Politika
Jan Schneider|17.12.2013

Děs a běs aneb Co formuje naše chování

Podívejme se na tři případy, jak vztah občana a státu prezentují nepolitický ministr, politický pretendent na vládní funkci a anonymní státní úředník. Nejde podle Jana Schneidera o příklady nevývratné, nicméně i ta „freudovská“ podřeknutí mají určitou vypovídací hodnotu a schopnost svým dílem ovlivnit ony obecné standardy chování.

Reakcí:18
Recenze
Tereza Matějčková|27.02.2013

Bohatí i chudí se chovají zkázonosně

Walter Wüllenweber

Dle německého novináře Waltera Wüllenwebera se asociálně nechovají pouze nejméně majetné společenské skupiny, ale do značné míry i bohatí Němci. A tvrdí, že oproti očekávání se tyto dvě části společnosti – nejnižší a nejvyšší – překvapivě podobají. Nejvyšší společenská skupina se stahuje do svých elitních ghett, nejnižší zase do chudinských. Obě se však pohybují na scéně stanovené střední třídou, jež stojí u kormidla a nedívá se nalevo ani napravo.

Reakcí:5
Recenze
Benjamin Kuras|06.02.2013

Proč potřebujeme vůdce

Mark van Vugt Anjana Ahujaová

Psycholog Mark van Vugt a novinářka Anjana Ahujaová nabízejí novou „evoluční teorii vůdcovství“. Dle nich se vlastnosti vůdcovství a následování zakořeňují do mozků tak, že u lidí vytvářejí instinktivní přizpůsobování jednomu či druhému myšlenkovému nastavení. Povinností vůdců je vytvářet pro své následující prostředí a systémy, k nimž by ti mohli být loajální, protože jsou pro ně výhodnější.

Reakcí:2
Recenze
Benjamin Kuras|27.06.2012

Monogamie může být smrtelná

Steven E. Landsburg

Americký profesor ekonomie a matematik Steven E. Landsburg boří desítky ekonomických, politických a právních mýtů a etablovaných pravd. A jejich ekonomický aspekt vnímá jako překvapivé a někdy tragické následky racionálního chování. To dle něho vede k iracionálním výsledkům, nedodržuje-li obecný princip ekonomie. Vyvážené jednání se pak řídí tím, jaké nám přináší výhody a náklady.

Reakcí:0
Recenze
Petr Pietraš|23.05.2012

Proč se přemrštěné ceny předkrmů vyplatí

Dan Ariely

Většina lidí je přesvědčena, že v podstatě ví, co chce. Ve skutečnosti však nevědí, co chtějí. Podle ekonomické teorie je člověk homo oeconomicus a provádí racionální rozhodnutí. Co když však lidé jednají iracionálně? Nejsou samotná racionální ekonomická rozhodnutí pouhou iluzí? Dle izraelsko-amerického profesora behaviorální ekonomie Dana Arielyho tvoří základ ekonomiky důvěra.

Reakcí:2
Recenze
Benjamin Kuras|01.02.2012

Jak se rozhodujete? Rychlé a pomalé myšlení.

Daniel Kahneman

Lidské rozhodování se řídí dvěma základními faktory, bolestí a rozkoší. Izraelský psycholog Daniel Kahneman vychází z premisy, že měřitelnost rozhodování se může promítnout do měřitelnosti, a tudíž předvídatelnosti ekonomických úkonů a událostí. Dle něho lze dva typy rozhodování, rychlé a pomalé, použít odlišně na odlišné situace a z ní odvozené odlišné metody lidského jednání.

Reakcí:0
Recenze
Petr Pietraš|30.10.2011

Odsuneme svou paměť na internet?

Mění internet tradiční způsoby lidského chování? Přispívá k politické emancipaci a neomezené svobodě projevu? Co se stane, když přestane fungovat? Na tyto a další otázky týkající se světové počítačové sítě se pokouší ve své knize odpovědět odborník na internet Clay Shirky. Podle něj poskytuje web novou a rychlou komunikaci, ale nemění lidskou povahu. Nemůže nahradit ani fyzické převzetí moci.

Reakcí:2