Recenze
Tereza Matějčková|02.04.2014

Prohrají lidé souboj s automaty stejně jako koně?

Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson

Kladení otázek je cestou k veškeré kreativitě. Než se ji počítače naučí, měli by lidé vymyslet, jak v digitální revoluci nepřijít o hlavu.

Obrovské strukturální změny společnosti i lidské psychiky a myšlení v důsledku dnešní nadvlády počítačů lze jen obtížně srovnávat s minulými převratnými událostmi. V současných podmínkách však nemusí být technologický pokrok ani růst ekonomiky pro většinu obyvatel prospěšný. Kladení otázek je cestou ke kreativitě. Než se ji počítače naučí, měli by lidé vymyslet, jak vedle počítačového vladaře v digitální revoluci nepřijít o hlavu.

Recenze
Petr Pietraš|16.04.2014

Globalizace ničí střední třídu

Saskia J. Sassenová

Globalizace nenapomáhá decentralizaci, ale díky ní se v globálních městech soustřeďují hospodářské a finanční aktivity. Růst vlivu globálních měst na světovou ekonomiku doprovázejí urbánní a sociologické změny – polarizace, nové rozdělení a nárůst rozdílů v příjmech. Tento trend významně poškozuje střední třídu: základy její existence se rozpadají, přičemž na ni neustále narůstá sociální tlak.

Reakcí:0
Recenze
Martin Soukup|09.04.2014

Imaginární představa Západu: „Islámsko“ a „muslimské ženy“

Lila Abu-Lughodová

Různé nevládní organizace a nadnárodní instituce zakládají svou činnost na existenci mytické země Islámska, přičemž získávají obrovské finanční prostředky na boj za svobodu a práva „muslimských žen“. Snahy o jejich záchranu však lze považovat za jinou formu kolonialismu, za sofistikovaný projev pocitu nadřazenosti. Posilují totiž vizi Západu a jeho univerzálních hodnot, které je povinen šířit a prosazovat na celém světě.

Reakcí:30
Recenze
Jan Schneider|26.03.2014

Otevřené memoáry o snaze vyrovnat se s chaosem v českých tajných službách

Jiří Růžek

Poměrně tuctový název knihy nevystihuje dostatečně, v čem spočívá přínos Jiřího Růžka, bývalého ředitele dvou českých zpravodajských služeb – Vojenského obranného zpravodajství a Bezpečnostní informační služby. Růžkovy zpravodajské memoáry jsou totiž subjektivním popisem snahy systematicky se vyrovnat s chaosem, který postihl „tajné služby“ po listopadu 1989. Některé kniha zarmoutí, jiné možná naštve, ale mnohým půjde od srdce.

Reakcí:7
Recenze
Petr Pietraš|19.03.2014

V digitální ekonomice má zadarmo svou cenu

Jaron Lanier

Naděje vkládané do informačních technologií obsahují náboženské prvky – internet představuje spasitele. Ze sdílení soukromých informací na sociálních sítích má několik monopolních hráčů gigantické zisky, čímž se z internetu stává spíše feudální než kapitalistický nástroj. Dle počítačového guru Jarona Laniera je alternativou k destruktivnímu informačnímu systému digitální ekonomika, na níž se budou podílet všichni uživatelé internetu.

Reakcí:1
Recenze
Tereza Matějčková|12.03.2014

Jak vykonstruovat nepřítele

Thilo Sarrazin

Dle kontroverzního německého politického myslitele Thila Sarrazina se novináři údajně šikují pod jednotnou ideologií rovnosti, kterou stavějí proti pestrosti a vzpurnosti světa, přičemž si nárokují statut agentů dobra. Sarrazin sice zaujímá opačné stanovisko, ale i on zastává neúprosně jednotný pohled na skutečnost. Navíc sice vyzývá k věcnosti a střízlivosti při posuzování sebe samého, tento svůj požadavek však neuplatňuje na druhé lidi.

Reakcí:1
Recenze
Martin Soukup|05.03.2014

Fotografie: Němý svědek počátku antropologie v rasismu

Christopher Pinney

Britský antropolog Christopher Pinney nabízí neortodoxní výklad zrodu sociální a kulturní antropologie, v němž hrály roli kolonialismus a rasismus. Byli to „primitivové“, kteří se obávali, že jim fotografie vezme duši? Projevovala se pověrčivost v sílu magie více u domorodců, nebo u antropologů? Mnoho etnografických fotografií z 19. a 20. století totiž nejsou nezatížené záznamy skutečnosti, ale promyšlené výtvory odrážející dobové názory.

Reakcí:2
Recenze
Petr Pietraš|26.02.2014

Většina západních zemí stagnuje. Stejně jako Čína v 18. století.

Niall Ferguson

Bohatá Čína začala stagnovat kvůli korupci, přebujelé byrokracii, chybným zákonům a nefunkčním institucím. To je dnes problémem i většiny západních zemí, v nichž erodují hlavních součásti jejich civilizace – demokracie, kapitalismus, právní stát a občanská společnost. Západ upadá, protože se více než sto let snaží z lidského života odstranit veškerá rizika. Důsledkem je nejen přebujelá regulace, ale i finanční krize.

Reakcí:12
Recenze
Tereza Matějčková|20.02.2014

Jak „vyrobit“ chytré děti: Finský, jihokorejský a polský recept

Amanda Ripleyová

Společným rysem vzdělávacích systémů je, že s tím svým jsou všechny národy nespokojené. Navzdory této nespokojenosti existují země, které – alespoň podle Programu mezinárodního hodnocení studentů (PISA) – nabízejí podstatně lepší vzdělání než jiné. Dle americké novinářky Amandy Ripleyové se vzdělávací systém stane úspěšným, jen pokud si ti, kdo jej vytvářejí, uvědomí, že školy budou tak dobré, jak kvalitní jsou jejich učitelé.

Reakcí:13
Recenze
Martin Soukup|12.02.2014

Je válka nedílnou součástí tradičních společností?

Jared Diamond

Americký fyziolog Jared Diamond na kulturách tradičních společností nejen Nové Guineje a Jižní Ameriky, ale i Afriky, Austrálie či Severní Ameriky ukazuje, jak rozmanitě se lidé vyrovnávají se svými univerzálními problémy. Především se však věnuje problému násilí. Dle něho kolonizace snížila například na Nové Guineji počet válečných konfliktů. Mnoho z nich však možná bylo důsledkem importu sladkých brambor portugalskými mořeplavci.

Reakcí:3