Zákon na umrtvení obnovitelných zdrojů energie

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie umožní státním byrokratům místo podpory čisté energie ukrást fotovoltaiku občanům.

Čestmír Klos | 13.05.2011
„Osvícení Kocourka“ aneb Snaha vrátit využití sluneční energie OZE a obnovitelných zdrojů vážnost.

Zákon, který ve středu prošel vládou, je natolik absurdní, že by ho poslanci měli vládě hodit na hlavu. Podpora jednotlivých obnovitelných zdrojů energie (OZE) podle něj nesmí překročit úředně stanovený roční limit. Konečným stropem těchto ročních limitů je pro každý typ zdroje příkon určený do roku 2020 národním akčním plánem. Ani o kilowatt víc! Jenže fotovoltaika už svůj strop při budování solárních velkoparků za nečinného přihlížení státu dávno překročila. Zákon tedy upravuje neexistující schvalovací proces. Bude-li se postupovat podle tohoto zákona, drobní investoři solárních článků na domovní střechy nebudou mít šanci.

Nepředstavitelně složité to budou mít i jiné OZE, které mají pro svůj rozvoj do naplánovaného stropu ještě dost časoprostoru. Taková větrná či malá vodní elektrárna se však projektuje, schvaluje a staví nejméně čtyři roky, a tak investoři, aby se do toho pustili, musejí alespoň na tu dobu znát výhled. To by ovšem podivuhodný zákon nesměl ukládat Energetickému regulačnímu úřadu, aby rok od roku měnil roční limit a reguloval počet možných přihlášek.

Výsměchem je, že ten nekvalitní a nezvládnutý akční plán byl vytvořen, aby podněcoval rozvoj OZE. Česká vláda z něj na popud navrhovatelů zákona z ministerstva průmyslu a obchodu vytváří nepřekročitelný limit. Místo aby byl pobídkou k rozvoji, slouží jako jeho brzda.

Osvícení ministra Kocourka

Lidé ze společnosti Czech RE Agency se rozhodli na překážky stavěné v Česku obnovitelným zdrojům, s nimiž se dnes a denně ve své práci potýkají, reagovat happeningem. Jeho účastníci ve středu pomocí donesených zrcátek nejprve „osvítili pracovnu“ ministra Martina Kocourka a pak se přemístili před sídlo vlády, aby nespokojenost s přístupem kabinetu k OZE vyjádřili vrháním slunečního světla, tak málo využívaného přírodního zdroje, do zasedacího sálu vlády. „Osvítit vládu“ se ovšem nezdařilo. Návrh zákona vláda postoupila sněmovně.

Osvícení ministra Kocourka

Účastníci happeningu požadovali především podporu malých lokálních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které mohou jejich vlastníkům ušetřit významnou část nákladů na energie. Dále zrušení nezákonného stop-stavu připojování nových větrných elektráren a malých fotovoltaických systémů a zejména „zveřejnění pravdivých informací o skutečných celospolečenských nákladech špinavých fosilních a jaderných elektráren“ ve srovnání s pozitivními přínosy OZE.

Usilovali rovněž o zrušení finanční podpory spoluspalování biomasy s uhlím, které návrh zákona prosazuje až do roku 2015. Považují to za velmi sporné opatření, které pomáhá zaostalým uhelným elektrárnám formálně snižovat emise. V jejich neúčinných kotlích však biomasa jen proletí komínem. Přitom na trhu s biomasou toto spoluspalování blokuje příležitosti pro malé účinné zdroje a zvyšuje jim cenu paliva. Zařazení spoluspalování do dosud platného zákona bylo chytrým tahem velkoproducentů energie, jejichž nejšpinavější zdroje se tak přiživují na dotacích čisté energie. A bude to s posvěcením vlády pokračovat dál!

Vytřít zrak občanům

Z loňské malé novely převzal navrhovaný zákon opatření, které omezuje užití státem podporovaných solárních článků pouze na budovách. To je princip, který uvítali občané i většina solárních firem. Investiční horečku, která loni skončila solárním šílenstvím, nikdo nechce. Jenže režie i tvorby zákona se ujali „fosilní energetici“, jimž jsou OZE na překážku. Nikdo neudělal ani půlkrok k tomu, aby se deklarované střechy mohly osazovat solárními články. Plánuje se Potěmkinova vesnice.

Správně by se nový zákon měl jmenovat „na umrtvení obnovitelných zdrojů energie“

Nikdo z tvůrců návrhu zákona nepomyslel ani na to, že pro velké solární fasády je limit 30 kilowattů málo. Ani s fasádami vyrábějícími elektřinu se tedy nedá počítat. Takže Česko solárně ustrnulo a začne záhy v tomto směru upadat. Co nám je platné, že na každého Čecha připadá 191 solárních wattů, tedy celý panel, když ty jsou především v držení Skupiny ČEZ a velkých investorů, takže občané z tohoto rekordu (jsme druzí za Němci) nic nemají. Jen málo vskutku osvícených občanů si na střeše stačilo vybudovat solární instalaci. Ostatním nezbývá než závidět.

I s tím se však vyplatí kvůli záludnému návrhu zákona raději počkat. Pro všechny OZE končí éra povinného výkupu vyrobené čisté energie distribuční společností. Povinnost se naopak přesouvá na výrobce, tedy u malých střešních instalací přímo na občana. Státní pomoc výrobce dostane prostřednictvím takzvaného zeleného bonusu. Spotřebuje, to co potřebuje a zbytek si sám prodá. Jenže komu? Půjde na sobotní trh prodávat elektřinu?

Dosavadní zákon se jmenoval „na podporu obnovitelných zdrojů energie“. Z názvu toho navrhovaného zákona se slovo „obnovitelný“ vytratilo. Jmenuje se „o podporovaných zdrojích energie“. To je nespravedlivé. Správně by se měl jmenovat „na umrtvení obnovitelných zdrojů energie“. Tak je alespoň koncipován.

Svět má jiné starosti

Evropská asociace fotovoltaického průmyslu počátkem května zveřejnila studii, jež na základě zjištěných údajů předpokládá v příštích pěti letech rozmach fotovoltaiky z dosavadních 40 gigawattů na 200 gigawattů, z toho polovinu v Evropě. Jiří Dvořák z Ligy ekologických alternativ ze studie vybral tři hlavní faktory úspěšného růstu, jež v Česku s novým zákonem přestanou platit:

  • OZE již nejsou vnímány jako kuriozita, ale jako ziskové a bezpečné zdroje ve všech regionech světa.
  • Komponenty zlevňují a brzy se předpokládá dosažení takzvané Grid Parity, kdy solární proud bude stát stejně jako konvenční elektřina, což by mělo přitáhnout nové investory.
  • Uvědomělí politici nastavují v klíčových zemích adekvátní výkupní ceny a jiné pobídky k rozvoji trhu, snižování cen a růstu povědomí investorů o technologii.

 

Show comments
Comments:19

Comments

Czech Position values democratic discussion. Please respect the Terms of Service, which are intended to encourage correct and meaningful communications.

By entering your comment, you agree to these rules. We reserve the right to remove improper comments.

Thank you for your cooperation.

fotovolt.elektrarny

Neúměrný nárůst výroby elektrické energie z těchto nestálých a nekontrolovaně rozvodnou síť zatěžujících zdrojů nutně povede k jejímu rozpadu. Není jiná možnost. Jsou to "góly z autu".

Jedinou cestou je 100%.

Úvahy o jádře, které byly prezentovány některými diskutujícími jsou  lakovány silnou vrstvou na růžovo. Kolik nových elektráren přibylo? (Ubývají) Kolik stojí rychlých reaktorů? (Jeden  plus jeden malý experimentální) Kolik velikých rychlých reaktorů bylo nedostavěno nebo brzy odstaveno? (Super fénix a Kalkar). Rychlé reaktory znamenají plutonium - mnohem nebezpečnější než uran. Kolik celkové energie vyrobí reaktory na světě? (2,6%). Dvě technologické velmoce se rozhodly odstoupit od jádra (SRN a Japonsko), jsou hloupí?

Několik čísel o obnovitelných zdrojích: Meklenbursko-Pomořansko mělo v loňském roce přes 50% obnovitelné elektřiny v síti, dalších několik vnitrozemských spolkových zemí SRN mělo mezi 40 a 50%.

Rakouský Burgenland měl vloni 60% z větru a biomasy a za dva a půl roku bude mít 100%.

Podle výzkumu Frauenhofer ISE je potenciál SRN ve větru (bez mořských parků) 65% spotřeby.

Existují domy - "Solarplus" které vyrábějí více enertgie než samy spotřebovávají. Koncern BMW chce během několika let vyrábět výlučně z obnovitelné energie. Během dvou let bude ve střední Evropě dosaženo "grid parity", což znamená, že fotovoltaický proud z vlastní střechy bude levnější než od dodavatele.

Z celkové podpory různých energií uza posledních 40 let (uhlí, jádro, OZE) v Německu na OZE šlo jen 6,5%.

Existuje vysoce kapacitní možnost akumulace elektrické energie do  systému zemního plynu. Tato i další způsoby akumulace umožňují překlenout období kdy nefouká a nesvítí - i dlouhodobé.

Podle studie Jacobsona a Delucchiho (Stanford a Davis) by celosvětová přestavba do roku 2030 stála 100.000 miliard dolarů, podle EWG bude za tu dobu jen v palivech utraceno celosvětově dvakrát tolik. 

Pokračovat v jaderné energetice je hrubá politická chyba.

 

 

 

Ach, ten hlas lidu.

S jistým nádechem beznaděje a pesimismu musím připomenout, že na těhle zákonech se podílí uhelná lobby(což o to, Babiš zase lobuje za biomasu) jenže situace je o to zoufalejší, že to není zas tak těžká práce.

      Kdo by byl takový politický sebevrah, a odepsal si hlasy z Ústeckého kraje, který se počtem voličů vyrovná Praze?(Milan Urban to tenkrát opravdu zeslonil, když hadovi neutnul hlavu, ale nechal ho vstříknout jed) Potom pak jakákoliv legislativní úprava týkající se energetiky naráží na toto stigma nedotknutelnosti Ústecka jako jazýčku na volebních vahách. A to pak nezbývá nic jiného, než čekat, až dojde uhlí.(to nám pro změnu Průmysl a obchod chystá velepřehradu v Podkrkonoší)

P.S.:  Celkem by mě zajímalo, jakou uhlíkovou stopu vytváří klasický solární panel, resp. za kolik let tu stopu sám sobě smaže, jestli vůbec.

Ten článek je blábol ekologisty,

OZE již nejsou vnímány jako kuriozita, ale jako ziskové a bezpečné zdroje ve všech regionech světa.

 

prozraďte jak a čím nahradíte 43 mil. t hnědého uhlí

 

Kocourek - jedná se hlavně o uhlí pro teplárenství. Máte představu, kolik biomasy by bylo potřeba jako náhrada za uhlí? Kde ji vzít? Na to u nás není dostatek ploch. Nemluvě o nákladech na její vypěstování (to stojí za energii). Tepelná čerpadla pro teplárnu? Vtip. Solární ohřev pro teplárnu? Vtip

 

Před nedávnem byl rozhovor s ředitelem Plzeňské teplárenské a pan ředitel v něm přiznal, že pálení biomasy znamená trojnásobné náklady na palivo. Současně nám sdělil, že cena tepla nevzroste o 20 %, což by odpovídalo změně paliva, ale rovnou o 200 %, čili nárůst čistého zisku o několik tisíc procent.

Tak si to tak pane redaktore neberte !!!

Prostě se udělá za rok novela tohoto zákona a zase to půjde,nechte pracovníky distribučních společností,aby se z toho loňského šoku trochu otřepali a ono to zase půjde.A teď mohou naši investoři šířit slávu české fotovoltaiky třeba na Balkáně nebo v Bělorusku či Ukrajině.

Děkuji za útěchu

O naše velké investory ovšem žádný strach nemám. Ti se neztratí. A dokonce si myslím, že víc jich bylo „jejich“ než našich. Proč by jinak tak dlouho muselo trvat, než se změní jedna jediná větička v jinak skvělém zákoně, která umožňovala tak velký transfer státní pomoci nejasným majitelům solárních velkoparků? Klec spadla teprve až se i ti poslední „jejich“ žadatelé stačili nasytit.

Mně šlo od počátku především o občanské a obecní instalace. Byl jsem velkým fandou Solární ligy, bavilo mě sledovat, jak přibývají panely na střechách rodinných domů a jak se obce na čele přetahují o prvenství. U nás jenom decentně, zato v Bavorsku se fandilo jako na skutečném fotbale. Starostou mohl být jen ten, kdo měl nejvíc panelů.

To, co se děje teď, však není na sentiment. Politiky, kteří kašlou na občana, jenž chce jít s dobou a ve vlastním i státním zájmu chce investovat do obnovitelných zdrojů, by neměl nikdo volit. A ministerské úředníky, kteří cíleně překáží žádoucímu rozvoji, by měli vyhodit. Sítě jsou tu pro odběratele, ne pro jejich správce. A jestliže by je mohla rozhodit pětikilowattová instalace na rodinném domku, je něco v nepořádku se sítěmi i s jejich správci.

Nač tak velká slova pane redaktore ?!?

Distributoři si teď udělají pár měření a v září vydají analytickou zprávu,v niž budou konstatovat,že emise vyšších harmonických v soustavě je v normovaných mezích,jalového výkonu je dostatek na startování elektromotorů a ani zkratové příspěvky v soustavě nejsou větší problém.K tomu v Energetickém zákoně povolí dispečerské řízení OZE a bude vyřešena i otázka vyrovnání bilance činného výkonu v soustavě .A tak jediným problémem zůstane těch 1000MW blokované kapacity FVE a stejné množství pro VtE,které jejich držitelé nechtějí uvolnit.No a když nám ještě do Zeměžluče pozvete paní Liběnu z Coalu,aby nám vysvětlila, proč nechtějí přispět na zlepšení ovzduší v Litvínově,tak bude v energetice skoro všechno v pořádku.

Svatá pravda...

Svatá pravda...

ad mýty

Souhlasím, že bez podpory by fotovoltaická výroba elektřiny jinde než v nějakém ostrovním systému zatím nedávala ekonomický smysl. Ale tak je tomu přece u každé nastupující technologie. Podívejte se, jak rychle se technologicky rozvíjí (třeba ve srovnání s jadernými, tam je to spíš stagnace) a to je díky jejímu praktickému využívání. Nebude dlouho trvat a bude to zajímavé i ekonomicky, křivky grid parity se sbližují.

Nesouhlasím že si máme říci co bylo před 30-40 lety, to bylo a teď je tu trh. Jednak třeba EU dotacemi podporuje těžbu černého uhlí (paradox, což?), ale nemalé dotace jdou i do rozvoje jaderných technologií. Tak proč ne obnovitelných?

Ale hlavně - pokud fosilní (i jaderné) zdroje neponesou všechny náklady s nimi svázané, pak jsme stejně na poli různě pokřivených cen. Nejde jen o těžbu, jde o znečištění ovzduší i vody s dopadem do produkce zemědělců, lesů, zdraví lidí, ale třeba i rychlejší degradace budov. A taky změna klimatu. Extrenalit je celá řada, UK to před pár lety napočetla každoročně na 50-60 milard korun podle mezinárodní metodiky Externe. Něco málo tu: http://www.externe.info/expolwp7.pdf, ale jistě najdete nebo si vyžádáte novější práce. Trochu se o tom píše i ve zprávě Pačesovy komise.

Závěrem - dejme, třeba cestou zdanění elektřiny, každému palivu to správné ocenění a současně zrušme dotace pro OZE (uhlí atd.), pak to bude férové.

souhlasím s Vámi, že dobrat

souhlasím s Vámi, že dobrat se přes tu houštinu podpor, dotací, záruk atd. atd. nějaké "skutečné" ceny je u jednotlivých technologií prakticky nemožné..a totéž bohužel platí i pro počítání externalit, OZ jich taky nemají málo a něčeho se dopočítat opět prakticky nejde...

 

PS mluvit o stagnaci jaderných technologií je nesmysl, rozvíjí se víc než dobře.. viz rychlé reaktory, thoriové reaktory, a konečně i současné reaktory III+ generace jsou velký pokrok..

 

PPS "změnu klimatu" proboha vůbec nevytahujte to je taková /cenzurováno/ a podvod, že to asi nemá v historii obdoby..

Ztotožňuji se s názory pana

Ztotožňuji se s názory pana Klose v tomto článku, minimálně poukazuje na to, jak se u nás může dělat pseudoekoligický byznys. Přimíchám biomasu k hnědému uhlí a hle... vše je nádherně čisté a svěží, jak v reklamě na Persil. Velcí dojiči vydojili stát, potažmo koncové uživatele skrze fotovoltaiku a nyní se chystají pokračovat skrze biomasu:-(

Problémem OZE nejsou malí výrobci, problémem jsou megawatové elektrárny ČEZu, ex-kluků z Czech coalu a dalších nenažranců, kteří si už v době, kdy i ministr Bursík upozorňoval, že je třeba novelizovat zákon o podpoře OZE - tj. na podzim 2009 - vylobbovali u poslanců "dobu hájení", aby své veledojírny daňových poplatníků stačili dotáhnout do konce. A pan Roman má ještě tu drzost tvrdit, že ČEZ projekty skupoval, aby zisky z podpory OZE zůstaly v ČR!

   Osobně pana Kocourka považuji za nejnebezpečnějšího (dík tomu, že pan Drobil byl odejit, pochopitelně...) a lobbingu za všech okolností svolného ministra ODS v současné vládě. Je vidět, že dlouhá léta požíval tučné prebendy v ČEZu, asi mu to vlezlo pod kůži, nepokrytě kope za teplárny a energetiky obecně. Usilovně pracuje na legislativních změnách vedoucích k prolomení těžebních limitů, to mají kluci z Motoinvestu radost, třebas pak i něco usypou do stranické pokladničky, že?!

Můžete být konkrétní?

Cože se Vám na článku autora nelíbí?

To už fakt ne

Pane Klosi, naprosto souhlasím s předchozím komentářem, Vaše články nemají s objektivitou nic společného. Nebylo by pro Vás vhodnější zaměstnání v některé z ekologistických organizací?

Enough is enough

Ideologicky zaměřené články pana Klose podlamují důvěryhodnost České pozice.

Zdravím, nemyslím si to.

Zdravím, nemyslím si to. Prosím, argumentujte. Neznáme-li vaše názory, není možné na ně ani reagovat. Takle to umí každý.

Díky.

Istvan Léko

nemám sílu číst celý článek,

nemám sílu číst celý článek, za sebe tady zareaguji na jednu větu: "OZE již nejsou vnímány jako kuriozita, ale jako ziskové a bezpečné zdroje ve všech regionech světa."

 

-u nás jsou ziskové jen za cenu extrémních dotací resp. podpor ze strany státu 

-a zásadně ohrožují stabilitu přenosové soustavy, a tím tedy nepřímo i životy množství lidí 9o případných ekonomických ztrátách při "blackoutu" nemluvě..)

ad Pepek

No vidíte, než jsem měl čas najít nějaký článek pana Klose, na němž byste argumentačně odůvodnil jeho minulé očernění, máme tu jiný.

 

Jak tak čtu ty vaše dva argumenty, jde o laciné, ale laické mýty. 

ad ziskovost a dotace:

- stát obnovitelné zdroje energie, kromě některých výjimek investičních dotací přes operační programy prakticky nedotuje

- podporu zvýhodněnou cenou nebo zeleným bonusem mají jen zdroje vyrábějící elektřinu (a ještě ne všechny)

- extrémní podpora není u žádného z obnovitelných zdrojů, byla vloni a předloni u fotovoltaiky. Návratnost 10 až 12 let, to není úplně nejlukrativnější obor podnikání, pokud chce někdo jen vydělávat

- co je to pro Vás extrémní výše dotací? Víte kolik dotací z veřejných zdrojů si v minulosti vzala fosilní paliva nebo jaderná energetika? Víte, že škody z české výroby elektřiny, které jsou schovány v znečištěném životním prostředí jdou do desítek miliard korun ročně?

 

ad zásadní ohrožení stability přenosové soustavy:

Myslíte tak nějak obecně? Tolik jich tu (myslíme ale jen ty fluktuující jako jsou větrné nebo sluneční) nainstalováno nemáme, aby ji přímo ohrožovaly.  Ano, konkrétní problém nastává s přetoky energie ze Saska přes české přenosové vedení do Bavorska.  Primárně je to ale vnitroněmecký problém chybějícího vedení, který je řešen. Tohle konečně Němci musejí urychlit, pokud teď chtějí stavět více větrných parků v moři. 

Ale je pravda, že s rychlým rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se bude muset rozvíjet síť dost jiným způsobem než tomu bylo doposud. Žel v tomhle ČEPS i distribučky u nás zatím spaly.

nešťastně jsem se vyjádřil,

nešťastně jsem se vyjádřil, tou podporou jsem samozřejmě třeba u FV myslel stanovené výkupní ceny ne přímé dotace...bylo by to na dlouhé rozebírání, ale zcela obecně, pokud stát stanoví výkupní cenu, která je +/- 10x vyšší než běžná cena aby ty elektrárny vůbec někdo začal stavět tak to prostě je masivní podpora (byť nepřímá) a ten zdroj zjevně není v tržních podmínkách rentabilní...

máte samozřejmě částečně pravdu, že do klasických zdrojů šla spousta peněz, ale těžko porovnávat 70-80 léta kdy se jich většina stavěla s dneškem...jiná doba, jiný režim...

a ty škody ze znečištění? kde? jenom těžba uhlí v SČ (což ovšem není taky nic pěkného to uznávám..)

 

ad přenosová soustava - nemluvil jsem přímo o naší, ale obecně (byť je otázka co se stane v létě až pořádně zasvítí, nicméně česká přenosová soustava by to měla zvládnout)...a Němci už párkrát byli na pokraji kolapsu rozvodné soustavy.. (btw kdopak nejvíce blokuje výstavu přenosových linek v Německu? správě, různé eko organizace..)

odpověď

jest omylem jako nový příspěvek do debaty, pardon.

 

Hide comments

Popular content