Peníze do vědy jen podle kafemlejnku? Omyl, Vaše Magnificence.

Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl se nemusí znepokojovat, návrh rozpočtu pro českou vědu zákon respektuje, píše profesor Jiří Chýla.

Věda a vzdělávání
Jiří Chýla | 09.07.2012
Rektor Univezity Karlovy Václav Hampl tvrdí, že rozpočet na vědu by měl reflektovat doložitelně dosažené vědecké výsledky.

Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl reagoval v článku Akademie věd a věda v České republice zdaleka není totéž na některé výroky předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše, které zazněly v rozhovoru pro ČESKOU POZICI, především na Drahošova slova „vidím cílenou snahu poškodit Akademii věd“.

Obsah reakce rektora Hampla lze shrnout takto: Jeho Magnificenci leží blaho Akademie věd velmi na srdci, ale ještě větší a „nepoměrně vážnější“ starost má o to, aby byl dodržován zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků (130/2002 Sb.) a nedocházelo k „úplnému ústupu od předem stanovených pravidel ke zcela netransparentnímu dohadování se za zavřenými dveřmi“.

Rektoru Hamplovi nezbývá než požadovat, aby byl rozpočet Akademie věd v roce 2013 zkrácen oproti roku 2012 rovnou o 566 milionůProto mu bohužel nezbývá nic jiného, než po premiérovi požadovat, aby byl rozpočet Akademie věd v roce 2013 zkrácen oproti roku 2012 nikoliv „jen“ o 295 milionů, jak navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), ale rovnou o 566 milionů. Tento požadavek je obsažen v přiloženém dokumentu, jehož název reprodukuji včetně gramatické chyby: Připomínky České konference rektorů k „Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015“ rozeslaného do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. května 2012. Jménem České komory rektorů jej její předseda, rektor UK Václav Hampl, zaslal premiérovi Petru Nečasovi 21. května.

Co v zákoně je, a co v něm naopak není

Smyslem tohoto textu je vysvětlit veřejnosti, a potažmo i panu rektorovi, co v zákoně je, a co tam naopak není. A jak tedy Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) může, a také jak nemusí při rozdělování institucionálních prostředků na výzkum a vývoj postupovat. Mám pochopení pro to, že pan rektor není právník, jsem si ale jist, že není třeba nejen právnického vzdělání, ale ani příliš velké námahy, abychom pochopili, co zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků opravdu říká.

Jediný další dokument, o němž je v zákoně implicitně řeč, a který je proto dobré znát, je Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), schválená usnesením vlády ze 4. srpna 2010 a známá pod označením „kafemlejnek“.

Když se vychází z nepřesností...

Omlouvám se čtenářům, že se nevyhnu citacím ze zákona, ale jinak to nejde, neboť slova mají svůj význam, a jak uvidíme, právě nedocenění této skutečnosti je primárním zdrojem zbytečného dilematu pana rektora. Ilustrací nepozornosti ke znění zákona je jeho výchozí tvrzení, v němž se Václav Hampl dopustil tří nepřesností, jedné z nich ve svých důsledcích vážné:

Rozpočet (na vědu) by měl podle platného zákona reflektovat doložitelně dosažené vědecké výsledky. V současnosti platný zákon (číslo 130/2002 Sb.) ukládá vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) připravit návrh rozpočtu takzvaných institucionálních prostředků na vědu na základě tří konkrétně specifikovaných podkladů. Jedním je mezinárodní hodnocení jednotlivých vědeckých institucí, druhým vyhlášené státní priority výzkumu. Ani jeden z těchto podkladů není v současnosti k dispozici.“

  1. Zákon v § 5a odstavci 2b nehovoří o tom, že by rozpočet měl výsledky hodnocení „reflektovat“, tedy „odrážet“, ale stanoví, že návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol „vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice“. (Vycházet z něčeho je ovšem něco zásadně jiného, než něco odrážet. Moje postava se v zrcadle odráží, přičemž vzor i odraz jsou až na záměnu pravo-vlevo zcela stejné. Gotika vycházela z románského stylu, ale rozdíly mezi nimi jsou přesto značné.)
  2. V zákoně se nehovoří o „státních prioritách výzkumu“, ale o „Národní politice výzkumu, vývoje a inovací“. A ta samozřejmě „k dispozici“ je, stačí kliknout sem. Jeho Magnificence si zjevně popletla neexistenci uvedeného dokumentu s přehodnocením národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, což je ovšem právě jedním z cílů existující Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015.
  3. Zákon nehovoří o „mezinárodním hodnocení jednotlivých vědeckých institucí“, ale o „mezinárodním hodnocení výzkumu a vývoje v České republice“. Takové hodnocení nedávno proběhlo pod názvem Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů. O tomto auditu pan rektor ví, ale jeho tvrzení svědčí o tom, že závěrečnou zprávu tohoto auditu, jež má osm části a osm dodatků, nečetl.

O auditu vědy od Technopolisu

Rektor Univerzity Karlovy na téma zmíněného mezinárodního auditu píše:

Zobrazit diskusi
Reakcí:2

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Povzdech

Dobry den, sleduji aktivne se rozbihajici debatu na strankach Ceske pozice - mozna bohuzel takto otevrene jen zde - a nemohu se zbavit dojmu, ze se pod souborem citaci, osoceni a mnohdy vzajemne si odporujicich (byt zaroven relevantnich) argumentu otevira nebezpecny prostor zasadniho sporu/rozkolu/neduvery mezi verejnopravnimi prostory vedy a vyzkumu. Je mi jasne, ze naivni obecne apely na vzajemnou komunikaci jsou jen hazenim pomyslneho hrachu na zed, ale pokud spolu nezacneme mluvit mimo struktury aktualnich rozpoctu, pristupujeme na logiku financi. Zkusme, prosim, z tohoto bludneho kruhu vystoupit a vcetne zastupcu prumyslu mluvit o vecech spolu. Mozna je to vykrik na spatnem miste a patri nasim nejvyssim predstavitelum, kteri ziji svoji realitu nutnosti ziskavani prostredku... ale prece.

Povzdech

Dobry den, sleduji aktivne se rozbihajici debatu na strankach Ceske pozice - mozna bohuzel takto otevrene jen zde - a nemohu se zbavit dojmu, ze se pod souborem citaci, osoceni a mnohdy vzajemne si odporujicich (byt zaroven relevantnich) argumentu otevira nebezpecny prostor zasadniho sporu/rozkolu/neduvery mezi verejnopravnimi prostory vedy a vyzkumu. Je mi jasne, ze naivni obecne apely na vzajemnou komunikaci jsou jen hazenim pomyslneho hrachu na zed, ale pokud spolu nezacneme mluvit mimo struktury aktualnich rozpoctu, pristupujeme na logiku financi. Zkusme, prosim, z tohoto bludneho kruhu vystoupit a vcetne zastupcu prumyslu mluvit o vecech spolu. Mozna je to vykrik na spatnem miste a patri nasim nejvyssim predstavitelum, kteri ziji svoji realitu nutnosti ziskavani prostredku... ale prece.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah