O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|15.02.2013

Bláhové snění (53.) Boží vůle k potlačení našich temných sklonů nestačí

Náboženství a podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství, jaká by si jinak nedovolili. Není ale všechno to „Boží lékařství“ jen zneužíváním Božího jména k obhajobě touhy jedné skupiny lidí okrást jinou? Nepomohlo by víc lidské psychice přiznání, že takové sklony za určitých okolností všichni máme, ale chceme je držet na uzdě?

Reakcí:6
Světové události
Tereza Matějčková|12.02.2013

Odkaz Benedikta XVI.: Věřte si, čemu chcete, ale hlavní je péče o druhého

Odstupující papež Benedikt XVI. během svého pontifikátu přiznal, že dobu křesťanské společnosti máme za sebou, což platí i pro české prostředí. Křesťanství se proměnilo v záležitost nejosobnějšího a často také nejcitlivějšího rozhodování. A jako by tato větší osobní angažovanost ve věci víry vyvolávala právě za papežství Benedikta XVI. jeden otřes za druhým. Bylo jednou vleklou krizí, píše Tereza Matějčková.

Reakcí:7
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|01.02.2013

Bláhové snění (51.) O vzniku judeo-křesťanské civilizace

Křesťanům po všemožných absolutismech a bratrovražedných válkách potrvá od 4. století přes 1,5 tisíce let, než demokracii přijdou na chuť. Po tu dobu budou žít Židy vedle sebe ve vzájemném a často tragickém nechápání. Až obě tyto paralelní civilizace objeví, že společné čtyři sny důstojnost, láska, víra a naděje překonávají vše ostatní, co je rozděluje, a dává oběma svobodu volit dobro před padoušstvím.

Reakcí:5
Special report
Tereza Matějčková|31.01.2013

Nová budoucnost náboženství: Lze vjet na boží cesty náklaďákem?

V západní společnosti počet členů církví nebo religiózních společenství sice neustále klesá, lidé se však čím dál víc zajímají o náboženské otázky. Budoucí religiozita se ale nebude projevovat jednotným náboženským nebo morálním jazykem. Díky emancipaci od politiky, ekonomie, práva nebo výchovy se totiž náboženství poprvé v historii může věnovat vlastním tématům – smyslu lidského života a duchovní životosprávě.

Reakcí:13
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|18.01.2013

Bláhové snění (49.) Stále ta stará pranice Žida s Židem

Pádem Jeruzaléma v roce 70 zaniká židovské centrum křesťanské víry a její nová odžidovštěná Pavlova varianta odchází konvertovat pohany k Bohu Všemohoucímu prostřednictvím Boha Syna. A teologickými dohady o božské podstatě Ježíše odvádí pozornost od jeho etického učení zakořeněného v judaismu. Odluka křesťanství od judaismu je dokonána. O spásu duše Říma od padoušství budou usilovat už separátně.

Reakcí:4
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|11.01.2013

Bláhové snění (48.) O marketingovém nápadu měnícím Židy v padouchy

Z židovského fanatika hebrejského jména Šavel se stává protižidovský fanatik s novým řeckým jménem Pavel. A povýší židovského Mesiáše s novým řeckým pojmenováním Christos na Bohem seslaného spasitele všech, kdo v něho uvěří. Ježíš přestává být Židem a v myslích křesťanů se rodí v dějinách dosud neznámý zločin bohovraždy. Budou jím od této chvíle vinni všichni Židé, muži, ženy, děti, všude, navždy.

Reakcí:6
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|04.01.2013

Bláhové snění (47.) Kolik bylo sepsáno evangelií?

Se svými učedníky se Ježíš po zahojení a vyléčení ještě několikrát setkává, v plné tělesné podobě, naposledy 550 dní po vzkříšení na poslední debatu o svém učení. Zaznamenává to jeho bratr Jakub v jednom z evangelií, která nejsou začleněna do dnes známého novozákonního kánonu a na dvě tisíciletí zůstanou nezvěstná.

Reakcí:7
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|28.12.2012

Bláhové snění (46.) Proč Ježíš po vzkříšení nepokračoval ve své práci

Mesiáš zůstal po ukřižování naživu, ale zmizel z veřejného života a objevil se jen svým nejbližším. V plné své tělesnosti, hovoře svým hlasem. Otázkou pesachové zápletky je, co se s Ježíšem dělo dál, a proč nepokračoval v práci, kterou načal. Jak praví Ježíšův bratr Jakub: Víra je mrtvá, nepramení-li z ní činy, víra bez činů je neplodná, činy se vykazuje. Jako je mrtvé tělo bez duše, taková je i víra bez činů.

Reakcí:6
Světové události
Michal Semín|23.12.2012

Vánoce jsou až 25. prosince

Co je obsahem vánočních svátků? Více méně všichni vědí, že narození Ježíše Krista.Navzdory záplavě vánočních symbolů a koled se však vytrácí povědomí, proč se Vánoce slaví. Kolik z nás si uvědomuje, že Štědrý den náleží k Adventu a že Vánoce začínají Božím hodem? První Vánoce radostně slavili jen „chudí duchem“. A tento duch by se měl promítnout i do našich štědrých večerů. I proto Michal Semín nepřeje „bohatého Ježíška“.

Reakcí:12
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|21.12.2012

Bláhové snění (45.) Bůh, blázen, nebo padouch?

Ježíš se v textech popisujících jeho drama k mesiášství přímo nepřiznává, ač v ně věří. Důležité však je, že ho za Mesiáše považují jiní. Mesiáš neměl být podle hebrejských proroctví přímým spasitelem lidstva, ale židovského národa, o což se Ježíš během svátku Pesach pokusí. Nikoli v roli Boha, blázna či podvodníka, nýbrž cílevědomého a ve vůli Boží věřícího naplnitele svatých zákonů a proroctví.

Reakcí:2