Stanislav Štech

Věda a vzdělávání
Stanislav Štech|21.12.2012

Univerzita Karlova – vlivný balvan v cestě pokroku?

Ministr školství Petr Fiala v rozhovoru pro ČESKOU POZICI k chystané novele vysokoškolského zákona poznamenal: „Pokud jsem někde čekal nesouhlas, pak právě u akademického senátu Univerzity Karlovy. Ten totiž dlouhodobě postupuje s velkou nedůvěrou k čemukoliv, co se ve vysokém školství mění.“ „Není to spíš tak, že UK nechce změnu za každou cenu, ale takovou, jejíž potřeba bude přesvědčivě doložena?“ ptá se prorektor Stanislav Štech.

Reakcí:3
Věda a vzdělávání
Stanislav Štech|22.08.2012

Kdo je ve vědě nejlepší aneb Lze oddělit Einsteiny od parazitů?

Při hledání způsobu, jak hodnotit českou vědu, nesmíme zapomínat na otázku, k čemu údaje o excelenci na úrovni celku potřebujeme. „Patří k magickému myšlení myslet si, že při vhodném hodnocení a tlaku na výzkumníky oddělíme Einsteiny od parazitů. Ani jedni ani druzí se dnes v signifikantním počtu nevyskytují,“ píše Stanislav Štech. A upozorňuje, že vysoký standard bude možné udržet především vytvářením podmínek pro studenty a doktorandy.

Reakcí:26
Věda a vzdělávání
Stanislav Štech|31.01.2012

Návrh vysokoškolské reformy je špatnou reakcí na nesprávný cíl

Proč se většina českých veřejných škol radikálně odmítnuvších „reformu“ dočkala v médiích kritických reakcí? Neměli by se akademici a jejich představitelé nad sebou zamyslet? „Na rozdíl od všeobecně reprodukovaného klišé, že ,o nutnosti reformy nikdo nepochybuje‘ a ,všichni se shodnou na tom jejím směřování‘, se domnívám, že právě v tomhle existuje zásadní rozpor,“ reaguje ve svém komentáři prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech.

Reakcí:15