Unde malum? Ministerský projekt proti xenofobii za 90 milionů.

Školáky má v otázce rasismu poučit obecně prospěšná společnost Výzkumné centrum archeologie zla, jež zakládá nový vědecký obor!

Martin Rychlík | 23.04.2012
Cílem nového střediska je prý interdisciplinární výzkum zjišťování původu zla a genocid, jako byla ta, jež postihla statisíce Arménů mezi lety 1915 až 1923.

Jsou věci, o kterých se nevtipkuje. A jsou věci, se kterými se nekupčí. Tím je lidská důstojnost, smrt nevinných obětí či výchova dětí k chápání lidské jinakosti. Kdo si myslel, že vyhazování stamilionů Josefem Dobešem za podivné Individuální projekty národní (IPn), jež mají systémově podepřít české školství, skončilo s bájnými projekty OKNO či SPORT, divil se na ministerstvu v pátek 20. dubna při představování nového „ípéenka“ – shodou okolností v den Hitlerova narození.

Autoři projektu z Výzkumného centra archeologie zla o.p.s. (které nemá ani své webové stránky) zvolili toto datum nejspíše symbolicky, aby v úvodu odborné diskuse připomněli nacistické monstrum a stálý odkaz holokaustu. Jejich záměr nazvaný Unde malum podle latinského „Odkud zlo“, o čemž přemýšlel už sv. Augustýn, počítá v první verzi s rozpočtem 90 milionů korun. Projekt má předcházet rasismu a upomínat na původ zla v lidské společnosti; počítá se s platbou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Jak jednoduše lze ohlásit vznik vědní disciplíny, jež má asi přicházet se zásadními výpověďmi...

Bohulibým cílem, na nějž je sice mířeno správně, ale evidentně s chvějící se rukou, je dle anotace „vytvořit efektivní systémový rámec získávání a osvojování vědomostí v oblasti prevence rasismu a xenofobie a studia historie genocid, masové likvidace a dalších forem etnického a rasového násilí na úrovních počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání“.

To alespoň uvádí oficiální anotace, kterou přikládáme čtenářům k posouzení v plném znění ve formátu PDF. Ještě než se „přeneseme“ na páteční kulatý stůl, jehož se zúčastnilo nezvykle mnoho lidí, sluší se uvést další podrobnosti z podkladů. I filozof Michel Foucault, jenž pro svůj inovativní postup nahlížení dějin zavedl pojem „archeologie vědění“, by se divil, jak jednoduše lze ohlásit vznik vědní disciplíny, jež má asi přicházet se zásadními výpověďmi (énoncé)...

Nová věda s ochrannou známkou!

„Zdrojem systémového rámce bude nově se formující vědní obor založený na principu zkoumání původu zla v dějinách lidstva (archeologie zla). Smyslem činnosti tohoto oboru je zabránit postupnému zapomínání a zpochybňování událostí masové likvidace a rasového násilí (například popírání holokaustu), systematicky zkoumat jejich příčiny a souvislosti, zjištěné poznatky předávat budoucím generacím a napomáhat tak k redukci rasistických a xenofobních tendencí v myšlení a jednání společnosti,“ píše se v materiálu o nové disciplíně, jež má být jakousi českou obdobou „genocide studies“.

Pomník genocidy v Jerevanu.

Hlavním předkladatelem projektu je Pavel Chalupa, předseda správní rady Výzkumného centra archeologie zla, obecně prospěšné společnosti, která byla založena v roce 2004, ale několikrát změnila název – naposledy letos 15. února, kdy se z Via Carolina proměnila v dnešní „centrum“. Ředitelem je pak Šimon Krbec, jenž si název nové vědy – tedy „archeologie zla“ – dokonce loni 28. července registroval jako ochrannou známku pro různé druhy výtvorů: cédéčka, filmy, fotografie, knihy, ale i pro školní a učební pomůcky.

Odborným garantem Unde malum je známý expert na extremismus Zdeněk Zbořil, který si za svou dlouholetou činnost zaslouží pochopitelně respekt. Chalupa v úvodu semináře, na nějž dorazili zástupci nevládních a neziskových organizací jako Člověk v tísni, Open Society Fund či Post Bellum, upozornil především na přínos svých aktivit v rámci festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran, který se loni konal již podvanácté. Mezi jeho partnery patřily Nadace ČEZ, firmy Eltodo, Dopravní podnik hl.m. Prahy nebo také dnes již slavné ProMoPro, jak vidno na webových stránkách.

Pro pořádání takovéto akce byla a je spolupráce s politiky nutností; v nynějším čestném výboru jsou premiér, předseda Senátu i šéfka Poslanecké sněmovny a také pražský primátor. Podle informací ČESKÉ POZICE je Chalupa kamarádem Antonína Zelenky, nynějšího šéfa tiskového odboru ministerstva školství, jenž se proslavil v době takzvané televizní vzpoury.

Převýchova a zkulturnění za 31 měsíců?

Po emotivně laděné prezentaci, jež byla podmalována hudbou a shrnula teze z předloženého dokumentu, následoval sled otázek a připomínek. Vzhledem k tomu, že se v plénu nacházeli lidé v dnešní době až nebývale slušní, zodpovědní a uvědomělí, vesměs nejprve ocenili samotnou myšlenku boje proti lidské nenávisti a také proklamované komparativní studium genocid a vytváření archivu i vzdělávacích programů. Jenže. Jenže. Jenže...

Show comments
Comments:7

Comments

Czech Position values democratic discussion. Please respect the Terms of Service, which are intended to encourage correct and meaningful communications.

By entering your comment, you agree to these rules. We reserve the right to remove improper comments.

Thank you for your cooperation.

projekt očima šéfredaktora VašeVěc.cz:

„Poté, co jsem ale byl nucen si vyslechnut nenávistné diskusní příspěvky ostatních mě však k jakýmkoliv dotazům dokonale přešla chuť. Nechtěl jsem o celé věci ani psát, nicméně poté, co se například na portálu Česká pozice objevil zcela zavádějící článek o celém projektu a jeho veřejném projednávání, jsem se rozhodl, že své dojmy sepíšu také. Z mého pohledu byla diskuse velmi poučná - přesvědčil jsem se tam na vlastní kůži, že zlo je v mnohých z nás a jakýkoliv projekt, který chce s tímto neduhem člověka bojovat, má smysl…,“ píše Ondřej Macura na paroubkovském blogu Vaše věc.

Pro úplnost je třeba uvést také to, že paní Dita Schautová, pověřená zastupováním vrchního ředitele sekce fondů EU na ministerstvu školství, má blízko ke straně LEV-21. Hezký den ;-) rmt

Kristovanoho !!!

 To je šílené !  Předlužená země bojující s růstem zadlužení, které budou muset splácet možná i naši vnuci, tak na takové "ušlechtilosti", které zajišťuje pracovní místa a dotace od státu lidem bez nejmenšího vlivu na naši ekonomickou situaci. Už mám toho plné zuby! Školství je v ubohém stavu, úroveň vzdělanosti klesá, protože vyučující zřejmě ve velké míře nemají tu úroveň, která byla kdysi obvyklá a budila úctu. Jenže na kvalitní výuku učitelů buď není, nebo u příjmu na školu nejsou kladeny velké nároky, to neumím přesně vyhodnotit. Ale na koniny, to peníze pořád jsou !

 

 

Ona je totiž v podstatě jediná možná náprava - "základy nutno naučit nazpaměť jako básničku".  A procvičovat, opakovat, procvičovat, opakovat. 
Všechny tzv. "moderní systémy" vycházejí z toho, že nutit dítka memorovat je zločin proti právům dítěte. A vlastně se pořád dokolečka vymýšlí, jak by se to udělalo, aby se "dítko neučilo, ale při tom se to naučilo". 
Nelze! Nenaučíš dítě číst, pokud nebude číst. Nenaučí se matematiku, když bude pořád počítat na prstech nebo s kalkulačkou. Nepochopí matematický způsob myšlení a když ho nepochopí, nepochopí pak samozřejmě ani třeba fyziku .... a skončí zákonitě na genderových nebo enviromentálních studiích. 

Právě pro tenhle systém výuky je tak malý zájem o technické a přírodovědní obory. Nelze začít teoreticky uvažovat o matematice nebo fyzice a doufat, že se při tom uvažování, "tak nějak" tu násobilku naučíš. 
NELZE POSTUPOVAT OD UVAH KE ZNALOSTEM!  Právě naopak! Celý systém je postavený na hlavu.

 

Ovšem my vymýšlíme Nový Vědní Obor.  To je fakt strašně důležité! Fix!

https://www.wikipus.info/wiki/Neziskov%C3%A9_organizace

 

Několik korektur.

Předně ta pointa s ochrannou známkou: bylo by dobře pro srovnání po pravdě uvést, kolik z kritiků pojednávaného projektu má zaregistrované své ochranné známky. Myslím, že by bublinka splaskla.

Pokud jde o partnery festivalu Devět bran, bylo by dobře je doplnit i o ty neprofláklé, a doříci, zda se jím třeba ProMoPro stalo v době mediálně i trestněprávně sledované, nebo v době předcházející, ještě nezajímavé.

Z celé popsané "kauzy" se dá vyčíst, že tu jde o - jakkoliv nedokonalý - pokus přispět k řešení nanejvýše závažného problému. Tím však došlo k ohrožení postavení zavedených "profesionálních řešitelů" této problematiky, kteří nemají chuť se o stále menší krajíc státních (ale i sponzorských) peněz dělit. Nadto zákonitě preferují své zaběhané metody, které hrozí stát se rutinou, přesycením tu a absencí onde. Nemají rádi nové podněty a začínají vydávat poměrně značnou energii na hájení svých pozic, na úkor kreativního řešení příslušné problematiky. 

Nejde mi o obhajobu tohoto konkrétního projektu, ale o zdůraznění charakteru reakce "diskutujících", kteří by se zřejmě cítili ohroženi jakýmkoliv novým podnětem "zvenčí", mimo svoji "komunitu".

A sem, nikoliv na nové projekty nových uchazečů, by spíše směřoval špílec o jakémsi "průmyslu": neboť je zřejmé, že například "průmysl antikomunismu" je již mnoho let docela výnosným odvětvím!

Že však je nejen neužitečným, ale dokonce škodlivým, o tom svědčí jeden z jeho produktů, jímž je de facto popírání holokaustu, jehož referenčním momentem je konference ve Wannsee 20. ledna 1942. Nic podobného nelze nalézt v případech ostatních genocid, při vší úctě k jejich obětem. Všechny případy - i autorem článku za závěr zmíněný - jsou událostmi natolik hrůznými, že musejí být pojednávány konkrétně a unikátně. Jinak se totiž jejich oběti stávají oběťmi ještě jednou, byvše zneužívány pro jakési politické půtky, čímž bývá navíc zcela znemožněno dostat se ke kořenu jevu. A proto se také ty hrůzy opakují. 

Stávající "protiextremistický" a "protitotalitní" a "protiholokaustový" establishment není vůči chybám imunní, ba naopak je sám někdy opakuje. Proto by měl být kriticky, ale přivítán každý poryv čerstvého větru v této pomalu již zprivatizované oblasti.

má ty Boží prostoto

Vážený pane Schneidere. V  roce tuším 1998 jsem v centru Příbrami  úžasle zíral  na  železnou konstrukci, bývaly za komunismu v každé vesnici, na nich tváře  dojiček a papalášů. Po plyšáku většinou  zmizely, v Příbrami byla čerstvě natřená a občan se mohl dočíst, že město navštíví  studentští vůdci Benda s Vidímem a místní středoškoláky poučí,  jak v r.89  svrhávali nenáviděný komunismus. Nechápal jsem, jak by mohl normálně uvažující  ředitel do školy pustit dvojici  mentálního nedorosta s kdysi aktivním  svazákem, v r.1998  již  zasloužilým budovatelem (spolu s Koukalem, Paroubkem, Hoffmanem...) toho, co nyní  novináři s 18-tiletým zpožděním objevili jako mafiánský Magistrát.  Od té doby jsem ve školství něco zažil, například Národní ústav odborného vzdělávání, pracoviště to MŠMT.  Případnému patentovanému "archeologovi pedagogiky" doporučuji exkursi, upadne do chandry normalizace 70. let s tím rozdílem, že podobně  jako třeba územní plánování, tak i úřední vzdělávání  si cca od pol. 90. let. vybudovalo vlastní odborný newspeak  insiderů, kde je normální člověk za blba. Až do chvíle, kdy zakřičí  že král je nejen nahý, ale páchne a krade, či trefněji - přikrádá si průběžně ve velkém a profesionálně to ožvaní  výrazy které se v koncentrované podobě sešly  třeba v Dobešových "projektech" kde šlo o tak zjevné pumpy na peníze, že EU, jejíž dotační laťka je hodně nízko,  tohle Dobešovi prostě nezkousla.

Projekt "sportu"  padl. Takže se to zkusí s  "archeologií". Je psán stejným newspeakem a především má opět blíže nezdůvodněný nárok na hodně velké peníze. Tedy nejen zahodit, ale konečně vypoklonkovat i ministerské šíbry co to pro své outsorcové kámoše zkouší tu z boku, tu šikmo odzadu. 

Pro dané téma je nekonečná rezerva ve stávajících strukturách. Proč se mají děti učit dějepis ze špatných učebnic "pedagogů", když v obecní knihovně najdou lepší? Proč se mají dodnes učit o výtvarném umění v rovině  "Pichojana", kolik  umělců si sahlo na dno lidského hoře, jen být schopen tam také nahlédnout. Proč ČT platí plytké  užvaněné cestopisy, za stejné peníze mohly být lepší, užvaněné bavičství když by za zlomek těch peněz  mohlo být inteligentnější. Kolikrát ČT reprízuje normalizační (navíc nekonečně provincální, ve svém důsledku xenofobní)  bláto  a kolikrát Katyň?  Proč ČT rasismus podprahově, někdy zjevně eskaluje tady a dnes? Viz zpravodajství kde ze sebe  polovzdělaní  indolenti  o překot řinou cosi  o "romské", jindy  o "pravicové"  problematice. 

 Nechte Frankla na pokoji, má již něco za sebou a zeptejte se těch kdo si  o těch 90 milionů řekli, co za sebou mají oni  kromě pana Zbořila kterého si vzali zřejmě jako label. 

Pro to, aby se vědomí zla člověku zakouslo pod kůži udělá jedna dobrá, opakuji dobrá kniha v mládí víc, než profesionální žvaniči, kteří, pokud nezůstane na pouhých zprávách o plnění čerpání grantu,  nás  nanejvýš  zasypou hromadou frází, kostí a lebek (lze vygooglovat za den) popř. řemeslnými záběry z nějakého jejich výletu. A s  podobným výchovným  efektem, jako  "Kouření způsobuje rakovinu" od  Ministerstva  škodícího zdraví.        

Rwanda, Kambodža, Soul  po vpádu Severu, lidé z Falungong rozebíraní na orgány.... jsou příliš vážná věc na to, aby na nich parazitovali grantoví šíbři.

A propos - kolik stála  ta Katyň. Dal bych krk za to, že méně, než 90 milionů.     

 

Vcelku s vámi souhlasím.

Začátek vašeho příspěvku jen potvrzuje moji tezi o výnosném a poměrně bezskrupulózním "antikomunistickém průmyslu".

Nevím, s čím polemizujete zmínkou o "patentovaném archeologovi pedagogiky". Jste zřejmě insider, a mně jako outsiderovi vaše náznaky nejsou jasné, to se omlouvám.

Nehodlám polemizovat o "nárokované sumě", protože to je velmi relativní záležitost, kterou prostě nelze brát "absolute", jako samu o sobě, a takto se nad její výší "zhrozit". Možná je nadsazená, možná je jen reálným vyjádřením ambicí projektu. Vím, že státní správa vydává poměrně zbůhdarma jinčí prachy, a oblíbeným obranným reflexem je dávat v diskusi ty příštipky, zatímco ty velké kauzy jsou mimo diskusi. Možná je tento projekt kontroverzní tím, že si neřekl o tolik, aby mohl slíbit nějaké peníze na "promazání" - což ti zkušení úředníci velmi brzo odhalí.

Vaše další téma, proč je placeno a vyráběno toto, když je k dispozici již ono - to je opět pouze na nekončící diskusi. Vsaďte boty, že existuje mnoho s vámi srovnatelně fundovaných osob, které budou tvrdit přesný opak. Nemám rád tyto fundamentalistické přestřelky. Problém totiž stojí jinak, podobně jako v protidrogové prevenci. Někoho oslovil Douda, někoho třeba Bém, ale jiného - který se předchozím dvěma třeba jen pochechtával - zase Vacek. A naopak. Skutečně není žádný osvědčený recept, jak předcházet drogové závislosti, nebo jak předcházet bujení extremismu. Tragické je, když sami preventisti na těchto polích projevují sami mezi sebou nenávist až vražednou. To jsou pak skutečně sami těmi zářnými případy, hodnými následování - ?

Skutečně nevím, proč by se mělo bránit vstupu na toto pole "novému" subjektu, resp. přístupu. Oni současní etablovaní aktéři se nějakými velkými výsledky pochlubit nemohou (po pravdě řečeno, asi by to ani nebylo věrohodné). Proto za poměrně komického používání starých eristických triků se snaží "nového" aktéra kopnout do holeně, když věcné argumenty nemají (a těžko mohou mít). Proto se například téměř kriticky mluví o prezentaci podmalované hudbou, což je opravdu tragikomicky zoufalý akcent.

Proč píšu "nového", tedy s uvozovkami? Protože uchazeč (Chalupa) rozhodně není žádným nováčkem. Obávám se, že již na scéně působil ještě v době Franklových studií (za věk Frankl nemůže, ale toto je fakt). Podílel se na vzniku festivalu Khamoro, což je úžasný příspěvek k otupování iracionálních xenofobních pudů. V rámci festivalu 9bran pak uvedl mnoho divadelních představení, literátů (Deborah Lipstadt!), filmů, dokumentů (Stanislav Motl!) a hudebních představení. Jeho současná aktivita pouze navazuje na jeho aktivity předešlé - ať se to komu líbí, nebo ne.

Netvrdím, že nelze mít na tuto Chalupovu aktivitu kritický náhled. Tvrdím jen, že osobní animozity a rvačka o ztenčující se finanční zdroje, alokované pro tuto oblast, nesmí - a to opakuji s veškerým důrazem - nesmí ovlivnit efektivitu boje proti anticivilizačním jevům. Proto ale také právem očekávám od zúčastněných civilizované chování, a ne dosti promitivní fauly.

ad ochranná známka a partneři...

dovoluji si podotknout, že pojem "archeologie zla" je zde především (v oficiálním materiálu MŠMT) jasně prezentován jako "nově se formující vědní obor". Nejde tedy o ochranu názvu dotyčného centra ani projektu, s čímž mají zřejmě autoři z minulosti špatné zkušenosti (Khamoro aj.), ale o název údajně vědecké disciplíny. Je to asi takové, jako bychom si zaregistrovali název "etnologie" nebo "gender studies", se kterým budeme pak nakládat. To považuji za dosti zvláštní postup.

K profláknutým a neprofláknutým partnerům Devíti bran (letní části 2011) můžu uvést tolik, že kromě Eltoda, DPP a ProMoPro uvádějí oficiální stránky pouze tři další, které tu pro úplnost zmiňme: MF Reklama, ČSA a Óčko.

Po vydání článku jsme se domluvili s Pavlem Chalupou, že přidáme na toto někdejší partnerství v roce 2011 i jeho reakci v plném znění. Až e-mail dorazí, budeme znění aktualizovat. K ostatním pasážím příspěvku není již co doplnit, a děkuji za ně ;-) Hezký den, rmt

Díky za doplnění.

Vědní obor, jakkoliv diskutabilní, by se neměl krýt s názvem projektu, proti jehož ochraně samozřejmě nic nemám, ale u vědního oboru, to je jiná, to máš Martine samozřejmě pravdu. 

Jinak k těm partnerům - Liberální židovskou unii obhajovat nepotřeba (avšak napětí, panující mezi ní a pražskou židovskou obcí tvoří neodmyslitelný kontext hyperkritického páně Franklova vyjádření).

Knihkupectví s kavárnou Řehoře Samsy je pro mne, kavárenského povaleče, známkou vybrané kvality. Ani francouzský institut či izraelské velvyslanectví jako spolupořadatele nelze opominout .... a v samém počátku festivalu to byl Transgas, blahé paměti. A nyní třeba Český rozhlas, nevím, jestli aktuálně, ale rozhodně nedávno.

Nadto je třeba říci, že pořadatel tohoto festivalu nedisponuje Finančním analytickým útvarem, takže se nemá na čem orientovat, jestli jsou jeho partneři košer. A z povahy věci je jasné, že pořadatelé podobných akcí jsou rádi za každý příspěvek, a opravdu jsem neslyšel, že by někdo odmítl sponzora kvůli jeho mediálnímu xichtu.

To jen na okraj, ale je to realita. Též přeji pěkný den.

Hide comments

Popular content