Luděk Bednář

HOT TOP|Geopolitika
Luděk Bednář|11.03.2014

Zvítězilo dnešní Rusko v už neexistující studené válce?

Moskva ovládla silou Krym. Vítejte v novém geopolitickém řádu 21. století. Ukrajinská krize však ukazuje, že starý mocenský střet pokračuje. Politika ruského prezidenta Vladimira Putina na Blízkém východě ale nepřipomíná tu komunistickou, ale carskou. A jeho geopolitická představa jako by nebyla cizí ani mnoha lidem na Západě. Pokud by se naplnila, bylo by třeba revidovat výsledek studené války. Nezvítězil by v ní Západ, ale Východ.

Reakcí:19
Politika|Hlas elity
Luděk Bednář|01.11.2012

Pospíšil nebude tím pravým zachráncem ODS. Ostatně, zachránit ODS možná už nelze.

Koho tento víkend kongres ODS zvolí šéfem strany? Po krajských volbách se objevily výzvy, aby jím byl současný místopředseda Jiří Pospíšil. Na tuto alternativu jsme se zeptali top manažerů. Výsledek? Spíše ne. Není charismatický lídr, nemá vizi. Ale hlavně: Změna předsedy už ODS nepomůže. A zazněl i názor: „Je to už asi jedno, protože ODS se už u veřejnosti natolik zdiskreditovala, že ji nikdo nezachrání.“

Reakcí:8
Podnikání a trhy|Hlas elity
Luděk Bednář|26.10.2012

Hazard je třeba omezit. Jinak místo do Německa směřujeme na Balkán.

V Maďarsku začal nedávno platit nový zákon o zákazu hracích automatů. Dle naprosté většiny vrcholných manažerů by si Česko mělo vzít tuto zemi za příklad. A nejen ji, ale třeba i severskou cestu, říká jeden z nich. Dle dalšího by měl být hazard zakázán především „ve Strakovce, sněmovně, Senátu a na Hradě“, kde se i bez automatů prohazardují největší peníze. A zaznívá také varování: Pozor na rozvoj černého trhu!

Reakcí:4
Politika|Hlas elity
Luděk Bednář|16.10.2012

Václav Klaus není vinen ufňukaností, ale vědomou dramatizací

„Ufňukaná kremlofilní bába“, je vyjádření natolik expresivní, zvláště týká-li se hlavy státu, že jsme o názory na jeho oprávněnost požádali i přední české manažery. Většinou nesouhlasí, často konstatují, že Václav Klaus se naopak chová mužně, otázka však mnohé z nich motivovala k zamyšlení nad osobností českého prezidenta, jeho politickou taktikou a tím, jak v závěrečné fázi své prezidentské mise působí na společnost.

Reakcí:5
Politika|Ekonomika|Hlas elity
Luděk Bednář|11.10.2012

Privatizace jako cikánské hospodaření: Je-li ti zima, vytrhej parkety

Nápad vylepšit rozpočet privatizací podílů v některých podnicích u předních českých manažerů narazil. Zaprvé proto, že by to dle většiny z nich neměla dělat zrovna Nečasova vláda, zadruhé proto, že privatizovat jen kvůli vyfutrování rozpočtu nepovažují za moudré. Jeden z názorů: „Jakýkoli prodej aktiv je jen oddalováním krachu, pokud se mezičas nevyužije k nápravě či k restrukturalizaci. A to naši politici nejen nechtějí, ale ani neumějí.“

Reakcí:5
Politika|Hlas elity
Luděk Bednář|27.09.2012

Metanolová aféra: Pan prezident by měl o selhání státu raději mlčet

Václav Klaus si vlastně tak trochu naběhl. Když jsme se zeptali vrcholných manažerů, zda souhlasí s jeho tezí o selhání státu v kontrole trhu s lihem, dostal co proto i prezident. „Václav Klaus na tom nese hlavní díl viny. Je totiž představitelem hodnot, které dlouhodobě podporují úpadek morálky,“ napsal jeden z respondentů. Že stát selhal, o tom pochybuje málokdo. Respondenti však také upozorňují: Neselhal jen stát, ale celá společnost, všichni.

Reakcí:15
Podnikání a trhy|Politika|Hlas elity
Luděk Bednář|25.09.2012

Škodí našemu exportu více dalajlámismus, nebo nefunkční stát?

„Je to divná otázka,“ reagoval jeden z vrcholných manažerů na otázku ČESKÉ POZICE, zda souhlasí s premiérem, že podpora Pussy Riot či „dalajlámismus“ škodí českému exportu. „Otázka by měla znít: Stojí svoboda slova za mírné konflikty s totalitním režimem? Na ni je má odpověď jednoznačně kladná. Bohužel české politické obludárium ve svém pragmatismu přišlo o všechny zásady evropské civilizace, což premiér Nečas opět prokázal.“

Reakcí:7
Politika|Hlas elity
Luděk Bednář|17.09.2012

Neměly by rozhodovat názory, ale kompetentnost a odbornost

Může vláda odmítnout člověka, který ji kritizoval? Dle 75,2 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ nikoli. Jeden z nich napsal: „I státní úředník může mít názor. Není automat. Pokud je jeho nesouhlas závažný, může sám odstoupit. Stát by ho však vyhazovat neměl.“ A další: „Je-li tento postoj oficiálním stanoviskem, jsme na cestě například k diktatuře či ke konci svobody projevu.“

Reakcí:6
Evropa
Luděk Bednář|12.09.2012

Německý ústavní soud podpořil záchranný fond EU – ale s podmínkami

Německý ústavní soud v Karlsruhe rozhodl, že Německo může ratifikovat Evropský stabilizační mechanismus i fiskální pakt Evropské unie dohodnutý v březnu 25 členskými zeměmi EU. Tento verdikt je vítězstvím kancléřky Angely Merkelové a zastánců úsporných opatření a porážkou těch, kdo usilují o rozpad eurozóny i celé unie.

Reakcí:0
Politika|Ekonomika|Hlas elity
Luděk Bednář|31.08.2012

Blbá nálada? Nezaměňuje premiér příčinu a následek?

Ať už zvyšování daní může, či nemůže za ekonomickou blbou náladu, většina vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ kabinet tvrdě kritizuje. „Vláda neplní své domácí úkoly a šíří paniku do těch oblastí ekonomiky, které takové problémy ani nezpůsobily, ani je nemají,“ zní jedna z odpovědí. A jiná: „Za blbou náladu vláda může, ale tím, že je slabá na kmotry.“ Nebo: „Zvyšování daní je jen jednou z mnoha jedovatých kapek, jež nám kapou na ,karbid‘.“

Reakcí:7

Vzkazy

Přáníčko

 

Hezké prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů a zajímavých námětů v roce 2013

přeji

JM

Ohlas na : AGÁTA za 20 milionů.

Vážený příteli, ve Vašem článku jsou hrubě zkreslující údaje, které vytváří dojem, že jakýkoliv ťulpas s dvaceti miliony si koupí zařízení zvící provedením přenosného PC a může odposlouchávat kdekoliv, kdykoliv, kohokoliv.

Tak tedy: HOUBY, takhle to nevypadá a nefunguje.

Sítě mobilních telefonů jsou celulární (buněčné) sítě, kde jednotlivé buňky (každá s každou sousední) jsou provázány komunikačními vysokokapacitními kanály. Zapnutý mobilní telefon se automaticky naváže komunikačním kanálem na radiovou ústřednu buňky, která má v danou chvíli nejlepší komunikační vlastnosti a dá vědět síti, že je s ním možno navázat spojení. Komunikační uzel buňky je to, co vydíte na panelácích, vysokých budovách, stožárech. Zařízení má soustavu antén, radiovou ústřednu (což je vlastně výkonný počítač - zjednodušeně), zdroj a může být vybaven i konsoolou operátora (což je onen notebook) se speciálním programovým vybavením. V předchozí větě jsem Vám popsal, jak zhruba vypadá to zařízení "AGÁTA", pokud mu tak chcete říkat. Mobilní rádiová ústředna, která se používá na odposlechy musí v daném místě stáhnout provoz na sebe, vybrat patřičnou komunikaci a tu zaznamenat.  Je to pár set kg sofistikovaného hardweru s patřičným software a školený operátor ve větší dodávce. Nestrašte lidi, že je může odposlouchávat snadno kdejaký moula, který má dvacet milionů. K tomu je dále třeba mít sledovaný telefon (osobu) pod kontrolou pomocí sledovací služby. Kromě BIS je v této zemi jen málo organizací, které by si mohly zařízení, obsluhu a organizaci dovolit. Kromě toho je pohodlnější provádět odposlechy po povolení soudu (stát. zástupce) přímo z dohledového centra sítě, které je povinno sledování provozu a odposlech BISce a Policii ČR (po povolení) poskytnout.

Neoliberalizmus

Dobrý den,

rád bych přebral Váš článek o neoliberalizmus na naš web Reformy.cz

předem děkuji.

Taky jsem se chtěl optat jestli byste měl chuť přijít na další setkání http://klub.reformy.cz

Jeden Váš kolega z redakce náš minule navštívil

 

S pozdravem,

Vít Jedlička

odchody elitních detektivů

a to asi bude pokračovat

.

.