Recenze
Benjamin Kuras|23.01.2013

Jak vytvářet živou demokracii

Frances Moore Lappéová

Stavíme-li na předpokladu „člověk člověku vlkem“, nelze se divit, že systém demokracie a tržní ekonomiky zadrhává a tu a tam hroutí. Dle americké spisovatelky Frances Moore Lappéové demokraticky volená vláda a stát se nám jeví jako „něco, co se děje nám a bere nám peníze“, nikoli jako něco, co děláme sami pro sebe. Potřebujeme se zbavit strachu z Velkého bratra a popohánět vládu k odpovědnosti vůči občanům.

Reakcí:2
Politika na ulici
Tereza Matějčková|19.06.2012

Budeme všichni transparentní! (A přestaneme přemýšlet.)

Je módní tvrdit, že všechny neduhy vyléčí transparentnost. A tak místo reflexe instinktivně odporujeme, nebo lajkujeme. Jsme tak postupně odnaučováni zvyku přemýšlet – což je značně netransparentní aktivita – a na informace pouze instinktivně reagujeme němým odporem či úlevným „To se mi líbí“.

Reakcí:0
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|23.12.2011

Kapitola 57. Dvacet dva vynálezů k zachování naší civilizace

Hlavní židovské příspěvky civilizaci bílého muže převzalo za své křesťanství a za křesťanské je většina lidí přijímá. Za samozřejmé je považuje i většina západních agnostiků a ateistů, aniž by si nutně byli vědomi jejich nedílné souvislosti s judaismem a křesťanstvím. Pro židovsko-křesťanskou civilizaci jsou sebevražedné veškeré pokusy odříznout ji od židovských i křesťanských kořenů.

Reakcí:4
Soumrak bílého muže
Benjamin Kuras|21.10.2011

Kapitola 48. Jak nacházet svobodu

„Věřit, že víra stačí, je patologie ohrožující každé náboženství, včetně sekularismu a materialismu. Poslouchat hlasy bez kladení otázek je pověrčivost. Nepřezkoumávat autentičnost svých přesvědčení je arogance. Spojení pověrčivosti a arogance plodí fanatismus,“ píše francouzský konzervativní filozof André Glucksmann.

Reakcí:1
Recenze
Tereza Matějčková|28.09.2011

Studium na amerických vysokých školách je mrhání časem, penězi i možnostmi

Richard Arum Josipa Roksaová

Klíčová změna na amerických vysokých školách spočívá v tom, že vyučující již svým studentům nekladou odpor. Namísto toho se učí tolerovat chování svých studentů, čímž mizí jejich autorita. V důsledku toho většina studentů rezignovala na studium a vyučující tomu často bezmocně přihlížejí. Úpadek vysokých škol v USA je symptomem společenského tápání, co se týká výchovy, vzdělání i hodnot.

Reakcí:1