Jiří Cienciala

Věda a vzdělávání
Jiří Cienciala|13.07.2012

Financování výzkumu aneb Akademie věd v zajetí ostrovní mentality

Do diskuse o financování vědy a výzkumu se zapojil viceprezicent Svazu průmyslu a dopravy Jiří Cienciala. Konkurenceschopnosti české ekonomiky pomůže jen stimulace průmyslu k rychlým aplikacím a inovacím, což se státu vrátí v zaměstnanosti i daňové výnosnosti. Proč však u nás rostou za desítky miliard velké i regionální výzkumné infrastruktury, po jejichž výstupech chybí globální celospolečenská poptávka?

Reakcí:27