O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|01.02.2013

Bláhové snění (51.) O vzniku judeo-křesťanské civilizace

Křesťanům po všemožných absolutismech a bratrovražedných válkách potrvá od 4. století přes 1,5 tisíce let, než demokracii přijdou na chuť. Po tu dobu budou žít Židy vedle sebe ve vzájemném a často tragickém nechápání. Až obě tyto paralelní civilizace objeví, že společné čtyři sny důstojnost, láska, víra a naděje překonávají vše ostatní, co je rozděluje, a dává oběma svobodu volit dobro před padoušstvím.

Reakcí:5
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|14.12.2012

Bláhové snění (44.) Zázraky muže, který popíjí s děvkami a nedrží šábes

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, a já jsem nepřišel napravovat ctnostné, ale hříšné, vysvětluje Ježíš. Není však jediný, kdo umí vyhánět démony. Ale umí to asi nejlíp a považuje to za nejúčinnější posílení popularity v roli Mesiáše. Ta mu postupně pomáhá získávat stoupence i z vyšších jeruzalémských tříd. A aniž by se výslovně za Mesiáše označoval, nepřímo se identifikuje citátem z Izajáše.

Reakcí:0
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|20.07.2012

Bláhové snění (23.) Jak utvářet vlastní osud

Na základě nového hebrejského objevu lze svůj osud nasměrovat vlastní vůlí k padoušství každým podlehnutím zlým sklonům, nebo k ctnosti každým výkonem ctnostného činu. Čím víc praktikujeme jedno či druhé, tím víc se jím stáváme a tím víc posouváme své okolí, svět a celý vesmír jedním nebo druhým směrem. Osud světa, vesmíru a Boží tvorby je na vážkách v jednání každého člověka.

Reakcí:1
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|13.04.2012

Bláhové snění (9.) Jeden z nejúspěšnějších imigrantů a jeden velesnílek

Mojžíš ví, že sklon k padoušství je přirozenou součástí lidské psychiky a dá se zvládat jen srozumitelnými, pro všechny stejně platnými zákony a dodržovanými z vlastní vůle. Dle jeho snění by svět dokázal fungovat bez padouchů, kdyby se mu dařilo držet aspoň deseti uvedenými v páté knize Starého zákona. Bez nich by žádné snění o světě bez padouchů nedávalo smysl.

Reakcí:3
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|02.03.2012

Bláhové snění (3.) První snílek: Hospodin Bůh

Prvním bláhovým snílkem o světě bez padouchů v západní literatuře je fascinující nesmrtelná postava Hospodin Bůh. Bible je napínavé, ale nekončící drama o osamělém Tvůrci, který bláhově sní o světě bez padouchů, zatímco mu z verpánku vypadává jeden za druhým. Učení rabíni v debatách zaznamenaných v Talmudu dospívají k závěru, že chtěl-li Bůh mít svět bez padouchů, neměl nikdy stvořit člověka.

Reakcí:1
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|23.12.2011

Kapitola 57. Dvacet dva vynálezů k zachování naší civilizace

Hlavní židovské příspěvky civilizaci bílého muže převzalo za své křesťanství a za křesťanské je většina lidí přijímá. Za samozřejmé je považuje i většina západních agnostiků a ateistů, aniž by si nutně byli vědomi jejich nedílné souvislosti s judaismem a křesťanstvím. Pro židovsko-křesťanskou civilizaci jsou sebevražedné veškeré pokusy odříznout ji od židovských i křesťanských kořenů.

Reakcí:4
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|16.12.2011

Kapitola 56. Půjčka jako ekonomický pilíř západní civilizace

Současný krach západního finančnictví způsobilo porušení talmudického zákazu kousavé lichvy, čili půjčování na úrok chudým, kteří půjčkou nebohatnou, nýbrž se jí zadlužují. A rozežranost vlád vypůjčujících si částky, které nemohou vést jinam než do hospodářské krize. Jejím řešení by tedy mohl být návrat k talmudickému zákazu úročného půjčování na jiné účely než na vytváření nového bohatství.

Reakcí:1
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|09.12.2011

Kapitola 55. Jak překroutit talmudický citát

V Česku se judeofobie s nebývalou jedovatostí probouzí v kruzích, které se označují za křesťanské a konzervativní. Svým stylem se vrací do středověkých falešných nařčení, vymyšlených, překroucených nebo z kontextu vyňatých citátů z Talmudu či kabalistických textů. Je to však psychická porucha z absence smyslu pro humor a pravděpodobně i z nedostatku radostného sexu. A předvoj totalitního myšlení.

Reakcí:7
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|02.09.2011

Kapitola 41. O smyslu prvního přikázání

Má bílý muž ještě šanci nalézt jednotící ideu, která by se stala civilizační páteří, aniž by ho vracela do totalitního režimu a omezování svobody? Jak vrátit smysl prvnímu přikázání, aby vracelo váhu zbývajícím devíti? Tím, že si je místo novozákonně zredukovaného „v jednoho Boha věřit budeš“ přečteme v jeho původním Mojžíšově znění: „Já jsem Věčný, tvůj Bůh, který tě vyvádí z útrap a z otroctví.“

Reakcí:13