Janos Sebeök

Světové události
Janos Sebeök|31.12.2012

Znovuzvolení Baracka Obamy přeformulovalo podstatu rasismu

Republikán Mitt Romney se v letošních amerických prezidentských volbách nestal černým koněm. Ve volební kampani na rozdíl od té před čtyřmi lety nemohl nikdo relevantní nadhodit otázku výběru mezi černochem a bělochem. Demokrat Barack Obama se mohl stát „prezidentem všech Američanů“, protože antirasistická nebo spíš „mimorasistická“ politika přestala být výsostným územím a výsadou levice, píše Janos Sebeök.

Reakcí:3
Special report
Janos Sebeök|28.10.2012

Není bojkot genetické modifikace rostlin pouhou iluzí?

Kam až může lidstvo zajít na své cestě neustálých zásahů do přírody? Janos Sebeök se domnívá, že bychom se měli rozhodnout, je-li genetická modifikace konečným naplněním starého zemědělství, nebo začátkem nového. Dle něho nové zemědělství za přispění syntetické biologie odlehčuje biotopům. A také je technickým prostředkem k náhradě obhospodařované půdy, ekologické spáse přírody a k blahobytu lidstva.

Reakcí:6
Special report
Janos Sebeök|30.09.2012

Lidstvo musí překonat věk zemědělství

Zanedlouho bude hotový první, počítačově navržený syntetický genom. Bude-li možné získat život i jinak než přírodní cestou, příroda se konečně zbaví našeho dlouhého stínu. Stejně jako se koně zbavili svého chomoutu, když se začala používat auta. To, co začalo přechodem z živé síly na sílu motorickou, musí být provedeno i v potravinářském průmyslu – syntetickou biologií, píše János Sebeök.

Reakcí:8
Special report
Janos Sebeök|19.08.2012

Osamělý George: Oběť, kterou 21. století nechalo svému osudu

V neděli 24. června 2012 zemřel tragicky mlád, sotva ve sto letech, poslední exemplář poddruhu želvy sloní z galapážského ostrova Pinta. Nezemřel kvůli počítačům, ale kvůli kozám. Ty ho zničily. Jeho smrt nás upozorňuje na meze naší samolibé civilizace. Dle Janose Sebeöka nám Osamělý George svou smrtí dává pocítit meze naší moci, vlády nad světem.

Reakcí:1
Evropa
Janos Sebeök|11.08.2012

O kuličce vína a kampani proti kouření

Příběhy dvou řidičů autobusů z Budapešti a z Coventry jsou příkladem bezmocnosti starého a nového druhu. V maďarském případě jde o svobodu slova. Anglický řidič porušil hygienická nařízení EU, o nichž neměl tušení. Snědl kuličku vína. Mocenské síly se nám opět snaží vmísit do života a omezit naše práva. Křížová výprava proti kouření to potvrzuje. Je třeba se mít na pozoru! Varuje Janos Sebeök.

Reakcí:18
Special report
Janos Sebeök|29.07.2012

Máme pouze dvě možnosti: Smrt hladem, nebo příroda

Jak bude možné v roce 2030 uživit devět miliard lidí? Jak by se je dalo uživit teď? Ať se nám to líbí nebo nelíbí, musíme vládnout krajinám. Rozvinutý životní instinkt nám diktuje měnit původní ekosystémy na územích o rozloze kontinentů. Konečné blaho musíme očekávat od hojnosti, nikoli od šetrnosti. Hojnost totiž povede k šetrnosti. Dle Janose Sebeöka je naší budoucností bioaktivní roh hojnosti.

Reakcí:5
Podnikání a trhy
Janos Sebeök|14.07.2012

Zemědělství ohrožuje přírodu

Co je špatně na zemědělství? To, že se zaseklo v mladší době kamenné, nebo to, že je až příliš moderní? Nebo snad to, že moderně pojímané zemědělství není dostatečně moderní? Blízký vztah k přírodě, který si uchovává zemědělství nebo zahradnictví, je odtržením od ní, otiskem paleolitické revoluce. Biohospodářství ani zdaleka přírodou není. Ta začíná tam, kde končí zahrádka, píše Janos Sebeök.

Reakcí:4
Special report
Janos Sebeök|29.04.2012

Proč a jak může kniha umřít?

Je špatná kniha mrtvá? Proč a jak může kniha umřít? V Centrální galerii v Budapešti byla zahájena výstava Mrtvá knihovna – Nečtené knihy. Jde o pět tisíc mrtvých knih, jež si od roku 1989 v budapešťské Univerzitní knihovně nikdo nepůjčil. Jenže vše, co se v danou chvíli vytratí z obecného povědomí, je mrtvé pouze zdánlivě, a nejspíš to lze znovu nalézt. Expozice mrtvých knih proto nepřímo informuje, na co nyní zrovna nemyslíme.

Reakcí:2
Special report
Janos Sebeök|10.03.2012

Stane se zmrtvýchvstalý člověk umělcem či svatým?

Zdá se, že mezi uměním a meditací existuje rozpor. Dílo, ať už jakkoli oduševnělé, je ze své podstaty materialistické. Umělec usiluje o nesmrtelnost. Meditující poustevník netouží tvořit. Neusiluje o individuální nesmrtelnost, ale spíš o věčnost. Rozpor mezi duchem meditativním, který je na předmětech nezávislý, a tvořivým, jenž je na ně vázaný, ilustruje i rozpor mezi nesmrtelností a věčností.

Reakcí:1
Special report
Janos Sebeök|18.02.2012

Jsme snad Bůh, abychom mohli trestat sami sebe?

Japonská vláda investovala část pomoci získané po úderu tsunami do rozvoje své velrybářské flotily. Tu máš, milá dobročinnosti a drahý humanisme! V takových chvílích je těžké stát dál při lidstvu. Navzdory tomu nemůže být člověk člověku vlkem. Nemůžeme vzplanout hněvem k sobě samým a usilovat o své zničení. Dva tisíce dvanáct let po Kristu by se místo hněvu božího měla stát heslem lidská odpovědnost.

Reakcí:1