Letadla Casa nejsou jako Pandury. Ví to Miroslav Kalousek?

Ministr financí obhajuje Vlastu Parkanovou špatným příkladem. Obrněnce nakupoval stát v soutěži, letouny v jednacím řízením bez uveřejnění.

Kateřina Menzelová | 19.06.2012
Miroslav Kalousek je nejaktivnějším „obhájcem“ Vlasty Parkanové.

Posudek znalce versus dopis Bohuslava Sobotky – protiargumenty, které se nejčastěji zmiňují v souvislosti s kauzou Vlasty Parkanové a nákupem letounů Casa. Povinností zajistit si cenový posudek útočí ti, kdo jsou přesvědčeni o tom, že exministryně obrany Parkanová pochybila. Dopis někdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky zase slouží těm, kteří postup Parkanové obhajují.

Určitá zkreslení lze nalézt na obou stranách. Nicméně rozhodnout o tom, zda došlo k pochybením, či nikoliv, může pouze soud. ČESKÁ POZICE se pokusila rozplést argumenty obou stran.

Sobotkův dopis jako důkaz

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) poskytl médiím dopis z dubna 2006 podepsaný tehdejším prvním místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Sobotka jím reagoval na žádost tehdejšího ministra obrany Karla Kühnla (US-DEU), aby ministerstvo financí odsouhlasilo cenu, za kterou Česko hodlalo nakoupit obrněné transportéry Pandur. Sobotka Kühnlovi nevyhověl s tím, že nejde o „běžně obchodovatelné zboží, ale o vojenskou techniku a materiál pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, u kterého nelze stanovit cenu podle zákona o oceňování majetku“.

Kalousek využívá obsahu Sobotkova dopisu k obhajobě postupu své stranické kolegyně Parkanové. „Vlasta Parkanová postupovala důsledně podle stanoviska prvního místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky,“ uvedl pro deník Právo Kalousek. A dodal, že na resortu obrany proto nikdo neměl důvod znalecký posudek vyžadovat.

Jenže mezi pořízením pandurů a letadel Casa je podstatný rozdíl. Obrněné transportéry byly vybírány v soutěži, která byla vypsána dle zákona o veřejných zakázkách. Připomeňme, že koncem roku 2003 odsouhlasila vláda Vladimíra Špidly plán ministerstva obrany pořídit 240 obrněných transportérů. Soutěž byla vyhlášena v roce 2005. Nabídku předložilo sedm firem, do druhého kola postoupily čtyři. Ve finále se utkal rakouský Steyer a finská Patria.

Přehlédl snad ministr Kalousek při obhajobě Parkanové, že zakázka na letadla Casa se uskutečnila v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), tedy bez veřejné soutěže? Náležitosti, které je nutné dle zákona dodržet při vyhlášení soutěže a při JŘBU, se samozřejmě liší.

Ocenění a zákon

Jádrem mediálních diskusí týkajících Parkanové a jejího údajného pochybení jsou posudky – měla, či neměla Parkanová povinnost nechat si vypracovat posudek na cenu letadel? Do této debaty vstoupil i viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. Jeho názor ale nebyl zcela přesně interpretován.

Zákon o majetku České republiky „obecně neukládá povinnost zpracovat ocenění a ani nestanovuje, že ho musí sestavit znalec,“ jak tvrdí Miloslav Kala. Tentýž zákon však zároveń hovoří o tom, že cenu v režimu JŘBU lze sjednat do výše rovnající se ocenění. A tak se do složité situace může dostat fyzická osoba, která je ve funkci – například ministryně obrany – a které zákon o majetku ČR ukládá určité další povinnosti. V části týkající se odpovědnosti za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem zákon konstatuje, že fyzické osoby, které z titulu svých funkcí činí právní a jiné úkony týkající se majetku, „jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí (...)“. Porušením stanovených povinností odpovídají za škodu, která tím státu vznikla, a této odpovědnosti se nelze zprostit.

Pokud tedy Vlasta Parkanová nemá k dispozici žádný papír, kterým by dokázala, že sjednaná cena nepřesáhla ocenění, „pak bude jen obtížně prokazovat, že při nakládání s majetkem státu nesjednala vyšší cenu, než stanoví zákon,“ vysvětluje Kala. Zopakujme, že zákon výslovně neukládá povinnost zpracovat ocenění, ale jasně hovoří o limitu ceny. Osoba ve funkci musí být schopna dokázat, že cena uvedená ve smlouvě nepřesáhla zákonem požadovanou cenu. Takovým důkazem je právě ocenění.

Co z toho plyne pro kauzu Vlasty Parkanové?

  • Česká republika zaplatila za čtyři letouny Casa téměř 3,5 miliardy korun.
  • Znalecký posudek s oceněním, který vypracovala společnost American Appraisal pro protikorupční policii, tvrdí, že obchod měl být o 658 milionů levnější.
  • Pokud vycházíme z tvrzení obsaženém v posudku, potom cena za letouny Casa byla ve smlouvě sjednána nad výší ocenění.
  • V knize Majetek státu, jejímž autorem je docent Petr Havlan, se uvádí, že „není-li limitovaná kupní cena dodržena, je dohoda o ní neplatná v rozdílu, o který sjednaná cena přípustnou výši překročila“. Tento rozdíl částek, našem případě 658 milionů, se zároveň rovná škodě, která vznikla státu.
Sněmovna není soud

Ministr financí Miroslav Kalousek se nyní snaží dokázat, že stanovit ocenění letadel Casa nebylo třeba, a na podporu svého postoje využívá výše zmíněného dopisu Bohuslava Sobotky. A firma Omnipol, která obchod zprostředkovávala (někdejším předsedou představenstva byl přítel Miroslava Kalouska Richard Háva), odmítá, že by došlo k předražení letadel. Dle serveru Lidovky.cz vedení Omnipolu trvá na tom, že „cena odpovídá jak typu strojů, tak i stupni jejich vybavení a doprovodných služeb“.

Firma Omnipol navíc tvrdí, že v případě vojenských dopravních letadel není možné určit obvyklou cenu. Nelze prý proto konstatovat, že stát koupil předražené stroje. Posudek, který zpracovala společnost American Appraisal pro policii, vychází dle vedení Omnipolu z veřejných zdrojů, a ty mohou být zavádějící.

Osud Vlasty Parkanové má v rukou imunitní a mandátový výbor a následně celá poslanecká sněmovna. Ta rozhodne, zda vydá místopředsedkyni sněmovny a bývalou ministryni obrany protikorupční policii, která chce političku kvůli předraženému nákupu letadel Casa trestně stíhat.

Část topkařů v čele s Miroslavem Kalouskem Vlastu Parkanovou urputně brání. Výbor ani sněmovna přitom neposuzují vinu bývalé ministryně obrany, ale zkoumají, zda nedošlo ke zneužití výkonné moci proti zákonodárné. Zda je Parkanová nevinná a skutečně postupovala „s odbornou péčí“, o čemž je sama pevně přesvědčena, může prokázat pouze soud. 

Show comments
Comments:3

Comments

Czech Position values democratic discussion. Please respect the Terms of Service, which are intended to encourage correct and meaningful communications.

By entering your comment, you agree to these rules. We reserve the right to remove improper comments.

Thank you for your cooperation.

Casa nejsou Pandury, protože vejvar byl jak z Gripenů a ...

...politická zodpovědnost byla jak na Promopro.

   Co je to 658 milionů v prostředí českého organizovaného zločinu? Tato suma už v našich poměrech dávno působí jako kapesné.  

Čtenáře by však nesporně zajímalo, jak se z jejich kapes podařilo vyčarovat 2 miliardy korun povedené čtyřce Martin Roman, Petr Kellner, Patrik Tkáč a Křetínský. Poté co ČEZ prodal podíl v dolech Mibrag o 2 miliardy levněji.

   Není důležité zajímat se jen o financování politických stran, ale také o financování médií, která jsou také součástí veřejného prostoru a je zde veřejný zájem vědět, zda-li někdo ze státu ukradených peněz nesubvencuje zavádějící zpravodajství. Např. na MF Dnes by člověk analýzu Mibrag-ského dobrodružství "temelínského piráta" Martina Romana hledal marně. Proč tomu tak asi je? A zdaleka to není jen MF Dnes a Lidovky, cinknuté zpravodajství se šíří z nejrůznějších "pozic". Stačí jen připomenout pochody demonstrujících před budovu ČT.

   V této zemi se věci nezlepší k lepšímu dokud se neocitnou v klepetech i takoví machři jako jsou šéfredaktoři některých novin, časopisů a informačních webů, společně se "špičkovými" zadavateli bezúčelné reklamy, kteří se s nesmírnou lehkostí pohybují v nejvyšších patrech českého organizovaného zločinu.

   A není to jen Páral, Kmenta, Tabery a Čásenský o kterých česká veřejnost mluví...

   Do určité doby může i nesporný gauner Rath plakat, že on je jen malá čudla. Ano proti  těm velkým je malá čudla naloupenými obnosy, a proti těm mediálním, které podle svých vlastních slov, musí přeci před volbami "nakrmit", je možná zase malá čudla cynickou prolhaností.

   Ovšem přijde den, kdy zjistíme, že si "za to nemůžeme sami", oproti mínění Davida Kollera, protože kdo byl důmyslně obelháván a maten, ten skutečně nemůže být činěn za svá volební pochybení zcela zodpovědným. A pak bude potřeba vymést svinčík nejen ze státní správy, kam se podle BIS infiltrovala mafie, ale také média, které mafie zjevně nedokázala opominout.

Pro informaci

Čtenáře, které by zajímal prodej podílu v Mibrag, odkazujeme na článek ČESKÉ POZICE ze září 2011, kde o tom píšeme dosti podrobně.

http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/cez-prodal-mibrag-pod-cenou

 

Hmmm...Tomu říkám analýza.

Dvě třetiny článku zabírá vyjádření ČEZ a tiskového mluvčího EPH. Ti nám určitě poví pravdu!

Hide comments

Popular content