Švýcarská obžaloba v kauze MUS: Byznysmeni zasvětili díl života praní špinavých peněz

Privatizace incestem v podání českých manažerů. ČESKÁ POZICE zveřejňuje detaily z obžalovacího spisu švýcarské prokuratury.

Právo a bezpečnost
Petr Matějček | 04.12.2012

ČESKÁ POZICE získala 323stránkovou obžalobu, na jejímž základě švýcarská prokuratura stíhá protagonosty kauzy privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Rozsáhlý dokument detailně popisuje proces, jemuž se v devadesátých letech minulého století v České republice říkalo privatizace incestem. Příběh společnosti, která koupila sama sebe.

Prominentní švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung se nezdržel komentáře, že právě případ MUS se vedle procesu s členy motorkářského gangu Hells Angels řadí k tomu nejbrizantnějšímu, čím se tamní prokuratura v posledních letech zabývala. Závěr obžalovacího spisu českým uhlobaronům nelichotí. Po mnohaleté detektivní práci trojice švýcarských státních zástupců (Graciella de Falco Halemannová, Gérard Sautebin a Luc Leimgruber) konstatuje: „Praní špinavých peněz zasvětili obžalovaní část svého profesního života. Právě z těchto aktivit pobírali pravidelný příjem. Lze tvrdit, že praní špinavých peněz bylo jejich hlavní profesí.“

Rozplést finanční toky trvalo švýcarské prokuratuře šest let

Obžaloba mapuje komplexní síť desítek firem, která se rozpíná od Lichtenštejnska přes Gibraltar a ostrov Man až po Panenské ostrovy. Rozplést finanční toky trvalo švýcarské prokuratuře šest let. Jak bylo již dříve zveřejněno, Švýcarům se podařilo zadržet 661 milionů franků (zhruba 14 miliard korun) na více než stovce švýcarských účtů.

Co prokuratura tvrdí:

Obžalovaným je kladeno za vinu, že společně usilovali o rozsáhlou zpronevěru aktiv české Mostecké uhelné společnosti, dnes Czech Coal Services, za účelem přivlastnění finančních prostředků a akcií této společnosti. Původně byla MUS státním podnikem ve vlastnictví České republiky, jejíž zájmy byly zastupovány Fondem národního majetku České republiky. Proces privatizace probíhal mezi roky 1991 a 1999. Členy představenstva MUS byli Antonín Koláček, Luboš Měkota a Oldřich Klimecký, členy dozorčí rady Jiří Diviš a Jacques de Groote.

Dle dokumentu zahájila švýcarská prokuratura vyšetřování 24. června 2005, a to proti Jacquesu de Grootovi ve věci praní špinavých peněz. Postupně případ nabýval na objemu a komplikovanosti. O necelé dva roky později, 30. května 2007, bylo vyšetřování rozšířeno na Jiřího Diviše; posléze bylo rozšířeno o šetření skutku porušení norem řádné správy veřejného majetku. Dále bylo rozšířeno na Antonína Koláčka, Luboše Měkotu, Oldřicha Klimeckého, Marka Čmejlu a Petra Krause pro zpronevěru peněz, nepoctivou správu, falšování podpisů a podvodu. Trio švýcarských prokurátorů dělí události do tří kroků.

Krok první

Mezi 31. prosincem 1996 a 17. červnem 1998 byly zpronevěřeny prostředky ve výši 2 544 000 000 korun. Převedeny byly formou půjčky z MUS ve prospěch české společnosti Newton Financial Management Group (Newton FMG), která byla v Praze kontrolovaná Petrem Krausem a Antonínem Koláčkem, následně Petrem Krausem a Markem Čmejlou. Částka byla využita k získání 49,98 procenta akcí MUS. Akcie byly převedeny na švýcarskou společnost Investenergy SA ve Friburgu, kterou dle švýcarských státních zástupců prostřednictvím Jiřího Diviše kontrolovali Antonín Koláček, Luboš Měkota, Oldřich Klimecký, Petr Kraus a Marek Čmejla.

Česká republika se ocitla se svým podílem dosahujícím 46,29 procenta v menšinové pozici

Tak obžalovaní získali většinový podíl, významný při hlasování na zvláštní valné hromadě, která se konala 25. dubna 1998. Česká republika se ocitla se svým podílem dosahujícím 46,29 procenta v menšinové pozici. Obžalovaní mohli na zmíněné valné hromadě odmítnout veškeré návrhy ze strany Fondu národního majetku, z nichž jeden navrhoval zbavit Koláčka, Klimeckého a Měkotu správního mandátu.

(O této klíčové valné hromadě jsme informovali v rozhovoru s Romanem Češkou, který byl v inkriminované době předsedou Fondu národního majetku, jenž zastupoval zájmy státu.)

To samozřejmě neuniklo Fondu národního majetku. Ve stanovisku k mimořádné valné hromadě Mostecké uhelné společnosti z 24. dubna 1998, které v minulosti publikoval týdeník Euro, se píše: „V lednu 1998 získal FNM informace, že se členové managementu Mostecké uhelné dopouštějí činů, které vzbuzují podezření z páchání trestné činnosti. Ty se týkaly jednak tunelování firmy, jednak jejího nepřátelského převzetí,“ uvádí prohlášení. Rovněž potvrzuje, že uvedené prostředky měla obhospodařovat společnost Newton, jejímž spoluzakladatelem a předsedou představenstva byl v té době Antonín Koláček.

Koláček, Klimecký a Měkota byli členy představenstva MUS. Zároveň Koláček a Kraus šéfovali společnosti Newton FMG a společnosti Bohemia Quality, která vlastnila 70 procent akcií společnosti Newton FMG. Koláček dále kontroloval sám nebo spolu s Krausem společnosti Edmondo Trading, Bankrom Investments, Synergo Suisse, které se transakcí účastnily.

Dne 2. ledna 1997 byla podepsána smlouva o krátkodobé půjčce ve výši 2 544 000 000 korun. Tato smlouva byla uzavřena mezi Koláčkem a Klimeckým za MUS na straně jedné a Petrem Krausem za Newton FMG. Částka byla použita pro nákup akcií na trhu, a to za účelem vlastního obohacení, tvrdí obžaloba. Valná hromada MUS nebyla o této transakci informována. Tím se obžalovaní hrubě provinili proti zájmům společnosti, kterou zastupovali. Protože postupovali prostřednictvím třetích společností, a to společností sídlících jak v Česku, tak na Kypru (Bankrom Investment), bylo prakticky nemožné odhalit jejich transakce.

Zobrazit diskusi
Reakcí:51

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Privatizace Sokolovské uhelné

V této souvislosti dovolte malou poznámku. Pokud by to tak nebylo, pokud by jediným a rozhodujícím kritériem měla být cena privatizace, respektive výnos z privatizace, jednoznačně deklaruji, že jako ministr průmyslu a obchodu bych usiloval o zrušení této privatizace. Myslím si, že prodávat strategické zdroje, jako je hnědé uhlí, není jako prodávat housku na krámě, je to věc, která má svá specifika. Perspektiva těžby, perspektiva zaměstnanosti je věc, která musí mít jasnou, definovanou prioritu. Při určování vah obou kritérií bylo toto stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu respektováno, a to právě z důvodů, které jsem řekl - z důvodů strategického významu privatizovaných společností pro energetiku, citlivost sociální problematiky v regionu severozápadních Čech. Jednoznačně tento postup upřednostňuje význam kvalitního podnikatelského záměru, zpracovaného v souladu s jeho odsouhlasenou strukturou, nad nesporně významnou, ale nikoliv rozhodující výší nabízené kupní ceny. 

Tak pravil Milan Urban v Pátek 5. prosince 2003

http://www.snem.cz/eknih/2002ps/stenprot/024schuz/s024003.htm 

20. února 2003 se v Hornickém domě Sokolov sešla dvacítka členů, kteří rozhodli vytvořit novou organizaci s názvem Sdružení podnikatelů Poohří (SPP), které umožňovalo členství všem zájemcům z celého kraje. 15. května téhož roku se konala ustavující valná hromada, která schválila nové stanovy a zvolila sedmičlenné představenstvo. Do čela SPP byl zvolen Václav Dučinský , jako členové byli zvoleni Jan Jaša, Josef Kábrt, Ing. Vladimír Krejčí, Ing. Miroslav Makovička, Vladimír Sojka a Jan Vokoun. Do revizní a kontrolní komise byli zvoleni Jaroslav Makrot (předseda), Zdeněk Příplata a Zlatuše Špačková. ... SPP spoluorganizovalo celou řadu důležitých konferencí, které řešily důležité otázky, související s dalším rozvojem Sokolovska a Karlovarska. Mezi ty nejdůležitější patřila podpora privatizaci Sokolovské uhelné do rukou podnikového managementu a výstavbě rychlostní silnice R6... http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=234 

http://m.rozhlas.cz/zpravy/ekonomika/_zprava/109963

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/15AEBEEA419836A7C12571B6006BB12A 

 • Složení meziresortní komise pro privatizaci hnědouhelných dolů, 9 členů:

2 * FNM (Kuhnl US-DEU, Juchelka), 2* ministerstvo průmyslu a obchodu (Srba, Cincibus), 2 * ministerstvo financí, 1 * ministerstvo pro místní rozvoj, 1 * ministerstvo životního prostředí, 1 * ministerstvo práce a sociálních věcí.

5 z 9 členů komise je z ministerstev ovládaných ČSSD, 1 člen z ministerstva ovládaného US-DEU + 1 poslanec US-DEU za FNM, 1 člen z ministerstva ovládaného KDU-ČSL, 1 člen - úředník FNM

  

http://www.sacez.cz/privatizace.htm

Bakala

Státní podíl v OKD nekupoval Koláček, ale Bakalův Charles Capital

Sdružení OKD byty zveřejnilo minulý týden dost zásadní dokument, který může podstatně ovlivnit spor uživatelů hornických bytů se současným vlastníkem ostravských dolů o jejich předkupní právo. Dopis s hlavičkou společnosti Charles Capital, podepsaný Zdeňkem Bakalou a adresovaný společnosti Karbon Invest do rukou Petra Otavy a Viktora Koláčka, totiž celkem průkazně dokládá, že Karbon Invest jednal o prodeji menšinového státního podílu v OKD jménem Charles Capital a v jeho prospěch.

Současní vlastníci dolů ve sporu vždy argumentovali tím, že od státu nemohli převzít závazek vyplývající z předkupního práva, protože od státu doly nekupovali. Dokument jasně dokazuje, že toto tvrzení je nepravdivé a Bakala doly od státu reálně nakupoval, byť skrytý za společností Karbon Invest.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-uhlobaron-ma-problem-d0h-/p_politika.asp?c=A120508_212451_p_politika_wag 

Čtenáři, při vší úctě,máte v

Čtenáři, při vší úctě,máte v tom zmatek. Majoritu v OKD získali Koláček s Otavou dávno před tím prodejem minoritního balíku v držení FNM. Stát se totiž do této situace dostal několik měsíců poté, co selhal v MUS. A situace byla obdobná - pro Koláčka, který už v té době pouštěl žilou ČMD přes Karbon Invest, nakupoval pan Pros, pak z OKD přes obchod s akciemi Moravskoslezských tepláren vytáhli přes 1,5 mld.,tím firma dala Prosovi peníze na nákup vlastních akcií, pokud si to pamatuju správně a majoritní balík předali Viktorovi Koláčkovi...

   Vy píšete o oficiální doprivatizaci státního podílu, kdy už stát na dění v OKD něměl žádnou faktickou kontrolu. To že mezitím Koláčka začaly nahánět jisté orgány a že Bakalář využil situace, aby skoupil jejich balík a balík státu, je věc podružná. Prostě divoká privatizace OKD proběhla cca 5 let před tím, než na scénu vstoupil Bakalář a nakoupil bona fide, takže jemu nic nehrozí:-)

Nebudu se rozvlekle přít.

De facto pravdu nemáte, a správně byste ji neměl mít ani de jure.  Jen aby Bakala (teď už dokonce ani ne on, kryje se ... ;-)) přesvědčil i soud. Mezi bona fide a mala fide není vlastně žádný hraniční kámen.

 

http://www.novinky.cz/ekonomika/43542-kolacek-a-otava-prodali-karbon-invest-za-asi-deset-miliard.html

Přípravy prodeje podle Bakaly probíhaly déle než jeden rok. Vláda, která získala minulý týden za menšinový 46procentní podíl v OKD od Karbon Investu 4,1 miliardy korun, však o plánované změně majitele Karbonu nevěděla. "Vláda nebyla o jednáních o vstupu RPG Industries informována," řekl Otava. Karbon Invest nyní vlastní asi 96 procent akcií OKD 

 

Já znám nějaké detaily, a tak mohu dost spolehlivě tvrdit, že Bakala pouze čekal na vstup ČR do EU a to používá jako verzi pro veřejnost (Rozhodnutí vstoupit do skupiny Karbon Invest Bakala zdůvodnil tím, že se po květnovém vstupu do EU otevřely českým podnikům nové obchodní příležitosti. http://www.novinky.cz/ekonomika/43542-kolacek-a-otava-prodali-karbon-invest-za-asi-deset-miliard.html).  A Koláčkové chtěli doly vždy jen na přeprodání ... Už jste viděl šťastného uhlobarona buddhistu? http://www.munimedia.cz/prispevek/antonin-kolacek-smrt-je-nejpodstatnejsim-tematem-zivota-1528/

 

 

"Firma používá právní formu “Societas Europea“ (SE), která jí umožňuje omezit právní úskalí plynoucí z odlišností právních systémů a norem v jednotlivých zemích Evropy." http://zpravy.e15.cz/firma/rpg-industries-se 

 

Milý murdochu, Oheň a Meč, žádné pohádky o bona fide. Podle xichtu poznáte je ...

 

http://sport.lidovky.cz/foto.asp?r=ln-sport-ostatni&foto1=GLU2d7e10_bakala.jpg 

 

http://munimedia.cz/originaly/prispevek/1528_4388.jpg 

 

----------------

 

Kontrolní otázka: Proč Bakala tak dlouho váhal s investicemi, než se rozhodl stát se uhlobaronem? Věděl byste o něčem velkém, co bylo před doly? Divné, že? Čekal, čekal, čekal - a bác, vstup do EU a Bakala s neznámými penězi je v OKD ...

 

 

 

Čtenáři, nic ve zlém, ale

Čtenáři, nic ve zlém, ale jste prostě vedle. Viktor Koláček, Przybla, Petr Otava - to jsou havíři, kteří se kolem uhla motají celý svůj život. Kdyby na ně nebyl činěn nátlak, tak by OKD asi nikdy neprodávali a nechali si ho, jako si SU ponechal Štěpánek. Pokud by to byl jen přeprodej, proč by na sebe upozorňovali vyvedením peněz z OKD přes akcie Moravskoslezské tepláren a nepůjčili si od nějaké neznámé finanční instituce z Kajmanských ostrovů, proč by čekali cca 4-5 let a mezitím vyváděli zisky z OKD přes svou obchodní společnost? Aby zvýšili riziko, že je někdo za tuneling odstíhá? Fakt úsměvné:-)

 Bakalář má kontakty a stejně jako Křetínský nebo čelákovický sup spatřil hodnotu v uhlu, možná využil umně i nátlaku policejních orgánů, aby Viktor a spol. akcie prodal. Samozřejmě za cenu nicotnou, vezmeme-li v úvahu doly, koksovny plus 40.000 bytů takříkajíc for free, ale taková byla doba a vzhedem k tomu, že oni sami za OKD nezaplatili nic, zaplatilo OKD, tak i tak je cena docela slušná, myslím:-)

 Jinak na prodeji Patrie Bakalář vydělal podle neoficiálních odhadů cca 2 mld., vlastníkem v OKD/NWR se stal sotva třetinovým, takže nějaká páka a výplata dividend hned rok po ovládnutí, čili ty čísla docela pasují...

murdochu,

pravdu máte v tom, že Koláček a spol. jsou hoši od uhlu. A v tom, že Bakala využíval politický vliv, především tehdejšího prezidenta Havla.

 

Když neuspěl s klikou Pedro Pick, Bessel Kok, Adam Blecha (Zieleniec, Lobkowicz, Vladimír Mlynář ...) při privatizaci Eurotelu, resp. Telecomu,

 

http://mobile.o2.cz/osobni/200437-tiskove_zpravy/52678-probehla_valna_hromada_akciove_spolecnosti___1886.html

 

http://euro.e15.cz/archiv/monitor/hra-o-valeskeho-802705 

http://www.earchiv.cz/b04/b0429001.php3 

 

musel dostat nějakou kompenzaci. Ano, využil pák, které měl, ale Antonín Koláček a spol. neměli sílu na držení OKD. Chtěli prachy a s Bakalou a spol. (neboť ani Bakala neměl prachy) se dohodli:

 

V dopise z 13. září 2004, který byl zveřejněn sdružením OKD Byty, jež na Bakalu často útočí, je dostatek argumentace pro výše uvedené tvrzení. Dokument se odkazuje na Smlouvu o koupi akcií OKD uzavřenou Charles Capital na straně jedné a Petrem Otavou a Viktorem Koláčkem na straně druhé. Výslovně se zde uvádí, že Charles Capital tímto pověřuje "společnost KI, aby předložila FNM nabídku na zvýšení kupní ceny na podíl FNM z 3,116 miliardy Kč na 4,001 miliardy za podmínky, že (i) česká vláda do 29. října 2004 schválí prodej podílu FNM ve prospěch KI a (ii) podmínky prodeje budou v zásadě stejné jako podmínky uvedené ve smlouvě o koupi akcií uzavřené mezi FNM a KI dne 8. dubna 2004".  

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-becherovka-koks-a-prachy-dlj-/p_politika.asp?c=A120805_180541_p_politika_wag 

--------------

 

A teď do regionu OKD. Vy se stále orientujete v rybníčku česko-slovenských grázlíků. Ale existují nadnárodní predátoři. Ostrava, Bohumín ,,, Polsko, Slovensko, Ukrajina. Vzpomínáte ještě na hodné izraelské zájemce o stavbu D47 a železničního terminálu v Bohumíně? Ruda železná po širokorozchodné železnici vezená? Miloš Zeman, Šling, Egonek Lánský ... však víte.

 

Stavba terminálu se nekonala (i o tom zde někdy můžeme podiskutovat, je to zajímavá kapitola historie rusko-izraelských mafií v ČR), ale já teď chci připomenout tehdy ocelářského "lobbistu" Gabriela Eichlera

http://euro.e15.cz/archiv/monitor/novi-spojenci-810557

 

který ještě stále sedí v dozorčí radě Havlovic Lucerny

http://rejstrik.penize.cz/gabriel-eichler 

 

No a právě v tomto průsečíku zájmů o ocel a uhlí se točili Koláček a spol. Na to od začátku neměli.

 

Pokud by čeští novináři byli co k čemu, Zeman ani Schwarzenberg  by nesebrali odvahu (drzost) kandidovat na prezidenty. Oba jsou příliš svázáni s "podnikáním" gaunerů.

 

kde vzal Bakala penize - spolecnost Charles kapital a Schwrzbrg

je docel dobre mozne, ze celou vec financoval Schwrzberg, napojeni na Havlovu skupinku, dobove styky obou jmenovanych i jejich nasledne podnikani (Schwrz-Bakala-zejmena v mediich ale ne jen) tomu nasvedcuji .. hezky nazorne nazvana spolecnost, Charles kapital, je podle me primo nebo neprimo Karla Schwarzenberga a Bakala se mu o ty prachy staral. Zeman v tom podle me absolutne nejede.

murdochu

Čtenáři, neřekl bych, že to

Čtenáři, neřekl bych, že to Bakalář rozjel exkluzivně, byli tu i jiní, kteří o tom posunu informovali už minulý týden:-)

  Za druhé, Bakalář je v OKD, pokud na to narážíte, ve stejné situaci jako Tykač v Czech Coalu - jim už nic nehrozí, nakupovali od budhisty Koláčka Antonína a dlaždiče Koláčka Viktora v dobré víře...

  Co se té SU týče, zajisté víte, že ten Špidlův poradce žádný podíl ve firmě neměl a nemá. Maximálně získal nějakou provizi za lobbing, stejně tak asi lobboval Ulčák... Špidla měl svého poradce, svého času třeba Grégr zase Vlasákovou a ta seděla snad ve 20 představenstvech a dozorčích radách... Ale pochybuju, že sám Špidla by z toho byť jen šč měl.

  Zajisté víte, že majitelé v SU jsou tři, jsou to manažeři podniku z dob předprivatizačních, kteří alespoň nákup udělali oficiální cestou - manažerský buy-out na úvěr, žádné kejkle s penězi z rezerv, ani model Škoda Plzeň - prodám sám sobě.

  Jinak na Štěpánkovi a spol. je pozitivní alespoň to, že ještě před privatizací rozhodli o výstavbě/rozšíření podnikové eletrárny, čímž firmě zajistili dlouhodobou perspektivu a ziskovost. Co si pamatuji, tak firmu už jim chtěl předtím prodat jeden nynější prezidentský kandidát, ale lobbing asi neměl pořádný výtlak:-)

BAKALA Exclusive

Ale samozřejmě, že o záležitosti psali i jinde. jenže Bakala pod kotlem topí a sám uvádí, že kauzu pokrývá exkluzivně. S ČSSD ho pojí vzpomínky na výhodnou (do-)privatizaci OKD i s přilehlými rybníky.

 

Také pochybuji, že by Špidla kromě tlačenky na post eurokomisaře získal něco dalšího. On pracuje z přesvědčení, nikoliv za peníze. "Ideový spolupracovník". Ale také outsider. A proto se v onen čas stal premiérem. Slabá figura, bez informací a kontaktů . Takže si ho ochočili někteří

 

2003

http://blisty.cz/art/13139.html

 

Vzpomeňte si na detaily:

 

"Nepochybuji o tom, že policie má své důvody, které jsou podpořeny důkazy," prohlásil premiér Vladimír Špidla a dodal: "Je-li tomu tak, pak je její konání správné." Premiér poznamenal, že o případu nemá žádné informace, stejně jako o žádném jiném policejním případu.

 

Podle předsedy ODS Mirka Topolánka je otázka, proč přišlo zatčení Koláčka a Przybyla zrovna v době, kdy se má uzavírat privatizace Sokolovské uhelné a rozhoduje se mezi skupinou, do které patří Viktor Koláček a skupinou dnešního generálního ředitele Štěpánka.  ...

 

...Já to ale nemíním komentovat, já nevím, co za tím je, co provedli, co neprovedli, takže v žádném případě nechci zpochybňovat ten samotný fakt," řekl Topolánek Právu a dodal: "Ale tu časovou souslednost s privatizací Sokolovské uhelné za tím prostě musím vidět a připadá mi to opravdu, že žiji v Absurdistánu."

http://www.novinky.cz/krimi/20786-treti-obvineny-v-kauze-okd-prisel-na-policii-sam.html 

 

 

Účast v tendru na severočeské doly

Samo OKD je ve druhém kole výběrového řízení na privatizaci hnědouhelné společnosti Sokolovská uhelná (SU). V ní přitom již vlastní 36 procent další Koláčkova firma Metalimex. Soupeřen OKD je zde současný management SU. Jeho firma Sokolovská těžební nemá vlastní výrobu, a tak její šance na bankovní úvěry budou jen omezené. Oproti tomu firmy kolem Karbon Investu mají řadu aktivit (např. Českomoravské doly, Hornický penzijní fond Ostrava, stavební firma VOKD) a jejich finanční možnosti přes případný souběžný nákup podílu v OKD jsou podstatně větší.
V tomto případě však výběrová komise stanovila jako hlavní měřítko podnikatelský záměr. Nemusí tady rozhodovat jen schopnost nabídnout nejvyšší cenu. Pokud by však manažeři vyhráli, budou muset nabídnout menšinovým akcionářům odkup jejich akcií. Metalimex, potažmo celá skupina kolem Karbon Investu, tak při své porážce aspoň může získat finanční prostředky využitelné pro koupi státního podílu v OKD. 

http://hn.ihned.cz/c1-13697360-okd-a-karbon-invest-funguji-normalne-dal 

 

 

 

 

 

 

Mám-li to chápat tak, že

Mám-li to chápat tak, že Štěpánek to táhl se socdemáky a ODSka tlačila Koláčka, tak jsem velmi, ale velmi na pochybách. Tady je prostě důležitý fakt, že o manažerské privatizaci v případě SU, pokud bude úspěšný model ČMD, uvažoval už poradce Zlatých Váčků, toho času ministr průmyslu za ODA...

  Druhá věc, je určitě znatelný rozdíl, když stát prodá majoritní balík akcií v tendru - byť zlobbovaném jako ostatně u každé velké privatizace v divokých 90.letech, nebo když ztratí majoritu díky aktivitám dosazených manažerů a jejich kamarádů z brokerských firem, kdy si peníze na divokou privatizaci z firmy vytáhnou předem sami bez podnikatelského rizika a tak nějak bez oficiálního dobrozdání vlády České republiky. Ve výsledku to je pak tak, že Štěpánek splácel úvěr ze zisků SU, zatímco Koláčci vyváděli zisky jinam, aby se nemuseli dělit s minoritami. Pak přišel Bakalář, udělal buy-out a OKD (NWR) mělo roční zisk 200-300 mil. EUR. Za Koláčka zisky generovala obchodní firma Carbon invest a Carbounion,  vlastněná 100% Koláčkem, Przybilou, Otavou, zatímco OKD generovalo cca 20-50 mil. v českých(!) ročně:-) 

No vidíte, murdochu

v závěru potvrzujete mé tvrzení, že "kluci od uhla" chtěli OKD vždy pouze prodat. Nahrabat a prodat. Poněvadž na rozvoj peníze ani schopnosti neměli, a ložisko se znehodnotit tak snadno jako třeba strojírenské průmyslové závody nedá.

 

V Sokolovské uhelné to bylo jiné. Kompenzací pro politiky měly být zcela v rozporu se zákony (horni zakon) pozemky nad a kolem ložisek. Právě těžit nezakládá vlastnický vztah k pozemkům. Ovšem v SU  byla a je praxe jiná:

 

http://www.suas.cz/uploads/194826013447b5627468f07_Vyrocni_zprava_06_CJ.pdf 

 

Už Standa Gross - investor ...

http://www.15miliard.cz/cd_fnm_oprava/kapitola_04/Kapitola_4_TEXT.pdf

 

http://www.suas.cz/uploads/110170487247b2c8037de4b_07162_brozura_eko_su_mail.pdf

 

Kalná voda:

 

http://zpravy.idnes.cz/lom-medard-na-sokolovsku-se-zacal-plnit-vodou-z-ohre-fym-/domaci.aspx?c=A100605_1396852_domaci_taj

Jen ta zatracená krize:

 

http://vary.idnes.cz/oblastni-sampionat-v-silovem-trojboji-hosti-sokolov-p0e-/clanek.aspx?c=A110824_125611_vary-zpravy_sou

 

 

Weigl uvedl, že mu funkci v Sokolovské uhelné nabídl tehdejší náměstek ministra financí Jan Mládek (ČSSD). „Moc si to nepamatuji, ale asi jsem sehrál roli pošťáka. Pan Weigl byl přece blízký spolupracovník šéfa opozice, ne?" odpovídá Mládek na otázku, jak se Weigl dostal do podniku, v němž probíhala privatizace. Exmnistr průmyslu Miroslav Grégr si zase na Weiglovo působení v Sokolovské uhelné nevzpomíná vůbec. „Ale kdybych ho navrhl já, klidně to přiznám, je to schopný člověk," říká Grégr.

Podle generálního ředitele Sokolovské uhelné Františka Štěpánka se Weigl v průběhu privatizace nijak neangažoval.

 

http://zpravy.idnes.cz/dokonaly-kancler-kdo-je-jiri-weigl-nejblizsi-muz-prezidenta-klause-1d8-/kavarna.aspx?c=A080309_224923_kavarna_bos

 

 

 

je to síla, nejenom že tenhle

je to síla, nejenom že tenhle stát je schopen prodat cokoliv za desetinu hodnoty ale nakonec se česká republika ani nepřipojila k obžalobě. a aby to nestačilo tak když se něco pořizuje, tak to musí stát desetkrát tolik za co to koupí průměrně inteligentní orangutan.

Jedna technická

Jedna technická poznámka pro autora: Jacques de Groote nebyl prezidentem MMF. Nikdy. MMF ani prezidenta nemá, ale J.de G. nikdy ani nestál v čele MMF. Byl ale manažerem v MMF a potom jako člen správní rady MMF zastupoval od r. 90 ... koho?  Československo!!! Proto se také po Česku hodně motal. Že se přitom seznámil i s ekonomickým podsvětím, jak je vidět, nepřekvapuje. Sám k němu totiž měl hodně blízko.  MMF a Světová banka si od něho veřejně umyly ruce jako od nežádoucí osoby poté, co se provalila jeho role ve velké korupční kauze v Africe (někdy kolem poloviny 90. let).  Není divu, že Švýcaři s kauzou začali od něho.

ad J. de G. v MMF

Děkujeme za upozornění, "prezident MMF" se do textu dostal vlivem překladu spisu obžaloby. Opravili jsme a přejeme Vám pěkný večer, David Kasl

Děkuji, nápodobně. 

Děkuji, nápodobně. 

Ještě dodatek

A že toto všechno ještě před prodejem státního podílu dobře věděli představitelé českého státu, ač si později nevzpomínali, už je známo z dokumentů, které před pár měsíci zveřejnila i česká média, možná i tento server.  

Ve Švýcarsku hnije 14 českých (původně veřejných) miliard.

Takových MUSů je více, myslím že by dohromady lehce zvládly stabilizovat náš státní rozpočet. 

Celkově velmi dobrý, ale

Celkově velmi dobrý, ale občas trochu zmatečný článek. Jen namátkou - není podstatné, jaká byla nominální cena akcie - u kuponově privatizovaných firem bylo nominále prakticky vždy nastaveno na 1000 Kč, což určitě neznamená, že se za tuto hodnotu musely všechny akcie obchodovat na burze. Jinou věcí je, že managament se ústy pana budhisty i paní Bílkové z tiskového opakovaně snažili vyvolat dojem, že firma je v útlumu, tržby se propadají a budoucí náklady na rekultivaci budou obrovské - tudíž vysoká tvorba rezerv ( na incestní nákup) a zisk dramaticky klesající, takže motivace ke koupi takovéto akcie nula celá nula.

  Co se týče Škody Holding, nemyslím si, že Koláček a Měkota se toho účastnili. Spíše se zde zapomnělo zmínit, že se Čmejlou a Divišem se na koupi podílel jistý státem dosazený manažer se svými hochy, kteří si od AT Kerney nechal cinknout posudek a Škodovku pak koupili - incest II.  - myslím, že za 800 mil., nikolivě za 350 mil., jak uvádíte.

  Ale jinak dóóst dobrý článek!

Vidím to stejně.

Vidím to stejně.

Může mi někdo vysvětlit, proč tito lidé nejsou ve vazbě?

Rath hnije ve vazbě za několik směšných miliónů a tito šíbři běhají po svobodě.Dává se jim čas, aby si ukryli majetečky, na které se jim ještě nepřišlo?

Švýcarští vyšetřovatelé, klobou dolů, hodně dobrá práce.Ani nevíte, jak vás český daňový poplatník za tu práci miluje. Přinesli jste mu aspoň maličkou jiskřičku naděje, že nějaká spravedlnost existuje. Díky.

U Ratha je to mj. trest za to, že nedodržel oposmlouvu.

Ono to s tím Hospimedem a Puroklimou fungovalo už před Rathem. Urban z ČSSD je záruka OPOSMLOUVY  ve Středočeském kraji. Rath jel na sebe, provokoval, nechtěl se dělit a tvořil si tam pašalík s harémem.

Rath je takový větší  středočeský zdravotnický Kotrouš.

Protoze to nejsou male ryby.

Protoze to nejsou male ryby.

Ano, toto není kauza malých

Ano, toto není kauza malých ryb a vrchní státní zastupitelství v Praze několik let dělalo, co mohlo, aby pánům jmenovaným v švýcarské žalobě a v tomto článku nedalo ani nejmenší důvod  se rozpovídat.

Nepletu se, že ministr Blažek

Nepletu se, že ministr Blažek někdy zkraje podzimu stáhnul kárnou žalobu na žalobce, co kauzu MUS zdržovali, podanou exministrem Pospíšilem?

Ano, myslím, že se nepletete,

Ano, myslím, že se nepletete, taky jsem to někde viděl. Pokud mě paměť neklame, byl to ten zástupce, co sám tvrdil, že nemůže konat, protože na něj konají nátlak zhůry, aby nekonal. Čtenář možná hodí link...

Tuto informaci nemam ale

Tuto informaci nemam ale veril bych tomu. Don Pablo je klasik v modrem havu. Takrikajic prakticky konzervativec. Svet o nas uz davno vi, ze jsme zlodejicci a malomestaci.

Kdyby byli kluci chytrejsi,

Kdyby byli kluci chytrejsi, udelali by si vlastni banku a jmenovali by se J&T.

V té době to bylo pod

V té době to bylo pod rozlišovací schopnosti našich křišťálových představitelů :-D

Spis nikdo necekal, ze budou

Spis nikdo necekal, ze budou Svycari neco vysetrovat.

jojo, ve švýcarsku někdo

jojo, ve švýcarsku někdo strašně tlačí na pilu.....

Ze by spravedlnost? On by to

Ze by spravedlnost? On by to pro ne nebyl take zanedbatelny prispevek do rozpoctu:-)

Krevní pouto ...

Czech Coal alias Mostecká podle něj těží z toho, že šéf dozorčí rady firmy Jan Dobrovský se roky kamarádí s premiérem Fischerem.

http://ekonomika.idnes.cz/vlada-zasahla-obchody-j-t-a-czech-coal-se-vini-z-vlivu-na-slozeni-kabinetu-1o4-/ekonomika.aspx?c=A090505_212623_ekonomika_abr

To už je ovšem v době vlády

To už je ovšem v době vlády čelákovického predátora v CC, nikolivě budhisty, čtenáři:-)

Samozřejmě, zbavit se Dobrovského byl delší proces

Nejprve bylo potřeba získat většinu. Dobrovský byl nejdříve toliko poradce, později předseda dozorčí rady. Nemám teď dost času na podrobnější odpověď, tak tradičně navedu - abych nikoho nejmenoval ;-)

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/schwarzenberg-hleda-tym-bude-lidrem-kampane-lobbista_226248.html 

27. dubna 2005  

Jeho otec Luboš Dobrovský byl ministrem obrany, přítel Karel Schwarzenberg byl kancléřem na Hradě a dlouholetý kamarád Vladimír Mlynář byl členem tří vlád.

Dobrovský tvrdí, že je povoláním poradce. "Říkám vám všechno, nic nezamlčuji: teď už dělám jen jednu jedinou práci pro společnost Appian Group, která se právě teď přejmenovává, protože byla prodána Sokolovské uhelné společnosti. Radím jim ve strategických věcech," řekl Dobrovský.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/domaci.aspx?r=domaci&c=A050426_212253_domaci_miz 

Miroslav Kočárek, bývalý velvyslanec ČSFR ve Švýcarsku a organizátor známé schůzky Čechošvýcara Jana Vízka s vedením ČSSD v Bamberku, prohlásil, že mu redaktoři pořadu ČT Nadoraz sdělili, že připravují další pořad o  tzv. bamberské aféře. Snahy dát bamberskému jednání příchuť spiknutí označil za naprostý nesmysl, protože nikdy nepřekročilo rámec výměny názorů o otázkách hospodářského a politického vývoje v ČR. - Kočárek poté veřejně prohlásil, že skutečně jednání pana Vízka se sociálními demokraty připravoval. Vízka prý ze svého působení ve Švýcarsku poznal jako pracovitého člověka a požíval jeho důvěru. Mimo jiné i proto, že mu byl doporučen Lubošem Dobrovským. Určitou referencí byly podle Kočárka i Vízkovy kontakty "s předními poslanci vládních stran, v bankovních kruzích, například s pány Ježkem, Salzmannem, Němcem, Honajzrem a dalšími".- Čtenáři ze Švýcarska však píší:

Ing Jiri Mazac

Radi bychom vedeli, kdo je vlastne pan Vizek z afery CSSD. Zde ve Svycarsku ho>nikdo nezna a ani v telefonim seznamu neni uveden. Je tam jediny Vizek Zdravko elektroniker. Pan Vizek by mel byt udajne president Firmy International Holding Comp., ale ani tu jsme v tel.seznamu nenasli. Toho pana neznaji ani cinni emigranti jako Ing Dr. Zdenek Lukastik, vezneny za totality v Jachymove. a Ing Zdenek Lukastik, Zuerich.

   http://www.britskelisty.cz/9805/19980505b.html  

  Čtenáři, ten nalinkovaný

  Čtenáři, ten nalinkovaný článek k Dobrovskému je úplně mimo, Kmenta si plete Sokolovskou, Severočeské doly a MUS, zmatlal to všechno úplně dohromady:-)) Navíc z roku 2005, takže dávno po incestu, dávno po doprivatizaci a dávno i po Špidlově premiérování, pokud se nepletu:-) 

  S Kočárkem to připravil bývalý poradce Gustava Husáka

  Spolumajitel AB Banky. 

  Ale

  Pravdu díte, je ovšem zajímavé připomenout, že i Dobrovský otec, tj. Luboš Dobrovský, exministr a exkancléř prezidenta, poté, co přestal velvyslancovat v Rusku, pracoval pro A. Koláčka. V období 2000, 2001 se tak prezentoval.  Jak dlouho potom (nebo snad i předtím?), nevím.

  Možná je to čirá náhoda a kromě pokrevního příbuzenství  nemá vůbec žádnou souvislost s ničím z článku, ani s následnými aktivitami MUS. Možná. 

  Diky moc za info.

  Diky moc za info.

  Disidenti/ komunisté: Dobrovský junior

  Přes předchozí usilovné zapírání nakonec majitelé Mostecké uhelné (MUS) přiznali, že prodávají minoritu ve firmě. Oficiální zpráva byla zveřejněna v úterý 16. května. Transakce však byla podepsána ve Švýcarsku již týden předtím. Klíčový lobbista MUS Jan Dobrovský tuto informaci dokonce pro MF Dnes označil za nesmysl.
  Minulý týden rovněž vehementní zapírání úmyslu prodat většinu ve firmě nakonec nalomil Antonín Koláček, když v rozhovoru pro MF Dnes prohlásil, že mu ze 40 procent akcií zbylo pětadvacet a do dvou let se chce zbavit i tohoto zbytku.

  ... Zhruba dva roky nato začal kdosi na burze skupovat akcie MUS. Zaregistroval to v té době Fond národního majetku a jeho předseda Roman Češka dospěl k vážnému podezření, že nákupy se odehrávají za peníze samotné firmy. Konkrétně mělo jít o miliardy z rekultivačních fondů, do nichž musí doly ukládat určitou částku za každou tunu vytěženého uhlí. Podobně rychle ve stejné době začal ztrácet stát kontrolu nad OKD. Češka podal trestní oznámení a pokusil se o protiopatření. To si ale naběhl. Postavily se proti němu hornické odbory vedené sociálním demokratem Cyrilem Zapletalem a sněmovní sociálnědemokratická opozice. Ta nakonec dosáhla na slábnoucí Klausově vládě jeho odvolání...

  http://euro.e15.cz/studena-valka-uhlobaronu-792849 
  Více na: http://euro.e15.cz/studena-valka-uhlobaronu-792849#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 

  Nesnesitelná lehkost informování: ČTK a Appian 27-11-2003

  http://blisty.cz/art/16078.html 

  ...Co můžeme očekávat v situaci, kdy jedno ze tří veřejnoprávních médií – Česká tisková kancelář – je ve své dceřiné společnosti Newton Information Technology, s.r.o. ekonomicky propojeno se společnostmi blízkými Antonínu Koláčkovi? V situaci, kdy prakticky všechna média kupují zpravodajství od ČTK, která má fakticky monopolní postavení, a v situaci, kdy Newton IT hlavním tištěným médiím poskytuje služby...

  ... Hodně se napsalo o tom, že Antonín Koláček má blízko k premiérovi Vladimírovi Špidlovi. Opravdu. Stojí za to vědět, že ředitelka odboru Špidlových poradců Jarmila Škvrnová byla od roku 1999 do letošního roku zapsána v internetovém obchodním rejstříku jako členka představenstva Všeobecné sociální pojišťovny Vyšehrad. Koláček byl předsedou představenstva v téže společnosti od roku 1993 do roku 1999. V době, kdy v představentvu působila Škvrnová, Všeobecnou sociální pojišťovnu Vyšehrad ovládala společnost Newton Financial Management (podle jeho závěrky k 31.12.2000 měla v pojišťovně podíl na základním jmění 66,7 procenta).V této souvislosti působí podivně informace týdeníku Euro, že jednomu zájemci o Severočeské doly – lucemburské společnosti LGT Trust - odpovídala na přelomu letošního a loňského roku místo předsedy vlády Škvrnová.Ve společnostech spjatých s Newtonem či s Koláčkem působili či působí alespoň čtyři další Špidlovi poradci: Zdeněk Linhart, Vít Samek, Ivo Baštýř a Vladimír Čechák. Ministr zahraničí Cyril Svoboda nedávno oznámil konflikt zájmů spočívající v tom, že působí v nadačním fondu Most naděje, jehož zřizovatelem je Appian Group, a že má ve vládě hlasovat o privatizaci Severočeských dolů. Manželka ministra vnitra Stanislava Grosse zase sháněla sponzory pro muzikály a mezi dárci, které získala, byla i Koláčkova Mostecká uhelná společnost. Náměstkyní ministra informatiky Vladimíra Mlynáře je manželka lobbisty Jana Dobrovského (Dana Bérová), který pracuje pro Koláčka. Stojí za to vědět i to, že v budově skupiny Newton v centru Prahy mají sídlo Nadační fond Václava Klause a Centrum pro ekonomiku a politku (CEP), sdružení blízké hlavě státu. Podle svých šéfů platí Newtonu obvyklý nájem. Ovšem vztahy jsou jaksi nadstandardní - Newton například pomáhal propagovat CEP – v recepci si můžete nebo ještě nedávno jste si mohli opatřit publikace CEP. Na straně druhé v některých publikacích CEP můžete najít reklamu Newtonu, za kterou prý Newton dává CEP „nějaké peníze“, řekl letos v dubnu autorovi tohoto článku nynější šéf CEP a Klausův ekonomický poradce Petr Mach. A jak přišly obě instituce na nápad usídlit se v budově Newtonu? Někdejší ředitel CEP a nynějšímu vedoucí prezidentské kanceláře Jiří Weigl se zná s majiteli či manažery Newtonu a ti mu řekli, že mají volné místnosti, vysvětlil Mach... 

  S tím Špidlou jste úplně

  S tím Špidlou jste úplně vedle, Koláček do MUS přišel za Klausových vlád a než se stal Špidla premiérem, byla už MUS dávno ukradená a doprivatizace už běžela v rukou úplně někoho jiného. Osoba pana Sýkory je zajímavá...

    Myslím, že jednoho význačného ekonoma z Newtonu opakovaně jmenoval náš drahý pan prezident členem bankovní rady ČNB:-)

  murdochu

  pouze jsem zvýraznil jména ve starším textu z BL. Podíváte-li se na datum, uvidíte, že se nepokouším udělat premiéra v počátku 90. let - to byste mi křivdil :-). Ale Špidla není "úplně" vedle jak píšete. Ještě před privatizací západočeských hor a dolů  se na Špidlu napojili kluci ze Sokolovské uhelné. Murdochu, já zpravidla VÍM. Takže tradičně připomínka odkazem:

  02.05.2004 Nedělní partie-M.Topolánek, V. Špidla

    partie-M.Topolánek, V. Špidla
   

  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Ona je to v krátké době už druhá významná státní privatizace, nedávno Sokolovská uhelná, kde teď v tom výběrovém řízení zbyl také tedy pouze jeden zájemce. Tak ono není asi možné se divit, že to lidem připadá trochu podezřelé, nemyslíte?
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Najděte nějaký argument, kterým to chcete zpochybnit. Prostě to je běžná, běžná privatizace.
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Vám to nepřipadá nic zvláštního na tom?
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Je to běžná privatizace, která byla otevřena všemi způsoby tak, jak se to udělat má. Nikdo nepochybuje o tom, že ten, kdo předložil nabídku, předložil nabídku dobrou. A tato nabídka, doufám, bude realizována.
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Nehledě na to, že, opět je to možná shoda náhod, tu Sokolovskou těžební společnost, která zůstala jako jediná ve výběrovém řízení a nakonec tedy zvítězila, vede vlivný sociální demokrat a váš poradce v ekonomických věcech, pan Jaroslav Ungerman.
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Ano.
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  To je trochu moc náhod, nemyslíte?
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Jaroslav Ungerman nevede Sokolovskou uhelnou a Sokolovskou ...
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Já mám tady výpisy z obchodního rejstříku, já vám je mohu ukázat.
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Ne, že je v Sokolovské uhelné, o tom jsem nikdy nepochyboval a nikdy jsem to nezpochybňoval, prostě to je pravda. Byl tam před privatizací v podstatě jakožto zástupce Fondu národního majetku. A to je věc, která je známá a která není ..., kterou jsem nikdy nezatajoval, ani jsem o ní ..., nijak zvlášť jí neodůvodňoval, protože to je prostě běžný fakt. Ale rozhodnutí ...
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  On pan Ungerman chtěl tu Sokolovskou uhelnou už před lety.

  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  ... o Sokolovské uhelné ...
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Tenkrát mu ..., už ji málem dostal ...
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Nikoliv.
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  ... za osm set dvacet pět milionů korun od tehdejšího pana ministra, za vládnutí tehdejšího pana ministra Grégra.
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Nikoliv. Mohu vám říct, že doporučení, která jsem dostal ...
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  Nakonec ta cena byla desetkrát vyšší tedy, ale nakonec ji nezískal za tuto cenu.
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Tak v prvé řadě, není pravda, že pan Ungerman chtěl Sokolovskou uhelnou. Máte pravdu, že v době ministra Grégra se chystala privatizace Sokolovské uhelné. Tato privatizace se nepodařila, tato nová privatizace, doufám pevně, že se podaří, protože nikdo v daném regionu nepochybuje, že to je správná cesta, která přinese dlouhodobou stabilitu v naší západní části České republiky.
  Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
  No, pane premiére, já jsem si na serveru vlády našla váš rozhovor pro týdeník Ekonom z 8. ledna tohoto roku, kdy vy říkáte, že jste s panem Ungermanem o privatizaci Sokolovské uhelné nikdy nemluvil, což je zvláštní, když on je předseda představenstva Sokolovské uhelné. V tom případě jste s ním nemluvil ani o privatizaci Unipetrolu, kde je členem dozorčí rady, a nemluvili jste asi určitě ani o Transgasu, což je distribuční společnost, která hraje klíčovou roli v petrochemickém průmyslu se zásadním významem pro Unipetrol. V Transgasu je pan Ungerman také členem dozorčí rady.
  Vladimír ŠPIDLA, předseda Vlády České republiky /ČSSD/
  Ano.

  Člověk se jen diví kde se poděla ráznost reportérů, když

  zpovídali Klause, Topolánka nebo Nečase. Škoda, že to nezvládli. Mohli jsme se dovědět víc i k tomhle. 

  Máte na mysli asi pana Tomšíka

  Tomšík je chytrý, ale proč začala jeho chůze vypadat jako Holmanova, to je mi záhadou.

  Nejenom Sykora, ale Kavan,

  Nejenom Sykora, ale Kavan, Gross,a samozřejmě Zeman a Hojdar ""

  Skrýt diskusi

  Oblíbený obsah