Politika
Jiří Táborský|13.04.2014

Snad Václav Klaus klasický liberalismus úplně nezničil...

Je-li preferované soukromé vlastnictví a neomezování jeho použití, může se zdát, že by si měl každý dělat, co chce. To ale není pravda. I klasičtí liberálové jako Friedrich August von Hayek či Ludwig von Mises totiž předpokládají jasná, tvrdá a pro všechny stejně platná pravidla, jejichž překročení se trestá. A právě to v Česku devadesátých let často chybělo. V tomto ohledu se Václav Klaus choval spíše jako autokrat než liberál.

Reakcí:56
Politika
Vít Kučík|12.04.2014

Střet idejí na české pravici: Umírnění versus národovci

Českou pravici čeká v příštích letech vývoj do dvou hlavních ideových proudů – umírněné pravice a národovců. V tomto procesu, který se v západních zemích odehrává již několik desetiletí, významnou roli hrají mantry obou uskupení. Národovci usilují o koncentraci pod rozhodující politickou střechu. Umírnění musejí najít vlastní identitu, vysvětlit její atraktivitu voličům a ukázat, že „umírněný“ znamená třeba „nejméně šílený“. Píše Vít Kučík.

Reakcí:29
Politika
Roman Joch|11.04.2014

Zahraniční politika a lidská práva aneb Idealismus versus realismus

V uplynulých letech se jak v USA, tak v Česku vedla diskuse o šíření lidských práv. Ministr zahraniční Lubomír Zaorálek a jeho náměstek Petr Drulák nedávno kritizovali dosavadní české prosazování lidských práv ve světě coby jednostranné. Doufejme, že tato jejich kritika byla určená pro českou radikální intelektuální levici, přičemž oba vědí, že zahraničně politická realita je jiná. A pokud nevědí, brzy to zjistí. Píše Roman Joch.

Reakcí:18
Recenze
Martin Soukup|09.04.2014

Imaginární představa Západu: „Islámsko“ a „muslimské ženy“

Lila Abu-Lughodová

Různé nevládní organizace a nadnárodní instituce zakládají svou činnost na existenci mytické země Islámska, přičemž získávají obrovské finanční prostředky na boj za svobodu a práva „muslimských žen“. Snahy o jejich záchranu však lze považovat za jinou formu kolonialismu, za sofistikovaný projev pocitu nadřazenosti. Posilují totiž vizi Západu a jeho univerzálních hodnot, které je povinen šířit a prosazovat na celém světě.

Reakcí:30
Politika
Roman Joch|26.03.2014

Totálně promarněný život Miroslava Štěpána

Na bývalém prvním tajemníkovi pražské KSČ, který v letech 1988 a 1989 nařídil brutální zásahy proti demonstrantům, a dle jeho slov „vězni sametové revoluce“, příliš k připomínání není. Komunistický režim umožňoval, aby se i takový člověk, jenž by za normálních poměrů neměl šanci rozhodovat o zmlácení, či nezmlácení lidí, málem stal jeho prvním představitelem. O úmrtí Miroslava Štěpána 23. března s rozpaky píše Roman Joch.

Reakcí:27
Podnikání a trhy
István Léko|15.03.2014

Česká pozice v Lidových novinách

Když jsme zakládali internetový magazín ČESKÁ POZICE, do podtitulu jsme napsali: „Informace pro svobodné lidi“. Ta čtyři slova jsme ale nepovažovali v první řadě za slogan. Spíše slouží jako kompas, a to dvojznačně – svobodní autoři jsou zbyteční bez svobodných čtenářů. Od 15. března získává ČESKÁ POZICE dvě různé podoby: průběžně aktualizovaný internetový magazín a sobotní přílohu v tištěném vydání LN. Slogan jsme zachovali. Jako signál důvěry i jako společný kompas.

Reakcí:4
Recenze
Tereza Matějčková|12.03.2014

Jak vykonstruovat nepřítele

Thilo Sarrazin

Dle kontroverzního německého politického myslitele Thila Sarrazina se novináři údajně šikují pod jednotnou ideologií rovnosti, kterou stavějí proti pestrosti a vzpurnosti světa, přičemž si nárokují statut agentů dobra. Sarrazin sice zaujímá opačné stanovisko, ale i on zastává neúprosně jednotný pohled na skutečnost. Navíc sice vyzývá k věcnosti a střízlivosti při posuzování sebe samého, tento svůj požadavek však neuplatňuje na druhé lidi.

Reakcí:1
HOT TOP|Světové události
Gábor Stier|02.03.2014

Stane se z Krymu sud střelného prachu?

V důsledku absence státní moci, která by se dokázala soustředit i na něco jiného než na Kyjev, na perifériích Ukrajiny narůstá chaos. Což je pro Krym obzvlášť nebezpečné, protože na něj má zacíleno nejen Moskva, ale i Ankara. A také čím dál markantnější fundamentalistický islám. Pokud by „černomořské Kosovo“ explodovalo, znamenalo by to kromě začátku rozpadu Ukrajiny i destabilizaci celé eurasijské oblasti. Píše Gábor Stier.

Reakcí:7
Geopolitika
Redakce ČESKÉ POZICE|01.03.2014

Joachim Gauck: Role Německa ve světě

Letos se na přelomu ledna a února uskutečnila 50. mnichovská bezpečnostní konference, jež byla v jednom ohledu výjimečná. Při jejím zahájení 31. ledna německý prezident Joachim Gauck pronesl průlomový projev. Vyslovil se v něm pro větší angažmá Německa ve světě a nastínil v ní dilemata, jimž je vystavena nejen jeho země, ale i dnešní Evropa. Šlo o skutečně státnický projev, a proto se jej ČESKÁ POZICE rozhodla zveřejnit v plném znění.

Reakcí:4
Recenze
Petr Pietraš|26.02.2014

Většina západních zemí stagnuje. Stejně jako Čína v 18. století.

Niall Ferguson

Bohatá Čína začala stagnovat kvůli korupci, přebujelé byrokracii, chybným zákonům a nefunkčním institucím. To je dnes problémem i většiny západních zemí, v nichž erodují hlavních součásti jejich civilizace – demokracie, kapitalismus, právní stát a občanská společnost. Západ upadá, protože se více než sto let snaží z lidského života odstranit veškerá rizika. Důsledkem je nejen přebujelá regulace, ale i finanční krize.

Reakcí:12