Ekologie
Čestmír Klos|11.06.2013

Evropský strom roku 2013: Maďarský platan z Egeru

Česká aktivita Nadace Partnerství vyhlašování Stromu roku má už třetím rokem i evropskou podobu, v níž mezi sebou soutěží Stromy roku z národních soutěží. Pořadatelé nehledají nejstarší, nejvyšší, nejmohutnější, nejkrásnější nebo nevzácnější strom, ale nejsympatičtější strom, který dokáže stmelit lidi ve svém okolí. Tím je i Evropský strom roku 2013: platan javorolistý z maďarského lázeňského města Eger.

Reakcí:3
Ekologie
Čestmír Klos|08.06.2013

Cena Josefa Vavrouška: Ochranářské zlato hledejte v Bílých Karpatech

Cenu Josefa Vavrouška – nejprestižnější ocenění za vědeckou i ochranářskou práci ve prospěch přírody, krajiny a životního prostředí – letos obdrželi Ivana a Jan Jongepierovi. Každý sám i oba dohromady jsou motorem ochrany přírody Bílých Karpat. Záchrana orchidejových luk, inventarizace rostlin a hub, vývoj originálních postupů sklizně i setí zdejších travinno–bylinných směsí, ekologická výchova, vědecká práce – za vším hledejme Jongepierovy.

Reakcí:1
Evropa
Jan Charvát|04.01.2013

Evropa zrovnoprávnila bicykl jako dopravní prostředek

Dopravní výbor Evropského parlamentu schválil v prosinci začlenění mezinárodní sítě cyklistických tras EuroVelo do evropské sítě dopravních koridorů a do oficiálních finančních pravidel Evropské unie. EuroVelu, jehož trasy protínají i Českou republiku, se tím otevírají dveře k finanční podpoře v řádu miliard eur. Cyklistická doprava se – alespoň z bruselského pohledu – stala rovnocenným partnerem silniční, železniční, vodní a letecké přepravě.

Reakcí:14
Ekologie
Čestmír Klos|09.06.2012

Respektovanou ekologickou cenu získali Martin Bursík a Pavel Šremer

Laureáty Ceny Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí v roce 2011 se staly dvě velmi rozdílné osobnosti. Zatímco Bursík je už zase plný energie a opět se chystá vstoupit do zelené politiky, Šremer se s úpornou pracovitostí pohybuje především na půdě nevládních organizací. 

Reakcí:25