Recenze
Benjamin Kuras|24.04.2013

Víra v Boha není znakem intelektuální a emoční nedospělosti

Roger Scruton

Jak vzniká náboženská víra a jak se novými zkušenostmi a myšlenkami mění? Dle anglického konzervativního filozofa Rogera Scrutona Bůh není hypotéza zařaditelná mezi základní konstanty a zákony kvantové mechaniky. Následky ateistické kultury pak považuje za problém nejen intelektuální, ale i morální, jehož projevem je odvrácení od Boha. A rozvíjí „teorii tváře“ – osoby, světa a Boha – založené na já-ty-proč?

Reakcí:9
Politika
Jan Schneider|12.03.2012

Nejdelší rok života – s prezidentem

Dle Ladislava Jakla, tajemníka Václava Klause, je rok hodně dlouhá doba, a pro jeho odpůrce nesnesitelně dlouhá. Čas je však velmi relativní veličinou. A paradoxní by bylo, kdyby k neunesení dlouhý rok týral nejen jeho odpůrce, ale i jeho samotného.

Reakcí:1
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|30.09.2011

Kapitola 45. Francouzský původ rozkladu civilizace

Jednou z příčin rozkladu civilizace bílého muže je původem francouzský, ale v anglosaském akademickém životě zdomácnělý dekonstruktivismus. Jako filozofický systém jej vymyslel Jacques Derrida. Podle něho „je jazyk je bezmocný, není-li provázen násilím“. Takže nejen vynadat, ale i zmlátit? Revoluce postavená na ničem, oproštěném od všeho, ve své slepé původní tmě? Rarach aby tu Francii zvalchoval.

Reakcí:5
Hlas elity
Eva Jarešová|12.09.2011

Písemná advokátní zkouška je objektivnější, právníci ale musejí umět i mluvit

V Česku skládají advokáti zkoušku písemně i ústně. Nemohla by však být advokátní zkouška stejně jako v USA jen písemná? Počet kladných a záporných odpovědí právníků oslovených ČESKOU POZICÍ byl tentokrát téměř shodný. A těsně víc kladných. Častým argumentem proti změně bylo, že advokát musí umět nejen psát, ale i mluvit. Proto by nebylo správné ústní část advokátní zkoušky zrušit.

Reakcí:1