoval: po stovky let to bylo křesťanství, existující ve společnosti jako totalitární hegemon, fyzicky likvidující své odpůrce nebo i jen názorové dizidenty, popřípadě osoby, chovající se jinak (upalování homosexuálů, upalování lidí kvůli neškodným magickým praktikám a pověrám-čarodejnice apod.). Manželství jako svazek výhradně muže a ženy je jeden z výsledků dominance křesťanských doktrín. Žádná právní instituce není "přirozená". 

 

Ve Francii a jinde si pouze voliči rozhodují, jak chtějí, aby právní úprava svazku dvou lidí vypadala. Tak už to chodí. V demokracii, pokud jste si dosud nevšiml, si lidé dávají právo sami sobě, narozdíl od teokracie, kdy právo údajně dostanou od nějakého Božstva a jeho kněžských prostředníků.  

 

Křesťanům nic nebrání, aby si na svých dogmatech zůstali, tj. dovolovali své vlastní rituální náboženské sňatky v kostele pouze mužům a ženám. 

 

A Rusko - inu, Rusko dělá jen to, co se obvykle dělá, když jde všechno do kélu a je potřeba najít někoho jako viníka, aby se lidé třeba nedovtípili, do je viník skutečný. Hitler si vymyslel strašlivého škůdce v úskočných Židech, hrozivých bolševicích a ve Slovanech, kteří si drze dovolují existovat v německém Lebensraumu, některé proudy v rozvráceném a zkrachovalém Rusku si strašlivého škůdce zase vymyslely úskočných homosexuálech, v šikmookých migrantech z Asie, kteří si drze dovolují existovat, v hrozivých Kavkazanech, anarchistech urážejících (jaká hrůza!) pravoslaví, atd. atd.   

 

 

A Vy,svobodne

A Vy,svobodne telo,nezrozeny,jako muz,nebo zena,protoze tyto pojmy spachala ta cirkev,si svobodne a demokraticky,zijte treba s fetisem,plodte s nim potomky treba,par minifetisu,je ve vasi moci,si urcit pohlavi a postavte si k tomu svuj kostel.Jako cizinec,neumim tak ,,inteligentne"a pekne psat,jako vy,ale rozumim vasim myslenkam,ktere jsou katastrofalne,hloupe.

Krestanum se brani,aby na

Krestanum se brani,aby na svych dogmatech zustali.Mimo jine,i,aby v kostele byl posvecen pouze svazek,mezi muzem a zenou.Podivne je,ze ,,manzelstvi",napriklad,mezi homosexualy,treba Nemecko,nehodla,danove postavit,jako rovnocenne,manzelstvi tradicnimu.Je dost nepochopitelne,ze ruzne sexualni svazky,vyzaduji ,,svatby v kostele",ale bez obsahu viry,smyslu,bez farare. ...Na druhe strane,tam,kde je to potreba,kdyz,napriklad spolu ziji osoby ,,netradicnich",,manzelstvi",podle sexualni orientace ruzneho druhu,tam prave to pravni postaveni,nebo zdaneni prijmu,techto modernich,netradicnich svazku,tam ma ta,tak,,spravedliva",vyspela,demokraticka spolecnost,problem.Pak se nahle prici i pojistovny,obvzlaste ty zdravotni,kvuli zvysenemu riziku onemocneni ,jako nasledku,vyspelych,svobodnych,hlavne netradicnich,sexualnich,vztahu.A tihle lide,tak moderne netradicni,se ocitaji v bide,i kdyz spolu ziji,verne,treba,do smrti.A zrovna tak,at si jini,sva jina nabozenstvi,chrani a ziji,i to Rusko.Neni treba,jim,v zajmu dogmat,jako vasich,o moderni spokecnosti,vnucovat zivot jinak.

Pleteš si pojem a průjem.

Pleteš si pojem a průjem. Chceš víc svobody a práv a přitom je to naopak. Co se týče práv homosexuálů, není v České republice již takřka za co bojovat - mají stejná práva jako všichni ostatní. Stejnou míru práva na svobodu a majetek. Nebo, lépe řečeno, stát pošlapává jejich práva na svobodu a majetek naprosto stejně, jako se toho dopouští vůči všem ostatním občanům. Bojovat za nějaká speciální práva, nad rámec přirozených práv jednotlivce, znamená ve skutečnosti tato práva umenšovat - stejně jako tak činí například feministky, když požadují povinné kvóty na zastoupení žen dejme tomu ve vedení velkých korporací.

Uzákoněním registrovaného partnerství ve skutečnosti nezískali homosexuálové ani kousek skutečných práv navíc - pouze se nechali svázat státní regulací, stejně jako je státním paternalismem zatíženo klasické manželství. Podobně snaha dosáhnout umožnění adopcí dětí páry stejného pohlaví nepovede nakonec ke zvětšení svobody, ale spíše k jinak nastavenému státnímu dohledu nad adopcemi. Jestliže by homosexuálové raději požadovali odstátnění soukromých vztahů mezi lidmi, mělo by to daleko větší smysl. 

soudruhu Novakovi

Milý pane Nováku, nemám dojem, že bychom si tykali. Já na tyhle soudružské manýry nejsem.

 

Vaše reakce na mě dělá vágní dojem. Předně se Semínův článek týká Francie - nevím, proč tedy vytahujete ČR. Ale budiž - oba dobře víme, že zatímco ve Francii se nyní nahrazuje P.A.C.S. manželstvím, u nás existuje registrované partnerství. Přinejmenším možnost, ale spíše pravděpodobnost, že o rozšíření manželství na gaye a lesbičky budou tito lidé časem usilovat i u nás, je značná. Zda úspěšně nebo neúspěšně - to už bude na parlamentu, resp. voličích. Pokud jde o mě (píšete bůhvíproč: "chceš víc práv"), je mi vcelku lhostejné, jak věc dopadne. 

 

Píšete cosi o nějakých "přirozených právech" - nerozumím, co tím vlastně míníte. Nemyslím si, že existuje nějaký zákon o přirozených právech, ale mohu se mýlit, oblast práva je mi cizí.

 

Manželství je vztah, který poskytuje určité symbolické, společenské i právní výhody. Je tedy logické, že o ně část lidí má zájem - stejně jako okolní společnost, ve oni které žijí. Jestliže má o manželství v české společnosti zájem větší část heterosexuálů, je pravděpodobné, že o něj bude mít zájem i větší část homosexuálů.

Netvrdím, že má samé výhody, ale společensky a symbolicky znamená posílení vztahu, společný majetkový režim, ochranu (možnost výživného při rozvodu), dědické výhody. Stejně tak jeho light verze registrované patrnerství, ale právě jen v "light" rozsahu. Řada lidí se jistě domnívá, že omezení na "light verzi" je nespravedlivé. 

 

Pro ty lidi by jistě zvýšení svobody bylo. A pokud by stát vykonával přísnější dohled nad adopcemi, prospěje to dobru adoptovaných dětí - bez ohledu na to, jaký pár je adoptoval. Vaši paranoiu ze státu nesdílím.

Odstátnění?? Probůh, tak se nežeňte, žijte jako druh-družka a máte odstátněno... 

 

Ne tunelování, ale restituce!

Vlastně jde o skutečný návrat k tradiční společnost

 

S výjimkou posledních několika desítek let tpěla Evropa téměř půldruhého tisíciletí pod tíhou náboženského terroru, kdy platilo, že "jeden lid, jedna církev, jeden bůh" a kdo nesouhlasil byl nějakým kreativním způsobem umučen či popraven a jediná pravda byla ta, kterou hlásali církevní hodnostáři.

Duchovní život přestal existovat a byl nahrazen jeho materialistickou iluzí a tím,  co Orwell pojmenoval jako  "doublethink"

 

Nicméně to se mění a Evropa se vrací ke svým tradičním kořenům a postupně církvím odebírá to co si uzurpovali - právo na jedinou pravdu, právo na rozhodování o osudech jiných lidí.

Je jedno, o jakou církev a jakou modlu jde... Jestli Špagetové monstrum, Hospodina/Jehovu/Alláha, Červenou Karkulku nebo něco jiného... Všechny jmenované modly jsou si zcela rovnocenné a tím i jejich církve.

 

Evropa procitá z doby temna, do které ji tyranie církví uvrhla, navrací se k duchovním hodnotám, které křesťanství zašlapávalo do země a tím i k neochotě nechávat se nadále utlačovat slábnoucí menšinou stoupenců církví. A stát - nechce-li se ponořit do občanské války - to musí reflektovat. Jako právní stát to činí tak, že upravuje právní vztahy mezi jednotlivými skupinami.

 

Francie nyní upravuje zákon o rodině tak, aby lépe odpovídal tradičnímu - nikoliv církevnímu - pojetí rodiny.

Též buduje úřad, který by měl do budoucna znemožnit libovolné církvi nastolit novou diktaturu náboženství a udržet zemi svobodnou.
Naopak Rusko se vydalo cestou pokračování křesťanského experimentu a sociálního či fyzického terroru.

dovysvětlit

Pane Falkone, tohle bych potřeboval dovysvětlit. Pokud tradiční rodina není otec+matka+děti, co tedy? Tradiční společnost před nástupem křesťanství měla jiný pojem klasické rodiny? Víc otců víc matek? Nebo jenom banda otců bez matek, matek bez otců? Fakt nevím jaké další kombinace se ze dvou pohlaví dají vytvořit. To by mě skutečně zajímalo, protože jestli se nepletu, muži stále rodit nemohou a ženy provést samooplození taky ne.

Ach Michale, Michale... nikdo

Ach Michale, Michale... nikdo Vám nic nebere. Snad jenom pocit fanatické výlučnosti. Jestli opravdu chcete jít ruskou cestou, prosím, vízum jistě dostanete.

jen jestli ty nebudes nejaky

jen jestli ty nebudes nejaky sebestredny...

Antický Řím skončil mimo jiné

Antický Řím skončil mimo jiné i proto, že tam prcal kámen cihlu a rodinné vazby byly něčím přežitým......

Že tradiční rodina už je Out a není Cool?

A virtuální svět má větší společenskou hodnotu, než ten materiální? Tak já raději zůstanu tady u Novaka a Jiri_Ka. Ty komenty nahoře jsou nějaké divné. 

Rozhodně nikoliv....

To jen křesťané - trvalí odpůrci tradiční rodiny a duchovního života - se snaží aby se "Out" stala... Stovky let... A pořád jsou na planetě místa, kde se jim to nepovedlo...

Co je tradiční rodina podle

Co je tradiční rodina podle Vaší tradice? A co je Vaší tradicí? Co je tradičním duchovním životem?

Tak třeba,

že je pan Nightsdale Machometán. Pak by to vlastně dávalo smysl. 

 

Počkejte, jsem zmatený.

Já trubka si vždy myslel, že křesťané jsou nositeli ideálů tradiční rodiny a duchovních hodnot. Nepopírám, že třeba v Amazonii, nebo na Papua-Nová Giunea to bude jiné, ale pokud  hovoříme o našem kraji, tak i právní normy byly až donedávna  odrazem křesťanských požadavků na kvalitu života. No, ještě že se s tím začalo něco dělat. Budu se moct oženit se ségrou, ta se našim fakt povedla. 

A byli na piedestalu rétoři!

To znamená, že všichni, všechno akorát okecávali a nikdo nic nedělal. Historie se neustále opakuje. A jak říká klasik "jen blbec opakuje chyby"!

Tak si to zopáknem, no.

Nakročeno k tomu už máme dobře.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah