Jak zastavit kriminalizaci kopírování. Goethe a Messi to vědí.

Dirk von Gehlen

Dynamika nových médií se vymkla kontrole ochránců autorského práva. Je třeba modernizovat způsob uvažování o původním díle a kopii.

Recenze
Tereza Matějčková | 12.09.2012

Evangelijní příběh o Ježíši, který ze dvou ryb a pěti chlebů nakrmí zástup pěti tisíc mužů, by v současných diskusích o autorském právu mohl vyvolat pohoršení. Vždyť Ježíš v tomto příběhu ostentativně mávne rukou nad svými učedníky, kteří žádají, aby je jejich učitel pustil nakoupit do okolních vesnic. Místo toho, aby Ježíš nechal prosté rybáře a pekaře vydělat na hladu mnoha mužů, uchýlí se k jednomu ze svých zázraků – zkopíruje dvě ryby a pět chlebů a rozdá je hladovým.

Muži se díky Ježíšovu umění nasytí, ale lecjaký zastánce autorských práv by dnes nad takovým příběhem mohl zvednout obočí. Jakýpak zázrak? Obyčejný zlodějíček, kterého omlouvá jen to, že kopíruje autorské právo vlastního otce.

Evangelijní příběh působí v kontextu diskuse o autorských právech absurdně. Dle německého novináře Dirka von Gehlena jsme si však už dávno zvykli na absurditu nazývat kopírování krádeží i na to, že jsou v médiích běžně kriminalizovaní nejen mladí, ale i staří lidé. Následkem těchto absurdit se nejeví nepravděpodobné, že by někdo mohl chtít vyškrtat podobné problematické části z historicky nejvíc kopírované knihy.

Člověk umí tvořit jen na základě známého – valnou část své tvorby vytváří zkopírováním prostředí, jež je v případě velkých umělců proměněno v novou formu

Dle von Gehlena se rétorika autorského práva nehodí ani do Ježíšovy, ani do dnešní doby. Je totiž zřejmé, že se dynamika nových médií ospalým, a nyní poněkud popuzeným ochráncům autorského práva naprosto vymkla z kontroly, a proto se uchylují k zoufalým činům. Von Gehlen je přirovnává k jednání nešťastníka, který si vytlačil na kartáček příliš zubní pasty a teď ji chce vrátit do tuby. Dle něho je třeba nejen skoncovat s kriminalizací, ale i modernizovat slovník a způsob uvažování o původním díle a kopii.

Nový kontext

Hlavním cílem von Gehlenovy knihy Mashup: Lob der Kopie (Mashup. Chvála kopie) je rehabilitace kopie, která je v současném diskurzu považovaná za odpad posvátného původního díla. Nejenže je tento názor v kontextu nových médií, v nichž původní dílo a kopie do sebe spontánně přecházejí, nesmyslný, ale kopírování je i klíčovou lidskou schopností, bez které by žádná tvorba nebyla možná.

Člověk umí tvořit jen na základě známého – valnou část své tvorby vytváří zkopírováním prostředí, jež je v případě velkých umělců proměněno v novou formu. Velikán mezi básníky Goethe údajně prohlásil, že kdyby se z jeho děl vyškrtala přejatá témata a motivy, příliš by z nich nezůstalo.

Porušil Messi „obšlehnutým“ gólem pomyslný kodex slušného fotbalisty? Nikoli. Jen celému světu připomněl pozoruhodného sportovce Maradonu.

To však neznamená, že se nemá rozlišovat mezi kopií a původním dílem. Naopak. Právě proto, že mezi nimi neexistuje ostrá hranice – pouze velmi prolínající –, je třeba jasně stanovit, kde nastává neoprávněné kopírování a kde tvorba. Například Andy Warhol reprodukoval 32 zobrazení polévek značky Campbell, které lze koupit v každém americkém supermarketu, a nechal je vystavit v galerii. Zkopírované výtvory však zasadil do nového kontextu, čímž vytvořil nové dílo.

„Obšlehnutí“ Maradony

Kopírování však netvoří základ pouze umělecké tvorby. „Opisování“ může přinést nečekané plody například i ve fotbale. Dle von Gehlena se o podstatný příspěvek ke vztahu kopie a původního díla překvapivě postaral argentinský fotbalista Lionel Andrés Messi. Ten 18. dubna 2007 skóroval tak, že nadchl celý fotbalový svět. Předvedl slalom z poloviny hřiště, propletl se kolem pěti protihráčů, udělal kličku brankáři a vstřelil gól identickým způsobem, jímž se proslavil v létě 1986 Diego Armando Maradona.

Messi okopíroval výkon považovaný za jedinečný a neopakovatelný – udělal kopii gólu století. A aby jeho drzosti nebylo dost, ke svému „plagiátorství“ se po zápase hrdě přihlásil: „Jen chci, aby se dal zase do kupy. My Argentinci ho potřebujeme.“ Střelec legendárního gólu Maradona totiž v době, kdy ho 19letý mladík Messi okopíroval, bojoval na hřišti protialkoholické léčebny.

Z nešikovného kopírování německých i českých politiků vyplývá, že správně kopírovat je umění

Porušil Messi svým „obšlehnutým“ gólem pomyslný kodex slušného fotbalisty? Nikoli. Jen celému světu připomněl pozoruhodného sportovce Maradonu, jenž se k žádným autorským právům nehlásil. Z protialkoholické léčebny vzkázal, že je pyšný na svého nástupce. Ani novináři negrilovali Messiho stejně, jako mají ve zvyku, jde-li o diplomové práce politiků. Mladého fotbalistu oslavovali jako hrdinu světového fotbalu.

Výsada velikánů

Z nešikovného kopírování německých i českých politiků vyplývá, že správně kopírovat je umění. Vtip spočívá v tom, že je nutné odkrýt všechny zdroje a ponechat na veřejnosti, zda po jejich odečtení zůstane něco, co lze považovat za originální přínos. Goethe ani Messi neměli s odkrytím svých zdrojů sebemenší problém. Goethe by jen obtížně zapíral, že svého Fausta převzal od Christophera Marlowa, a Messi se ke svému krajanovi hrdě přihlásil. Právě v tom spočívá velikost umného a malost politického kopírování.

Von Gehlen dospívá k závěru, že aureolu, kterou jsme poctili originalitu, můžeme přisoudit pouze vlastní omezenosti. Je dokladem toho, že nejsme dostatečně osobití a talentovaní, abychom odhalili sílu a moc kopírování. Umět kopírovat je totiž výsadou velikánů. A určitě není žádnou náhodou, že to jsou právě společnosti zprostředkovávající vztah mezi umělci a veřejností, které vychvalují autorství a domněle výsostný status původnosti, čímž vytvářejí pomýlenou touhu po originalitě.

Zobrazit diskusi
Reakcí:11

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Že se nestydíte,

obyčejný zlodějíček? Srovnáváte klikání  a vypalování komerčních obsahů s Kristovými zázraky, s unikátním uměním Messiho a duchovním dílem Goethovým.

Podstata zázraků je více či méně zřejmá pouze žíznivým a připraveným. Kdyby byl Nový Zákon čten přesně, bylo by zřejmé, že jisté děje jsou smyslům přístupné pouze připraveným. Např. Ježíš nemusel chodit po moři, i když to jistá skupina lidí  v n í m a l a . NZ byl původně jednolitým, souvislým textem a rozdělování knih na odstavce s titulky je dodatečné, nepůvodní a často nepřesné. Nadpis Ježíš kráčí po moři je nesmyslný, stačí si  p ř e s n ě  přečíst, co říká samotný text.

Messiho "kopie" Maradony není kopií, stačí když se o podobnou kopii pokusíte sama.

Goethe jako autor většinou duchovních obsahů (zabýval se morálkou rostlin!) nemůže být srovnáván se stahováním mptrojek a filmů. 

Milá Terezo, máte krásné jméno, shodné s největší mystičkou christianity. Odpusťte, nevím přesně, zda je Váš text původní, nebo jde o kopii myšlenek autora knihy.

Re:

Dobrý den,

autor knihy nesrovnává Goethovo dílo s vypalováním komerčních obsahů, pouze zasazuje aktivitu kopírování do širšího kontextu, v rámci něhož právě vyvstane rozdíl obyčejné kopírování (opsané diplomové práce, jak píši v textu) a kvalitního díla - uměleckého, vědeckého, atd. Autor knihy dále nesrovnává Ježíšovy zázraky s nelegálním kopírování (z povahy zázraků by to bylo naprosto nesmyslné), uvádí pouze se značnou míry nadsázky "kopírování" chlebů a dodává, jak jsem připojila i já v textu, že se jedná o srovnání absurdní. Jinak je Váš exkurz k zázrakům zajímavý, ale zázraky nejsou ani předmětem recenzované knihy a posléze ani předmětem mé recenze. Kopii Maradony bych nebyla schopna provést, a to z důvodu, který naznačuje i autor knihy - na jisté kopírování musíte být hodně nadaný. Ve svých recenzích se snažím představovat zajímavé zahraniční tituly; myslím, že je zřejmé, že nepředstavuji své vlastní myšlenky, ale myšlenky autora.

 

S pozdravem,

TM

Myslím, že se míchají

Myslím, že se míchají dohromady 2 různé věci:
1) inspirování se něčím dílem, které je znovu umělecky ztvárněno a 2) doslovné okopírování cizího díla, bez přidání čehokoliv obohacujícího. Goethe a Messi nesporně činili to první. Kdyby jen tupě zkopírovali díla svých předchůdců a vydali je pod svým jménem, tak - byť autorská práva zdaleka nebyla tak kodifikována jako dnes - by byli považováni za parazity a zloděje...

 

A ještě jedna drobnost: autorská práva v současné nejpřísnější podobě existují a jsou vynucována jen potud, pokud si to autor přeje. Nic autorovi nebrání, aby své dílo dal k množení volně (pod nějakou svobodnou licencí, Creative Commnons nebo prostě výslovným prohlášením). Ale pohříchu většina autorů tak nečiní. Proč? Inu chtějí dostat za své dílo od někoho jiného zaplaceno! A ten jiný pak samozřejmě chce monopol na vydávání díla, aby jej mohl zpeněžit (a měl mimo jiné na to zaplacení odměny autorovi).

Dle mého názoru

perfektní analýza!

V každé restauraci se dnes a denně kopírují jídla

která někdo vymyslel. Nechápu, proč už dávno nevznikl ochranný svaz kuchařů, který by hájil oprávněné nároky všech autorů kuchařských děl. 

Re:

Máte pravdu, tohoto tématu si autor ve své knize také všímá. A nejde jen o restaurace, domácí  vaření je také často taková trochu "zcizená citace". Hezký den, TM

Já bych radši autorská práva

Já bych radši autorská práva a kopírování moc neřešil, mohlo by to rozčílit Číňany. Potom si od nás nic nekoupí.

Trojjedinost Ježíšova

ho opravňovala k tvorbě kopií vlastního díla., Terezko.

Promiňte,

ale trojjedinost Božství - Otce, Krista Ježíše a Ducha Svatého. 

RE:

Zčásti uznávám, že máte pravdu, na druhou stranu nelze trojjedinost chápat jako totožnost jednotlivých osob, popřením diference jednotlivých osob by padal smysl trojičnosti. Ale ten příběh v úvodu je jistě myšlen jako nadsázka, asi bychom se zde nechtěli pouštět do trojičních sporů, s nadsázkou užíval tento příběh i autor knihy, který jistě není žádným teologem. Mějte se hezky, TM

Perfektní odpověď, palec

Perfektní odpověď, palec nahoru :)

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah