Recenze
Benjamin Kuras|07.05.2013

Vědu škrtí desatero zastaralých dogmat

Rupert Sheldrake

Newtonova mechanika přežila svou užitečnost a brzdí myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Stane se z vědecké komunity něco jako inkvizice?

Podle anglického biologa Ruperta Sheldraka vědecká komunita dnes stejně jako církev v minulosti znemožňuje další vývoj bádání. Nastolila systém dogmat, která Sheldrake shrnuje v „desatero vědecké víry“. Všechna jsou domněnky, jež souhrnně tvoří filozofii a ideologii materialismu. Newtonova mechanika přežila svou užitečnost a brzdí myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Stane se z vědecké komunity něco jako inkvizice, táže se Sheldrake?

Recenze
Petr Pietraš|30.04.2013

Vzestup a pád informačních monopolů

Tim Wu

Z historie telekomunikačních monopolů vyplývá, že pokud se uzavřou, stávají se cílem útoku inovativních technologií. Je internet revoluční inovací, která změní současný řád, nebo je to jen jedna z dalších nových technologií, o níž se zpočátku zdálo, že se bude spontánně vyvíjet, ale nakonec se z ní stal uzavřený tržní systém? Dle amerického profesora práva Tima Wu roste počet signálů, že otevřená fáze internetu končí.

Reakcí:0
Recenze
Benjamin Kuras|24.04.2013

Víra v Boha není znakem intelektuální a emoční nedospělosti

Roger Scruton

Jak vzniká náboženská víra a jak se novými zkušenostmi a myšlenkami mění? Dle anglického konzervativního filozofa Rogera Scrutona Bůh není hypotéza zařaditelná mezi základní konstanty a zákony kvantové mechaniky. Následky ateistické kultury pak považuje za problém nejen intelektuální, ale i morální, jehož projevem je odvrácení od Boha. A rozvíjí „teorii tváře“ – osoby, světa a Boha – založené na já-ty-proč?

Reakcí:9
Recenze
Jan Schneider|17.04.2013

Výhled pro 21. století: Spor mezi USA a zbytkem světa

George Friedman

Americký politolog George Friedman podává poměrně drsně otevřenou analýzu stavu a současných tendencí USA. Dle něho bude celé 21. století poznamenané jejich sporem se zbytkem světa, který se bude snažit z druhotných velmocí slepit koalici, jež by USA zkrotila. Ty budou jednat preventivně, aby tomuto úsilí zabránila. Zásadní vztahy se pak budou odehrávat mezi USA, Japonskem, Tureckem a Polskem.

Reakcí:12
Recenze
Benjamin Kuras|10.04.2013

Náboženství je přírodní jev

Daniel C. Dennett

Americký evoluční biolog Daniel C. Dennett se řadí mezi ateistické myslitele, ale distancuje se od jejich agresivity a ponechává všechny otázky otevřené. Přistupuje k víře s pochopením a jeho mottem je „větší výzkum“. Víra může mít blahodárné evoluční účinky. Obsahuje ale i destruktivní prvky, které se projeví vždy, když jedna víra získá výlučnou moc nad jinými. Dennett vnímá všechny víry jako obrovskou studnici dramat a podnětů k přemýšlení.

Reakcí:5
Recenze
Tereza Matějčková|03.04.2013

Americký myslitel vysvětluje, proč „černých labutí“ přibývá

Nassim Nicholas Taleb

Dle myslitele Nassima Nicholase Taleba existují jevy pozoruhodné vlastnosti – otřes je neoslabí, ale naopak jim prospívá. Označuje je jako antikřehké. Při transportu antikřehkého předmětu by krabice s ním mohla mít etiketu „Házejte, kopejte, ničte“, přičemž by byl doručen v lepším stavu než před transportem. Co si pod antikřehkými předměty, událostmi a lidmi představit?

Reakcí:3
Recenze
Benjamin Kuras|27.03.2013

Sachsův recept jak zachránit západní civilizaci před krachem

Jeffrey D. Sachs

Málokdo dnes pochybuje, že západní civilizace a s ní i tržní ekonomika jsou v krizi, z níž se budou obtížně dostávat. Bez návratu k občanské a společenské odpovědnosti se však nemůžou zotavit. Laskavé činy probouzejí touhu po větší laskavosti. Čím dřív začneme pěstovat osm typů uvědomělostí, jež uvádí americký profesor ekonomie Jeffrey D. Sachs, tím větší naději na záchranu západní civilizace máme.

Reakcí:10
Recenze
Petr Pietraš|20.03.2013

Pozor, digitální válka nemusí být méně vražedná!

Richard A. Clarke, Robert K. Knake

S rozvojem internetu a počítačů se staly kyberútoky součástí vojenských akcí. Problém internetového věku pak především spočívá v definování účinné odstrašující doktríny. V případě kyberválky se do popředí se dostává obrana proti kyberútoku. Státy značně závislé na internetu jsou oproti těm s nižší závislostí nebo možností odpojení od něj v nevýhodě. Proto strategie preventivního kyberútoku ztrácí smysl.

 

 

Reakcí:3
Recenze
Benjamin Kuras|13.03.2013

„Jsem Němec, jsem Čech, jsem Žid.“

Leon I. Yudkin

Označení „jsem Němec, jsem Čech, jsem Žid“ lze použít na většinu pražských, německy píšících literátů vesměs narozených v letech 1880 až 1890, které Max Brod souhrnně pojmenoval „Pražský kruh“. Anglický literární historik Leon I. Yudkin shrnuje jejich postavení v pražské kultuře a pocit zmatení, kam vlastně patří. Byl to německý ostrůvek v sílícím českém prostředí a židovský ostrůvek v německém ostrůvku.

Reakcí:2
Recenze
Jana Jochová-Trlicová|06.03.2013

Jak zdiskreditovat pravdu a lásku

Petr P. Hájek

Lze věřit bývalému novináři Petru P. Hájkovi, že nelze věřit médiím? Možné to je. Za jeho chaotičností se totiž skrývá každému srozumitelná myšlenková linie: dobro a zlo, černá a bílá, Václav Klaus a Václav Havel. Má prostě jeden úhel pohledu, jenž vše ospravedlňuje. Kdyby nastala skutečná apokalypsa, její praví proroci by trpěli jinak než nyní pouhým výsměchem, jejž však považují za své mučednictví.

Reakcí:7