Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|11.12.2013

71 nejmenovaných. Kdy se rukojmí dočkají profesury?

Václav Klaus by jim asi říkal „meziprofesoři“. Nyní jde již o 71 akademiků, kteří sice řádně splnili všechny podmínky profesorského řízení, ale stále čekají na své jmenování prezidentem republiky, jak vyžaduje dosud platný vysokoškolský zákon. A zdá se, že jen tak brzy se titulů nedočkají. Což v důsledku může vést mimo jiné k tomu, že někdo z čekatelů napadne nejmenování „v přiměřené lhůtě“ i žalobou. Kdo může za tuto blamáž?

Reakcí:55
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|06.06.2013

Docentem navzdory akademickým „kolegům“

Loni se část „malého“ akademického senátu pražské VŠCHT rozhodla, že Marek Šváb, usilující o docenturu, „zdaleka nedosahuje úrovně“, na jakou je škola zvyklá. Přestože habilitant splňoval kritéria pro habilitační řízení, pětice hlasujících z jednoho ústavu odsouhlasila hanopisné stanovisko, k němuž by prý komise měla přihlédnout... Nepřihlédla, jasně Švába schválila a ten je od 1. května docentem.

Reakcí:31
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|07.12.2012

Jak bude vypadat vysoké školství v Česku?

Kroky vedoucí k reformě vysokého školství nabírají na síle. Ministerstvo jedná s reprezentací vysokých škol i jejich rektory. ČESKÁ POZICE získala šestnáctistránkový dokument, z nějž lze vyčíst, jak bude nejspíše dlouho očekávaná novela vypadat. Jak zasáhne vysoké školství v Česku? Chystá se vznik Národní akreditační agentury, dále konsorcií škol nebo místa profesorů, kteří nemusejí být habilitováni. Harmonogram je docela napnutý.

Reakcí:7
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|24.08.2012

Jaký bude Fialův náměstek Tomáš Hruda? Odpovídají rektoři.

Novým náměstkem ministra Petra Fialy pro vysoké školy a výzkum bude Tomáš Hruda. Co od někdejšího generálního ředitele CzechInvestu z let 2005-07 a viceprezidenta Constantia Privatbank očekávají rektoři významných univerzit? V odpovědích pro ČESKOU POZICI zaznívá respekt k Hrudovým znalostem fondů EU, ale i očekávání změn ve vysokoškolské politice a rovný přístup k pražským i mimopražským školám.

Reakcí:0
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|19.03.2012

Akreditační komise: Strážce vysokoškolské kvality, nebo malá inkvizice?

Malý, ale mocný orgán. V čele s mediálně frekventovanou Vladimírou Dvořákovou má Akreditační komise pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělání. Jenže dle kritiků je také „udavač, policajt, vyšetřovatel, soudce i bachař v jedné osobě“.  ČESKÁ POZICE se pokouší rozebrat, jaké chyby komise v minulosti učinila a zda lze najít lepší cestu. Ministerstvo školství navrhuje vznik zcela nové instituice, jenže k detailům mlčí.

Reakcí:28
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|09.02.2012

Nejlepší české vysoké školy dle HN. Šok v chemii.

Hospodářské noviny už popáté určovaly nejlepší vysoké školy v Česku. Patrně největším překvapením je katapultáž Univerzity Palackého na zlatou příčku v oboru chemie, kde výzkumně orientovaná Vysoká škola chemicko-technologická padla až na „bramborovou příčku“ – za přírodovědecké fakulty Masarykovy i Karlovy univerzity. Naopak slavit mohou v Institutu ekonomických studiích Univerzity Karlovy, který prý v Česku nabízí nejlepší ekonomické vzdělání.

Reakcí:0
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|31.01.2012

Hlasy z českých univerzit: Reformu vysokých škol ano, ale pořádně, prosím!

ČESKÁ POZICE nabídla všem veřejným (a dvěma státním) vysokým školám, aby se pregnantně vyjádřily k reformám, tedy věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Z odpovědí zhruba poloviny existujících vysokých škol a univerzit v Česku jednoznačně vyplývá, že reformu chtějí a vítají ji. Výhrady ovšem mají ke konkrétním bodům a nedostatečně připraveným materiálům.

Reakcí:12
Věda a vzdělávání
Martin Rychlík|06.11.2011

Budoucí rektor VŠCHT: Naše absolventy čekají pěkné výplaty

Nově zvolený rektor VŠCHT, profesor Karel Melzoch, patří k zastáncům zavedení „rozumného školného“. Podle něj by dobré studenty nemělo odrazovat a investice by se jim měla v rámci stipendií vrátit. „O naše absolventy je pořád zájem. V žebříčcích platů po pěti letech od vystudování patřily naše obory do horní čtvrtiny,“ tvrdí Melzoch, dle nějž úroveň českého školství celkově uvadá.

Reakcí:6