Chanan Rozen: Kolika lidem se povede, že se na ně vzpomíná s úsměvem?

Ve věku 94 let zemřel 18. února generální honorární konzul ČR v Izraeli. Dle Jana Schneidera lze biblicky říci, že odešel stár a syt dnů.

Special report
Jan Schneider | 21.02.2013

V pondělí 18. února zemřel ve věku 94 let Chanan Rozen, generální honorární konzul České republiky v Izraeli. S úctou a láskou lze biblicky říci, že odešel stár a syt dnů, ale něco málo, leč velmi důležitého by tomu chybělo. Ten úsměv, který se každému, kdo ho znal, vybaví před očima a zahřeje na duši. Janu Schneiderovi je ctí vzpomenout na tohoto výtečného muže.

Chanan Rozen se narodil jako Valtr Rosenzweig v Ostravě ještě za Rakousko-Uherska 24. září 1918. V početné rodině byl nejmladší. Vyučil se nástrojařem ve Vítkovických železárnách.

V roce 1926 jeho starší bratr (později přijal jméno Šlomo Rosen) odjel do tehdejší mandátní Palestiny („udělal aliju“). A o rok později tam dokonce doprovázel československého prezidenta Tomáše G. Masaryka při jeho historické návštěvě. V roce 1933 se vrátil do Ostravy a do roku 1935 se věnoval organizaci mladých sionistů Hašomer Haca’ir.

Nebylo tedy divu, že se z Valtra Rosenzweiga stal zapálený sionista. Koncem roku 1938 spolu s dalšími dvěma bratry podnikli dramatickou cestu do tehdejší Palestiny. (V jejím závěru musel do zaslíbené země z potápějící se lodi doslova doplavat, a proto měl jednou pro vždy moře plné zuby.) První léta strávil v kibucu Sarid. V letech 1939 až 1948 byl aktivním příslušníkem Hagany, pro niž jako nástrojař vyráběl zbraně. Poté pracoval jako funkcionář odborů a kibucnického hnutí.

Oženil se s Rivkou Rozenbaumovou, která přišla do Palestiny také již před válkou. Společné příjmení vyřešili snadno. „Růžovou větev“ (Rosenzweig) a „Růžový strom“ (Rosenbaum) zkrátili na „Rozen“, čímž symbolicky potvrdili to, co udělali alijí: „Vrátili se ke kořenům.“

Přítel Československa

Chanan Rozen založil v roce 1951 spolu s Maxem Brodem Ligu přátelství Izrael-Československo a stal se jejím předsedou. Byla to vůbec první organizace přátelství mezi Izraelem a dalšími národy, jichž je nyní v Izraeli asi šedesát pět. Rozen to považoval za logické, a nejen kvůli tomu, že Židé žili víc než tisíc let v dobrých vztazích na české půdě. Důležité bylo období první republiky, kdy se prezident Masaryk zasadil o uznání židovské národnosti. „Předtím jsme museli optovat buď k německé, nebo k české národnosti,“ vysvětloval Rozen.

Chanan Rozen založil v roce 1951 spolu s Maxem Brodem Ligu přátelství Izrael-Československo a stal se jejím předsedouZásadní existenční důležitost však měla velká morální, politická a vojenská pomoc Československa, která přispěla ke vzniku a udržení státu Izrael v roce 1948. Proto také například nebyla náhodná vděčná účast Ligy přátelství Izrael-Československo při vysázení růžového sadu v Lidicích.

V šedesátých letech se Rozen podílel na kulturních kontaktech mezi oběma státy. Vysoce si cenil účasti izraelských umělců na Pražském jaru či na karlovarském filmovém festivalu. V roce 1965 byl jako první izraelský občan oceněn zlatou medailí Československé společnosti pro mezinárodní styky. Rozen veřejně protestoval proti přerušení diplomatických styků mezi Československem a Izraelem v roce 1967. Po okupaci Československa v srpnu 1968 vyzýval jako předseda ligy izraelskou veřejnost k demonstracím a k vyjádření solidarity.

Těsně před okupací přijela do Izraele na návštěvu uspořádanou spisovatelem Ladislavem Mňačkem skupina novinářů a studentů, kteří organizovali petiční akci za obnovení vzájemných diplomatických vztahů. Zpráva o okupaci je zastihla v zemi, která má k Československu specifický vztah, a hluboce se jim vryla do paměti. Mezi účastníky byli například Jaroslav Bašta, Jaroslav Suk, Eda Kriseová, Helena Klímová, Petr Chudožilov a také Petr Pithart, který ve svých vzpomínkách věnoval pěknou pasáž Chananu Rozenovi.

Bratři v politice

Chananův bratr Šlomo Rozen (1905–1985) pracoval dlouhé roky v kibucu Artzi. V roce 1965 byl zvolen poslancem Knesetu, v roce 1969 získal mandát znovu. V roce 1974 se stal prvním izraelským ministrem původem z Československa. Ve vládě Goldy Meirové byl ministrem pro přistěhovalectví a ve vládě Jicchaka Rabina v roce 1977 ministrem pro bytovou výstavbu.

Bývalý prezident ČR Václav Havel a vedle něho vlevo Chanan Rozen.

Od roku 1975 se i Chanan Rozen angažoval v politice. Byl zvolen členem městské rady města Ramat Gan a v letech 1983 až 1989 v něm vykonával náměstka primátora a věnoval se především kulturním záležitostem. Je nutno ocenit obrovskou šíři kontaktů, jež Chanan Rozen díky svému bratrovi i politickému angažmá získal a využíval je i ku prospěchu naší země.

Po změně režimu v Československu se v roce 1990 Chanan Rozen stal předsedou Izraelské společnosti přátel Československa. V prosinci 1991 pak byl jmenován honorárním generálním konzulem ČSFR v Izraeli a v roce 1993 honorárním generálním konzulem České republiky.

Zobrazit diskusi
Reakcí:7

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Nakyslá příchuť smutných historických pravd

Pozorný čtenář si jistě povšiml že do Izraele na návštěvu odjela skupina pravověrných ortodoxních komunistů vedená Mňačkem. Ve skupině byli typy jako Pithart - který vstoupil do strany již v 19-cti letech  (to aby nestudoval jen tak ale aby studoval uvědoměle). Mnozí z nich potom absolvovaly přerod a z komunismu přešli k ortodoxnímu židovství. Dost často tehdy když jim silnější stranické krysy šlápli na kuří očíčka při boji o koryto. To všechno už tady bylo a vrací se to jako trapná episoda. Jedno pojítko však za povšimnutí stojí. Ta jasná vazba mezi komunismem (kterýžto je ostatně vynálezem ryze židovským) a sionistickým rasismem který zavedli aškenázšští židé coby náplava do Izraele a to i na úkor původních semitů. Z Mňačka se vyklubal ortodoxní sionista a z Pitharta později po disidentské katarzi - světe div se - křesťan!  Ať již je to z důvodu orientační pomatenosti nebo prachsprostého kariériemu nabo směsi obojího je to zavrženíhodné. Zvláště nechutná je paralela komunismu se sionistickým rasismem. Ten prvně zmíněný již zemřel (naštěstí pro literaturu a politiku) - ten druhý působí na právnické fakultě jako docent (naneštěstí pro akademickou mládež).

Doufejme jenom že politická pomatenost, bezcharakternost a korytářství se nešíří jako infekce.  A že dnešní mládež si uvědomí že "jejich věc" (tedy těch obřezaných)  není "naše věc". A že po JZD a státních statcích u nás nedojde na kibucy.

kdo to zažil, nezapomene

Být v Izraeli nevítaným hostem je poměrně častý jev. Není tam vítaný kde kdo a důvody jsou nesmírně rozmanité. Být v Izraeli nechtěným hostem je také poměrně častý jev a jeho důsledkem je většinou žaloba za ilegální vstup do země. Být v Palestině, žít v Palestině, jet do Palestiny - to se v ČR moc nenosí, pokud nejste propalestinský aktivista nebo jejich příznivec.
Máme zde skupinu fanatiků jménem sionisté. Nejsou to lidé primárně orientovaní na judejské náboženství. Jsou to lidé, kteří prosadili existenci státu na cizím území na úkor jiného národa, na úkor majetkových a občanských práv jiného národa, na úkor svobody projevu a vyznání jiného národa, na úkor všeho co zde v Evropě nazýváme soužitím národů v toleranci a porozumění, na úkor práva soukromého majetku jiného národa, na úkor všeho co si představujeme pod slovy slušnost, pravda, poctivost a upřímnost . Sionisté jsou bezectní a historie dává takovému tvrzení za pravdu. Lhali svým souvěrcům, lžou sami sobě a nejvíce lžou těm, od kterých vyžadují pomoc a podporu. Již nastal čas, kdy se tento neslýchaný cirkus stavá dramatem. Kdy přestává být jednoduché vymýšlet si historii, fakta a důkazy. Nastává doba postupného narovnávání vztahů a blíží se čas zúčtování.
Sionisté pomalu vymírají. Nyní umřel další. Umřel na cizím území, v cizí zemi, na cizí půdě. Umřel jako cizinec, jako věčný bezdomovec. Přitom by stačilo tak málo a mohl by být  klid. Říká se tomu asimilace:-)

Lžete.

Protože naprosto tupě zobecňujete. Mezi sionisty jsou tací i onací, mohl byste to poznat i vy, ale to byste musel zamýšlet, a ne demagogicky papouškovat fráze.

Každá země si chrání své hranice - koho tím chcete pomluvit? Prázdná, zlá slova volíte. Lze z toho poznat, že jste zle předpojatý.

Sionisté se usazovali v Palestině již dávno. Stát však vznikl péčí Valného shromáždění OSN. K poznání, že jste trapný lhář, neslušný, nepravdivý, nepoctivý a neupřímný, stačí jediné kliknutí.

Rozen umřel doma, ale to je asi nad vaše chápání. On totiž byl doma tam i tady, ale takovými myšlenkami vás nebudu přetěžovat.

Nadto jemu skutečně nechybělo nic z toho, co uvádíte jako "evropské ctnosti", a trápil se mnoha věcmi, které tuším za vaším zlomyslně zkomoleným podáním. Z vašeho přístupu je však zřejmé, že vaše rozlišovací schopnost se omezuje na černou a bílou a ve složitějším světě se asi necítíte komfortně, a tak vás nebudu dál trápit.

 

pravda

Nečertěte se pane pro trochu pravdy, kterou s velkou vehemencí prohlašujete za lež. Izrael je výmysl sionistů. Vznikl na úkor palestinských arabů. Vznikl jako projekt vylhaný, vycucaný z prstu. Jako židovský vtip. Víte, to nemá naprosto nic společného s lidmi, kteří jsou vyznavači judaismu, protože mezi těmi je značná skupina - větší polovina, kteří sionistický projekt z mnoha poměrně pádných důvodů odmítají. V této skupině najdete i takové osobnosti, jako je Noam Chomski, který si odžil svou fázi kolonisty v kibucu, než pochopil svůj největší životní omyl, za který bych řekl se dodnes stydí.

Co se týká Vámi proklamované "reality, či historické pravdy", tak bych Vám doporučil neplést si pojmy s dojmy. Již není doba, kdy můžete lidem věšet bulíky na nos a mazat jim med kolem pusy. Již prostě není možné propagovat nějakou politickou ideu stejným způsobem, jako v sedmdesátých letech. Máte sice stále na své straně parlament a senát ČR, ale to je vše. Jinak nemáte nic. Například ICEJ by nebýt ČR asi skončil, protože ho ode všad vyhnali, jako reprezentanta extremismu - u nás dostává vehementní podporu a smí realizovat "výchovně vzdělávací" projekty - já tomu říkám brainwashing.
Nejste někde v nějaké nelegální osadě a nemáte naštěstí přes rameno samopal a za zády těžkou artilerii, jste v České republice, vítejte a chovejte se zde slušně. :-)

Odporně lžete.

Stačilo si kliknout, a bylo po všem. Šíříte jedovaté v jádru antisemitské lži. Máte štěstí, že jsem proti stíhání "verbálních" trestných činů. Radši bych vám dal jednu do zubů, na férovku, abyste trochu narazil na realitu. Možná by se vám v lebce trochu rozsvítilo. Srabácky zbaběle anonymně poštívat, vy antisemitský poštěváčku, na to si vás užije. Zkuste se představit a říkat ty žvásty na své jméno, na svůj ksicht. Na to asi nemáte kulky (máte-li je vůbec). 

Takže, srabe anonymní, nelžete. Chcete-li diskutovat, musíte reagovat na to, co jsem řekl. Musíte se vypořádat s tou Rezolucí OSN. To nebyl ani vtip, ani výmysl, to byla vůle většiny členských států. A nemůžete psát takové logické blbiny, že sionismus nemá nic společného s vyznavači judaismu, protože polovina z nich ho (prý) odmítá. A co ta druhá polovina, když jste takový chóchem?

Ale abych vás jen nepeskoval, s tím ICEJ máte pravdu, to je ostuda. Nejhorší ze všeho jsou "sionističtí křesťani", kteří dělají největší dusno, a financují ty extrémní síly mezi sionisty (ty tam jsou, jako v jakémkoliv jiném hnutí, není to nic neobyčejného pod sluncem).

OSN

Právě kvůli lidem jako jste Vy, je lepší zůstat pod přezdívkou. Například v literatuře a novinařině to poměrně dlouhou tradici - psát pod pseudonymem. A označit to co píši jako "verbální trestný čin" jen můj postoj opodstatňuje - navíc zkuste být prosím konkrétní a sdělte, kdy jsem se podle vás dopustil trestného činu - kterého se dopouštíte přemírou vulgarit pouze vy - dle mého soudu.

Nevím jak Vy, ale já si dal trochu práce a podíval se na tu "slavnou" historku, jak OSN poskytla sionistům právní status státu. To je právě to, co jsem označil jako postavené na manipulaci, lhaní a podvodu. Němci za éry Hitlera také měli všechno řádně uzákoněné a k čemu jim to po válce bylo. To, že něco potvrdí členské státy OSN ještě neznamená, že je to správné, že je to pravda a podobně. To co dělá OSN je pouze politika. Je to podobné, jako přijetí Palestiny jako člena OSN, byť na úplné úrovni. Jak reagoval Izrael? Poslal celou slavnou OSN do háje:-) Takže kázat vodu a pít víno?

Nesmíte číst jen literaturu opěvující vznik Izraele. Musíte číst také něco jiného.
Vy, jako člověk znalý problematiky, když pominu Váš hysterický záchvat, také velmi dobře víte, že celá ta akce s vyhlášením státu Izrael je fraška, která nemá obdoby. Původně dostali arabové záruky od Británie, že budou mít možnost sebeurčení po pádu Osmanské říše, na čemž se vehementně podíleli. Co se na rozdíl od slibů stalo se píše v učebnicích a bohužel se tam vynechává právě inkriminovaná pasáž, která Izrael staví do nelichotivého světla státu, postaveném na podvodu. Ano, to se vám z učebnic podařilo vymazat, ale nikoli z faktografie a z historie samotné také ne. Prostě marná snaha a až to jednou praskne, z té ostudy budete mít kabát.

Víte, antisemitismus si strčte za vaši ctěnou jarmulku. To je přesně ten váš oblíbený způsob, jak někoho diskvalifikovat. Být antisemitou znamená pro vaši informaci nemít rád někoho semitského původu - například araby:-)

To, jakým způsobem ostře odsuzuji Izrael, sionisty a lidi s nimi sympatizující je nesmírně prosté. Izrael a sinonismus jsou příčinou obrovského utrpení, nesnášenlivosti, nespravedlnosti, rasismu, fanatismu překonávajícího fanatismus křesťanský i muslimký ve všech směrech, protože žádná současná  náboženská reprezentace nepohlíží na sebe, jako na něco vyvoleného s tím, že všichni ostatní - gojové - jsou méně než zvěř (Ovadia Josef je například v tomto přeborník). Naopak právě sionisty je třeba krotit a umravňovat. Dovzdělat vás a přimět akceptovat skutečnou historii nikoli vaše výmysly, účelové lži a propagandistické manipulace. Ostatně podívejte se na film izraelského dokumentaristy Defamation nebo si něčo přečtěte od Normana Finkelsteina, vy nositeli jediné pravdy. Nevidíte si do úst. Zajeďte si do nějakého izraelského kriminálu a pobavte se s tamním arabským osazenstvem. Běžte za lidmi arabského původu, kteří mají domy v Jeruzalému a místo nich je obývají lidé judejského vyznání, kteří věří tomu, že ten dům jim dal bůh.  Asi vám není rady ani pomoci, ale věřím, že nastupující generace již nebudou ve vleku vašich extremistických postojů a názorů a v této víře nejsem zdaleka sám.

 

Zemřela i průkopnická generace

Zbyli pohrobci a parodie na "změnu světa".  Do  Israele nevidím, pamatuji náš zájem o fetišismus symbolů, nápisů. Hmotné důkazy jiného světa.  VOA i RFE moc sionisticky nezněly. Naštěstí jeden emigrant tesknil po domově a jeho autorádio mělo i nahrávání, tak si při jízde povídal, co viděl. Ovšemže odjel brzy do bohatších zemí, ale pásky nějak prošly, kopírovány. ...Později jsem pochopil i české zájezdy, proč se polovině israelského života obsedantně vyhýbají. Dříve ale rok ´88 a možnost na půjčené valuty do Londýna, tam na ambasádu pro vizum. Slíbili, že ho pošlou do Vídně. Na otázku po kibucech odeslán do jakéhosi centra, kde náborový film, nebylo mi 17 a tak mne odradil jak režie zamýšlela.  S prvním svobodným vlakem tehdy ještě zadarmo, jsem dorazil do té Vídně, nástřely na okénku úředníka mne nezneklidnily, zato prohlídka ponožek ano. Vizum mi zajistili v Budapešti, že to bude při cestě. Potom už řekové, loď a Hefa, ráno, za úsvitu, klasicky.  Ben Gurion před přestavbou také nebyl špatně, ale Karmiel je jen jeden. Ovšemže stopem s nějakým arabem, navíc jel přes Megido, než dělal stavební byznys. Přesto večer před Haifskou branou, asi nám chtěl přiblížit hotely, deset dolarů by na noc stačilo, ale my je měli na měsíc. To rozvine instinkty. A  ráno muzeum, nebylo na vstupné, tak zadem s odborným problémem. Nejen volný vstup, ale i druhý den v autě náměstka ministra kultury na jeho inspekční cestě, muzejnice měla mateřské srdce.. atd. Po letech i auto, bicykl, ale to první tvarové pole, kdy se svět skládá do fraktálů, i s nočním mrazem, bylo nevratné.  Zregenerováno možná v zemích kolem, kde ještě voda je všechno.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah