O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|01.03.2013

Bláhové snění (55.) Proč se nikde v Bibli nedočteme, že člověk má nějaká práva

V posledním díle svého seriálu Benjamin Kuras vyslovuje obavu, že veškerému snění o světě bez padouchů a civilizaci na něm založené hrozí utonutí v písečné poušti totalitního islámistánu. Nadějí na záchranu světa před morálním krachem je „etika skvělosti“. Vize morálního vědomí, jež se rozněcuje tvůrčím zápalem v obrovský žár tvorby spalující chapadla padoušství přisátá k lidskému tvoření a sající z něho mízu.

Reakcí:26
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|22.02.2013

Bláhové snění (54.) Jak z úsilí o svět bez padouchů učinit vědní obor

Není-li náboženství pojistkou proti padoušství, jakou roli může hrát v evoluci lidstva od chaosu k řádu a od zla k dobru? Náboženství musí stejně jako každý myšlenkový systém usilující o vylepšení světa a odebrání moci padouchům udržovat komunikaci mezi osobním lidstvím a transcendentním „ratiem“. A současně obsahovat kritéria nastíněná americkým politickým myslitelem Charlesem G. Ingersollem.

Reakcí:10
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|15.02.2013

Bláhové snění (53.) Boží vůle k potlačení našich temných sklonů nestačí

Náboženství a podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství, jaká by si jinak nedovolili. Není ale všechno to „Boží lékařství“ jen zneužíváním Božího jména k obhajobě touhy jedné skupiny lidí okrást jinou? Nepomohlo by víc lidské psychice přiznání, že takové sklony za určitých okolností všichni máme, ale chceme je držet na uzdě?

Reakcí:6
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|08.02.2013

Bláhové snění (52.) Co mohlo být, nebýt monopolizace křesťanství

Západní, méně přesně judeo-křesťanská civilizace, jak ji známe dnes z demokratického světa minulého půl století, mohla vzniknout o tisíc let dříve. A nemusela jako bájný pták Fénix pracně znovu a znovu vstávat z popela bratrského vraždění za monopol té či oné pofiderní víry. Křesťanské civilizaci trvalo tisíc let se probudit a prstíčkem hrabat po klasické evropské tvořivosti, již sama pohřbila.

Reakcí:11
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|01.02.2013

Bláhové snění (51.) O vzniku judeo-křesťanské civilizace

Křesťanům po všemožných absolutismech a bratrovražedných válkách potrvá od 4. století přes 1,5 tisíce let, než demokracii přijdou na chuť. Po tu dobu budou žít Židy vedle sebe ve vzájemném a často tragickém nechápání. Až obě tyto paralelní civilizace objeví, že společné čtyři sny důstojnost, láska, víra a naděje překonávají vše ostatní, co je rozděluje, a dává oběma svobodu volit dobro před padoušstvím.

Reakcí:5
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|25.01.2013

Bláhové snění (50.) O třech náboženstvích, jež si rozdělila Řím

Tři století od Ježíšovy popravy po nastolení křesťanství jako státního náboženství Římské říše se vedle úpadku politických mravů a zvrhlostí císařského dvora odehrává intelektuální, filozofické a náboženské vření. Střetává se v něm a mísí obrovská škála idejí, nápadů a zjevení. Nová náboženství – mithraismus, judaismus a křesťanství – jako by ovládala Řím přesně podle jeho společenských vrstev.

Reakcí:3
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|18.01.2013

Bláhové snění (49.) Stále ta stará pranice Žida s Židem

Pádem Jeruzaléma v roce 70 zaniká židovské centrum křesťanské víry a její nová odžidovštěná Pavlova varianta odchází konvertovat pohany k Bohu Všemohoucímu prostřednictvím Boha Syna. A teologickými dohady o božské podstatě Ježíše odvádí pozornost od jeho etického učení zakořeněného v judaismu. Odluka křesťanství od judaismu je dokonána. O spásu duše Říma od padoušství budou usilovat už separátně.

Reakcí:4
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|11.01.2013

Bláhové snění (48.) O marketingovém nápadu měnícím Židy v padouchy

Z židovského fanatika hebrejského jména Šavel se stává protižidovský fanatik s novým řeckým jménem Pavel. A povýší židovského Mesiáše s novým řeckým pojmenováním Christos na Bohem seslaného spasitele všech, kdo v něho uvěří. Ježíš přestává být Židem a v myslích křesťanů se rodí v dějinách dosud neznámý zločin bohovraždy. Budou jím od této chvíle vinni všichni Židé, muži, ženy, děti, všude, navždy.

Reakcí:6
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|04.01.2013

Bláhové snění (47.) Kolik bylo sepsáno evangelií?

Se svými učedníky se Ježíš po zahojení a vyléčení ještě několikrát setkává, v plné tělesné podobě, naposledy 550 dní po vzkříšení na poslední debatu o svém učení. Zaznamenává to jeho bratr Jakub v jednom z evangelií, která nejsou začleněna do dnes známého novozákonního kánonu a na dvě tisíciletí zůstanou nezvěstná.

Reakcí:7
O světě bez padouchů
Benjamin Kuras|28.12.2012

Bláhové snění (46.) Proč Ježíš po vzkříšení nepokračoval ve své práci

Mesiáš zůstal po ukřižování naživu, ale zmizel z veřejného života a objevil se jen svým nejbližším. V plné své tělesnosti, hovoře svým hlasem. Otázkou pesachové zápletky je, co se s Ježíšem dělo dál, a proč nepokračoval v práci, kterou načal. Jak praví Ježíšův bratr Jakub: Víra je mrtvá, nepramení-li z ní činy, víra bez činů je neplodná, činy se vykazuje. Jako je mrtvé tělo bez duše, taková je i víra bez činů.

Reakcí:6