Bláhové snění (52.) Co mohlo být, nebýt monopolizace křesťanství

Západní či judeo-křesťanská civilizace, jak ji známe dnes z demokratického světa minulého půl století, mohla vzniknout o tisíc let dříve.

O světě bez padouchů
Benjamin Kuras | 08.02.2013

Pojmenování západní civilizace „judeo-křesťanskou“ je sice užitečné pro její rozlišení od civilizací jiných (především orientálních), ale je to pojem nepřesný a neúplný. Vznikal postupně v anglosaském protestantství náruživou četbou Starého zákona a objevováním společné biblické etiky vyrůstající z důstojnosti každého člověka. Tím se u protestantů, zejména amerických, rodí vědomí „judeo-křesťanské etiky“, z níž se stává základ americké Ústavy uzákoňující rovnoprávnost všech lidí a oddělující světskou moc od sakrální.

Až od poloviny 19. století, kdy Alexis de Tocqueville označil judaismus za zdroj západní koncepce rovnoprávnosti a demokracie, se začíná hovořit o „judeo-křesťanské kultuře“ a „judeo-křesťanských hodnotách“. Pojem „judeo-křesťanské civilizace“ se rodí až vítězstvím anglosaské demokracie nad nacismem a vědomím poválečných protestantských teologů, že bez návratu k židovským kořenům se civilizace vycházející pouze z novozákonního poselství těžko zbaví častých skluzů do totality a tyranie.

„Judeo-křesťanskou koncepci všech lidí zrozených jako rovnoprávní“ za základ „naší formy vládnutí“ vyhlašuje v roce 1952 americký prezident Dwight D. Eisenhower. Judeo-křesťanská civilizace je tedy sotva půl století stará.

Neustálé hledání

Do té doby – či přinejmenším do osvícenství – se křesťanská civilizace považovala za oproštěnou od judaismu a vnímala jej jako bizarní marginální anachronismus odsouzený přirozenou cestou k zániku. To v lepším případě. V tom horším podle Voltaira jako „největší darebáky, kteří kdy špinili povrch této Země“. Že pořád ne a ne sám od sebe zaniknout, byl jeden z velkých křesťanských hlavolamů, který křesťanství tu a tam inspiroval k nápadu judaismus k zániku postrčit.

Dějiny křesťanské civilizace jsou neustálým hledáním, čím křesťanství má být a jakou roli má hrát v nápravě lidstvu vrozených sklonů k padoušství

Dějiny křesťanské civilizace jsou neustálým hledáním – metodou pokusu a omylu –, čím vlastně křesťanství má být a jakou roli má hrát v nápravě lidstvu vrozených sklonů k padoušství. A jsou také názorným příkladem prvního zákona padoušství, který zní: „Každou, i tu sebekrásnější ideu a ideologii dokáží padouši zneužít k ovládnutí bezmocných.“

Monoteismus má v sobě zabudován sklon k monopolizaci myšlení a moci, před nímž se musí stále hlídat. Veškerá monopolizace je magnet na padouchy. Křesťanství ve vyhraněné dogmatické formě převzalo nad Římskou říší a postupně celou Evropou monopolní moc koncem 4. století a tisíc let se zabývalo urputným upřesňováním doktrín, šířením „slova božího“ a mýcením disentu. Pro samé mýcení však zapomnělo pokračovat v tradičních římských metodách a technologiích vzdělanosti, praktické dovednosti a tvoření prosperity.

Vzdělanost a prosperita na dlouhou dobu zanikly a na další dlouhou dobu se staly výlučností úzkého okruhu monopolistů, mezi něž patřili i církevní hodnostáři. Církev se stala nástrojem světské moci, k jejímuž upevňování se neštítila návratu do pohanského zápalného obětování lidí bohům před Abrahámem.

Už ve 4. století

A mohlo být v tom 4. století všechno jinak. Ona ta naše dnešní demokratická, tolerantní, zvídavá, učenlivá, vzdělaná, podnikavá, tvořivá a o světě bez padouchů vytrvale snící civilizace mohla vzniknout už tehdy. Klasická civilizace mohla pokračovat ve své slávě a majestátu, s nepřetržitým bádáním vzešlým z řecko-římské lásky k vědění, které nemuselo nikdy ani na chvíli zapadnout do dějinného temna.

Dnešní demokratická, tolerantní, zvídavá, učenlivá, vzdělaná, podnikavá, tvořivá a o světě bez padouchů snící civilizace mohla vzniknout už ve 4. století

Estetická nádhera a řemeslná dokonalost klasického umění nemusely být pohřbeny pod diletantstvím byzantských ikon a nesmělostí románských obloučků. Mohutná obecná architektura, urbanistika, hygiena, medicína, vodovody a centrální topení nemusely nikdy zapadnout do ignorance středověké ušmudlanosti. Literatura, poezie, drama, komedie a lidová zábava mohly dál nepřetržitě bavit dělný lid v amfiteátrech a koloseích.

Dospělý judaismus a mladistvé křesťanství mohly společným úsilím a lpěním na racionálnu ve vzájemné konkurenci nezničený Řím kousek po kousku oduševňovat, zmorálňovat a odpadoušťovat. Oduševněný, zmorálněný, prosperující a státotvorně neoslabený Řím mohl odolat nájezdům barbarských Germánů i bleskovým raziím islámu. Z vrcholu své moci obejít svůj krach a přejít přímo do renesance, osvícenství, vědecké revoluce, průmyslové revoluce, demokratické revoluce, vytříbení lidských práv.

Západní civilizace, jak ji známe dnes z demokratického světa minulého půl století, mohla vzniknout o tisíc let dříve, a nemusela jako bájný pták Fénix pracně znovu a znovu vstávat z popela bratrského vraždění za monopol té či oné pofiderní víry.

Princip důstojnosti

To všechno mohlo být, nebýt křesťanské civilizace, které trvalo tisíc let se probudit a prstíčkem hrabat po klasické evropské tvořivosti, již sama pohřbila. To, čemu dnes říkáme západní, a méně přesně judeo-křesťanská civilizace je možná jen krátký záblesk. Jen další, ale za celou dobu trvání křesťanské civilizace asi nejnadějnější pokus o realizaci bláhového snění o světě bez padouchů.

Naděje na záchranu této civilizace spočívá v principu důstojnosti všech, všemi ctěném a všemi praktikovaném

Pokus, který nemusí vyjít a jenž je v nebezpečí, že zkrachuje na ad absurdum dohnaném principu lidských práv bez příslušných povinností, bezpodmínečného odpouštění bez nápravy, lásky k nepříteli a nastavování druhé tváře po zfackování jedné. Tedy na těch sebevražedných křesťanských principech, které přežívají do doby postkřesťanské, zatímco kreativní křesťanské principy upadají v zapomnění.

Naděje na záchranu této civilizace spočívá nejen v obnově křesťanství nebo třebas i onoho trochu širšího judeo-křesťanství, ale i v obnově a souhře všech kreativních prvků, které ještě dokážeme vylovit, oprášit a vypiplat ze stále mlhavějších dějin západní touhy a posedlosti věděním, tvořením a sněním o světě bez padouchů. V principu důstojnosti všech, všemi ctěném a všemi praktikovaném.

Ale i to je asi jen bláhové snění. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:11

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Křesťanství a světovláda.

Zdánlivě dvě nesouviská slova. Ale mají hodně společného,¨. Stačí si někdy odpoledne místo šlofíka zapřáhnout nervová ganglia na 5 minut a nechat je pracovat. Něco by to s vámi mohlo udělat.Najednou se spojitost slov objeví. No a pak si zaslouženě zdřímněte.

Odpověď panu Kurasovi

 Bez komentáře.

řekněme si na rovinu že

Pojem „judeo-křesťanské civilizace“ je pojmem falešným . Bylo to křesťanství a křesťané které v tomto vztahu trpělo a které korigovalo judeo výstřelky. Ty byly jak v podobě brutálního vykořisťování od 19.století, tak později komunistické teorie a praxe.

Problém křesťanství

 Nebylo křes'tanství, (dříve křesťanské náboženstv)í, kromě obrany otroků proti násilí otrokářů, i zbraní proti nim samotným v boji o světovládu s  

pohany?  Přesto splnilo svůj úkol.  Zcivilizovalo společnost svou mravností, humanitou. Zůstává nadějí lidstva do 21. století, nastolení mravního kodexu

omezí postupně násilí, vraždění lidí.

Problém křesťanství

 Nebylo křes'tanství, (dříve křesťanské náboženstv)í, kromě obrany otroků proti násilí otrokářů, i zbraní proti nim samotným v boji o světovládu s  

pohany?  Přesto splnilo svůj úkol.  Zcivilizovalo společnost svou mravností, humanitou. Zůstává nadějí lidstva do 21. století, nastolení mravního kodexu

omezí postupně násilí, vraždění lidí.

Jde o život.

O optimalizaci života. Tj. asi o maximalizaci poměru spokojenost/cena. Sumárně, přes jednotlivce, přes druhy, přes věky. Když za rok nebo za deset zmáčne pár lidí pár čudlíků a opona spadne, nedají možnost přijít dalším spokojeným. Když tady bude naopak ještě dlouho hlava na hlavě, a každá si bude sedět na své kleci se zdeformovanýma napůl šílenýma slípkama, krmenýma bůhvíčím, 90% vyspělých živočišných a rostlinných druhů už nebude ke spatření jinde, než na obrázkách, taky té spokojenosti moc nebude.

 

Nejvíce bez předsudků jsou schopni se úkolu optimální péče o rodnou hroudu a případně o vysílání semínek na hrudky za plotem zhošťovat nevěřící, bez ohledu na to, kolikrát jim budou věřící tvrdit opak. Prostě proto, že je důležité při chůzi přes minová pole věřit vlastním očím. A ne vůli boží - pak je to o spíš o náhodě, než o jistotě.

jenže židovko-křesťanská civilizace je na Zemi menšinová...

a světem dnes hýbe islám (i v Evropě; "hýbe" = ovlivňuje), buddhismus (i u nás), atd. A hlavně nevěřící/agnostici (3,6 miliardy dle Wiki), což je dle mého názoru zcela zásadní náboženství, ze kterého vychází i školství. Jak se děti učí "nebýt padouchy"? Kde je budoucnost civilizace, a "světa bez padouchů",  za 20 let? Kdybyste žil chvíli v Číně, viděl byste na vlastní oči rychlý úpadek všech duchovních a morálních hodnot lidské civilizace... Vaše židovství to nezachrání, protože neoslovuje :-)

Dnešní náboženství

Dnes není již možýno hovořit v Evropě o náboženství, ale spíše o životní filosofii . Nelze mluvit o směsi dvou náboženství.Není možno spojovat oheň s vodou. Křesťanství je založeno na humanitě, zatím co pohanství je opakem, je založeno na egoizmu , což je jen přirozená lidská vlastnost. Židovství se blíží 

pohanství, svým obsahem, ale jeho smyslem je umožnit existenci lidské společnosti bez válek, násilí.

Stále budou "padouši" ,  i lidé s ideemi křesťanství . To je přirozený přírodní zákon. Ale i židovská filosofie bude muset přikročit k jisté regulaci své filosofie k regulaci dynamických vztahů mezi lidmi, jejichž motorem je přirozený lidský egoizmus. Pokud se to během 30-ti let nestane, povede  to ke ohrožení existence většiny lidstva .(jeho katastrofě.)

Čínský pokus je ověření možnosti existence jistého druhu totality, která se zdá, 

že bude jedinou možnou realitou státu, jako formy spolužití lidí.

To je můj názor pane Jiří.

v šoa moc demokracie nevidím

bez legitimity tradice kontinuity.. mordy ještě horší

 

ale zase pro mne jde o žáka, co studoval jen texty, v akci moc nebyl, experimentálně to ověřené nemá. podobně sekty, vznosné ideje na měsíci, zatímco člověk se zemí (adama) spjatý, tak církev putující jen církev viditelná,

 

církev v cíli, v nebi, tu neřeším, ve vzorné nebo pitomé lidské rodině lidi drží pohromadě ne svými cnostmi, ale jen "věřím ti tvoje lži abys ty mně věřil ty moje" toť pouto ocelové či kompozitní ne-li (na bazi čistých mikrovláken uhliku, název vypadl). To není prolhanost prase-dentského kandidáta, to je lidské základní basální nastavení, zemité, přízemní, kořenné. Co výš jen osobní.Řečeno jen so skutečně slyšeno. Tora be al pe, ze rtů učitele na rty žáka dál vyučujícího.

 

šift úvahy opsán pod č. 49

 

tak jak lže standarta nastupujícího lžiprezidenta, že pravda vítězí, zatímco nepřelhaný text má "pravda Páně" tedy Krista, tedy Boží, tak nejsou lidská práva (i pro praktikující kanibaly), ale práva Boží, resp. Božího obrazu, tedy člověka. ale proti gustu žádný dišputát, již na Starém Bělidle.muslim zase nejí prasečí, a ne pro práva prasat.

Vsichni rovni???

„Judeo-křesťanskou koncepci všech lidí zrozených jako rovnoprávní“ - chapu ze jsou to vypujcena slova od Eisenhowera, ale je pouzita jako klicovy argument pro vznik "judeo-krestanske civilizace".

 

Rovnopravnost v krestanstvi - mozna, jak kdy a jak kde... Ale rovnopravnost "vsech zrozenych lidi" v zidovstvi??? Jak tento protimluv muze vubec nekdo vypustit z ust? Takze tady Cohen je rovnopravny tuhle s Levim a jeste k tomu oba jsou rovnopravni s Roubickem?? A tihle vsichni jsou si rovni s nejakym Mamzerem?!?!?!? A to ani nemluvim o tech mizernych Gojich, a pritom mnozi rabini o nich mluvi tak pekne...

 

Jinak po pravde receno se vase texty nectou spatne, ale ta zjednoduseni a ruzove bryle propoustejici jenom specificke videni sveta jsou strasne. Jenom tak se da videt za opetovnym dobyvanim Rima "barbary" chapadla krestanstvi... Skoro bych rekl, ze cely uvod clanku o "judeo-krestanske civilizaci" primo vybizel v zaveru zatratit ty padouchy=barbary, kteri proste tuhle judeo-krestanskou civilizaci chteli uz v samem pocatku souziti zadupat do zeme... Proste neco v tom klasickem "judeo-krestanskem" smirlivem duchu, ze na vsechny, kdo zrovna nejsou povazovani za "judeo-krestanskou" civilizaci je nejlepe nahazet preventivne atomovky, aby jsme uz konecne ten svet meli opravdu bez padouchu!

jinými slovy

...jinými slovy, za vše může Ježíš Kristus a hlavně křesťani, kdybychom zůstali u Tóry a pouhého desatera, tak už je zřejmě dávno "ráj na zemi" ... tomu řikám pokorná sebereflexe vlastní "víry"...

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah