Recenze
Tereza Matějčková|25.10.2013

Generace identity: Vyhlášení války přistěhovalcům a vlastním rodičům

Markus Willinger

Ve Francii se nedávno začalo na pocitu strachu, znejistění a odcizení uvnitř vlastní společnosti utvářet uskupení mladých lidí ve věku od 18 do 25 let – Hnutí za identitu neboli Generace identity. Jeho základ tvoří vnější a vnitřní nepřítel – přistěhovalci, respektive vlastní rodiče. Členové tohoto hnutí jsou přesvědčeni, že západní společnost nepřežije, nevrátí-li se do ní důvěra v tradici, evropské hodnoty a kulturu, církev i stát.

Reakcí:10
Recenze
Benjamin Kuras|20.02.2013

Z čeho pramení krutost a laskavost?

Simon Baron-Cohen

Empatie je schopnost vcítit se do stavu druhých, vnímat, jak na ně působí naše jednání, a tomu je pak přizpůsobovat. Teorie britského psychologa Simona Barona-Cohena je pak vědeckým rozpracováním „Zlatého pravidla“ judaismu, křesťanství a konfucianismu „nečinit druhým, co nechceme, aby činili nám“. Empatii bychom měli jako cíl, hodnotu a metodu postavit nad politiku, ideologii a náboženství.

Reakcí:6
Recenze
Benjamin Kuras|04.04.2012

Internetová anarchie aneb Nejhlučnější a nejvlezlejší přežívají

Andrew Keen

Chceme-li si udržet svou nynější civilizovanost, vzdělanost a citlivost, musíme hledat a vytvářet vzdělávací a informační struktury, které by zachovávaly naši kulturu a hodnoty. A zároveň s tím využívat možnosti internetu. Digitální technologie nevytváří lidského génia. Místo jejího rozvíjení je naší morální povinností zabránit světovládě kultu amatérství. Místo revoluce je třeba reforma.

Reakcí:15
Recenze
Tereza Matějčková|02.11.2011

Je důvěra v morálnost člověka marná?

Hans Bernhard Schmid

Morální integrita je filozofickým i společenským problémem. A v minulých letech byl vnímán ještě ostřeji. Kvůli ekonomické i politické krizi totiž společnost začala volat po morálnějších lidech, kteří by dokázali veřejné věci spravovat efektivně. Největšími zločinci v dějinách však nebyli ti, kdo se nechali vlákat do situace, jíž nerozuměli, ale ti, kdo vědomě uskutečňovali své zvrácené představy.

Reakcí:5