O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|11.05.2012

Bláhové snění (13.) Dnes bychom tomu říkali etnická čistka

Trojská válka začala únosem Heleny a skončila zmasakrováním Trójanů popsaném Homérem. Přibližně ve stejnou dobu v literárním díle jeho hebrejského kolegy Jošuova armáda zmasakruje Jericho. Zmasakrování Tróji i Jericha oběma civilizacím odpustíme. Bez nich bychom tady nebyli. Tedy možná byli, ale ne tak úplně my. Byly nezbytné k budování kultivovanější civilizace na troskách civilizací padoušských.

Reakcí:0