Special report
Jan Brabec|26.03.2014

Václav Malý: Chybí nám slušnost

O českém dolíčku, islámu, pronásledování křesťanů v Íránu a Číně, současné církvi, celibátu, homosexualitě i restitucích.

Co dnes znamená duchovní a­ katolická církev? Václav Malý, jedna z ­ikon listopadu 1989, dnes pomocný biskup pražský, zažité představy překračuje. Jeho osobní zájem o život v diasporách křesťanů ho zavedl do Íránu, Iráku, Súdánu, na Kubu, do Číny, Moldavska či Salvadoru. Rozhovor s ČESKOU POZICÍ, který začal právě na toto téma, však nutně vedl domů.

Special report
Tereza Matějčková|17.04.2014

Ježíšova velikonoční výzva aneb O proměně smrti v život

Poselství Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání nabízí nové pochopení člověka ve světě a jeho vztahu k druhému. Ježíš coby Bůh vytváří novou podobu člověka a jeho světa a coby člověk dokládá toto nové stvoření vlastním utrpením. Stejně jako Syn boží bychom při příležitosti velikonočních svátků měli svět konfrontovat s jeho falešnou touhou po bezpečí a s neschopností vydržet únavu, přemoci spánek a bdít. Píše Tereza Matějčková.

Reakcí:12
Special report
Jan Brabec|13.04.2014

Obstáli, nebo selhali intelektuálové v dějinách světa?

Historici Timothy Snyder a Tony Judt díky znalosti téměř všech významných peripetií 20. století dávají svému knižnímu dialogu Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem výrazný náboj. Nejde o historickou práci v pravém smyslu, ale o pokus ukázat, jak si během tohoto, na převratné události bohatého období vedli intelektuálové, ať už šlo o politiky, spisovatele, historiky, ekonomy či filozofy.

Reakcí:3
Special report
Jan Brabec|15.03.2014

Botanik Václav Větvička: Původního tady není vlastně nic

Jaký druh rostlin či živočichů do naší přírody patří, respektive nepatří? Touto otázkou se nedávno začala zabývat i EU. Na „černé listině“ by se tím mohly ocitnout i rostliny neodmyslitelně spjaté s českou přírodou – například trnovník akát. O regulaci české přírody, vývoji krajiny, lesích, původních druzích, lidských zásazích do přírody, Karlu IV., baroku, bájné Šumavě i o trnovníku akátu si ČESKÁ POZICE povídala s naším nejznámějším botanikem a dendrologem Václavem Větvičkou.

Reakcí:13
Special report
Jan Čuřík|09.03.2014

Čeští archeologové v Kurdistánu: Středověký islámský urbanismus i ze satelitu

Irácký Kurdistán patří k archeologicky nejbohatším krajinám světa. Střední tok řeky Tigris je jednou z nejstarších trvale osídlených oblastí Země. V této oblasti severního Iráku pracuje výzkumný tým vedený Karlem Nováčkem. S ním a jeho kolegou Miroslavem Melčákem vedla ČESKÁ POZICE rozhovor o jejich archeologickém průzkumu vývoje zhruba osmnácti zaniklých měst mezi 5. a 17. stoletím, jež identifikovali i na základě satelitních snímků.

Reakcí:1
Special report
Jan Schneider|28.02.2014

Záhadný Richard Sacher

Je 71 let života málo, nebo dost? Mluvíme-li totiž o Richardu Sacherovi, který zesnul tento týden, spíše se vynořují otázky, než se nabízejí odpovědi. Obecně se na tuto otázku odpovídá tak, že záleží na kvalitě života. Což je v případě někdejšího polistopadového ministra vnitra zase otázka, píše Jan Schneider.

Reakcí:12
Special report
Přemysl Houda|24.02.2014

Když máte v baráku drogového dealera...

„Jen pojď dál. Jsme jako chrám boží. U nás je pro každého vždy otevřeno!“ Znělo by to téměř lákavě, kdyby tímto způsobem nemocemi prolezlý drogový dealer, jinak též samozvaný nájemník-neplatič, nelákal dovnitř podobné ztroskotance, jako je on sám. Z jednoho pražského domu se tím stalo místo, kde je pro běžné lidi život nesnesitelný, a již více než rok neexistuje síla, která by to dokázala změnit. Selhává systém, selhává vše.

Reakcí:37
Special report
Jan Brabec|23.02.2014

Kurt Gebauer: Když nebudeme kulturnější, skončíme ve zkáze

Svým jedinečným pohledem na svět patří Kurt Gebauer k našim nejvýraznějším tvůrcům „veřejného prostoru“. Se sochařem, jehož objekty v sobě často nesou stopu i jisté občanské angažovanosti, si ČESKÁ POZICE povídala o umění, veřejném prostoru, angažovanosti, něžné agresi, obyčejné kráse či Praze jako jedinečném městě. Umělec v rozhovoru mimo jiné říká: „Neumíme žít v demokracii, což je systém, který je pro chytré, rozumné a statečné lidi.“

Reakcí:10
Special report
Martin Rychlík|19.02.2014

Ředitel Zoo Praha: Potíž je v tom, že maso nebylo ze žirafy, ale z Maria

Utracení osmnáctiměsíčního žirafího samce jménem Marius v kodaňské zoo vzbudilo celosvětovou pozornost. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, vysvětluje v rozhovoru pro ČESKOU POZICI širší souvislosti utrácení zvířat v chovech. A říká: „Nevím, jestli je nezbytné dělat to u žirafího samečka se jménem, když ho lidé znají od narození, pamatují si jej z fotek s mámou, a pak ho nakonec uvidí v kaluži krve a jak je rozřezáván.“

Reakcí:6
Special report
Jakub Kučera|08.02.2014

Falešný porodník eura

Britský ekonom Charles A. E. Goodhart tvrdí, že pokud peníze nevznikly jako prostředek ke snížení transakčních nákladů v obchodu, nemá smysl brát velký ohled na teorii optimální měnové oblasti. Ta přitom hrála velkou roli při posuzování výhodnosti eura.

Reakcí:4