Recenze
Benjamin Kuras|05.12.2012

Proč hájit vrcholnou kulturu Západu

Roger Scruton

Kultura je spojovaná s lidskou potřebou členství v dané společnosti, je jejím společným bohatstvím a vymezuje její identitu. Vytvářejí ji vždy jen elity, ale její smysl spočívá v emocích a aspiracích, které jsou společné všem členům společnosti. Ztráta kultury by znamenala pád do barbarství a rozklad společnosti. Její zachování a předávání je povinností, k níž se musíme probudit dřív, než bude pozdě.

Reakcí:3
Světové události
Jan Čuřík|12.11.2012

Nevěřím, že demokracie, anebo teokracie jsou nutným vyústěním arabského jara

Izraelský politolog a filozof Šlomo Avineri se od počátku devadesátých let intenzivně zajímá o peripetie demokratické transformace v zemích střední a východní Evropy. Neméně pozorně však sleduje i současné změny na Blízkém východě. Při příležitosti návštěvy pražské konference Forum 2000 poskytl ČESKÉ POZICI rozhovor, jehož hlavním tématem bylo, jak Avineri říká, arabské probuzení.

Reakcí:1
Evropa
Tereza Matějčková|05.11.2012

Pozdvižení v Německu: Divadelní ztvárnění Breivikovy obhajovací řeči

Podobně jako v Breivikově manifestu i v obhajovací řeči norského masového vraha tvoří hlavní tón nenávist k muslimům, protože svou porodností zničí evropskou kulturu. Švýcarský režisér Milo Rau se ji se rozhodl převést na německé divadelní jeviště. Dle něho kritici evropské civilizace, jako je Breivik, mají možná pravdu, že ztrácíme něco ze svého kulturního dědictví. To je ale náš problém, ne muslimů.

Reakcí:21
Světové události
Michal Semín|02.11.2012

Vítězové studené války prosazují ideály radikální levice

Rada OSN pro lidská práva přijala v září rezoluci o pozitivním vztahu tradičních morálních hodnot a lidských práv, již iniciovalo Rusko. Členské státy Evropské unie a USA však hlasovaly proti jejímu přijetí. Ruské pojetí lidských práv se tedy víc blíží křesťanskému pojetí svobody a lidské důstojnosti. Evropské státy a USA naopak spějí k sociálnímu inženýrství a revoluční přeměně společnosti.

Reakcí:18
Evropa
Michal Semín|27.10.2012

Evropa se stále víc odklání od svých duchovních kořenů

V sídle Evropské komise jsou vylepované plakáty zobrazující rovný podíl různých, i zcela protikladných světonázorů na budování sjednocené Evropy. Mezi symboly taoismu, hinduismu, křesťanství, judaismu, islámu, buddhismu či šintoismu je i srp s kladivem. Nová Evropa nebude vulgárně ateistická jako sovětská říše. Spirituální agendu jí zajistí náboženský synkretismus na bázi „prolínání světů“.

Reakcí:9
Politika
Ondřej Koutník|04.10.2012

Tomáš Halík: Klaus a spol. budují úzkostlivé bunkry

Kněz Tomáš Halík se během kázání na úvodní mši nového akademického roku mimo jiné vrátil k projevu prezidenta Václava Klause na Národní svatováclavské pouti. Halík si myslí, že bychom se neměli neustále s nostalgií dívat do minulosti a v budoucnosti vidět jenom rozvrat.

Reakcí:7
Politika
Mirek Vodrážka|21.09.2012

Nová spiritualita Pussy Riot: Druhý příchod Ježíše. Tentokrát jako ženy.

Kardinál Dominik Duka o symbolické performanci Pussy Riot prohlásil: „Potupa Chrámu Krista Spasitele připomíná sovětské vlastenecké zničení tohoto chrámu Josifem Vissarionovičem Stalinem.“ Dle feministy Mirka Vodrážky mu je trnem v oku „hulvátský“ punkový feminismus, nikoli břevno sexistické spirituality katolické církve. Nový druhý příchod Ježíše ale má znaky kontrakultury „riot grrrls“.

Reakcí:23
Světové události
Michal Semín|19.09.2012

Barack Obama v islámské pasti – kvůli vlastní hlouposti

Islámský svět se bouří. Za záminku k násilným protestům nyní posloužil škvárový trajler. Západní politická a vojenská podpora takzvané demokratizace islámských zemí nevedla k jejich osvobození od tyranie, ale k větší islamizaci. Obamova vláda navíc respektuje náboženské přesvědčení druhých selektivně. Náboženské přesvědčení katolíků je Obamovi lhostejné, protože ví, že mu Bílý dům nepodpálí.

Reakcí:8
Politika
Michal Semín|14.09.2012

„Dalajlámismus“ a vášnivé odmítání vlastní kultury

Zachytil premiér Nečas svými nekorektní výroky něco podstatného z reality? Dle Michala Semína totiž dalajlámovým darem není náboženská tolerance, ale světonázorový relativismus, který je odrodilým obyvatelům křesťanské Evropy stále bližší. Navíc je selektivní pojetí lidských práv Nečasových kritiků vedené lhostejností či odporem k tradiciím, jež utvářely naše civilizačně-kulturně-morální postoje.

Reakcí:28
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|24.08.2012

Bláhové snění (28.) Pěstovat tolik dobra, aby nám nezbylo místo na žádné zlo

Alexandr Veliký ve stavu „dobroduchosti“ rozprášil perskou armádu a zastavil se až na řece Indus. Největší říši světa nepořečtil ohněm a mečem, ale hédonismem. Jeho vojáci si berou ty nejkrásnější holky a učí je řecky. Pořečtěné Židy Alexandr rozesílá spravovat nové výspy řecké civilizace. Ti zase na řeckou kulturu naroubují Mojžíšovy zákony. Nakonec ale Řeky i Židy převálcuje velepadouch Řím.

Reakcí:2