Politika
Jan Brabec|17.04.2014

V době relativismu, v němž žijeme, je i hodně riskantních věcí

Co vlastně určuje dění v naší společnosti a její vývoj v posledních desetiletích? „Vláda rozhodně ne. Oficiální vládci vytvářejí pouze představu pohybu. Moc třímají bezmocní,“ říká v rozhovoru pro ČESKOU POZICI sociolog Jiří Kabele, jehož doménou jsou sociální transformační procesy. Kabele upozorňuje na úskalí „otevřeného světa“ a nastiňuje, proč máme být obezřetní vůči „proroctvím“.

Reakcí:25
Politika
Roman Joch|15.04.2014

Jan Keller může svou mrkev prodávat ve Frýdku-Místku i ve Vermontu

Dohody o svobodném či svobodnějším obchodu mezi zeměmi nové zákazy nepřinášejí, ale mnoho starých ruší. Týká se to i té vyjednávané mezi EU a USA. Lídr kandidátky ČSSD pro volby do Evropského parlamentu Jan Keller však ve své zaslepenosti ke svobodnému obchodu o této dohodě tvrdí, že povede k zákazu farmářských trhů. Pokud nelže, a opravdu si to myslí, je idiotus maximus, jak se v dětství častoval se svými bratry Roman Joch.

Reakcí:63
Právo a bezpečnost
Tomáš Jelínek|14.04.2014

Praha chce zpět vrácený židovský majetek

Hlavní město se u soudu domáhá zrušení smlouvy, na jejímž základě darovalo v roce 1998 původně arizovaný dům u pražské Letné, který nemohl být vydán dle restitučních zákonů. Dědic tak může o rodinný majetek nakonec přijít. Ale proč by obce nemohly majetek vydávat na základě vlastního posouzení jednotlivých případů jako dar? Proto bude mít výsledek soudní pře o jeden pražský dům mnohem obecnější dopad, píše Tomáš Jelínek.

Reakcí:7
Special report
Jan Brabec|13.04.2014

Obstáli, nebo selhali intelektuálové v dějinách světa?

Historici Timothy Snyder a Tony Judt díky znalosti téměř všech významných peripetií 20. století dávají svému knižnímu dialogu Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem výrazný náboj. Nejde o historickou práci v pravém smyslu, ale o pokus ukázat, jak si během tohoto, na převratné události bohatého období vedli intelektuálové, ať už šlo o politiky, spisovatele, historiky, ekonomy či filozofy.

Reakcí:3
Politika
Přemysl Houda|09.04.2014

Dokáže ÚSTR zahodit ideologii?

Ústav pro studium totalitních režimů v sobě pojí od samého počátku smrtelnou kombinaci funkcí: vědeckou, didaktickou, archivní a funkci uchovatele a propagátora antikomunistické paměti.  Tyto funkce jsou ale neslučitelné. Pokud má ústav nadále existovat, měl by ze zmíněné plurality funkcí slevit, seškrtat ideologii a nalézt modus vivendi s již existujícími institucemi, píše Přemysl Houda.

Reakcí:80
HOT TOP|Evropa
Martin Kočí|07.04.2014

Kyjevský Majdan: Střet nikoli dvou etnik, ale světových názorů

Události na náměstí Nezávislosti byly revolucí Ukrajinců věřících v evropské demokratické hodnoty a ochotných za ně i umírat. Šlo o střet prodemokraticky a sovětsky smýšlejících ukrajinských občanů. Myslí-li Evropská unie pomoc Ukrajině vážně, měla by si ujasnit, co pro ni demokratické hodnoty představují. Pokud si otázku o jejich významu přestane klást, může se z ukrajinských událostí stát předehra ke krizi celé Evropy. Píše Martin Kočí.

Reakcí:63
Geopolitika
Bohumil J. Studýnka|06.04.2014

Konec dějin v nedohlednu

V současnosti balancujeme na pokraji nového světového konfliktu, jenž vzniká ve východní Evropě na území Ukrajiny, kde se nachází civilizační zlom. Někteří současní evropští politici se zřejmě nehodlají ponaučit z několikasetletého geopoliticky expanzivního jednání eurasijské mocnosti Ruska. USA nezůstanou navždy bohatým strýčkem, který neustále obnovuje evropská dětská hřiště a financuje hry s bábovičkami. Píše Bohumil J. Studýnka.

Reakcí:54
Recenze
Tereza Matějčková|02.04.2014

Prohrají lidé souboj s automaty stejně jako koně?

Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson

Obrovské strukturální změny společnosti i lidské psychiky a myšlení v důsledku dnešní nadvlády počítačů lze jen obtížně srovnávat s minulými převratnými událostmi. V současných podmínkách však nemusí být technologický pokrok ani růst ekonomiky pro většinu obyvatel prospěšný. Kladení otázek je cestou ke kreativitě. Než se ji počítače naučí, měli by lidé vymyslet, jak vedle počítačového vladaře v digitální revoluci nepřijít o hlavu.

Reakcí:7
Podnikání a trhy
Vít Kučík|30.03.2014

Zemědělské půdy ubývá. Kolik jí vlastně potřebujeme?

Zemědělské půdy ve vyspělých zemích pozvolna ubývá, protože jí není již tolik třeba. Lze totiž jednak vypěstovat více plodin na menší ploše, jednak se produkce stěhuje do oblastí, kde je levnější. Tento úbytek je mimo jiné důsledkem změny lidských preferencí. A nevyplývá z něj nedostatek potravin, zvyšování jejich ceny ani jiná přímá nebezpečí. Ukazují to alespoň statistická data. Tento závěr není nijak špatný, píše Vít Kučík.

Reakcí:21
Geopolitika
Přemysl Houda|28.03.2014

Podpora Rusů v zahraničí? Přirozená morální povinnost Moskvy.

Mají se začít obávat po kauze „Krym“ i další státy s ruskými menšinami? Co třeba Estonsko s 1,5 milionem obyvatel a čtvrtinou etnických Rusů? Má tamní ruská menšina iredentistický potenciál? ČESKÁ POZICE o tom v širších souvislostech rozmlouvala s děkanem Fakulty mezinárodních vztahů tallinnské Euroakadeemie, leningradským rodákem Leonidem Karabeškinem.

Reakcí:17