O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|20.04.2012

Bláhové snění (10.) O dvou zakladatelích úspěchu západní civilizace

Homér a autor Bible, aniž by o sobě věděli, zakládají hlavní strukturu budoucího úspěchu civilizace, která si bude říkat západní. Tím základem je schopnost vyprávět souvislý dramatický příběh, vytvářet živé postavy, uvádět je do konfliktů, dávat jim hrdinské nebo padoušské vlastnosti a rozlišovat kategorie dobra a zla. Umožnil jim to vynález, který zrychlil civilizační vývoj – fonetické písmo.

Reakcí:3