Vláda tají významný audiozáznam z jednání Fischerova kabinetu

Úřad vlády ČR zamítl zpřístupnění nahrávky, která odhaluje detaily schvalování mnohamiliardové zakázky, jež se nikdy nerealizovala.

Právo a bezpečnost
Martin Shabu | 19.02.2013

Ani opakovanou žádost ČESKÉ POZICE o rozluštění hádanky, která nás nakonec stály stovky milionů korun, Úřad vlády ČR nevyslyšel. Tážeme se, co se odehrálo na zasedání vlády Jana Fischera 24. května 2010.

Vláda toho dne posvětila kontrakt na dostavbu a provozování části areálu Ústřední vojenské nemocnice za 6,4 miliardy korun. Původně se počítalo s tím, že projekt, jenž byl koncipován jako partnerství veřejné a soukromé sféry (PPP – public private partnership) státní kasu vyjde na 1,3 miliardy. Expremiér Fischer obhajuje navýšení rozpočtu tvrzením, že s ním souhlasil tehdejší ministr financí Eduard Janota. Toho se však zeptat nemůžeme, neboť předloni zemřel. Jeho podřízení však dle informací ČESKÉ POZICE projekt kritizovali: nebylo prý dostatečně zřejmé, kdo by byl konečným beneficientem smlouvy. Nečasův kabinet od smlouvy s privátním konsorciem v roce 2011 odstoupil, protože vojenská nemocnice neměla na splácení akce peníze. Výdaje na právníky a poradce však Česko vyšly na 187 milionů korun.

Jak to onoho květnového dne roku 2010 ve skutečnosti bylo, může napovědět audiozáznam z inkriminovaného zasedání vlády. Proto jsme 8. ledna podali žádost o zveřejnění záznamu dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Zajímaly nás dvě základní otázky:

  • Jak se schvaloval projekt, jenž měl stát 1,3 miliardy korun, avšak jeho cena vyrostla na 6,4 miliardy?
  • Souhlasil s navýšením prostředků ministr financí Edurad Janota (jak dnes tvrdí expremiér Fischer), když kontrakt zpochybňovali jeho podřízení?

Úřad vlády ČR vydat záznam odmítl. V se objevila argumentace, že vláda zvukový záznam pořizuje pouze a výlučně pro vlastní potřebu, aniž by se jednalo o informaci určenou k jakémukoliv zveřejnění. Úředníci se dále odvolali na Jednací řád vlády, který stanovuje, že jednání vlády jsou neveřejná. Po prostudování odpovědi a konzultaci se spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem jsme podali na Úřad vlády rozklad rozhodnutí.

Minulý týden jsme obdrželi opět zamítavou reakci, jíž si mužete přečíst v přiloženém dokumentu. Šéf premiérova aparátu Lubomír Poul nadále tvrdí, že na poskytnutí audiozáznamu  nemáme nárok. V odůvodnění se opakují argumenty z první odpovědi, přibyly však i nové teze.

V odpovědi se například uvádí:

  • „Jednání vlády, která nejsou, kromě obecných ustanovení obsažených v Ústavě České republiky, upravena žádným obecně závazným právním předpisem, jsou neveřejná.“
  • „Vláda navenek musí vystupovat jednotně, neboť v opačném případě by to ohrožovalo nejenom stabilitu vlády jako takové, nýbrž i stabilitu a zájmy celé České republiky.“
  • „Jednání vlády probíhá na kolegiální a méně formalizované úrovni, kdy jednotlivé projevy jsou činěny mimo jiné s vědomím, že pořízený audiozáznam je neveřejný.“
  • „Pokud by naopak byla přijata argumentace žadatele, pak by bylo možné dojít ke zcela absurdnímu závěru, že za informaci, na jejíž poskytnutí by měl kdokoliv nárok, lze považovat například také pracovní poznámky, ať už v písemné podobě či v podobě jejich zvukového záznamu, které si při své práci pořizují.“

Obsah rozhodnutí jsme opět rozebrali s odborníkem na otevřenost státní správy Oldřichem Kužílkem.

Kužílek: Rozhodnutí je zjevně protiprávní

Premiérovi úředníci se odkazují na Jednací řád vlády (což je interní předpis), v němž je obsaženo, že jednání vlády jsou neveřejná. Jenže dle článku 17 odstavce 4 Listiny základních práv a svobod lze právo na informace omezit jen na základě zákona.

Šéf premiérova úřadu tvrdí, že zákonný důvod pro odmítnutí přesto existuje: „Podle vedoucího Úřadu vlády jsou dány důvody pro neposkytnutí informace podle paragrafu 2 odstavce 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť se jedná o informace, jejichž obsahem jsou názory a vytváření nových informací, v tomto případě budoucí politiky vlády.“

„Podle zákona je zvukový záznam informace jako každá jiná.“

S tím má Oldřich Kužílek zásadní problém: „Rozhodnutí je zjevně protiprávní. Ať se mnohomluvně snaží, jak chce, nedaří se mu zakrýt, že odmítá poskytnout informace zcela bez právního základu. Podle zákona je zvukový záznam informace jako každá jiná, rozhodnutí v té věci již bylo dávno učiněno, takže není proč záznam chránit jako něco, co se teprve chystá,“ řekl ČESKÉ POZICI Kužílek.

Kužílek míní, že zákon o svobodném přístupu k informacím spočívá na principu publicity veřejné správy. Tím se rozumí, že se poskytují veškeré informace, pokud zákon nestanoví jinak, což by se v našem případě týkalo například projednávání utajovaných skutečností.

Nesouhlasí ani s argumentem, že se na členy kabinetu během jednání vlády vztahuje ochrana osobnosti zakotvená v občanském zákoníku. „Za zcela absurdní považuji pokus označit za důvod ochrany to, že příspěvky ministrů při jednání vlády podléhají ochraně jejich soukromí. To si z nás asi dělají legraci,“ nešetřil Úřad vlády Kužílek.

Zobrazit diskusi
Reakcí:7

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Mno, nechápu smysl podání

Mno, nechápu smysl podání žádosti o výjimku, kterým nedocílíte ničeho. Jestli ten záznam chcete, na řadě je správní žaloba.

Díky

Děkuji za doporučení, jistě i to je varianta, otázka zní, jestli povede k cíli rychleji...Zdravím, MS

chlapci, chlapci

běžného občana opravdu nezajímá, zda si při jednání vlády říkáte koloušku sem, koloušku tam, možná by bylo zajímavé jak mluví o lidech o voličích, možná ale raději nevědět....

tenhle server už má poměrně dost vysokou sledovanost, stačí "juknou" kolikrát je "lajknutý" a to čtenářstvo ani zdaleka není vždycky i držitelem profilu na FB.

btw,

to zase jednou advokátská banda pustila státu žilou: "Výdaje na právníky a poradce však Česko vyšly na 187 milionů korun."

Fischer - Barták - Chrenek - Kampaň

... že by nějaká souvislost se sponzoringem Fischerovy kampaně? ... že by tím soukromým investorem byl Chrenek? To by byla náhodička, kdyby mu tak vrátil deset procent z toho, kolik od něj dostal.

Cituji z ParlamentniListy:

 Stát kvůli projektu podle NKÚ zaplatí 217 milionů korun za poradenské služby a úhradu vynaložených nákladů soukromému investorovi. Nemocnice také podle úřadu objektivně neprokázala výhodnost realizace projektu a soukromého partnera vybrala v nedostatečně konkurenčním prostředí.
Ministerstvo obrany se vůči uvedené částce již dříve ohradilo. Podle něho jde o 186 milionů korun, z toho jednorázová kompenzace partnerské soukromé firmě činí 143 milionů. Ministerstvo argumentovalo také tím, že pokud by peníze nezaplatilo, hrozila by státu mezinárodní arbitráž.
Podle poslanců ze sněmovního kontrolního výboru, kteří se před dvěma týdny zabývali závěry NKÚ, někdejší úřednická vláda premiéra Jana Fischera schválila několik dní před volbami nevýhodnou koncesní smlouvu týkající se výstavby nových pavilonů. Tehdejší ministr obrany Martin Barták navíc podle nich vládě nepředložil v rozporu se starším usnesením upravený koncesní projekt, ačkoli se náklady zvýšily. Barták se proti svému nařčení i obvinění vlády od poslanců ohradil.
Za nevýhodnost projektu podle něho může druhý dodatek ke smlouvě. Ten prý ÚVN uzavřela již za nového vedení ministerstva obrany, které se podle exministra snaží odvrátit pozornost od vlastních chyb.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Protikorupcni-policie-se-pustila-d...

Ohrožení stability vlády,

to už jsme někde slyšeli, že? Takže po čunkiádě fišeriáda? Nebude zbytí, než dát trestní oznámení, aby se soudně k onomu záznamu prokutaly trestněprávní orgány! Ostatně, pánové si pletou pojmy s dojmy: neveřejně mohou jednat jak chtějí, což ovšem v důsledku neznamená nic, než že při jednání není veřejnost (asi protože by hrozila okamžitá inzultace, například formou defenestrace). Měl by se změnit Jednací řád vlády, a ta by měla zasedat buď veřejně (přímý audio a/nebo video přenos), nebo utajeně. Nic mezi tím. Ochrana vládních záměrů je totiž důvodem k utajení jednání. Takže pánové na vládě buď porušili zákon tím, že věc projednávali bez utajení, čímž ohrozili chráněné zájmy republiky, anebo sprostě lžou.

Odstřel vlády evropského předsednictví

Nastrčení nenápadného oblíbeného upřímného "nováčka", nejen tedy bilion na solární tunel. Solární malér si lidi skrz soc dem zvolili, tak ať zejména důchodci platí jako mourovatí. Já si dojdu do lesa, uvařím, upeču, diodová lampa nehne elměrem. Navíc příjemně praská.

Secondhandové použití p.Fishera na kandidáta byla spíše jen rezerva, v mediálním marketingu by mohl nějaký další trojský kůň propadnout, je třeba mít dvojku trojku, když už se ty miliony desetimiliony stamiliony do politiky investovaly.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah