Velezrada jako test demokracie aneb Kdo má v hlavě totalitu?

Místo aby Petr Nečas či Jaroslav Kubera polemizovali s faktickou stránkou věci, útočí na samotné osoby, které názory zastávají.

Právo a bezpečnost
Vladimír Meier | 04.03.2013

KOMENTÁŘ Vladimíra Meiera / Opět tu máme téma, na které má téměř každý jasný názor, a tak krátce po prezidentské volbě je zase společnost rozdělena: podle toho, jestli žalobu na prezidenta  pro velezradu schvaluje, nebo odmítá. Je to zajisté hlavně proto, že termín „velezrada“ je vnímán podle toho, jak zní, jako obrovský zločin. Když si ale uvědomíme, že jediným možným trestem za ni je ztráta úřadu a výsluh, je to ve skutečnosti pouhý přestupek a reakce jsou ve velké míře přehnané.

Zatím se k obvinění v médiích vyjadřují jen politici a aktivisté, názorů umělců jsme naštěstí, na rozdíl od prezidentské volby, (zatím) zůstali ušetřeni. Obzvláště odpůrci žaloby se vyjadřují velmi emotivně a expresivně, zřejmě aby tím dodali svému nesouhlasu větší váhu.

Premiér Petr Nečas prohlásil:

„Jsem, dámy a pánové, v politice již více než dvacet let. A za těch dvacet let si nevzpomínám, že bych se potkal s tak nízkou politickou a lidskou ubohostí, jako je krok těchto 28 senátorů. Stydím se za ně. Hanba jim.“

Senátor Jaroslav Kubera je zase hodně citován pro své přirovnání Klausova obvinění k praktikám Sboru národní bezpečnost (SNB) za totality:

„Tak na to šli metodou esenbáka za totáče. Ten když vás nedostal na lékárničku, tak vás dostal na sjeté gumy. A když ne na sjeté gumy, tak našel, že vám nesvítí jedna žárovička v brzdovém světle. Nakonec vždy něco našel, aby vám mohl proštípnout kupón, což už dnes naštěstí není. A s tou ústavní žalobou pro velezradu je to stejné. Ti, co ji chtějí podat, nejsou vedeni žádnými světlými úmysly. Jsou vedeni jen nenávistí k prezidentovi a chtějí udělat všechno pro to, aby ho co nejvíce ponížili, což ostatně v Čechách není nic tak zvláštního.“

Útok ad hominem

Útokem na osobu protivníka místo na jeho argumenty prozrazuje útočník mnohem více o sobě než o soupeři

Co je společné těmto dvěma výrokům našich vrcholných politiků, kteří tím nechtěně dávají najevo, jaký je jejich vztah jak k parlamentní demokracii, tak k totalitě? Je to útok ad hominem na politické protivníky, kteří se dopustili jednání, se kterým nesouhlasí. Místo toho, aby polemizovali s faktickou stránkou věci, útočí na samotné osoby, které tyto názory zastávají.

Podobné výroky můžeme číst i v internetových diskusích, které se týkají obvinění z velezrady: Prezident se nemůže dopustit velezrady, a proto každý, kdo ho z ní obviní, musí mít automaticky špatný charakter a nízké pohnutky. Je to známý způsob falešné argumentace, který s demokratickou kulturou nemá ale vůbec nic společného. Útokem na osobu protivníka místo na jeho argumenty prozrazuje útočník mnohem více o sobě než o soupeři. Vzpomeňme si jen na výrok, který bývá mylně přičítán Voltairovi, jenž ale velmi dobře charakterizuje podstatu demokratické svobody slova:

 „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu se do smrti bít za vaše právo to říci.“

Toto je obrovsky důležitá zásada, která platí jako test demokracie. Kdokoli se snaží umlčet nějaký názor umlčením nebo dehonestováním osoby, která ho pronáší, jedná totalitně. Bez výjimky.

Žaloba není výrok o vině a trestu

Stejní politici obhajují Klausovu amnestii tím, že prezident k ní měl Ústavou dané právo, a proto nikomu nepřísluší proti ní vystupovat. Proč v tomto případě, kdy senátoři mají toutéž Ústavou dané právo prezidenta žalovat, neargumentují stejně, ale uchylují se k osobním útokům na senátory? Proč vůbec vytahují politici tak silný a populistický kalibr na komentování senátorské iniciativy k obžalobě prezidenta? Důvodem jsou zřejmě dva omyly:

  1. Kdo je obžalován, je automaticky vinen.
  2. Kdo se odváží obvinit prezidenta, musí k tomu automaticky mít nízké pohnutky.

Rád bych se mýlil, ale z vyjádření těchto politiků je poměrně zřejmé, že tyto dva názory – přinejmenším podvědomě – zastávají. Není to úplně překvapivé a řada z nás tyto názory sdílí zcela vědomě: je to důsledek totality, v níž jsme prožili část života a kde tyto dva body platily bez výhrady. Bohužel nám nedochází, že teď už žijeme v jiné době, kde platí jiné zásady:

  • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
  • Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Žaloba není výrok o vině a trestu, je to vyjádření osobního názoru, že se někdo dopustil nezákonného činu. Je na soudu, aby o vině rozhodl. Jestliže mají senátoři Ústavou dané právo podat na prezidenta republiky žalobu pro velezradu, pak ji prostě podat mohou a je na soudu, aby rozhodl o vině či nevině prezidenta, jestliže se žaloba vůbec dostane tak daleko.

Co jste to za lidi, že jste si zvolili tak ubohé a hanebné senátory?

Jistěže k tomu mohou mít i pokřivený charakter a nízké pohnutky, ale to nemůže mít žádný vliv na meritum věci. Soudce dnes už bohudík nemůže někoho odsoudit na základě toho, že má pokřivený charakter, nebo naopak osvobodit, protože má pokřivený charakter žalobce. Politici si ovšem neuvědomují, že osobními útoky na přímo zvolené zástupce lidu zároveň odsuzují voliče, kteří si takové zástupce zvolili: „Co jste to za lidi, že jste si zvolili tak ubohé a hanebné senátory?“ Ve skutečnosti však máme ale takové senátory, jaké si zasloužíme a jaké jsme si zvolili. Řečeno slovy největšího z Čechů: „Můžeme s nimi nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co proti tomu můžeme dělat.“

Všichni by mohli být spokojeni

Václav Klaus je více než schopen se obhájit sám a lépe, než to svedou oni

Je vůbec s podivem, že naši politici považují za důležité hájit prezidenta lacinými podpásovými argumenty. Václav Klaus je více než schopen se obhájit sám a lépe, než to svedou oni. Dá se dokonce očekávat, že kdyby opravdu došlo k jednání Ústavního soudu o velezradě prezidenta, Václav Klaus by je použil jako platformu pro potvrzení svých postojů a s radostí by tam rozvedl důvody, proč v jednotlivých bodech obvinění jednal, jak jednal, a proč to bylo správné a zodpovědné.

Svým způsobem by tak mohli být všichni zúčastnění spokojení: Senátoři, že se jim podařilo poprvé v českých dějinách obvinit prezidenta z velezrady, a prezident, protože mohl prokázat, že obvinění je liché a navíc se znovu dostat na světla ramp. Proč se tedy někteří politici tomuto obvinění tak emotivně brání? Mají v hlavě opravdu jen totalitu? A můžeme vůbec s takovými politiky vytvořit opravdovou demokracii? 

Zobrazit diskusi
Reakcí:27

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Koukám, že je tafy pěkně

Koukám, že je tady pěkně namodřeno! Ptáčkové nemají kde švitořit? Škoda, že v této demo-kracii příliš vládnou mezery mezi slovy a ne slova tak, jak jsou psána a etika a morálka k tomu. STRUČNĚ - V demokratickém parlamentním systému je nositelem výkonu moci vláda, president je představitelem tohoto systému a zároveň vykonavatelem ústavou mu svěřených pravomocí. I když to v ústavě není vysloveně dáno, ta předpokládá, že president své vystupování navenek koordinuje v souladu s vládní mocí a svoje pravomoci vykonává s rozvahou duševně zdravého člověka a v zájmu VŠEHO lidu. No a to se panu Klausovi moc nedařilo. Tedy dlouho pochrupující senát konečně, na základě  extrémního Klausova excesu, konečně jednal v souladu s funkcí, která je mu ústavou svěřena. Ostatní je věc Ústavního soudu. Jakékoliv předchozí pravé či levé úvahy o vině či nevině jsou předčasné. Zejména ty pravé by se měly trochu rdít, i ony jsou v podstatě obžalovávány, protože to co dělal mocipán nahoře se dlouhou dobu dělo všude. Neobrazně řečeno : paní Bradáčová má teď z toho plné ruce práce. A pravá v deliktech převažuje! V případě souhlasného výroku US, a president by se měl soudit, v tomto případě, i když už funkci nezastává, protože brebendy jsou mu také přiznány, jej stejně velká pohroma nečeká, peníze tak moc nepotřebuje, na úřad už stejně nepomýšlí a z ostud už měl stejně několikrát kabát střižený! Oklepe se a JEDEME DÁL! To si může dovolit jedině v Česku!    

S autorem v zásadě  souhlasím.

Vlastizrádce Dientsbier

Tak se nám Dientsbier  projevil jako statečný jinoch!! Jak agent pracující ve prospěch cizí mocnosti / toje ta pravá velezrada/!! A proč je statečný? Protože moc dobře ví, že  V. Klause nelze už ani stíhat ani odsoudit za velezradu po skončení jeho mandátu dne 7. března.

Je to tak mimo jiné právě proto, že pak už nebude prezidentem (pětileté funkční období mu de-jure podle čl. 55 Ústavy skončí 7. března 2013 v 10 hodin 10 minut dopoledne, neboť úřadu se ujal složením slibu dne 7. března 2008 v 10 hodin 10 minut dopoledne - a funkční období prezidenta je z Ústavy pětileté a tedy právně ani o hodinu ani minutu delší než pětileté).

Stíhat pro velezradu lze buď jedině prezidenta republiky (- viz. absence velezrady v trestním zákoníku a ono dosud do 8. března platné znění čl. 65/2 Ústavy "Prezident republiky může být stíhán pro velezradu..") a odsoudit ho k trestu (ano, marná sláva, je tam v té naší milé Ústavě jednotné číslo!) ztráty úřadu a (nikoli "nebo" či "a/nebo") způsobilosti jej znovu nabýt - a i po jeho novele zase jasně výslovně právě zase jen o prezidentu republiky může Ústavní soud rozhodnout, že ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt - neboť z logiky ostatně jen a pouze prezident republiky může svůj úřad prezidenta republiky ztratit (+způsobilost jej znovu nabýt) - a že je to dohromady jediný trest (jak jasně naznačuje ono jednotné číslo v platném znění Ústavy) a ne tresty dva, (jak Ústava - díky použití jednoznačně konjunktivní spojky "a", nikoliv "nebo", "a/nebo", "či", apod. - jasně přinejmenším nenaznačuje) - to tomu přinejmenším do té doby, dokud to platí, těžko teď někdo odpářeTohle je tedy ten padouch, obviněný z velezrady třiceti osmi senátory hlasujícími „pro“ a několika dalšími zbabělci, kteří se pro jistotu jednání neúčastnili, aby nemuseli říct ani tak ani tak. Tohle je člověk, který podle nich zradil svou vlast a její národy. Musím uznat, že jsem se mýlil. Opravdu jsem nevěřil, že tahle naprostá ubohost na rozloučenou, kterou označuje Jiří Dienstbier dokonce za „splnění povinnosti chránit ústavnost v České republice“, dnes projde. Inu, staré známé přísloví praví, že doma není nikdo prorokem. ..

Nesouhlasil s bombardováním Jugoslávie. Nesouhlasil s útokem na Libyi. Na adresu útoku na Irák prohlásil: „Představa zastánců útoku na Irák, že lze demokracii zavést vojenskou silou, je pro mne jako z jiného vesmíru. A to už vůbec nemluvím o problémech, do nichž se mezinárodní společenství dostane po skončení války, tedy při pokusu o vytváření nového Iráku podle západního střihu. Demokracii lze podporovat i inspirovat, ale nelze ji nadiktovat, tím méně vojenskou silou. A nejen to. Pokud se tento model vývozu demokracie má stát normou, kdo bude jeho dalším objektem? A kdo bude seznam zemí vytvářet? A kde to všechno skončí?“

Nesouhlasil s Lisabonskou smlouvou. K jejímu podpisu ho donutil až Ústavní soud a podepsal ji jako poslední státník v Unii, když ostatní, kteří původně slíbili stejný postoj, kapitulovali. Zatímco domácí bruselští patolízalové soutěží mezi sebou v míře unijní servility a odevzdanosti, aby mohli následně rozkrást co nejvíce dotací a při své práci se mohli vymlouvat na nařízení z EU a mýt si ruce nad sílící státní buzerací, vidí lidé v zahraničí Klause jinak. „Klaus bude hrát obrovskou roli jak v České republice, tak o to víc v přeměně Evropy,“ řekl před rokem pro Českou televizi americký miliardář Steve Forbes, který ocenil Klause nejen za názory na Evropskou unii, ale i například na globální oteplování. Dle Forbese váha Klausova varování před měnovou unií a jeho strach z centralizovaného byrokratického státu získají v budoucnu mnohem vnímavější publikum. 

 

U nás v kocourkově

Protože u nás v kocourkově si každej může dělat, co chce, tak je nutné Klause žalovat taky po kocourkovsku ... tedy slepenou žalobou senátorů.

I kdysi v US odsoudili špičky mafie díky nepodstatným zločinům, protože ty podstatné se těžko dokazovali.

Každý může činit, co není zákonem zakázáno,

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. --- to je sice pravda, ale platí to jen pro občany. NIKOLIV pro státní instituce. Ty naopak smějí konat POUZE to, k čemu je opravňuje zákon. V tom je dost podstatný rozdíl!

Senátory obžalovat z vlastizrady !!!

Ta banda 38 senátorů by měla být okamžitě zbavena mandátů a obžalována z vlastizrady !!!

A proč asi? Někdo z nich se

A proč asi? Někdo z nich se na Tebe křivě podíval? Jestli na jedné straně tvrdíš, jak z Tvé reakce plyne, že pan prezident měl na tuhle fujtajflovou amnestii nárok, proč oni by nemohli jeho za jeho přístup obžalovat? Vynesli tím snad výrok o jeho vině? O tom, Pán Bůh zaplať, rozhoduje soud a ne takoví ubožáci, mezi které jsi se svým výrokem zařadil. Už v padesátých letech bylo řada řvounů, kteří chtěli ty s jiným názorem trestat bezdůvodně na potkání. Můžeš se jen stydět! 

odpověď

 PROČ  ??????

Dej si jedno orosený a mokrej hadr na hlavu

 To pomůže... :-)

Chytřejší mozky

nad senátním rozhodnutím soptí vzteky.

Myslím, že Dientsbier nehraje durcha

To vypadá na hódně nižší hru. Tohle nevymyslely chytré mozky, to musí být pěkná banda úchylů.

...

která si nezaslouží slitování.

Autorovi k části Všichni mohou být spokojeni

Víte, já si také již delší dobu myslím, že to celé sehrál Klaus tak, aby se dostal před tribunál a tam mohl zazářit jako Hus. V tom případějsou ale senátoři stejně tupci, poněvadž tomu Velkému Narcisovi opět sedli na lep. To zase bude mít Léko špatné spaní.

Ano

vedla je nabubřelá tupost.

 

Krysy už jsou tady

Je jich plno všady. Takže česko-německý socánek se nám vrátil, aby pomohl na svět bolševické revoluci zelené českoněmecké sódrožce Vágnerové. Tak to se bavim. :-)))

A těch krys a sviní co se nám najednou objevilo!

Jo-jo. Jak to zpíval Dědeček?

Už jde rudoch od válu, o tom není sporu,
i ta krysa z kanálu nosí trikolóru.
Kam se oko podívá, svěží vítr vane,
i ta svině ze chlíva volá na vás "pane!

Nechme samet sametem, pánové a dámy,
buďto s nima zametem, nebo oni s námi.

Jó, ta Havlova sametovka se nám vyplatila! A ona ta Eliška Vágnerová tu žalobu na památku Václava Havla našila na Klause vlaastizradou.

To jsou věci!

krysy

krysy --jsi ty a ten tvůj nečas-podepsal amnestii druhý den na záchodě u JAKLA A HÁJKA.

KUBERA..bojovník proti všemu..zajímáš se,proč nestál jako volební lídr v severních čechách vÚstí.proč jenom v Teplicích.

 

a ten pastavec valachů-svazák..ať drží klapačku...

.......................

LÍVIE..protižidovská dcerka komunistického papaláše,který místo vězení v roce 1945 dostal rudou knížku..

krysy

krysy --jsi ty a ten tvůj nečas-podapsal amnestii druhý den na záchodě u JAKLA A HÁJKA.

KUBERA..bojovník proti všemu..zajímáš se,proč nestál jako volební lídr v severních čechách v ústí.proč jenom v teplicích.

 

a ten pastavec valachů-svazák..ať drží klapačku...

.......................

LÍVIE..protižidovská dcerka komunisdtického papalášre,který místo vězení v roce 1945 dostal rudou knížku..

Hezky jste se rozjel

Ten adrenalín pracuje, co? :-)

Neskutečná drzost

Podle mne ta Klausova amnestie byla neskutečná drzost. Vzpomínalo se na Havlovu amnestii, ale ta byla proti Klausově čajíček..Nedivím se, že senátoři zareagovali velezradou, protože jinak by se nedozvěděli, v jakých mantinelech se může prazident pohybovat, jiná možnost totiž neexistuje. Pokud  padne soudní rozhodnutí, bude to poučení pro další prezidenty, co si mohou dovolit.

Je ale špatné, že se víc nezdůrazňuje spoluúčast Nečase, který to svinstvo nezastavil. Dopady amnestie vyvolaly jen další pnutí ve společnosti nejen mezi postiženými, kteří na ni doplatili, ale i v jejich okolí. A vše je spojeno, ať si říká kdo chce,co chce, s nedůvěrou k vládě a největším viníkem, ODS.

A podle toho tak dopadnou i příští parlamentní volby..

souhlasím

...jen bych rád dodat,že celá ODS od samého založení  V.K . byla vedená v duch sebeobohacujícího,až fašistického smýšlení já neznám jediného straníka ODSáka,který by myslel  a jednal v souladu se zákony a neměl ambice být ůspěšný,za každou cenu...viz KSČ nebo všem  známý Adolf :-) ...kam jinam, taková  politika může směřovat,než k likvidaci republiky - vše se děje, jen  pro moc a vlastní koryta :-)

Při prvním náznaku kritiky Václav již počátkem ledna

pravil, že je to všechno pod (rozuměj jeho) úroveň, a že si ke konci mandátu ještě minimálně jednu milost střihne. Tak uvidíme, pro koho si ji schovává, kuliferda jeden.

Při prvním náznaku kritiky Václav již počátkem ledna

pravil, že je to všechno pod (rozuměj jeho) úroveň, a že si ke konci mandátu ještě minimálně jednu milost střihne. Tak uvidíme, pro koho si ji schovává, kuliferda jeden.

Musím říct, že jsem ještě nějaké milosti čekal,

a z toho, že nepřišly, se dá dost dobře vyvodit, že ho reakce na amnestii přece jen vyvedla z míry. Takže já bych nesázel na to, že Václav Klaus má všechno promyšlené tři tahy dopředu, kde se vůbec už něco takového v poslední době ukázalo?

NA SCHODECH KAŽDÝ GENIUS

..když vás vyhodí od maturity, protože nedokážete slepit jednu větu, cestou domů na schodech se vám rozváže jazyk a můžete eseje tesat, pořádat tiskovku až do rána. Zaměření na váš výkon vás zablokovaloi, když už o nic nejde, mozek začně pracovat tím líp. inou byla vaše sebestřednost, i podprůměrní lidé, co jim na matuře nezáleží, ji dělají hravě, na něco si vzpomenou

 

Podobně česká politika ba stát je nemocen, jako v chorobě všechno pracuje na plný pecky, dokonce stoupne i teplota, akorát dílem zbytečně dílem proti uzdravení. Pokud organismus má strategii,  imunita chorobu vyloučí dávno před propuknutí. Imunitou státu není pár kašpárků co do nich někdo nacpal miliony do reklamy, ani šaškování v televizi, ale legitimita. Tedy tradice osvědčená, ukotvená, v lidech, v jejich rodinném zázemí, v sousedství, v obci. Asi jako vegetace po zimě má k dispozici bezpočet variant, jak přírodu obnovit.

 

Jak tedy z lejna republikánství bič plésti? Utrpením, truchlením, převzetím zodpovědnosti. Po předcích máme nejen domy pole cesty, ale i temelín a ještě horší dluhy, tož do toho. Žaloba je dílem malý krůček, dílem plácnutí do vody, ale civilizovaný svět možná to ocení, už neprojde všechno každému, třeba přijde jen o penzi.

Jestli Klaus, tak ale také všichni,

co seděli v parlamentu a vládách a na miniterstvech od roku 1989.

Předtím ne, komunisté byli a jsou čistí, vypral nám je Václav Havel. ;-)

Online petice:Proti vyznamenání Václava

http://www.jednej.cz/petition.php?id=1910 . Prosím podpořte sdílejte

Vzpomenuti

Pripomina mi to jednu pasaz z knihy Kleinove.
Klaus:"musime tu amnestii provest pred volbou prezidenta kdyz budou vsichni v soku z volby tak nebudou moct radne reagovat, musime byt jako kamikadze kdyz utocili na Pearl Harbor a potom rict HUPS prominte uz je pozde, my nevedeli."...

„Co jste to za lidi, že jste si zvolili tak ubohé a hanebné

senatory???"

Jaky je narod, takove ma politiky !!! Wagnerka, Antl, Diensbier, Hulik i Marvanova by meli vratit diplomy.... HA, HA, HA !!!  Prectete si:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ustava-nevitezny-unor-aneb-absurdita-za...

Pak existuje pane Meier jeste jedna varianta /pokud js schopen uvazovat i opacne/, ze jmenovani signatari vedome vyuzili napad slipky Al Gajdy a chteji se pred narodem /s vedomim nezalovatelnosti tohoto deliktu/ jen zviditelnit. To se nasmeju, az to nahodou tak dopadne....

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah