Konec světa: Hledisko kapra

Před sedmdesáti lety existoval stát, který uzákonil, že před úderem paličkou musí být rybě podáno anestetikum. Jak to souvisí s kataklyzmatem?

Politika na ulici
Tereza Matějčková | 21.12.2012

Skutečnost, že zvířata jsou bytosti, které pociťují bolest či strach, je pro filosofa Petera Singera rozhodující důvod pro odmítnutí jejich požívání. Problematický je již samotný pojem člověk. Tento pojem jsme dle Singera využili (či spíše zneužili) k tomu, abychom vytvořili umělou kategorii (domněle) racionálních bytostí, které jsme oddělili od neracionálních. Jenže některá zvířata jsou schopna chovat se „racionálněji“ než někteří lidé. Proto je třeba jako hlavní směrnici pro zacházení s živými tvory přijmout schopnost vnímat bolest a prožívat utrpení.

Americká filozofka a přesvědčená vegetariánka Cora Diamondová tyto biologizující argumenty a utilitaristické propočty bolesti odmítá například ve svém článku Jíst maso a jíst lidi (Eating Meat and Eating Humans). Jedním z důvodů pro odmítnutí Singerovy argumentace je skutečnost, že kritérium vnímání bolesti není schopno postihnout skutečný důvod, proč někteří lidé odmítají jíst zvířecí maso a proč lidé obecně odmítají jíst lidské maso.

Pakliže totiž skutečně neexistuje zmiňovaný rozdíl mezi lidským a zvířecím živočichem a jedná-li se nám pouze o to, abychom zabránili bolesti, není důvod, proč nekonzumovat ty živočichy, kteří zahynou třeba při srážce s autem nebo jsou zasaženi bleskem. Bylo by pak naprosto lhostejné, jestli se jedná o lidské živočichy, jejichž hodnotné orgány bychom zachránili a následně si pochutnali na dost možná výtečném mase, nebo o srnku sraženou na silnici.

Velrybí nápad

Dle Diamondové se věci musíme přiblížit z jiného hlediska. Samotná práva nejsou v našem zacházení se zvířaty vůbec rozhodující. Pro lidskou bytost je charakteristické, že vytváří specifické morální kategorie, a teprve z hlediska těchto morálních kategorií se lidé mezi sebou nekonzumují. Vegetarián rozšířil tuto morální kategorii na všechny živočichy, lidské i nelidské, a vůči biologickým skutečnostem a míře citlivosti u jednoho nebo druhého tvora je celkem netečný. Proto Diamondová tvrdí, že kdyby někomu chtěla vysvětlit, proč by se i on měl stát vegetariánem, patrně by odkázala na to, že všichni tvorové jsou naši blízcí. K tomu by mohla odcitovat báseň Sýkorka od amerického básníka Waltera de la Mara, v níž je ptáček označen jako „maličký syn života“.

Samotná práva nejsou v našem zacházení se zvířaty vůbec rozhodujícíFaktem ale zůstává, že většina lidí není schopna přestat jíst maso, jakkoliv k údělu zvířat nejsou lhostejní. Koneckonců i v takové velmoci vegetariánů, jakou je Amerika, je třikrát více bývalých než praktikujících vegetariánů.

Tyto jedince, kteří jsou citliví k údělu zvířat, a zároveň nejsou schopni přestat jíst maso, oslovila s pozoruhodným, ale dost pochybným návrhem organizace PETA. V roce 2001 spustila kampaň, v níž vyzývala „slušné masožrouty“, aby se laskavě omezili na pojídání velryb. Díky obrovským rozměrům je poměr nasycení versus vyhasnutí života nejpříznivější. Z hlediska této kampaně je stanovisko lidí, kteří se rozhodli pojídat pouze kuřata nebo malé ryby s odůvodněním, že se alespoň nejedná o savce, naprostým morálním fiaskem. K tomu, aby byl získán objem kuřecího masa srovnatelný s objemem masa z jedné krávy, padne celých 221 „malých“ kuřecích životů.

Další morální zátěž

Kuřatům jde ale po krku ještě někdo jiný. Kuřata si totiž jako chutnou, lehkou a relativně zdravou stravu oblíbili i naši domácí mazlíčci. Aniž bychom chtěli snižovat morální zátěž vlastnictví psa, podívejme se pro ilustraci na důsledky vlastnictví koček, jak je předložil ve své knize Jedny milujeme, jedny nenávidíme, jedny jíme (Some We Love, Some We Hate, Some We Eat) americký profesor psychologie a antropologie Hal Herzog.

Při předpokladu, že kočka spořádá denně minimálně 50 gramů masa, padnou například v Americe, kde žije 94 milionů koček, jen na tyto domácí mazlíčky tři miliony kuřat denně. V českých domácnostech žije v současné době zhruba milion koček a dva miliony psů. Snadno si lze spočítat, že počet kuřecích životů není vůbec zanedbatelný. Pakliže vezmeme ještě v potaz, že kočky jsou takzvaní rekreační zabijáci – tedy vraždí, i když jsou kuřátky pořádně nasyceny –, může být na samotné vlastnictví kočky nahlíženo jako na mimořádně morálně zatěžující záležitost.

„Osvícená“ legislativa

Ale vraťme se k vánočním kaprům. I na údělu těchto živočichů se projevila paradoxnost spjatá s chovem zvířat. Je totiž pozoruhodné, že existovala společnost, která již před skoro sedmdesáti lety uzákonila pokrokovou legislativu, dle které nebylo dovoleno ryby zabít, aniž by jim bylo před úderem paličky podáno anestetikum. Rybí jatka, která vidíme na vánočních trzích, by ve společnosti s takovými zákony byla postihována mimořádně tvrdými tresty. Kdože tuto normu podepsal? Psal se rok 1936 v Německu a stvrzující podpis připojil známý vegetarián Adolf Hitler.

Zobrazit diskusi
Reakcí:7

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

zajímavé

dobře napsané

T

Vysoce zajímavý článek.

Jen je škoda, že nepřipojujete odkazy na nějakou dálevedoucí literaturu. 

Literatura

Dobrý den,

děkuji za zájem o článek. Pokusím se napravit nedostatek odkazů na literaturu.

Jakýmsi klasikem vegetariánství je nepochybně Peter Singer, od kterého vyšla kniha Osvobození zvířat v češtině. Jeho pojetí vztahu zvířat a lidí ale není – jak jsem se snažila zachytit v článku – bez obtíží. Sice sám trvá na tom, že mu nejde o ponížení člověka vzhledem ke zvířeti, ale o povýšení zvířete.

Zmíněná filosofka Cora Diamand je ale jiného názoru a patrně ji lze označit v současné době za nejvýraznější kritičku Singerovy vlivné filosofie. V němčině vyšel minulý měsíc sborník textů – Cora Diamond: Menschen, Tiere und Begriffe, ale všechny texty ve sborníku obsažené samozřejmě vyšly i v angličtině, jen se obtížně dohledávají. Na jeden text je link ve článku. Jiný významný a zajímavý článek se jmenuje – The Importance of Being Human (nemáte-li žádný přístup k databázi vědeckých článků – tento vyšel v rámci Cambridge Press –, je možné si koupit jednotlivý článek, je to ale drahé).

Kniha od antropologa Hala Herzoga, na kterou odkazuji v článku, je spíše popularizační, ale podává mnoho zajímavých a cenných informací. Zde je odkaz na jeho stránky, kde najdete i jeho blog a další literaturu: www.halherzog.com

Z populárních knih je mimořádně zajímavá práce od Elisabeth Tova Bailey, která ve své celkem uznávané knize popisuje, jak si během dlouhodobé nemoci, kdy byla připoutána na lůžku, ochočila šneka. V knize se zabývá údělem „méně sympatických“ zvířat v naší společnosti. Zde je odkaz na stránky: http://www.elisabethtovabailey.net/, kde si můžete část knihy The Sound of Wild Snake Eating přečíst.

 

Doufám, že si vyberete a přeji Vám vše dobré do roku 2013, TM

Děkuji za velmi zajímavý studijní materiál ;)

Děkuji za velmi zajímavý studijní materiál ;) a připojuji reakci na odpověď pana "Tralaláka"...

 

Nedalo mi...jen dvě věci.

Ad."dostatečně nevyplněná lebeční dutina"...

 jde o těch pár procent aktivního mozku, které lidé

ve své dutině v průměru používají (bohu-žel)...a dále pak "Ti", jenž na sobě

dejme tomu, vůlí - vědomě pracují a jejichž "rozsah použití té tkáně

v té "dutině" se více zaktivní...případně je díky...jemnější energetické

struktuře rostlinné stravy "vědomě povýší"... (je znám např. účinek půstu na mozek i vědomí..

tj...oduševnělejší stavy, kdy to lépe myslí, zlepší se celkově zdravotní stav etc etc...)

 

Tak tedy...jak to s tou lebeční dutinou vlastně je - úhel pohledu. Každopádně v tuto chvíli jednoznačně vítězí "v" stravování oproti "živočišnému" postupnému okyselování a otravování organismu tzn. pomalejší myšlení, otupené vnímání...etc etc.

 

Zvrhlé a Zvrácené se to stává ve chvíli. Kdy je vědecky dokázán "fakt", že živočišná strava lidskému

organismu škodí (ale i přes tento fakt člověk dál tuto v nemíře užívá), zejména strukturou na bázi hmoty samotné posléze i na bázi duchovní...tj. v jakém prostředí

zvíře umírá, v jakém rozpoložení etc etc...(látky které jsou v organismu zvířete v době bolesti, strachu a utrpení

vpouštěny a stávající se součástí "produktu" masa nejsou nikterak konzumaci a následné extrahaci stavebních látek  pro tělo člověka...příznivé, ba naopak. Vědí-li to lidé a mají-li to vědecky potvrzeno…je značně zvrácené otravovat vědomě své tělo jen z lenosti železné košile zvyku...oproti moudrému hledání odpovídajících zdravějších chutných alternativ a u těch pokročilejších i s otázkou "etiky" a "soucítění" například. ... A že chutných alternativ je opravdu mnoho...zkusti možno ve veganských restauracích "Loving Hut" ...či..."Vegan City"...

 

Na bázi hmoty pak je logické, že čím blíže ke zdroji tím lépe...tzn. proč čerpat výživné látky ze slunce, následně rostlin skrze zvířata?? (jen kvůli naučené chuti?!?-pak je jídlo drogou…) bližší info k problematice např. zde:

http://www.pentablue.net/temata/07007.html

Nezapomínejme na přirozené a příznivé vnitřní složení ph člověka...nemoci ze zbytečného překyselení organismu, délku střev, složení trávicích enzymů a

v neposlední řadě i "chrup" tvar zubů a našich nehtů nikoli drápů etc...… Viz článek např. zde: http://www.haribol.cz/lzice-revoluce/zdravotni-duvody/

 

Otázkou je "volba"... volba žít životem vymaňujícím se z koloběhu nízkého "ten sežere toho" a ten zas toho"... a pakli-že nikoli,

postrádají jakýkoli smysl "svatí", "náboženství", "zákony o právech na život"...etc etc... pak postrádá smyslu jakákoli evoluce vědomí.

 

Kdo jsme?? Co je smyslem života?? Život sám?!?... A mám ctít život pouze svůj, či mohu jít až za rámec svého

vlastního ega a zvolit si "kam až" můj pohled sahá...pohled "za" "přes" a "skrze sebe sama"...

 

A ještě jedna věc: Ad. Ty "lidožrouti" co se nežerou. Tak zřejmě to bude pro pána Tralaláka překvapení, ale věc se má pane takto: Vědecké studie a pokusy prokázaly, že nemají-li lidé co jíst,

Jsou schopni "většina" postupně od nejslabšího začít pojídat sebe navzájem.  Jistě, že tento extrém je možný v případě "žádné možné stravy"…tj. od masa zvířat přes kořínky, bobule, listy, plody…etc. Lidský žaludek je schopen strávit i papírovou krabici, když na to příjde… Čeho všeho je člověk schopen je např. možné shlédnout ve filmu "Das Experiment"...doporučuji německou verzi filmu : http://www.ulozto.cz/xjc3zUd/das-experiment-2001-avi

 

Oproti tomu "lidské bytosti" tj. lidé s jistou vnitřní morálkou a vyšším vědomím…tj. možností pracovat

aktivně se svojí "vůlí a vnitřní vírou" dokáží tyto řekněme "manýry" těla v těle potlačit a pracovat se sebou (v době míru a vyšší úrovně civilizace) by toto mělo být jak potěšením, tak hrdou povinností každého…zde se v praxi

Ukazuje rčení "jsi otrok ovládá-li tě tělo - král, je-li tomu naopak"… Zajímavý článek o této problematice např. zde: http://www.lifeslittlemysteries.com/1876-soylent-green-real-life-canniba...

Též doporučuji shlédnutí kultovního dokumentární ho snímku "The Earthlings" http://earthlings.com/  nebo na  YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=PAtxoEdhv2g

a též přečtení knihy Ch.Opitze - Výživa pro člověka a Zemi, ke stažení zde (práva jsou uvolněna) http://www.ulozto.cz/xtiKpDs/vyziva-pro-cloveka-a-zemi-pdf

;) Apropos: "Žijte s tím"pane Tralalák... stejně jako např. "etičtí vegané" musejí s otevřenou myslí a trpělivostí která nezná mezí snášet "nevědomé"

a mnohdy "hloupé" povídání všeho druhu...všeho "lidského druhu"a též mrtvé maso na každém rohu a v každém krámě, maso z bytostí, se kterými soucítí…i jistý "bolestný a zoufalý" soucit i s těmi lhostejnými jedinci bez vnitřněprožitého pravého soucitu…v angličtině je používáno slovo "ignorant"…tj. " neinformovaný, nevědomý, nevzdělaný… jejichž soucítění je prázdné a předstírané…neprožité cele…  Co jeden člověk, to originální bytost…Co jedno zvíře, to originální bytost…Co jedno stvoření to originální dílo bytí…A někdo je hold schopen sníst i svého milého psa, když přijde doba nouze a o týden ho tak díky tomu přežít…A někdo zase raději zemře po boku svého milovaného zvířete… Stejně jako Vás některý pes zachrání a jiný např. napadne. Nemluvě o např. oceněných zvířatech metály za a po II.sv.válce…etc  etc.

Otázka soucitu se nám náhle větví o "etiku" "morálku"…"schopnost povznesení se nad ego" a  "práci

se sebou sama…tedy vědomou práci se sebou sama"- chtějí li se lidé odlišit od zvířat nejen tím, že mají tzv. možnost volby a "jistou" svobodnou vůli vědomí… I tak však to lidem, některá zvířata předně "mírností, láskou a věrností" mnohdy značně natírají!

 

Na které planetě by kdo chtěl žít?? Na planetě,kde lidé nejí maso, za vše mají chutné a zdravé alternativy, jsou krásní duchem a zdraví tělem… a zvládají s bravůrou veškerou péči o planetu a její ostatní obyvatele i v kůžích zvířecích, kterým např. pomáhají s možnostmi nekontrolovaného množení se etc etc… tedy jsou "řádnými hospodáři" na planetě kterou obývají, váží si všeho stvoření jako sebe sama…

 

A nebo na "masařské planetě", kde korupce vzkvétá, války jsou řešením politických nestabilit mnohdy záměrně uměle vytvořených…každý si jde po krku, ale není schopen to říct narovinu…lidé si "hrají" na lásku, pochopení etc etc…ale nejsou schopni si vážit sebe sama navzájem (to proto mají tolik - zvířecích mazlíčků) a to nejen doma v klíně, ale i ve skříňích a na mražáku… jejich strava je otravuje a zabíjí…místo toho léčí léky a chirurgií následky, místo odstranění příčiny…příčin. V podstatě jde o "nedostatek vůle", "lenost", "pýchu" a následný dříve či později v tomto případě zdravotní "pád"…

 

Nic není tak jak se zdá. Každý má "volbu". Zlo a Dobro je součástí dění. Násilí, musí-li být, mělo by se dít alespoň "soucitně a etičtěji"... To znamená  "ano" zmírnit utrpení bytosti, kterou zabíjím, i když je to "jen" zvíře (jak mnoho z lidí říká)…to "jen zvíře" si zaslouží alespoň trochu toho uznání…Kdo jiný Vám dá svůj život…svou kůži…své maso?? Ježíš…wow…o-ou…to ale nebyl člověk, nebo ano?? …

a "zvrhlost"... tak ta ať se páchá tam, kde jsou obě strany o této srozuměny a jim vyhovuje. Nikoli "jednostranně". Něco jako "ahoj Johne…miluji Tě k smrti…smím Tě sníst???...Ale jistě Bárný…jen do mě, ale udělej to rychle ty můj divochu!?!"

 

Zabít se dá i s láskou...kvalita masa se tímto aktem sice zvýší...prospěšnost lidskému tělu ale stále nikoli..ale co na tom...zlo-zvyk je zlozvyk...a ne každý s ním chce vědomě bojovat...

jíst by se ale maso muselo syrové...vaření a další úpravy z masa dělají pouze jen "snad" chuťový vjem, ale to je vše. Veškeré možné stavební

látky jsou veškerou tepelnou úpravou, smažením, pečením...ničeny či zcela zničeny. (stejně tak jako se to děje např. při tepelné úpravě zeleniny...)Zůstává jen flák naparfémované (proti předčasnému tlení) a

(nabervené-kvůli oxidaci) hmoty (ještě solené a různě marinované ochucovadly etc etc). Hmoty těla, která patřila stvoření, které mělo též jistých práv na život...minimálně však na slušné zacházení… Nejlepší je však "obal" se smějícím se vepříkem od ucha až k uchu...nebo s nápisem "zdravá šunka s příchutí medu"...nebo "bio-šunka"...či "eko-šunka"...tak tomu se říká "vrchol cynismu :]].

 

Vše je otázka volby. Stejně tak jako volba "nicku" pana "Tralaláka". ;)

 

Paní Terezo. Děkuji za článek. Je to paradoxní, že se některé zákony, které předčí dobu berou zpět...o čem to vlastně v pravdě svědčí?!?

Inu, clovek je ziva bytost.

Inu, clovek je ziva bytost. Ponekud vyvinutejsi, ale porad ziva bytost. Ze by se lisil neak moc od toho prasete, co ji .. ani ne (at uz geneticky a nebo komplexitou mysli).

Prazaklady zivota na teto planete spocivaji v tom, ze jedna bakterie sezere druhou. Postupne to prerusta az v kurata zerouci hmyz, tigry zerouci antilopu a cloveka, co si rad da nebohe kure. Tvrzeni, ze je to neco zvraceneho, muze plynout snad jenom od nekoho s nevyplnenou lebecni dutinou.

Tak trochu hadam, ze uvaha, ke ktere jste chtela dospet, je, ze clove se vyvinul dostatecne na to, aby vnimal utrpeni ostatnich a proto by ze sveho soucitu se mel oprostit od prazakladu kolobehu zivota. Na to by asi neslo nic namitnout, snad jen, ze lide, jako jste vy, maji ponekud vetsi incidenci odmitacu vyzkumu klonovani a vubec pozivani klonovaneho. Takovy steak vyrostly ve zkumavce bez toho, aby krava sla pod elektriku, mnam (my masozrouti se na to tesime .. narozdil od eko/vege/vega *****).

Takze dobra rada nad zlato: zkuste prosim zacit myslet a predtim, nez neco vypustite, si to radsi nechte nekym precist.

 

P.S.: zivocisne druhy (vcetne cloveka) se nezerou ne z nejake silene moralky, ale proto, ze nemoci se dost dobre prenasi mezi stejnym druhem, napric uz mene. Takze ty "lidozrouti" se proste a jednoduse vyselektovali kdysi davno.

Přirozený potravní řetězec člověk dávno narušil

Dobrý den, článek je to opravdu dobře napsaný, se širokou škálou argumentů k morálním aspektům vegetariánství i masožroutství. Slečna Tereza v tomto článku ale nikde nepíše ani slovo o svém postoji ke klonování, tak je nefér jí toto podsouvat.  Pane Tralalaku, popisujete správně  prazáklad koloběhu života, ale pro mně je tam v současnosti už stále přítomný, ten problém tzv. technologie výroby masa. To je skutečně zvířecí holocaust. tam totiž přestávají platit zákony přírody, kdy je nahý a neozbrojený člověk, útočící na volném prostranství na býka, logicky rozdupán ohroženým skotem a posléze sežrán divou zvěří a hmyzem. Takhle to totiž  příroda chtěla. Vyvinuli a zdokonalili jsme různé technologie zabíjení pro jídlo. Tyto jsou podpořeny pronikavým lidským intelektem a to už je jiná. Prakticky je to stejný rozum který vymyslel principy vedení moderní války člověka proti člověku. Taky už není moc přírodní. Přátelsky zdravím.

 

P.S. Biftek ze zkumavky snad nemůže být dobrý. Pamatuji si, že na základce nám učitelka přírodopisu nadšeně oznamovala, že v sovětské zemi vyrobili soudruzi salám z ropy a to že je ta budoucnost. Nebyla.

Tak nevím, ale člověk se

Tak nevím, ale člověk se nijak neliší tím, že vlastní druh nekonzumuje, zatímco ostatní druhy ano. To přece dělají všechna zvířata (a jestliže je pro vegetariána-ideologa člověk totéž co zvíře, pak by to měli respektovat). Stejně tak není nic zvláštního na tom, že některé druhy máme jako domácí mazlíčky (Kdo vymeslel ten termín?). Třeba kočky normálně žerou ptáky a přitom na YouTubu najdete stovky videí, kde se strašně kamarádí....

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah