Velezrada pro začátečníky

Řada občanů je ohromena samotným slovem „velezrada“, ale o nic dramatického nejde. Zde je průvodce po české velezrádné krajině.

Právo a bezpečnost
Vladimír Meier | 28.02.2013

Organizační výbor Senátu ve středu 27. února doporučil, aby horní komora Parlamentu schválila žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu. Podle skupiny 28 senátorů se jí dopustil mimo jiné vyhlášením novoroční amnestie. Právní aspekty pojmu velezrada rozebírá Vladimír Meier.

„Tak nám obvinili prezidenta z velezrady,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi. Ale co je to vlastně ta velezrada? Tento výraz se táhne českou právní krajinou už déle než sto let, ale ještě žádný prezident z ní nebyl obžalován, natož pak odsouzen. Normální občan, který o něm nic neví, se tedy může utěšovat tím, že soudy s pojmem velezrada mají stejnou zkušenost jako on – žádnou.

Slovo velezrada samo o sobě vzbuzuje představu něčeho obrovského, neslýchaného a neodpustitelného, čímž se jeho skutečný význam ztrácí – v naší společnosti už přece není možné, aby jakýkoli jednotlivec měl tolik vlivu a moci, aby se vůbec mohl něčeho tak obrovského dopustit. Přispívá k tomu samozřejmě i to, že za minulého režimu byla velezrada trestný čin, za nějž byla řada lidí odsouzena a popravena.

Honosné označení

Dnes je velezrada jediný delikt, za který může být prezident souzen a zbaven funkce. Jak známo, prezident republiky požívá imunity, takže nemůže být souzen za žádný trestný čin ani přestupek, skutek velezrady je jedinou výjimkou. Definici velezrady najdeme jednak v Zákonu o Ústavním soudu 182/1993 Sb., a jednak v novém znění Ústavy (které ovšem začne platit až s nástupem nového prezidenta):

„Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.“

Tento pojem tedy zahrnuje jak spolčení se s cizí mocností proti vlastní zemi, tak i blíže nedefinované jednání proti demokratickému řádu. V prvním případě to je opravdu nějaký obrovský zločin, jak si ho většina z nás pod velezradou představuje, druhá eventualita už je proti tomu ale deliktem řádově menším, pro který zní takové označení přehnaně. Vzpomeňme si jen na to, za co bylo v Americe zahájeno obdobné řízení, v USA nazývané „impeachment“, proti bývalému prezidentovi Billu Clintonovi. Na to se pojem „velezrada“ už vůbec nehodí, leda v očích jeho manželky.

Místo „velezrady“ bychom měli používat neutrální pojmy „porušení Ústavy“ nebo „ústavní delikt“Velezrada není ani pojmem z trestního práva (které se prezidenta stejně netýká), takže to není ani zločin v obvyklém smyslu slova. Velezrada je ve skutečnosti přehnaně honosné označení pro jediný delikt, kterého se může český prezident dopustit. Jediným trestem, jímž může být za její spáchání postižen, je ale pouze ztráta úřadu a možnosti znovuzvolení. Toto označení tedy evidentně vůbec neodpovídá jeho skutečnému významu. Měli bychom místo něj používat neutrální pojem „porušení Ústavy“ nebo „ústavní delikt“.

Kdepak zločin

Pro řadu lidí ohromených slovem „velezrada“ je těžké si představit, že ve skutečnosti může jít o skutek téměř nenápadný, který někdy může uniknout i bedlivému oku médií. Svědčí o tom otázka moderátora v pořadu Události, komentáře z 26. února 2013 (v čase 00:18:15), který se poté, co mu bylo vysvětleno, že velezrada a ústavní delikt jsou totéž, zeptal: „A může být ústavní delikt velezradou?“

Další „odborníci“ se zase pohoršují nad tím, že by velezrada neměla být zločinem – samozřejmě to není zločin, protože se nevyskytuje v trestním právu, je to jen označení pro prezidentský delikt.

Co je jednání proti demokratickému řádu, bychom se asi měli dozvědět z Ústavy. Tam někde úplně na začátku jsou takové podstatné věci schované:

Čl. 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(...)

Čl. 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(...)

Čl. 4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Z těchto článků se dá vyvodit, že jednání proti demokratickému řádu může být namířeno proti celistvosti nebo svrchovanosti státu, dále proti funkčnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, a také proti právům a svobodám občanů. Už z tohoto výčtu by nás mohly napadnout určité kroky současného prezidenta, které jsou s těmito články ne dobře slučitelné. Ale to nechť posoudí moc soudní.

Další aspekt prezidentské zodpovědnosti je jeho slib. Teprve složením slibu se občan stává opravdu prezidentem:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Tento slib není možné brát na lehkou váhu: když ho prezident odmítne složit nebo ho složí s výhradou, jde od válu, i kdyby ho zvolil sám papež. Porušení tohoto slibu by tedy mělo rovněž být hodnoceno jako ústavní delikt, potažmo velezrada. Jakmile tedy prezident učiní něco, co nejen není v zájmu všeho lidu, ale skoro nikoho (jako třeba zesměšnění celého státu kvůli jednomu peru), měl by Senát automaticky vyskočit s obviněním.

Zobrazit diskusi
Reakcí:29

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

OMYL...

Prectete si toto... Marvanova, Hulik, Antl a Wagnerka by meli vratit diplomy!!

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ustava-nevitezny-unor-aneb-absurdita-za...

Pak existuje pane Meier jeste jedna varianta /pokud js schopen uvazovat i opacne/, ze jmenovani signatari vedome vyuzili napad slipky Al Gajdy a chteji se pred narodem /s vedomim nezalovatelnosti tohoto deliktu/ jen zviditelnit. To se nasmeju, az to nahodou tak dopadne....

Nač ta lomítka, očekáváte

Nač ta lomítka, očekáváte snad, že Vaše moudra bude někdo zpívat?

Brilantní článek

Musím upřímně uznat, že tento článek je skutečně profi a to od prvního písmene až po tečku. Děkuji velmi 

Hm, brilantni???

Mam takovy dojem, ze je autor vedle jako 28 slavnych senatoru...Viz:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ustava-nevitezny-unor-aneb-absurdita-za...

O jeho schopnosti a brilantnosti svedci i ta fotografie v titulku. Spis je to patlal a zamindrakovany pisalek senzaci...

Pak existuje pane Meier jeste jedna varianta /pokud js schopen uvazovat i opacne/, ze jmenovani signatari vedome vyuzili napad slipky Al Gajdy a chteji se pred narodem /s vedomim nezalovatelnosti tohoto deliktu/ jen zviditelnit. To se nasmeju, az to nahodou tak dopadne....

 

Brilantní článek

Brilantní v čem? V popisu událostí? Dobře.

Ačkoliv s Václavem Klausem v mnohém nesouhlasím, život mne naučil pokoře a ta mi říká.

Než někoho odsoudíš, posuď:

- máš dost informací a vzdělání, abys skutek odborně posoudil?

- co by jsi udělal na jeho místě  a v té době Ty

- měl on v té které době jinou možnost?

- byl v té době pod tlakem okolností?

- co by se stalo, kdyby takové rozhodnutí neudělal?

- měl v tu dobu absolutní moc, nebo byl vázán jinými okolnostmi?

- jaký význam  a důsledky májí jeho činy na stát ve výhledu 5, 10, 20, 30 let?

- jednal  jako vlastenec?

To je pár otázek, které mně napadají. A jako na zavolanou jsem dostal zajímavý příspěvěk od politologa V.Podrackého. Třeba trochu změníte názor.

Odchod státníka

včera 17:38

Je otázkou, jak dovedou současníci ohodnotit epochálního státníka? Obvykle je jim protivný, protože dělal věci, které nebyly pro ně, ale pro epochu. Lidé nemyslí na všechny souvislosti a na budoucnost; mnohdy nemyslí ani na příští den. Klaus zavedl kapitalismus, pro který se voliči rozhodli při volbách; kdyby se ohlížel na jednotlivé lidi, nezavedl by nic. Jestliže se Havlovi staví pomníky jako ikoně převratu, není to zcela pravdivé. Hlavní část převratu udělal Klaus. K čemu by byl převrat jen s nějakým omíláním krásných slov bez zásadní změny ekonomického systému? Bylo by možno udělat převrat ke kapitalismu bez privatizace? Má někdo nějaký historický vzor jak takovou epochální změnu provést? Co by se stalo, kdyby se neprovedla?

Privatizace

  Změna z řízeného hospodářství na tržní se provést musela. Stát nebyl schopen řídit státní podniky v tom rozsahu, v jakém byly za komunistického režimu. Vedle povoleného soukromého podnikání, by se za chvíli rozkradly. To se sice stalo stejně, nicméně tak, aby se kapitál akumuloval, nikoliv rozebral mnoha jednotlivci. Vedoucí pracovník státního podniku si vedle své funkce zřídil soukromou firmu, dodával svému podniku materiál a vůbec dělal služby za vysoké ceny a tak postupně podnik tuneloval. Pokud by zůstaly státní podniky, bankrotovaly by jeden za druhým. A to i ty, které byly schopné existence. Jedině soukromé vlastnictví mohlo zachovat jisté schopnosti konkurence. To se sice v mnoha podnicích nestalo, ale dejme tomu, že alespoň v nějaké převažující části hospodářství ano.

  Druhým aspektem přechodu byly podmínky asociačních dohod s EU, otevření hranic pro vývoz i dovoz. V konkurenčním prostředí musely podniky pružně reagovat. Management státních podniků neměl onen interes vlastníka. Z komunistické doby se v nich vlekl nezájem a lhostejnost. To se těžko dalo změnit, po převratu se to ještě zhoršilo, ztratila se autorita vedení, každý chápal, že se musí starat jen o sebe, podnikové zájmy nikomu neležely ani v patě, většina zaměstnanců hleděla jak si založit svoji firmu a jak svůj podnik okrádat.

  Prodej státních podniků zahraničnímu kapitálu mohl být jen omezený. Jednak zahraniční podniky o většinu našeho průmyslu neměly zájem, pouze o některé. Většina průmyslu byla nekonkurenceschopná. Co s takovými obrovskými hromadami zastaralé techniky bez odbytiště (odběr našich výrobků na východě ustal díky tamějším poměrům). Prodat to levně za cenu šrotu? Proto bylo přecejen lepší, aby se naši manažeři pokusili s tím něco udělat. To se někdy podařilo, většinou ne. Těm, kterým se to podařilo, se dnes říká miliardáři.

  Celá tato privatizace byla pokus. Pokus, který částečně vyšel, částečně ne. Klause lze vždy obviňovat za neúspěšné případy. Snadno kritizují ti, kteří nikdy nic nevymysleli a nevzali na sebe zodpovědnost epochálního rozhodnutí.

 

Prvotní akumulace kapitálu

  Kapitál je potřebný k investicím do výroby. Kapitalismus potřebuje kapitál v rukou jen několika jednotlivců. Ten se tam musí nějak shromáždit. V historii se projevily dvě metody: Nemorální a morální. Na začátku byla spíše nemorální. Byly to války, revoluce, rozhodnutí císařů apod. Jinde to byla vyložená loupež. Mluví se o švýcarských bankéřích, že jejich předkové byli lupiči v horských průsmycích, základní jistinu získali okradením pocestných. Někde to byla spekulace a monopolní vydírání. Teprve v modernějších právních státech se kapitál akumuloval poctivějšími metodami. Bylo to obvykle nějaké využití příležitosti na trhu. Baťa se vypracoval z obyčejného ševce. Příležitostí bylo „obouvání světa“ v době, kdy lidé začínali nosit boty. Komparativní výhodou byla levná pracovní síla v podhůří Beskyd. Další příležitostí bylo využití moderní techniky. Na začátku obvykle nějaký kapitál musel být. Pomalu rozmnožovat rodové jmění z generace na generaci nebylo už možné v pozdějších dobách, kdy bylo zapotřebí masivních investic strojové techniky. Někdy pomohly půjčky. Ale základ byl obvykle z dřívějška. Akumulovaný základ chyběl po převratu r. 1989. Pokud existoval z komunistického režimu, nebo byl získán těsně po r. 1989 ve velkém rozsahu, obvykle nebyl nabyt poctivě. Výjimkou mohou být restituce. Kupónová privatizace sice rozdala státní majetek občanům. Předpokládalo se ovšem, že zůstane „akumulován“ v podnicích. Celá věc ovšem byla nepromyšlená. Nakonec i on skončil v rukou malého množství vlastníků a dá se předpokládat, že to bylo záměrně a bylo součástí „akumulace“.

 

Konotace na minulý režim a morální problém

  Dalo by se předpokládat, že činovníci minulého režimu se do „akumulace“ nedostanou, nebo alespoň jim budou kladeny nějaké překážky. Komunisté přece nemohou dělat kapitalisty a zároveň by to byl trest za jejich činnost v minulém režimu. Politická strana KAN měla v programu omezit příslušníky StB a komunistických špiček při vstupu do politiky, úřadů a do privatizace. Ve volbách v r. 1993 však získala pouhých 3.6%. To bylo možno považovat za jakési referendum o možnosti trestat komunisty. Klaus si jistě oddechl, protože taková omezení by mohla jeho plány problematizovat. Sám si to nepřál, měl v příbuzenstvu docela vysoce postavené komunisty a věděl, že „hon na komunisty“ by snížil šanci včas provést „akumulaci“, přinesl jen rozdělení národa, bitky a bídu. V tom mu pomáhal Havel svojí „láskou“. Tím ovšem dali zelenou komunistům, aby oni převážně se chopili „akumulace“, protože oni měli přístup k informacím, seděli na významných místech a prostě měli k tomu nejlepší podmínky. Navíc, nebyl čas. Jednotliví vlastníci se museli rychle ujmout svého díla, aby se podnikalo a pracovalo.

  Klausovi bylo jedno, kdo se stane novou třídou vlastníků a podnikatelů. V alpských průsmycích také nikdo lupiče nevybíral. V Kosovu také nikdo nevybírá drogové mafiány a zloděje srbského majetku, kteří tam provádí „prvotní akumulaci“. Totéž se dělo nejspíše v Americe v době prohibice, ale i dříve, když se „privatizovala“ půda indiánů. Zákon přišel později, až už bylo rozkradeno. Nacisté rozkradli movitý majetek Židů. Vzácné sbírky z Východu, třeba Jantarová komnata z Petrodvorců zmizela, ne, aby zůstala někde zakopána, ale proplula určitě nějakým tunelem a byla „kapitalizována“. Nedělejme si iluze, že se původním vlastníkům něco vrátilo, i zde zákon přišel posléze, aby se ukázal bezzubým. Nicméně kapitál už byl „akumulován“ a mohl sloužit k investicím.

  Zabavení majetku sudetských Němců nemůžeme nazvat prvotní akumulací, bohužel to bylo spíše rozprostření majetku na mnoho vlastníků než akumulace. Drobní vlastníci nemají snahu kapitál shromažďovat a investovat. Zloději velkých sum naproti tomu ano, jsou tedy pro rozvoj investic použitelnější. Komunisté se ve svém režimu snažili kapitál koncentrovat, nicméně jejich systém řízení byl jiný a neúspěchy nebyly dány zrovna koncentrací. Restituce majetku zabaveného komunisty jsou jakousi výjimkou, která se prosadila, protože zapadala do myšlenky privatizace.

 

Se mnou přijde zákon

  Ano, tak jak se stalo na mnoha místech světa, zákon může přijít, až už je nakradeno. Je otázka, kdy je ta pravá chvíle. Už přišla? Myslím, že už přišla dávno, problém je pouze v tom, že se neví jak onen zákon skutečně zavést. Kdo ho má zavést? Zloději? Samozřejmě, že by si to přáli, oni už si nakradli, druzí nemusí. Jenže je tu základní problém. Takový zákon by se postavil i proti nim. Prostě by stanuli před soudy. To nemohou připustit, takže se o „zákonu“ stále mluví, ale vždy nakonec je nějak zmařen. Když někdo začne opravdu korupčníkům „šlapat na paty“, jako třeba John, musí být nějak dehonestován a odstaven. Obvykle to není obtížné, většina těch, kteří už konečně chtějí zavést zákon, stejně sami na hlavě máslo mají. Kde by jinak vzali peníze, aby se dostali do politiky? Rozdíl oproti jiným historickým „akumulacím“ je v tom, že u nás „čistých peněz“ mnoho není. Jsou to restituenti a někteří poctiví podnikatelé. Myslím si, že je jich málo na to, aby sami vyvedli zemi z morálního marasmu.

  Zcela určitě mnoho těch, kteří budou chtít právní stát, budou bývalí tuneláři a korupčníci. Také asi budou muset uplácet nějaká děvčata, která si natáhli do poslanecké sněmovny, aby pro ně hlasovala. Jestli se někdo domnívá, že „zákon“ zavede nějaká „čistá síla“, potom se mýlí. Taková totiž nemá peníze na dosažení politických postů. Přesto si nemyslím, že by bývalí tuneláři a korupčníci zákon v hloubi duše nechtěli. Vždyť přece nemohou nechat v chodu systém, který je může kdykoliv okrást, který nezaručuje jistotu jejich peněz. Jak je snadné v mafiánském státě o peníze přijít, sami dobře vědí.

  Klaus také dobře ví, jak to je. Dobře ví, že nadešla chvíle „zákona“. Potřeba je za obdobím „akumulace“ udělat nějakou tečku, prostě to smazat. Amnestie je takovou možností. Jenže amnestie nestačí, musí být zákony, musí být opravdu právní stát. Ten se tvoří jen zvolna doprovázen mnoha chybami a je k tomu nutná spolupráce všech. Existuje ovšem problém samotné „čisté cesty“ k zákonu, oné nezávislé síly, která by právo prosadila i proti vůli všech těch bohatých, kteří většinou mají bohatství z oné „prvotní akumulace“. Bez peněz se totiž nic neudělá, to vidíme třeba i na prezidentské kampani.

  Ale když to po nutné době „prvotní akumulace“ šlo jinde na světě, opravdu doufám, že to půjde i u nás. S pomocí tunelářů, způsobem, aby oni nebyli poškozeni, určitě. Možná, že amnestie je právě takovým prvním krokem je omilostnit a „vtáhnout“ do zákona. Tím Klaus ukončuje epochu, kterou začal. Z tohoto epochálního nadhledu se dá říci, že svoji práci dotáhl do konce.

Vlastimil Podracký

http://podracky.bigbloger.lidovky.cz/c/323846/Odchod-statnika.html

Toť příspěvek.

Protože, moji mílí, nazlobení  a hudrující , je jasné, že pokud jsme my, občané, spíše stádo, nebyli schopni v posledních 20ti letech se natolik angažovat a prosadit svůj názor a sílu ve volbách a jen nadávali po hospodách, tak to vypadá tak, že tahle promarněná  epocha skončí skutečně patem a snad pak pozvolným vývojem k lepšímu...pokud se poučíme.

Senát žalobu neschválí,

o tom jsem přesvědčen.

O politicích sice nemám nejmenší iluze, ale nevěřím, že by se našel dostatečný počet senátorů ochotných se zesměšnit souhlasem s takovou stupiditou.

Legitimita státu na zelené louce

nevyroste.

Kvalitní věcný článek, díky za to.

Mimochodem senátoři za ČSSD, kteří mají v senátu většinu a na jejichž postoji bude hlavně záležet, by si měli uvědomit, že teď mají jedinečnou příležitost prostřednictvím precedenčního verdiktu ústavního soudu vykolíkovat prostor nastupujícímu prezidentu tak, aby se držel v mezích ústavy a nedovolil si pohybovat se za její hranou tak, jak to s oblibou činil Václav Klaus. Je to pro jejich partaj existenčně důležité, zejména mají-li ambici sestavovat příští vládu.

Schválení Lisabonské smlouvy

je porušením státní celistvosti a tedy vlastizradaou. Je předáním moci občany svěřené parlamentu ČR parlamentem ČR do rukou mocnosti občany ČR nevolené. Takže Vy chcete, aby Ti, kteří se dopustili vlastizrady, soudili toho, kdo jejich vlastizradě bránil? Jak typický bolševický přístup!

Můžete napsat, kdy postupoval Václav Klaus ve funkci prezidenta za hranici ústavy ČR?

Článek je výplodem nemocného mozku, pravděpodobně nějaké umělé inteligence neschopné reálně posuzovat neustálou protiústavní činnost parlamentu ČR ve srovnání s činností prezidenta bránícího elementární práva občanu proti byrokratickému a finančnímu globálnímu molochu vystupujícímu ve jménu pravdy a lásky.

Jinak pindy soudružky učitelky tělesné výchovy Gajdůškové mají stejnou váhu jako pindy jakéhokoliv školníka samosenominujícího do funkce ředitele školy.

Pro mne osobně Václav Klaus vystupuje po celou dobu v rámci ústavy, kdežto Parlament ČR a česká vláda od vstupu do EU neustále porušují ústavy a jednají ve zločinném spolčení proti státnosti ČR.

Vážně mám chuť spojit se s podobně smýšlejícími lidmi jako já a podat žalobu na všechny parlamenty a vlády ČR, které se spojily s EU, aby porušovaly ústavu ČR. Žaloba před českými soudy minimálně ukáže fašismus, ve kterém jsme nuceni žít a že jsme současně nuceni velmi vážně uvažovat o tom, že je nutné vzít do rukou klacky a provazy a vynutit si skutečnou demokratickou ústavy a demokratické právo. Naši dědové nepokládali životy za bolševická paka jako jste Vy.

deki sám jsi bolševické pako

Pro mě je zas “bolševické pako“ ten, kdo druhé sprostě napadá, aniž by byl sám napaden.

Tímto považuji naši vzájemnou debatu za uzavřenou, šašku jeden bolševický.

Proč bych s Vámi debatoval?

Nemáte jediný argument. Vytáčí Vás, že se všichni neposerou z pravdoláskovské propagandy a dokáží Vám říct do ksichtu názor bez obalu. Velmi Vás prudí, že všichni nepřijímají Váš způsob komunikace, kdy se plazíte se slovíčky při zdi, aby Vám náhodou za to, že se vyjádříte ostřeji nedal někdo přes hubu. A nejvíce Vám vadí názor, že celkový marasmus má na svědomí Havel spolčený s komunisty a nikoliv Klaus. Normální člověk, který pamatuje devadesátá léta, ví, že za Klausovy éry tady byl relativně svobodný svět pro všechny. Pod jiným (Lékově blogem) někdo velmi chytrý vyčítá Klausovi, že všechno hned nezprivatizoval Margaret v GB. Ten člověk nemá ani náhodnou znalost, co byly státní podniky, jak byly financovány akomu vlastně patřily. Nebo má a je to další křupan, který ví, že kdyby byly banky privatizovány dříve než SP, udělaly by ten bordel, který na celém světě udělaly s bolševickou pomocí za posledních dvacet let, tehdy hned. Skvělým příkladem je NOMURA. Takže Klaus na rozdíl od Vás má hlavu na myšlení a to Vás pěkně sere.

Nebudu se namáhat debatou s

Nebudu se namáhat debatou s blbem. Jsi blb. 

deki, ale kdeže

deki, ale kdeže, jen cítím prodejnou agenturní čubku na sto honů. A s tou nehodlám ztrácet čas.

Umím své řemeslo,

ale agenturní činnost to není.

Samozřejmě, že nemohu vyloučit ani

Samozřejmě, že nemohu vyloučit ani to, že si mě oblíbil nějaký pošuk, který střídá nicky jak ponožky, tu se podepíše “kocourkovskej“, tu “deki“, tu “pavel1“, tu “jenicek“ … nebo že by si mě vyhlídlo hned několik pošuků najednou???

Řekla agenturní čubka

solárního megatunelu:-)

dekiho argumentace je přesná, rozhodnutí ÚS ohledně Lisabonu je vlastizrada jak vyšitá.

jenicek huš do boudy smrade jeden

Huš do boudy ratlíku jeden prodejný.

Komu mám poslat fakturu

Já blbec si o JiBovi myslím, že patří do basy, zcela zdarma.

Jinak pro agenturní sračky jsou typické krátké vstupy plné stupidních blábolů. Schválně splňují to JiBovy pár řádkové slinty nebo dekiho traktáty?

Tak vida

nakonec víš líp než já čím se vyznačují “agenturní sračky“…

Omyl!!! :)))

v naší ústavě stojí

Čl. 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(...)

Takže když moc zákonodárná schválí jménem lidu ústavní zákon, tak se nemůže jeden postavit proti. Může se mu to nelíbit, může protestovat, ale v konečném důsledku si musí splnit svou povinnost vyplívající ze zákona a podepsat. Nebo odstoupit! A to je právě Klausův problém, vzteká se a škodí jako starej senilní dědek, místo aby jako chlap řekl třeba " pánové svědomí mi to nedovolí podepsat, tedy abdikuji. To bych si ho pak mohl opravdu vážit, i když s ním nesouhlasím. O naších předcích taky moc nemluvte, co asi budou říkat naši vnuci o desetiminutové polední přestávce s miskou rejže v ruce?

Ano, máte pravdu, máme bolševickou ústavu

Když se moc, kterou si parlament vezme od lidu, postaví proti zájmu lidu (jako se stalo v případě podpisu Lisabonské smlouvy), je povinností prezidenta nepodílet se na vlastizradě. Český parlament předal moc českého lidu maoistickému portugalci a jeho bolševickým kumpánům (kteří jsou pouhým nástrojem uzurpování moci "demokratickou cestou" pro celosvětovou lichvu). Zdroj moci zůstal stejný, pouze držitel moci se změnil "ústavní cestou". Nezlobte se, ale s výkladem "nechte si srát na hlavu za jakýchkoliv podmínek" může souhlasit jenom pitomec. A na toho se já jaksi necítím, jelikož mám IQ kapku vyšší než umělá inteligence. Nenarodil jsem se, abych bezmyšlenkovitě přijímal stupidity jakéhokoliv druhu.

Ano, v tomto případě je slovo

Ano, v tomto případě je slovo "kapka" skutečně optimální pro popis výše IQ...

O tom, co je zájem lidu,

by se dalo dlouho debatovat, většinou se ukáže až za mnoho let, co tenkrát opravdu zájem lidu bylo. Historická zkušenost nás zatím učí, že tahle země je na hranici západu a východu a nemá šanci zůstat mimo tyhle dva bloky. Z toho pro mě vyplývá, že se můžeme buď přiklonit k Evropě, nebo budeme přikloněni na východ. A výkony naší výkonné moci ve mě posilují dojem, že čím víc pravomocí předáme Bruselu, tím líp pro nás :-) Ale můžu se mýlit, uvidíme za 20 roků.

Diskutujme o tom, co je zájmem lidu

Já to vidím takto: máme zájem daný Bohem nebo přírodou nebo jinou neznámou příčinou rodit se a zachovávat potomstvo. Mám samozřejmě pochybnosti o tom, že je správné, aby se množili lidé jako např. Kalousek, ale to je věc jiná. A když už se narodíme na nějakém území nějakým předkům, můžeme být celkem rádi, že ti naši předci si dokázali udržet schopnost zachovat potomky. Tak to příroda dělá. Ale nedělá to tak EU. EU nám ničí životy, hodnoty budované našimi předky, vozí nám na naše území desítky miliónů přistěhovalců bez toho, žeby se nás na to někdo ptal, ničí ekonomii, potlačuje svobody a ničí demokratické zásady, ke kterým se občanstvo Evropy o staletí dopracovávalo. Já si myslím, že co EU činí, v zájmu lidu českého není. A to nás učí historická zkušenost. Svoboda je naplněním našich životů. Prostě si srovnejte, jak se chová kočka v kleci a kočka na svobodě. Jestli mi budete tvrdit, že kočce je lépe v kleci, jelikož svobodný pohyb jí deptá, zavřete se do klece a prožijte si tam zbytek života. Všem nám bude lépe.

Hradní šašek

je zloděj per a "dojič kapitalismu" včetně jeho povedené rodinky, která parazituje na státní firmě ČEZ.  Rodinnou sféru Václava Klause tvoří manželka Livia se syny Václavem a Janem. Všichni mají silné vazby na energetický gigant ČEZ. Livia Klausová seděla v dozorčí radě ČEZ, syn Jan je v něm zaměstnán na pozici ekonoma a mladý Václav dostal od bývalého šéfa ČEZu Martina Romana 100 milionový sponzorský dar pro soukromé gymnázium PORG, kde je ředitelem.

Livia Klausová byla členkou dozorčí rady České spořitelny v době jejího finančního kolapsu, který vedl k privatizaci rakouskou Erste.
Společně s Livií Klausovou seděl v dozorčí radě i Martin Kocourek, Klausův poradce z 90. let, který sám též seděl v dozorčí radě ČEZu. Kocourek je mimo jiné spojován s lobbistou Ivem Rittigem, jemuž se připisuje podíl na předražených pražských jízdenkách.

Žádný strom neroste

 do nebe a na to Klaus zapomněl( bylo pod jeho rozlišovací schopnosti ), takže se nemůže divit, že bude obžalován a odsouzen ( stačí morálně , i když peněžní dopad by zajisté prospěl ) ). Ve světě dnes normální jednání s nezodpovědnými politiky. Účet se vystavuje všem !

Prosím, zklidněte,

zklidněte a přečtěte si, co jste napsali. Mám se bát podepsat se plným jménem?

Co se s námi děje? Hledáte koho byste ukřižovali? Je krize, plno věcí je špatně, jsme naštvaní, ale opravdu myslíte, že za to může jeden člověk - právě ten, na kterého jste se zaměřili?  

Využil svá ústavní práva. Je spor o to, zda tato práva má? A kdo to má vědět?  Nikdo se v našich zákonech nevyzná. Ani soudci sami, ani zákonodárci, kteří je vytvořili. Dvě vzájemně sobě nadřízené složky judikátu nechápou většinu ustanovení stejně. Rozhodnutí soudů, ale i úřadů, se kterými se denně setkáváme, se dnes vůbec nedá předvídat. Kdo z vás cítí právní jistotu? Já určitě ne. Můžou za to špatné zákony, špatní soudci nebo špatní zákonodárci?  A můžeme za to jen my- češi nebo nám do toho přispívá i EU svými nařízeními?

A co vadí právě na odcházejícím prezidentovi ?

- bouří se proti evropským zákonům a jejich bezhlavému přijímání

- odmítl jmenovat mladé soudce bez praxe a zkušené mu neschválili

- vyhlásil tolik nenáviděnou amnestii. Tak a jsme u toho. Také mě zpočátku hrozně naštvala. Ale, koho pustil : pokud vím, tak v podstatě tři skupiny vězňů : 1. tresty do jednoho roku, ne recidivisty  (tak tito se dostali domů o něco dříve, za chvíli by tam stejně byli, ale je jich hodně a jistě se jejich propuštěním m.j. ušetří dost hodně peněz do naší prázdné státní kasy), 2. staré a nemocné (třeba bych se všemi nesouhlasila, ale asi se jich nejvíc týká skutečný akt milosti), 3. dosud nerozhodnuté kauzy již 8 let projednávané, s max. sazbou do 10-ti let.

Tak kdo z vás doufá, že když se 8 let nerozhodlo, že se najednou rozhodne? Že ještě existují důkazy, po 8-mi letech? Že když dojde k odsouzení, že po tom, co spolykaly soudy a právníci, na chudáky postižené ještě něco zbyde?  Možná, když budou žalovat český stát za pochybení, že se něčeho domůžou. Zaplatíme to ovšem všichni. Asi si nic jiného nezasloužíme, když namísto, abychom se ptali, proč za 8 let nebylo v kauzách rozhodnuto (jsou to špatné zákony, je to korupce nebo mají jiného viníka), chce rozvášněný dav, usměrněný správným směrem, ukřižovat toho, na kterého ukázali.  

Ať mám proti Václavu Klausovi cokoli, jsem zcela přesvědčená, že hlavní cíl jeho prezidentského snažení byly zájmy našeho českého státu, na rozdíl od mnohých jiných. Obviňovat ho tak nesmyslným zpoůsobem, jak to je činěno, je pouze odvracení pozornosti od jiných problémů a hledání viníka mimo vlastní řady. Je to hrozné, připomíná mi to historii, mám z toho strach. A Václavu Klausovi, ještě dnes našemu prezidentovi, bych chtěla touto cestou poděkovat za všechno, co pro český stát udělal, i když to nebylo vždycky i pro obyčejný český lid.

Klid by jistě prospěl všem.

Klid by jistě prospěl všem. Zbytek je ale bohapustá relativizace. Jak říkával jeden slavný řecký mnich "Kdybych chtěl, tak najdu skova obhajoby i pro Ďábla". Ale každý má právo na vlastní názor, že...

Jen malá rada - mimo přemýšlení pěstujte také i pamět, jelikož ta evidentně pokulhává. Václav Klaus je stejný politik posledních 25 let - říká a dělá jenom to, co se mu právě hodí a co se mu chce, to nemá nic společného se starostí o republiku. Tolikrát sprostě obelhal (a tím i okradl) občany, že si respekt opravdu, ale opravdu nezaslouží. Není ovšem zdaleka jediný takový mezi politiky, bohužel...

Prosím, zklidněte,

vytisklo se se to dvakrát, omlouvám se

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah