Recenze
Benjamin Kuras|24.04.2013

Víra v Boha není znakem intelektuální a emoční nedospělosti

Roger Scruton

Jak vzniká náboženská víra a jak se novými zkušenostmi a myšlenkami mění? Dle anglického konzervativního filozofa Rogera Scrutona Bůh není hypotéza zařaditelná mezi základní konstanty a zákony kvantové mechaniky. Následky ateistické kultury pak považuje za problém nejen intelektuální, ale i morální, jehož projevem je odvrácení od Boha. A rozvíjí „teorii tváře“ – osoby, světa a Boha – založené na já-ty-proč?

Reakcí:9
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|15.02.2013

Bláhové snění (53.) Boží vůle k potlačení našich temných sklonů nestačí

Náboženství a podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství, jaká by si jinak nedovolili. Není ale všechno to „Boží lékařství“ jen zneužíváním Božího jména k obhajobě touhy jedné skupiny lidí okrást jinou? Nepomohlo by víc lidské psychice přiznání, že takové sklony za určitých okolností všichni máme, ale chceme je držet na uzdě?

Reakcí:6
Politika|Právo a bezpečnost
Jan Schneider|30.12.2012

Případ Bárta – Škárka: Patří politické intrikaření před trestní soud?

Zpráva, že Městský soud v Praze v plném rozsahu zrušil prvoinstanční rozsudek v případu Víta Bárty a Jaroslava Škárky, zaslouží podrobnější pozornost, zejména argumentace soudu. Vrací se tím do veřejného prostoru nejen mediálně velmi exponovaná politická kauza, ale i některé obecnější otázky, které vyvolala. Situaci analyzuje a komentuje Jan Schneider.

Reakcí:12
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|21.12.2012

Bláhové snění (45.) Bůh, blázen, nebo padouch?

Ježíš se v textech popisujících jeho drama k mesiášství přímo nepřiznává, ač v ně věří. Důležité však je, že ho za Mesiáše považují jiní. Mesiáš neměl být podle hebrejských proroctví přímým spasitelem lidstva, ale židovského národa, o což se Ježíš během svátku Pesach pokusí. Nikoli v roli Boha, blázna či podvodníka, nýbrž cílevědomého a ve vůli Boží věřícího naplnitele svatých zákonů a proroctví.

Reakcí:2
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|30.11.2012

Bláhové snění (42.) Od Ježíšovy rozpolcenosti k charismatickému vůdci

Postavou Ježíše se do lidské evoluce vnáší psychologická dimenze rozpolcení duše. Zakládá rabínskou školu s ujištěním, že Mojžíšův zákon nehodlá zrušit, nýbrž naplnit, doplnit a uvést do praxe. A připomíná svému národu úlohu být světlem světu. Dialog s Nežidy považuje za „házení perel sviním“ a odhání je slovy: „Jděte si k vlastním.“ Průměrnému dnešnímu judeofobovi by se jevil jako židovský rasista.

Reakcí:3
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|24.08.2012

Bláhové snění (28.) Pěstovat tolik dobra, aby nám nezbylo místo na žádné zlo

Alexandr Veliký ve stavu „dobroduchosti“ rozprášil perskou armádu a zastavil se až na řece Indus. Největší říši světa nepořečtil ohněm a mečem, ale hédonismem. Jeho vojáci si berou ty nejkrásnější holky a učí je řecky. Pořečtěné Židy Alexandr rozesílá spravovat nové výspy řecké civilizace. Ti zase na řeckou kulturu naroubují Mojžíšovy zákony. Nakonec ale Řeky i Židy převálcuje velepadouch Řím.

Reakcí:2
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|29.06.2012

Bláhové snění (20.) O kulturní a morální nadřazenosti Řeků a Židů

Obě naše „kořenné“ starověké civilizace Řecko a Izrael vyrůstají z drobných kořínků a uprostřed vřavy po zuby vyzbrojených a technologicky vyspělejších gigantů, jako byl Egypt, Babylon a Asýrie. Těžko říct, která z nich překonává v národním sebevědomí tu druhou. Starořecké múzy a hebrejská proroctví se však stávají hnací energií západní civilizace a dodají lidské tvorbě erotický nádech.

Reakcí:0
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|22.06.2012

Bláhové snění (19.) Děvkař Šalamoun

Král Šalamoun je na jedné straně požitkář a smilník, na druhé osvícený tvůrce státu, moudrý soudce, stavitel chrámu a autor Píseň písní. Bůh mu vše toleruje. Po Šalamounově smrti je však rozkol Izraele a řevnivé války vnímán jako dodatečný trest Boží za jeho sexuální nezřízenost a toleranci cizích bůžků. Že by erotika a tolerance byly větším padoušstvím než bratrovražedná nenávist? Suď, kdo umíš.

Reakcí:1
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|15.06.2012

Bláhové snění (18.) Hrdinství jako sport

U biblických Židů je hrdinství převážně prostředkem k dosažení vyššího cíle. U Řeků se však pěstuje jako cíl sám o sobě. Jen díky důvtipu a lstivosti se Odysseovi podaří přežít nebezpečí a v přestrojení za žebráka vybojovat zpět vládu z rukou padouchů. Jeho strhující a morálně fascinující hrdinství trvá 20 let. Na jeho konci ale zeje pocit marnosti a otázka: Co dobrého to přineslo lidskému životu?

Reakcí:0
Recenze
Benjamin Kuras|13.06.2012

Dluh jako zdroj umění a zábavy

Margaret Atwoodová

Krizi roku 2008 způsobilo nezodpovědné a nesmyslné půjčování peněz lidem, o nichž poskytovatelé půjček věděli, že nikdy dluh nebudou moci splácet. Bez dluhu a jeho splácení by se však nezrodily zápletky některých největších děl západní literatury. Nevracet, co jsme si vypůjčili, pociťujeme jako ne fair. Navzdory tomu je západní civilizace zadlužena až po uši. Proč tomu tak je? Je dluh zlem?

Reakcí:0