Bláhové snění (55.) Proč se nikde v Bibli nedočteme, že člověk má nějaká práva

Ideologie dnešní Evropy dává neúspěšným jedincům a národům právo vzít si cokoli, co úspěšní vytvořili.

O světě bez padouchů
Benjamin Kuras | 01.03.2013

Začátkem roku 2013 33letý politolog Kim Angell z Univerzity v Oslo považovaný za odborníka na „územní práva“ přišel ve své doktorské dizertaci s tímto vědeckým (politologie je věda) poznatkem:

„Uprchlíci by měli mít právo založit si vlastní stát na svrchovaném norském území, protože narodit se Norem je jako desetkrát vyhrát loterii. Šťastná náhoda by neměla být odměňována a lidé by měli být klasifikováni podle činů, nikoli genů.
Všichni lidé, bez rozdílu místa narození nebo původu, by ideálně měli mít stejnou příležitost vytvářet pro sebe dobré smysluplné životy. Pro kontrolu území neexistuje žádný platný morální argument, a Norové tudíž nemají právo rozhodovat, kdo se k nim nastěhuje.
Uzavřít hranice uprchlíkům by byla morálně nepřípustná obrana naší šťastné náhody. Jejich základní lidské právo převažuje nad naším právem žít si, jak žijeme.“

Angell samozřejmě počítá s tím, že takový „uprchlický stát“ (a slovo „uprchlíci“ je obvyklým eufemismem pro nekorektně znějící imigranty) by žil z podpory norského státu, co, pravda, vyhrál tu loterii. Akademici se často vyznačují nevědomostí, že by mohl existovat nějaký jiný způsob života než na útraty státu, vůči němuž máme přece všichni všelijaká ta práva.

Takový poznatek může připadat absurdní a ultramarxisticky úchylný, dnes je však velmi rozšířený v západních akademických kruzích. V Norsku jen o nápadný stupínek víc vytříbený několika generacemi radikálních marxistů ovládajících státní školství. Praktikuje jej i celá evropská elita, i když nehlásá stejně vědecky. A jestli se z něj nevyléčí, veškerému snění o světě bez padouchů a civilizaci na něm založené hrozí utonutí v písečné poušti totalitního islámistánu.

Původ sebevražedné norské loterie

Bude přesným zopakováním stejného utonutí v minulosti úspěšných kultur hinduistických, buddhistických, zoroastriánských a východokřesťanských, po nichž se slehla zem pod tíhou padoušského a za náboženství vydávaného zákona, že jen jedna pravá víra má právo na vše a ostatní nemají právo na nic. Zákona, který je návodem k nelítostné válce proti všemu nezávislému myšlení. Ta by byla permanentní, neboť totalita ideového monopolismu nakonec vždy nachází nepřátele i ve vlastních řadách, jen co zlikvidovala nepřátele vnější.

Původ sebevražedné „norské loterie“ najdeme v judeo-křesťanské etice a jejím ideálu důstojnosti všech, péče o sirotky, vdovy a přivandrovalé ubožáky

Původ sebevražedné „norské loterie“ najdeme v oné laskavé a tvořivé judeo-křesťanské etice a jejím ideálu důstojnosti všech, péče o sirotky, vdovy a přivandrovalé ubožáky, několikrát opakovaném v Bibli, a to v částech židovských i křesťanských. Přesněji řečeno, najdeme je v podstatně jiné podobě, jejíž odlišnost však dnešní politickokorektní, multikulturní a lidskoprávní (skoro by se chtělo říct „postjudeo-křesťanská“) láska k vzdálenému převažující nad láskou k bližnímu přestala vnímat. Ona totiž není ani tolik láskou k neúspěšným jako nenávistí k úspěšným.

Úspěch pro ni není výsledkem snažení, nýbrž onou norskou výhrou v loterii. Úspěšní lidé jsou nějakou šťastnou náhodou (čili nezaslouženě) privilegovaní. Neúspěch je výsledkem spiknutí privilegovaných a neúspěšní lidé jsou jeho oběťmi. Neúspěch jedněch jim dává automaticky právo ždímat úspěch druhých, kteří svým úspěchem automaticky ztrácejí právo na cokoli. Totéž platí pro úspěšné a neúspěšné národy.

Žádná práva, pouze povinnosti

Ideologie dnešní Evropy dává neúspěšným jedincům a národům právo vzít si cokoli, co úspěšní vytvořili. Jenže to, co úspěšní vytvořili, není výsledkem nějaké loterie, nýbrž tisícileté tvořivosti, která prožila a přežila tisíce neúspěchů. Nikoli „genů“, jak se ideologové „norské loterie“ domnívají, nýbrž činů, podle nichž by rádi soudili, ale nesoudí.

Kdyby podle nich soudili, museli by se už začít ohlížet po něčem, co ty už dávno vznikající „uprchlické státy“ uvnitř našich území tvoří, čím by mohly být příznivě souzeny. Měřítkem by muselo být ono Ježíšovo nezapomenutelné a trvale platné „podle ovoce poznáš strom“.

Tou podstatně jinou podobou lásky k bližnímu a základním kamenem biblické etiky je něco, co naší generaci, většinou biblicky nevzdělané, uniká. Nikde v Bibli se nedočteme nic o tom, že člověk má nějaká práva. Všechna přikázání a všechny zákony diktují jen samé povinnosti.

 • Nikoli právo na život, nýbrž nezavraždíš.
 • Nikoli právo na majetek, nýbrž nepokradeš.
 • Nikoli právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví.
 • Nikoli právo na lásku, nýbrž miluj bližního.
 • Nikoli právo na Boží lásku, nýbrž miluj Hospodina Boha svého celým srdcem, celou duší a ze všech sil.
 • Nikoli právo na laskavost druhých, nýbrž nečiň, co nechceš, aby ti činili.

Shrnout to lze následovně:

Nikdo se nedomůže žádného práva, nemá-li někdo jiný zároveň povinnost toto právo skýtat. Aby tu povinnost mohl přijmout, musí k tomu mít prostředky. Sebezničením je nezíská. Aby mohla civilizace fungovat, stejné povinnosti se musejí vztahovat na všechny.
Míra práv musí být úměrná míře povinností. Míra svobody jedněch musí být úměrná míře svobody, kterou poskytují druhým. Povinnosti musí být stejně platné pro všechny vůči všem. Práva bez povinností dláždí cestu k vládě padoušství a krachu kultur.

Zobrazit diskusi
Reakcí:26

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Kurďasova propaganda

prosel jsem si sneni pana Kurďase a jde o manipulativni nabor (=propaganda), zabaleny do radoby sofistikovanych uvah, v oblasti, kterou pokud se clovek delsi dobu sam nezaobira, muze panu Kurdasovy snadno sednout na falesny spek. kazda veta pana Kurdase, je manipulativni polopravda. budhisticka a jine kultury, jsou dnes zivejsi nez ta kterou pan Kurďas nehoranze propaguje. atd atd. 

Rozdíl mezi islámským a mým odmítáním

Zdravá společnost je schopna dávat parazity a lidi ohrožující principy oné fungující společnosti za mříže, nebo za hranice, pokud zpoza nich přišli.

 

Islám propaguje sebe a explicitně, systematicky, do omrzení a poměrně účinně potlačuje vše, co není v souladu s ním.

Našinec zpravidla taky propaguje sebe, ale dává jiným myšlenkám šanci, je vůči nim tolerantní, dokud se neukáže, že jsou škodlivé.

 

To je ten zásadní rozdíl mezi islámem a zdejší fúzí názorových proudů od ateismu po já nevím co. Pro islám je nepatřičné VŠE, co není islámem. Z toho pramení nebezpečí islámu, které je pro lidi s očima očividné. Pro nás je nepatřičné JENOM TO, co se ukázalo jako negativní, nebo nebezpečné. Nebezpečí islámu je v univerzálním odmítání odlišných myšlenek. Proto by se s ním mělo naložit patřičným způsobem.

 

Co se principů týče, náš systém je založený na presumpci neviny. Jejich na presumpci viny a slibu potrestání těch, kteří pětkrát denně neprovozují gymnastiku, nebo se nedej Alláh rouhají.

Jiný názor na islám.

Jak vidím, probíhá zde souboj názorů na islám. Snad nebude vadit, přidám-li sám do diskuse několik vět.

Žil jsem mezi muslimy asi 8 let. Mám tedy dost co říci jací jsou. Mohl bych samozřejmě podat o pravdivosti svých  názorů dost důkazů. Ale snad poslouží jen slova.

 nebudu popisovat rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, islám je mladší náboženství, proto se někde liší od křesťanství. Je to v podstatě jen " v přísnosti trestů . Křesťanský humanismus je podle mne nevhodný, právě pro svou svou měkkost k přestupkům. V tom však i islám je překonáván tvrdostí židovského filosofického systému.Ten podle mne je mnohem vhodnější pro

potřebu dodržování práv a zákonů. Zase jen   podle vyjádření předpisů náboženských, nikoliv podle skutečnosti. 

Pokud mohu hodnotit, tak v islámské zemi jsem se nesetkal, až na malé výjimky s kriminalitou, zvláště násilím, vraždami. Výjimkou bylo porušení náboženských předpisů.Příčinou všech nepokojů,  je porušování práv na život lidí státy i samotnými lidmi navzájem, pácháním bezpráví , nespravedlnosti, jinak vyjádřeno pohanským egoizmem. 

Síla křesťanství je v jeho 20 století budované civilizaci, založení na humanitě, mravnosti. Domnívám se, že tyto základní postoje budou vzkříšeny během 20 - 30 let, a budou dodržovány i tvořící se světovládou. V opačném případě dojde  ke strašnému střetu "pohanství" s křesťanskými

filosofiemi. Tento střet by mohl končit téměř vyhubením lidstva.

Je to zcela reálná představa.

Víra, že na zemi dojde k regulování dynamiky vztahů mezi lidmi, že lidský

egoizmus, příčina zla na zemi bude zkrocen, je také realitou rozumu.

Víra, že bude odstraněno páchání bezpráví na lidech je představou spravedlivého pořádku na Zemi.

Odpověď na příčinu vzniku a rozdmychávání současných ohnisek válek  nechám na posouzení čtenářům.

řešení?

jste komický ve své snaze označit současný islám za něco negativního. Barbaři nejsou před branami, barbaři jsou již dávno zde a pod textem jednoho z nich  diskutujeme. Jiní barbaři (jednotní ve víře pana Kuraše) - pohané - ti, kteří žijí ze směny a lichvy, kteří vytěžují křesťanský svět bez ohledu na následky - to je ostatně jeden ze základních znaků barbarství - dnes vykřikují hesla o nutnosti boje s islámem, jehož reprezentanty označujíc peorativně jako islamisty. Právě oni vytvářejí podmínky, kdy strach z islámského terorismu, islámské rozpínavosti  a podobně plní  mediální prostor obepínající křesťanskou civilizaci jako prostoduchou panu. (Je nutné si uvědomit, že vojska Západu jsou u nich nikoli jejich vojska u nás. Kdo koho ohrožuje z toho myslím vyplývá poměrně jasně)

Na tom všem je nekomičtější například to, že mnoho lidí na Západě si všimlo, že zatímco židovský bankovní systém tištění peněz a jejich následného půjčování se ukazuje jako krajně nebezpečné a vytváří to podmínky ke zhroucení celého systému, z čehož budou mít poměrně předpokládateně prospěch pouze a jedině ti, kteří peníze tisknou (a jejich konjukturálně naladění souputníci - prodejné děvečky), protože ve stavu zhroucení systému vše koupí za babku - prostě celospolečenský výprodej a snaha o nastolené New Order - tak existuje například bankovnictví postavené na principu šaríi - zde například odkaz na text Květy Lauterbachové: http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=910

Takže až příště budete chtít něco hasit, podívejte se pořádně kde hoří a mou reakci na váš příspěvek berte jen jako takové malé škádlení:-)

Škoda slov

Vy jste prostě antisemitský ubožák. Osobně jsem sice dalek toho komukoliv vymlovat jeho koníčka, ale u vás se to začíná lehce blížit diagnóze.

Nechápu vás.

Vy jste tragický případ v tom, že nepovažujete islámské zabíjení lidí s diagnózou jinověrců za něco negativního.

nechápete?

Co vlastně nechápete? Stavíte se k problému, jakože muslimové zabíjeli kdekoho jen tak pro pobavení? Přitom drtivá většina násilí nepochází od nich, ale od spojenckých sil Západu, který muslimům přináší "mír a svobodu" ať se jim to líbí nebo ne. Viděl jste někdy výbuch těžkých leteckých bom svržených na afghánskou vesnici a následky takových výbuchů? Západ má na svědomí nesrovnatelně větší množství obětí ze všech vrstev obyvatelstva a i ze všech věkových skupin (projeďte si mainstreamové zpravodajství). O jakém zabíjení muslimů píšete? Že když se jim vyjímečně podaří někoho chytit, popraví ho tak, aby se zároveň pomstili a zároveň vyvolali v soupeři hrůzu? Co Vás na tom překvapuje? Po válce například v čechách jsou evidované případy brutálního sadistického mučení němců a jejich někdy i velmi bolestivých poprav - nahlížíte pak na čechy jako národ, jako na něco sadistického a brutálního nebo se spíše přikloníte k výkladu poněkud méně afektovanému...  Slabší a hůře vyzbrojený se bude prakticky vždy chovat tak, aby v soupeři vyvolal minimálně hrůzu. Co je na tom nepochopitelného?

Poučte mě.

Bilance muslimských útoků za minulý měsíc: 174 útoků ve 22 zemích, 1059 mrtvých 1515 kriticky zraněných.

A teď mi řekněte, během kolika posledních dní stačily spojenecké síly Západu zabít stejný počet lidí. Opravdu to chci vědět, tak netajte fakta, když máte takový přehled.

 

Monthly Jihad Report
February, 2013

 Jihad Attacks:

174

 Countries:

22

 Religions:

5

 Dead Bodies:

1059

 Critically Injured:

1515

 

Nevím, jestli to dělají pro pobavení, ale když nahrají video, kde podřezávají lidem krky a přitom opěvují svého boha, tak vím, že je zde za žádnou cenu nechci.

oběti válek

Všichni mohou pro násilné chování získat nějaký motiv. Například Iráčané, kde násilí po pádu Husajna jen "kvete" přišlo o cca 1 366 350 obětí - jde o totálně největší odhad a proč? Protože si Západ vymyslel, že Husajn má ZHN a chce je použít proti Západu. Afghánistán je také velmi "podnětný" : zahynulo tam cca 35 tisíc civilistů, několikanásobně větší počet utrpěl zranění, více než dvě stě tisíc lidí se stalo tzv. vnitřními uprchlíky a až tři miliony (!) lidí byly nuceny uprchnout ze země úplně. To vše vy osobně jistě budete chtí přičíst na vrub Talibanu.

Za dobu trvání války padlo necelých 3000 vojáků v Afghanistánu, kde pro vaši informaci válka Západu proti Talibanu trvá deset let a konec je v nedohlednu. A proč tam Západ deset let bojuje? Protože Taliban odmítl vydat Západu Usamu. Takže kvůli jednomu člověku likvidují tuto zemi systematicky deset let? Schválně, proč mají chuť uříznout hlavu každému, kdo se ji dostane do rukou? Můžete hádat. Motivem může být cokoli, i bombardování Pakistánských vesnic, Guantanamo, a podobně.

A závěrem, viděl jste na Václavském náměstí pobíhat nějaké talibance? :-)

Motiv

Já se ptal na lidi zabité přímo "spojeneckými silami Západu". Proč zde podsouváte údaje o mrtvých, které mají na svědomí vaši chráněnci? Ale když už se tady probíráme mírumilovností arabů, ještě jste pozapomněl na počty lidí zmizelých za Husajnovy totality.

Uváděná čísla, která momentálně nemají jinde na světě obdobu jsou způsobená značně oslabenou funkcí mozku v důsledku epidemické intoxikace koránem.

:-)

Ach jo, vy jste ale reprezentant intelektuálního výkvětu islamobijců. Jen houšť! Víc takových jako jste vy a bude po problémech:-)))

Přesně.

Jiná cesta k témuž by byla, kdyby lidi jako vy začali víc číst fakta a trochu se nad nimi zamysleli (třeba kdo je celosvětově - půl miliardy zasvěcenců do jejich hierarchie asi nevyjímaje - nejznámější reálná osoba z muslimů a kdo z jiných náboženství).

Pak by se těch mých pár neuronů mohlo věnovat plněji jiným činnostem, než prevenci či nápravě kulturního masochismu.

Právo bez vymahatelnosti je bluf

Proto absolutní jen "boží mlýny", tedy práva božská stejně jako odplata. Člověk jen k "obrazu" , na což má hebrejština nestačí, knihy daleko ...

Nesouhlasím s názorem pana Kurase.

Přestože si názorů pana Kurase vážím, pro jeho knihy, musím mu oponovat

v otázce práv.Zminuje se totiž o tom, že člověk nemá žádná práva, čehož důklazem je Bible Svatá, kde se píše jen o povinnostech. S hlediska potřebné výchovy lidí je to jistě výchovný prostředek. Ale z filozofiského hlediska, je základní skutečností, že každý člověk, nebereme-li v úvahu jiné živočichy pro snazší porozumění, má právo na vlastní tělo, na vlastní život, na práci, která mu musí zajistit potravu, oděv, příbytek.Tato práce je produktem jeho těla, je prostředkem , kterým si zajišťuje nutné prostředky ke svému životu. To jsou skutečná první lidská práva.

V civilizovabé společnosti  je okruh jeho potřeb větší, daleko převyšující původní rozsah "věcí", ( většinou zajišťující velmi pohodlný život)

 mluvíme zde o okruhu předmětů nutných k zajištění jeho životních potřeb, které se nazývají vlastnictvím , zkráceně právo vlastnit  to, co příroda poskytuje po vynaložení jeho práce.

Bránit tyto základní "práva"člověka, v moderní společnosti zahrnující  velké množství "věcí",(zdraví, majetek, důstojnost)  je základní povinností státu, jeho zákonodárstvím.

To jsou podle mne skutečná práva každého člověka, práva  na život.

Je ale současnou skutečností, že většina států tyto své základní povinnosti k občanům neplní.  Zato vyžaduje jen plnění všech možných povinností, ještě v daleko větším rozsahu než je uváděno ve Svaté Bibli. Pokračovat s uváděním dalších podrobností o této povinnosti by bylo jistě zajímavé, ale to již se vymyká rámci této malé poznámky.

 

Ad: "politologie je věda"

Ano, politologie je věda - ovšem ze skupiny věd, ke kterým patří taktéž astrologie, numerologie a věštění z kávové sedliny.

Jinak ovšem skvělý článek, tradičně potvrzující obdivuhodnou erudici autora. Děkuji.

Autor nevidí nebo nechce vidět?

Vedle pozornosti k bezmocným (sirotci, vdovy...) je v Bibli i Pavlovo Kdo nechce pracovat, ať nejí. S tím se nemohl pan Kuras nesetkat.

Vy jste ten

článek nečetl, synku - nebo jste čtenářsky totálně negramotný.

Jen jste si plivl na autora, kterému nejste hoden ani zavázat tkaničky u bot.

Od vědeckého přístupu k demagogii

Je mi líto, ale tento text pana Kurase je demagogie. I když asi upřímná.

   Článek kritizuje reflexi toho, že někdo měl v životě více smůly a jiný více štěstí.  A v tomto smyslu kritizuje péči o chudé a postižené. A komentuje to slovy: "Ideologie dnešní Evropy dává neúspěšným jedincům a národům právo vzít si cokoli, co úspěšní vytvořili."

   Rád bych panu Kurasovi připomněl, že "úspěšní" jsou v "našem světě" lidé s "náturou loupeživých rytířů". A ti nic užitečného nevytvořili. Jenom obelhávají, vydírají a podvádějí (dříve také loupili a vraždili).

   Ti, kdo skutečně tvoří, v našem světě až tak moc úspěšní nejsou. Občas, vyjímečně, ano, ale podle měřítek tohoto světa je jejich úspěch směšný. Kolik miliard dolarů dostal za své objevy pan Holý, pan Wichterle a další? A myslíte si, že to dělali hlavně kvůli tomu, aby se loupeživí rytíři měli ještě lépe? Nebo spíš kvůli těm miliardám neúspěšných lidí, kteří žijí ze dne na den, jsou špatně živení, špatně oblečení a se špatnou péčí o zdraví?

(Nepovažuji za podstatné, jestli panu Wichterlemu sebrali peníze komunisti nebo "asociace na ochranu autorských práv".)

   Souhlasím s názorem, že je nutné podporovat tvořivé a pracovité lidi. Jen byh připojil slova "a poctivé". Ale v jejich případě to není skvělost ale jejich vnitřní potřeba, jejíž naplnění bychom jim měli "vrchovatě dopřát" a "štědře odměnit".

Ale pěstování skvělosti je ve své podstatě protimluv (absence obyčejné pokory) a zavání mi fašismem.

Když už bychom se měli o něco pokusit, pak o to, abychom tuto úžasnou příležitost, kterou nám bůh, nebesa, či matka příroda dali, zbytečně moc neprosírali a neškodili příliš jiným, což je zatím naším běžným a vytrvalým zvykem.

Nestojím o pěstování skvělosti ale o respektování docela obyčejného (ale vyjímečného) lidství.

 

tento díl se povedl kromobyčejně! Zvláště na druhé stránce nachá

zím zhutněné to, co kolem sebe vidím a proto smutním...

Konec snění?

Dovolím si citovat: Na prahu hrozícího zániku snění o světě bez padouchů si ještě pět minut před temnou půlnocí zkusme připomenout....

To je snad jediná dobrá zpráva od pana Kuraše:-)

Co se týká obsahu textu, opět nezklamal. Zase připomenul výmysl o judejsko křesťanské civilizaci - kultuře a podobně. Zase vše špatné nabízí přes filtr různých náboženství - to judejské taktně vynechá aby se mu v závěru "nenápadně" podařilo vměstnat doušku související se šábesem...

No nevím, kde se to v něm bere. To přesvědčení, že když si bude hrát na pana dobrotivého a vcelku nápadně bude nabízet jako správný obchodník deštěm svou vizi postavené na judaismu, je opravdu směšné a tragické zároveň přihlédneme-li k jeho permanentnímu vymezování se někdy skrytě, ale většinou docela okatě vůči hlavně vůči křesťanství.

Vypadá to, že na České pozici je uhnízděná zajímavá partička Kuraš, Schneider a asi i další - jen nejsou tak očividní. Nějak v této souvislosti nechápu, jak to pan Léko myslí se svou preambulí. Jak to, co píší tito pánové - hlavně pan Kuraš, pan Schneider jen občas - souvisí s tím - dovolím si citaci preambule ČP:

 • přinášet hlubší pohled na aktuální události v kontextu
 • publikovat exkluzivní důvěryhodné informace z primárních zdrojů
 • zaměřovat se jen na rozhodující témata české politiky, byznysu a společnosti
 • pomocí investigativní žurnalistiky odhalovat korupci a nezdravé vztahy
 • nabízet komunikační platformu všem, kteří potřebují moderní interaktivní médium pro svůj profesní i osobní život.

 

Asi bych vypíchl bod tři  : zaměřovat se jen na rozhodující témata české politiky, byznysu a společnosti. Jak to, co píše pan Kuraš spolu souvisí - mám návrh na jeden z možných výkladů. Spouvisí to podobně, jako  Kurašovo oblíbené sousloví - judeo-křesťanství :-)

Článek sem padne jak ulitý.

Dokud v Evropě bude více než mizivý zlomek procenta populace, uznávající takový nesnášenlivý myšlenkový systém, jakým je islám, pro nás extremistický (zatím, naštěstí),  bazírovaný s velkým švunkem na potírání jiných ras ideí  (súra 68: ... Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!" Však bude námi na rypáku označen!), tak je řeč o "aktuální události".

Dokud se nezačne účinně potlačovat šíření básnického bestselleru, který se přeměnil v solidně živou rychle rostoucí zkamenělinu s pěkně ostrýma zoubkama, tak tento článek bude o jednom z "rozhodující témat české politiky". Nedávno jsem slyšel přednášejícího v jedné prestižní sbírce vědeckých prezentací: Když něco dělám půl roku pořád stejně, tak vím, že to nedělám dobře. Je to asi trochu přitažené za vlasy, ale řídit se 13 století pořád jednou a tou samou neměnnou básničkou, to by byla fakt sranda, kdyby to nebyla pravda. A jen tak mimochodem, ta básnička inspiruje k takovým transcendentním duchovním prožitkům, že se dnes a denně kvůli ní zabíjejí lidi.

Naštěstí ta tvorba omezena

právě "šabatem", kde vše tvořivé zapovězeno. S tím se moc svět převracet nedá.

od debaty k populismu

Pane, jestli vás text zklamal, tak zkuste oponovat vlastním názorem. Napsat, že vše je špatně, umí každý nýmand. Chce to analýzu, konfrontaci s fakty a vlastní názor...

rozumný nerozum

Vážený pane, chcete-li být fandou pana Kuraše, buďte jím, ale pokud se chcete vymezit vůči tomu co jsem napsal, doporučuji Vám ve vší úctě, abyste si můj text znovu přečetl. Myslím, že jsem některé dostatečně výstižné argumenty uvedl.
Navíc mne mate název Vašeho příspěvku "od debaty k populismu". Sebe za debatéra v tomto případě nepovažuji, protože není možné s panem Kurašem přímo komunikovat, pouze lze reagovat na jeho text, který považuji za populistický, demagogický, manipulativní a pokrytecký, prostě typický text člověka rozhodnutého zasévat zlá semena, ze kterých vzklíčí judaistický koncept a to se mi velmi hrubě příčí.

Máte zjevné potíže

porozumět psanému slovu, zde tedy textu pana Kurase - jinak byste nemohl použít tolika přívlastků (populistický, demagogický, manipulativní a pokrytecký...), z nichž ani jeden nejste, koneckonců, schopen jakkoliv dokázat.

argumentace

Asi by bylo nutné projít snění kompletně - je toho opravdu hodně.

zde v tomto textu vyzdvihnu tyto pasáže:

 

...zopakováním stejného utonutí v minulosti úspěšných kultur hinduistických, buddhistických, zoroastriánských a východokřesťanských, po nichž se slehla zem pod tíhou padoušského a za náboženství vydávaného zákona, že jen jedna pravá víra má právo na vše a ostatní nemají právo na nic....

 

(zdá se, že pan Kuraš ví více než samotní účastníci zmiňovaných náboženství - odsudek "po nichž se slehla" je opravdu pro něj typický. To je demagogie a manipulace)

-----------

...Původ sebevražedné „norské loterie“ najdeme v oné laskavé a tvořivé judeo-křesťanské etice a jejím ideálu důstojnosti...

 

("tvořivé judeo-křesťanské etice" - o čem to píše? Nic takového neexistuje. Je to výmysl sionistů, kteří by bez lřesťanství neměli naprosto nic. Křesťanská etika ano. Judejská etika? Doporučuji navštívi například Izrael:-) To je populismus, demagogie, manipulace a je to navís extrémně pokrytecké, přisuzovat si něco co není jeho)

----------------------

... k morálnímu životu nespěje cesta teologickými a ideologickými hádkami o pravdivosti, či nepravdivosti té či oné teorie, nýbrž prachobyčejné praktické tvoření užitečných věcí. Každodenní, s osvěžující pomlkou o šábesu, ať už je to sobota, neděle, nebo obě....

 

(takže vše ostatní je jaksi blabloidní, když už máme ten šábes, že pane Kohn? - to nemá ani název - je to velmi primitivní forma dnes ji používají už jen primitivové)

----------

 

Závěrem. Permanentním nabouráváním křesťanství a tak zvaně nenápadným zmiňováním zcela nezpochybnitelných pozitivních prvků judaismu, které jsou většinou prezentované jako jediné nadčasové, nadmorální, nadetické a podobně, tak právě tím si ode pan Kuraš vysloužil pozornost. Pracuje na velmi brutální indoktrinaci části společnosti, kterou se programově snaží ovlivnit a to ve prospěch své konverze, kterou jak se zdá, stále velmi aktivně řeší. Usuzuji z toho, že chce asi komunitě vyznavačů judaismu dokázat, že je poturčenější než samotný turek. V tom případě by ale měl vědět, že se stává hostem Západní křesťanské civilizace a chová se primárně jako škůdce a jako ke škůdci by k němu mělo být přistupováno. Toť vše.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah