Praha 6, 10 a 13 uložily přes půl miliardy u kontroverzní firmy Key Investments

Městská část Praha 6 na podzim řešila problém: Key Investments nebyla schopna vyplatit požadovanou částku.

István Léko | 22.02.2011
V době starostování Tomáše Chalupy uložila Praha 6 u Key Investments až 430 milionů korun.

Městské části Praha 6, 10 a 13 mají uloženo celkem 590 milionů korun u společnosti, jejíž praktiky jsou předmětem vyšetřování ČNB, Burzovního rozhodčího soudu a na níž je podán podnět k vyšetřování protikorupční policii. Jde o obchodníka s cennými papíry Key Investments - firmu, jež získala před několika lety přezdívku „Grossovi bankéři“. Stála totiž u zrodu pohádkového zbohatnutí mladého sociálnědemokratického politika Stanislava Grosse.

Kvůli postupu při spravování peněz touto nebankovní finanční institucí, o níž se neví, kdo ji ovládá, se minulý týden obrátila na Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR a na Obvodní státní zastupitelství Praha 1 společnost Sokolovská uhelná. Jak ČESKÁ POZICE včera informovala, Sokolovská uhelná uložila u Key Investments zhruba 50 milionů korun a dostala zpátky jen 4,9 milionu, tedy méně než desetinu. Zda tato firma spravovala peníze Sokolovské uhelné v souladu se zákony, řeší od loňského srpna kapitálový dohled České národní banky, od ledna i Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a od minulého týdne také policie.

Praha 6: Nejdéle a nejvíce

Pro městskou část Praha 6, kde dlouhá léta starostoval současný ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), spravuje peníze Key Investments od roku 2003, tedy dávno předtím, než vypukla aféra s expremiérem Grossem. A také tam z uvedených městských částí měla uloženo nejvíce - v roce 2005 od ní Key Investments získala do správy 265 milionů korun. Podle zástupce starosty Prahy 6 Jana Záruby dosáhl celkový objem vložených peněz ve správě Key Investments až 430 milionů korun. Navýšení na tuto sumu se uskutečnilo v roce 2007. „Key Investments patřil v minulosti mezi úspěšnější správce. Praha 6 například od něj v letech 2003 až 2009 inkasovala celkem 73 miliony korun,“ chválí spolupráci s firmou Záruba.

Praha 6 řešila problém podobný potížím Sokolovské uhelné. Obchodník nebyl s to vyplatit žádané peníze.Jenže loni na podzim se objevil problém podobný potížím, které ve stejnou dobu řešila i Sokolovská uhelná. Praha 6 s předstihem - již v dubnu 2010 - dopisem upozornila firmu Key Investments, že od ní brzy bude chtít vybrat část peněz, přesně 140 milionů korun. Key Investments, která se na svých webových stránkách chlubí tím, že „zajistí bezpečné uložení a zhodnocení finančních prostředků zákazníka, a to s relevantním výnosem tak, že je zachován maximálně konzervativní a bezpečný přístup s pružnou možností likvidity“, nebyla schopna peníze vyplatit. Radní Prahy 6 později dokonce zjistili, že místo toho, aby firma splnila jejich pokyn a zaslala požadovaných 140 milionů, nakoupila loni v červnu do portfolia Prahy 6 za 200 milionů korun dluhopisy ústecké společnosti. Na účet Sokolovské uhelné nakoupila Key Investments akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu, která do skupiny Via Chem Group patří.

Obchodníci na koberečku

Tohle už byla silná káva i pro profesora ekonomie Jiřího Fárka, tehdejšího prvního zástupce starosty Prahy 6, někdejšího člena představenstva IPB, který byl dokonce kvůli krachu banky obžalován, ale nakonec osvobozen. Fárek, jenž byl v Praze 6 odpovědný za hospodaření, pozval v říjnu 2010 na kobereček ředitele Key Investments Daniela Brzkovského a jeho kolegyni Kláru Fenstererovou. Tématem jednání bylo „nesplnění pokynu Městské části Prahy 6 k výběru finančních prostředků k 25. 9. 2010“. Zápis z jednání s Key Investments má ČESKÁ POZICE k dispozici (viz dokument). Fárek vyjádřil pochybnosti nad některými dluhopisy v portfoliu Prahy 6 a žádal po manažerech Key Investments vysvětlení, proč situace zašla tak daleko, že nesplnili pokyn a dopustili se porušení smluvních ustanovení.

Brzkovský odpověděl, že „zaslání 140 milionů korun se nepodařilo z důvodu současné situace na trhu s neregistrovanými dluhopisy“. Nebyl schopen odpovědět ani na otázku, kdy nakoupili dluhopisy Via Chem Group vydávané od června 2010 a proč je nakoupili, když dřívějším dluhopisům této firmy již skončila splatnost v červnu 2010. Brzkovský jen řekl, že si zcela nepamatuje časovou posloupnost a že ho mrzí problémy, které Praze 6 nastaly. Fárek na to poznamenal, že se Praze 6 takováto situace doposud ještě s žádným správcem aktiv nestala. „Fárek zopakoval podivení se nad tím, že v červnu došlo k opětovnému nákupu dluhopisů, přestože Praha 6 s předstihem avizovala potřebu finančních prostředků, a vyjádřil pochybnosti, pokud jde o korektnost takového jednání a držení slova“, stojí v zápisu. Jelikož Brzkovský nebyl schopen odpovědět na žádnou z klíčových otázek, strany se rozešly s tím, že Key Investments k situaci zpracuje písemné stanovisko.

Co se událo poté, není jednoduché vypátrat. Podle informací ČESKÉ POZICE však ještě na přelomu roku nebyla situace vyřešena. Zástupci Prahy 6 údajně hledali pomoc u silných českých finančních skupin, aby jim tento problém pomohly vyřešit. Ze zápisu z jednání Rady městské části Prahy 6 ze 3. února 2011 jasně vyplývá, že potíže s Key Investments přetrvávaly. Z programu totiž byl stažen bod, který se měl týkat uzavření „dodatků ke smlouvám o obhospodařování cenných papírů s Key Investments“.

Show comments
Comments:1

Comments

Czech Position values democratic discussion. Please respect the Terms of Service, which are intended to encourage correct and meaningful communications.

By entering your comment, you agree to these rules. We reserve the right to remove improper comments.

Thank you for your cooperation.

potíže nejsou v KI ale na radnicích

KI nebere vklady, nikdo si peníze u nich neukládá. KI peníze pouze spravuje. A to podle pravidel, které stanoví vlastník prostředků. Pokud radnice poslaly peníze a řekly spravujte bez toho, že by daly nějaká kritéria, tak porušily povinnost řádného hospoáře.Pokud radnice daly pravidla a ta obsahovala možnést nakoupit v celém obejmu akcie a dluh zmíněných firem, tak stejnou povinnst porušily také.

Hide comments

Popular content