Čestmír Klos

Special report
Čestmír Klos|19.12.2013

Vzpomínání na jazzového publicistu Lubomíra Dorůžku

Jméno hudebního publicisty Lubomíra Dorůžka, jenž náhle skonal 16. prosince téměř v 90 letech, je spojené především s časopisem Melodie. Působil v něm sice de facto jen v letech 1964 až 1970, přesto právem byl, je a bude jeho symbolem. Smutním za mužem, který byl mým učitelem tolerance a jenž nečekanou nabídkou místa v tomto hudebním časopise zásadně ovlivnil můj život, píše Čestmír Klos.

Reakcí:4
Ekologie
Čestmír Klos|11.12.2013

Kdy na MŽP skončí éra nekompetentnosti?

Environmentální resort se ministrům Pavlu Drobilovi a Tomáši Chalupovi (oba ODS) podařilo ochromit. Lidovec Tomáš Podivínský to jen završuje. Rodící se koalice může dát ministerstvu životního prostředí novou šanci. Jenže nejsou lidi. Neprosadí-li předseda ČSSD a možný budoucí premiér Bohuslav Sobotka ostrý řez, hrozí pokračování nekompetentnosti.

Reakcí:6
Světové události
Čestmír Klos|25.11.2013

Klimatická fraška pod taktovkou Polska

O víkendu skončený klimatický summit OSN, který se tentokrát konal ve Varšavě, přinesl nicotný výsledek. Kdyby početné delegace politiků a vyjednávačů ze všech konců světa zůstaly doma, ušetřily by nejspíš víc emisí oxidu uhličitého, než se jim podařilo dohodnout. Pořadatelská země navíc dala zřetelně najevo, že snižování emisí není jejím zájmem, hodnotí summit Čestmír Klos.

Reakcí:32
Ekologie
Čestmír Klos|21.11.2013

Nejperspektivnější energetický zdroj? Účinnost.

Mezinárodní energetická agentura vydala prognózu Výhled světové energetiky 2013. Jaké jsou trendy? Škrtání dotací fosilních zdrojů, požadavek na čistou energii a preference účinnosti. V Česku je to naopak – podpora obnovitelných zdrojů byla zastavena, fosilní zdroje jsou i novým zákonem opečovávány jako v bavlnce, energetická účinnost nikomu nestála ani za půl slova.

Reakcí:11
Ekologie
Čestmír Klos|28.10.2013

Krkonoše: Proč kvůli borůvkám obětovat svobodu?

Návštěvní řád Krkonošského národního parku ze zákona umožňuje ve druhé zóně KRNAP svobodu pohybu. Jestliže ji takzvaná borůvková vyhláška správy národního parku v nejcennějších partiích druhých zón na půl roku omezuje, může to svobodomyslnému návštěvníkovi připadat nepatřičné. Nejdřív uvolnit a vzápětí zakázat. Je to normální? I borůvková vyhláška však byla vyhlášena v souladu se zákonem, upozorňuje Čestmír Klos.

Reakcí:3
Ekologie
Čestmír Klos|14.10.2013

Dejmalova cena šumavskou stopou

Společnost pro krajinu, která uděluje Cenu Ivana Dejmala, vyhledává lidi, kteří se zasloužili o českou krajinu. Letos si našla opravdu aktivní adresátku - Dagmar Kjučukovou z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

Reakcí:1
Ekologie
Čestmír Klos|12.10.2013

Podniky snižují znečištění, ale stále to nestačí

Význam Integrovaného registru znečišťování roste. Podniky nestojí o to být největšími znečišťovateli a zavádějí bezpečnější technologie. Žebříčky sdružení Arnika upozorňují na přibývající zlepšení, ale především upozorňují na největší znečišťovatele.

Reakcí:8
Ekologie
Čestmír Klos|27.09.2013

Polovinu Šumavy přírodě a turistům, druhou lesníkům k šetrnému hospodaření

Závěr odborné studie o vzácnosti šumavské přírody. Vědecký návrh byl zveřejněn v časopise European Journal of Environmental Sciences, kde byl před otištěním podroben přísné odborné recenzi. Předkládá argumenty vedoucí ke změnám, připouští připomínky a předpokládá věcné vyjednávání. Že by závdavek pro budoucí dohodu o Šumavě a příležitost pro konsensus o národním parku?

Reakcí:13
Ekologie
Čestmír Klos|21.09.2013

Životní prostředí: Sněmovna plná lhostejných stran

Analýza asociace Zelený kruh odhalila rekordní nevstřícnost poslanců k ekologickým zákonům. Plných 57 procent hlasování ve volebním období 2010 až 2013 skončilo pro ekologii fiaskem.

Reakcí:3
Politika
Čestmír Klos|12.09.2013

Rezignací na volby Bursík vrátil všechny šance zeleným

Skončily nikam nevedoucí úvahy, zda vznik druhé politické strany s environmentálním směřováním zájem ekologicky smýšlejících voličů rozdrobí, nebo posílí. Do voleb vstupuje jen Strana zelených, zatímco Liberální ekologická strana se odebrala „budovat personální i myšlenkovou základnu“ pro přespříští volby.

Reakcí:15

Vzkazy

Dotaz

Milý Čestmíre, rád bych Tě poprosil o Tvoji současnou e-mailovou adresu. Zdraví Tě Karel      775148515, e-mail karel.posmourny@seznam.cz

vliv Lesního hospodaření a LC na povodně

Pane Klosi, ozvěte se mi prosím na email.

Mám mnoho fotografií podporujících tvrzení pana Š. Vala.

od r. 1994 žiji v Jeseníkách.

Jako bývalý předeseda o.s. Přátelé Jeseníků - SOJKA mám "na svědomí" i zastavení některých LC. Je to zkáza našich hor. Tady se nyní budují a rekonstruují nové za stamilióny. Jsem "ve výslužbě" - tj. nemocen a bez příjmu, ale paměť jsem ještě neztratil...

Hodně zdraví a sil!

Martin Míček

martin.micek@post.cz

Přáníčko

 

Hezké prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů a zajímavých námětů v roce 2013

přeji

JM

čištění ovzduší

Dobrý den pane Klosi. Je to už několik let, kdy jsme se potkávali, když jsem působil v jedné PR agentuře. PR uz mě neživí. Přeorientoval jsem se na podporu inovačního podnikání. V této oblasti jsem narazil na řadu nových technologií, které mohou významě napomoci ke snižování škod na životním prostředí. Například vysoce účinný sanační nátěr, který využívá nejnovějších poznatků v oblasti nanotechnologií. Tento nátěr vytváří vysoce účinný fotokatalytický povrch, jehož jeden metr čtverečný je schopen za rok vyčistit až 3 miliony m3 vzduchu od NOx, polyaromatických uhlovodíků a dalších oxidovatelných polutantů.  Další velice zajímavou technologií je zařízení na čištění a úpravu vody, které je schopno ekonomicky efektivně vyčistit znečistěnou vodu od jakýchkoliv látek (včetně hormónů, pesticidů nebo radionuklidů) a vyrobit z takto znečistěné vody mimořádně kvalitní, optimalizovanou pitnou vodu s vyváženým obsahem minerálů v kojenecké kvalitě. A do třetice jde o konstrukčné originální bezlopatkový hydromotor, který umožňuje využívat i pomalu tekoucí vodu ve vodních tocích s malým spádem nebo slapové proudění v moři pro ekonomicky efektivní výrobu elektrické energie. Mohl bych jmenovat ještě další příklady, které mají jako společného jmenovatele české vynálezce, pozitivní vliv na  životníh prostředí a katastrofální nezájem státních orgánů ČR i českých investorů o jejich využití. Pokud Vás toto téma zajímá, rád se podělím o své poznatky a zkušenosti. 

Přeji Vám zajímavé články a věrné a pozorné čtenáře,

Pavel Šefl

registrace newsletteru

Ahoj Čestmíre,

omlouvám se, že tě otravuju s takovouhle ptákovinou, ale nevím, jak to zařídit jinak.

Mám u České pozice od samého jejího počátku objednané newslettery.  Potřebuji však zrušit svou dosavadní adresu jan.wunsch@seznam.cz a nahradit ji svou platnou adresou jan.wunsch@gmail.com. Rád bych i nadále zůstal vaším odběratelem, zejména po dobu svého opětovného zimního pobytu v Indii, kde seznam.cz nefunguje - proto si ten účet chci zrušit. Vaše vebové stránky mi však takovou změnu registrace neumožňují. Neuměl bys to, prosím, nějak zařídit?!

Rád bych tě také někdy viděl - nemíváš občas třeba cestu na Letnou? Budu tu ještě do 13. listopadu.

Pozdravuj ode mne Ištvána - jestli si na mne tedy ještě pamatuje.

ahoj!

honza w.

PLATNÁ ADRESA: jan.wunsch@gmail.com

 

Zákon o státní služně nasype písek do motoru korupce

Vážený pane Klosi,

dovoluji si Vás oslovit jako nezáviského novináře, kterému bych rád předal podnět pro medializaci problému, který vnímám jako jeden ze základních motorů korupce. V České republice totiž stále ještě transformace neskončila a stále ještě nežijeme ve standardním právním státě západního stylu.

 

Tímto problémem je zákon o státní službě.

 

Tento zákon jsme museli přijmout s naším vstupem do Evropské unie. Naši politici však vymysleli českou cestu jak splnit podmínky pro přijetí do EU, ale jak neztratit moc nad úřednictvem, která je zde hluboce zakořeněna od politických procesů v 50 letech minulého století. Zákon jsme přijaly ale protože Brusel nedává žádné limity k nabytí jeho platnosti, je začátek jeho platnosti stále odkládáno. Nyní je začátek platnosti znovu tiše odložen na rok 2015!!!

 

Tento zákon chrání úředníky před politiky. V současné době na úřednických postech pracuje mnoho vynikajících profesionálů. Bohužel jejich profesionalita se mnohdy nemůže projevit v jejich rozhodování, protože jsou nejrůznějšími nátlakovými metodami manipulováni politiky aby se upřednostnily rozhodnutí, které vyhovují politickému vedení, které je právě u moci. Toto je model, který začal fungovat za komunismu a do dnešní doby stále funguje. Když úředník neposlechne politika hrozí mu, že bude přeřazen na jinou práci nebo bude v rámci účelové restrukturalizace rovnou odejit. Je tragické, že tento stav připadá dnes normální i samotným úředníkům. Masarykovskou demokracii totiž nikdo z nás už nepamatuje a tak zlozvyky z komunismu v dnešní demokracii chápeme jako normu.

 

Vít Bárta, Pavel Bém, David Rath to jsou skutečné oběti systému moci. Je téměř symbolické, že se David Rath se v odposleších, jak sám uvádí, vyjadřoval slovy Gluma z Tolkienovýho Pána prstenu. Glum stejně jako David Rath byl zaslepen „prstenem moci“ a já jen mohu obdivovat jak Tolkien bravurně vystihl zhoubnou a sebezničující podstatu absolutní moci, který musí navždy zmizet v temnotách a ohni Mordoru. Zatím to žádná vláda nedokázala, protože jakmile se na svojí vítěznou pěst navlékla kouzelný prsten moci, už se ho nechtěla zbavit a prsten začal konat své dílo zkázy.

 

Pracuji v nestátní neziskové organizaci Ekodomov, která vznikla se vstupem ČR do EU abychom pomohli splnit naše závazky k EU, šířili osvětu, pomáhali obcím v předcházení vzniku bioodpadů a usnadnili jsme obcím zavedení systémů odděleného sběru bioodpadů. Očekávali jsme, že zákon, který upraví povinnosti k nakládání s odpady nabude platnosti v roce 2005 nebo 2006. Zákon není do dnešního dne a povinnosti, které jsme měli k roku 2010 splněné nejsou stejně tak nenáme šanci splnit naše závazky k roku 2013. Přitom na zákoně pracovala každá vláda a já osobně jsem jednal s celou řadou úředníků, které se však s každou vládou vyměnili a vše vždy začínalo od začátku znovu a nyní nám hrozí pokuty. Absence zákona o státní službě tak přímo poškozuje ekonomické zájmy této země i daňové poplatníky.

 

Jsem přesvědčen, že se v naší republice se situace dramaticky zlepší v okamžiku, kdy začne platit zákon o státní službě ve smysluplné podobě.

--
Tomáš Hodek
předseda sdružení
Ekodomov, o.s.
V Podbabě 2602/29B
160 00 Praha 6
tel.: 733 511 005

Nakupujte odpovědně na EkoNakup.cz.
Děkujeme za podporu DÁRCŮM.
www.ekodomov.cz, www.kompostuj.cz, www.sarynka.cz

prosba o adresu

Milý Čestmíre, buď prosím tak laskav a pošli mi svoji mejlovou adresu. Rádi bychom Tě totiž pozvali jako hlavního lektora na podzimní seminář Lipky pro učitele - školní koordinátory EVVO - a chtěl bych Ti k tomu napsat podrobněji. Mockrát děkuju a pěkně Tě pozdravuju z Brna. Aleš Máchal.

dobrý den

Cením si vašich příspěvků které poupravu zkřivený pohled na eko témata . Rád bych vám nastínil zajímavé souvislosti mega projektu mega spalovny v Karviné. V případě zájmu jsou vám zřejmě iniciály k dispozici prostřednictvím vzkazu . Děkuji Bandita-cz

Polemika

Dovolil bych si trochu polemizovat s tímto názorem:

 

Ani nejzkušenější tým není schopen při projektování domyslet všechny varianty vlivů, kterými může překvapit příroda.

 

Osobně si myslím,že důkladní japonští projektanti v  rámci rizikové analýzy jaderné elektrárny uvažovali i hodně velké zemětřesení.Otázkou ale je, zda je v silách dnešního lidstva vůbec postavit jadernou elektrárnu, která by podobnou apokalypsu přežila a případně  byla ještě ekonomicky efektivní. A ekonomika byla asi  i důvod proč do tohoto rizika prakticky šli.

 

Ale je to moje spekulace.Přeji pěkný den.