Vláda neví, co se děje na zvláštních účtech státních hmotných rezerv

Vnášení světla do hospodaření správce rezerv je o to těžší, že příslušné dokumenty, včetně zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, jsou utajeny.

István Léko | 09.07.2012

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nevyhoví vládě, která jej začátkem června požádala o provedení nové kontroly finančních toků ve Správě státních hmotných rezerv (SSHR) ještě v letošním roce. Kabinet Petra Nečase chtěl, aby NKÚ prošetřil zejména mimorozpočtové zvláštní účty, na nichž jsou shromažďovány peníze při takzvaných obměnách a záměnách státních hmotných rezerv.

Právě toky peněz v řádu desítek miliard korun na těchto účtech tvoří jádro problému. Téměř sto procent všech výdajů na pořízení státních hmotných rezerv není hrazeno z výdajového účtu státního rozpočtu, ale z prostředků zmíněných zvláštních účtů. Jde o problém nejen NKÚ, ale i koaličních politiků, kteří v době vlády Mirka Topolánka novelizací příslušných zákonů legalizovali používání již dříve kritizovaných účtů.

Někteří ministři ODS počátkem června 2012 navrhli, aby kontrola NKÚ byla rozšířena o prověření takzvaných zvláštních účtů, veškerých smluv vedených jako záměny a obměny a kontrolu všech takzvaných rotačních smluv, což jsou – zjednodušeně řečeno – transakce, které slouží k občerstvování zásob surovin. Kabinet tuto žádost akceptoval.

Přísně tajné

NKÚ měl zjistit, zda se právě v této mimorozpočtové agendě neprovádějí neprůhledné obchody či praktiky. Předkládací zprávu vládě přichystalo ministerstvo průmyslu a obchodu, které v současné době připravuje aktualizace zásadních strategických dokumentů, jako jsou Státní energetická koncepce, Surovinová politika ČR či Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti ČR. Všechny tyto materiály se mimo jiné dotýkají problematiky státních hmotných rezerv.

„S ohledem na požadované úspory a nezbytnou optimalizaci struktury i objemů státních hmotných rezerv, a současně za situace, kdy dochází k nastavování nových pravidel pro ochraňovatele státních hmotných rezerv novelou zákona o nouzových zásobách ropy, považujeme za nezbytné vyhodnotit dosavadní hospodaření Správy státních hmotných rezerv,“ uvádí se ve vládním materiálu z června 2012, na jehož přípravě se podílelo i ministerstvo financí.

Vnášení světla do hospodaření SSHR je o to těžší, že příslušné dokumenty, včetně kontrolní zprávy NKÚ, jsou utajeny. Poslední kontrolní zprávu z roku 2010 vláda Petra Nečase schvalovala v utajovaném režimu a podle informací ČESKÉ POZICE byla dokonce tajná i informace, že ji ministři vůbec projednávali. Je pravděpodobné, že někteří noví ministři, například Martin Kuba, navrhovali NKÚ další kontrolu hospodaření SSHR, protože ani nevěděli, že vláda už před dvěma lety o výsledku šetření v utajovaném režimu jednala.

NKÚ již nemá pro rok 2012 volnou kontrolní kapacitu, navíc další kontrolu neshledává v natolik krátké době efektivníDůvody, proč se NKÚ rozhodl nevyužít podnět vlády ke kontrole SSHR, jsou v podstatě dva. Premiéra Nečase o tomto rozhodnutí informoval 13. června dopisem viceprezident kontrolního úřadu Miloslav Kala. „NKÚ uskutečnil kontrolní akci s požadovaným záměrem před necelými dvěma lety a provedení další kontroly v krátkém odstupu neshledáváme efektivní,“ sdělil Nečasovi Kala, podle něhož nemá úřad pro rok 2012 již volnou kontrolní kapacitu. „V případě vyhovění žádosti předsedy vlády by bylo nutné snížit kontrolní kapacitu ve schválených kontrolách, a to i s ohledem na skutečnost, že pro kontrolu SSHR jsou potřeba lidé, kteří disponují prověřením na požadovaný stupeň pro přístup k utajovaným informacím,“ uvádí dál Kala. Jak se bude situace dál řešit, zatím není jasné.

Hodně zvláštní účty

O co přesně jde? Problematiku státních hmotných rezerv řešil NKÚ za dobu své existence již při čtyřech kontrolách (1994, 1999, 2006 a naposledy v roce 2010). Potíže nastaly po kontrole v roce 2006, kdy lidé z NKÚ poukázali na neprůhledné, právním předpisem neupravené hospodaření s příjmy za prodané státní rezervy v rámci jejich obměn a záměn. Stručně řečeno, SSHR většinou nakupovala draze a prodávala levně.

SSHR tyto miliardové příjmy vedla na zvláštních účtech u obchodních bank, peníze nepoužívala prostřednictvím rozpočtu, nevykazovala jejich tvorbu a čerpání. „Závažným důsledkem zavedené praxe bylo, že ministerstvo financí ani Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nerozhodují na základě skutečné rozpočtové potřeby SSHR, ať již ve fázi přípravy nebo při schvalování státního závěrečného účtu. Více než 99 procent všech výdajů na pořízení státních hmotných rezerv není hrazeno z výdajového účtu státního rozpočtu, ale z peněz na zvláštních účtech,“ uvádí v dopise NKÚ.

Roční obrat státních hmotných rezerv v kontrolovaných letech 2004 a 2005 přesahoval 40 miliard korun. Zůstatek prostředků „zvláštních účtů“ dosáhl ke konci roku 2004 celkem více než pěti miliard korun a ke konci roku 2005 celkem 3,6 miliardy. Přitom rozpočet kapitoly SSHR schvalovaný vládou a Poslaneckou sněmovnou pro rok 2012 činí zhruba dvě miliardy korun, zhruba 20krát méně než skutečný roční obrat! (V roce 2004 šlo o 1,8 miliardy a o rok později již o 1,9 miliardy korun.)

Místo nápravy legalizace

Co se však stalo po nálezu NKÚ o zvláštních účtech? Logicky by se dalo očekávat, že vláda a poslanci budou okamžitě hledat cestu k vyřešení problému. Jenže nastal pravý opak. V roce 2007 poslanci v rámci novely různých zákonů tuto praxi posvětili. „Tato právní úprava, která se týkala oblasti tvorby a použití prostředků zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv, legalizovala stav zjištěný a kritizovaný v kontrolní zprávě z roku 2006,“ uvádí se v dopise viceprezidenta NKÚ premiérovi z června 2012.

Show comments
Comments:3

Comments

Czech Position values democratic discussion. Please respect the Terms of Service, which are intended to encourage correct and meaningful communications.

By entering your comment, you agree to these rules. We reserve the right to remove improper comments.

Thank you for your cooperation.

SSHR

No to je tam dlouhodobá praxe. Před pár lety se tam motali machři z J+T. To bylo za Žižky. SSHR u nich měla volné prostředky. Za jakých podmínek, by bylo zajímavé vědět.  To byly doba, kdy se nakupovaly ty nepotřebné vakcíny, požární technika atd. To by jste se museli podívat, kdo tam skutečně tehdy vládnul a proč.

Nebo by třeby Štrait mohl něco povědět. Dnes sedí v Libyi. Moskevský kádr. Šéfoval tam neuvěřitelně dlouhé období. A co že to vlastně SSHR spravuje? Kde je to napsáno? A kolik? Ví to někdo??

Odvolaný předseda

A jen připomínám, že pan Zabo je stále ve Státní správě hmotných rezerv a stále využívá např. výhod služebního vozu... :-)

 

Zločinecká vláda

kryje rozkrádání státních hmotných rezerv a snaží se to maskovat vysíláním NKÚ na kontroly, jejichž výsledkem je následná legalizace zjištěných lumpáren.Vláda si s námi občany vytírá zadek.

Hide comments

Popular content