Petr Lessy: Policie je odolná vůči všelijakým telefonátům

Rozhovor s policejním prezidentem o tom, kam se dostala policie po 23 letech od listopadu 1989.

Právo a bezpečnost
Jan Schneider | 12.07.2012
„Slovy soudce Šotta, spravedlnost se nesmí zastavit před branou politiky!“ říká policejní prezident Petr Lessy.

„Policisté si od změny režimu v listopadu 1989 také slibovali, že ustanou politické tlaky na jejich práci. Po téměř čtvrt století však ministr vlády chce vyšetřovat vyšetřovatele za to, že vyšetřuje politiky...“ Tak začíná jedna s otázek rozhovoru s prezidentem Policie ČR Petrem Lessym (ve funkci je od ledna 2011). Vztahy mezi policií a vládou, potažmo ministrem vnitra, k tomuto tématu vybízejí. Především se však dialog týkal koncepčních témat. Například nakolik hrozí, že vzhledem k rozpočtové situaci policie nebude moci vykonávat některé činnosti, jež jí dosud náležely, třeba vyšetřování bagatelní trestné činnosti.

ČESKÁ POZICE: Kam se dostala policie po 23 letech? V prosinci 1989 mi jeden kriminalista řekl, že by byli rádi, kdyby se změnou režimu zmizely politické tlaky a čárkový systém.

LESSY: Ano, tak to byla dobrá analýza. Ale ty problémy policii stále do jisté míry provázejí. Například čárkový systém, to je vlastně statistika. A statistika je jako plavky – zajímavé věci odhaluje, ale ty životně důležité zakrývá. Má své místo v policejní práci, ale téměř výlučně v analytických činnostech, nikoliv při jejím hodnocení.

Statistika pracuje pouze s tím, co se stalo. Z hlediska komfortu občana je však mnohem důležitější to, co se nestalo.

Statistika pracuje pouze s tím, co se stalo. Z hlediska komfortu občana je však mnohem důležitější to, co se nestalo. Mluvím o prevenci. Já jsem k policii nastoupil v roce 1990 na malé obvodní oddělení v Dobré na Frýdeckomístecku. Zaučoval mne starý pochůzkář, který znal svůj rajón a lidé znali jeho. Tam jsem poznal podstatnou důležitost toho, čemu se říká „místní znalost“. Lidé mají svého četníka a on zná je. Ten vztah však musí být založen na oboustranném respektu.

Mnoho policistů mělo možnost navštívit své kolegy v zahraničí. Bohužel, získané poznatky zůstávají velkou měrou nezpracovány. Přetrvává tak rozdíl mezi „východním“ a „západním“ stylem policejní práce. Ten východní spočívá v jisté kampaňovitosti, západní v méně okázalém důrazu na systematickou práci. A já musím říci na rovinu, že nejsem příznivcem takových monstrózních akcí, jako třeba byl dopravní „Kryštof“.

ČESKÁ POZICE: Policisté si od změny režimu v listopadu 1989 také slibovali, že ustanou politické tlaky na jejich práci. Po téměř čtvrt století však ministr vlády chce vyšetřovat vyšetřovatele za to, že vyšetřuje politiky, povídá jim do telefonu všelicos, a nebýt křesťanem, radil by jim, aby se šli zastřelit. A premiér téže vlády ho pouze pokárá, s tím, že kdyby se to opakovalo, hněval by se velmi.

Považuji za maximálně důležité, aby policisté věděli, že vedení policie stojí za nimi

LESSY: Policie je odolná a bude odolná vůči všelijakým telefonátům. Mluvil jsem s vyšetřovatelem Mazánkem poté, co vypracoval služební záznam o telefonátu s ministrem financí. Sdělil jsem mu, že mu důvěřuji a že nemám žádné důvody to měnit. Spoléhám na něj, že se nenechá odradit podobnými telefonáty. Považuji za maximálně důležité, aby policisté věděli, že vedení policie v takových situacích stojí za nimi. Musíme jim vytvořit podmínky pro to, aby policie vykonávala, co podle zákona má. Slovy soudce Šotta, spravedlnost se nesmí zastavit před branou politiky!

Objevily se výčitky, že nejsem diplomat, když jsem považoval za důležité se ozvat na tyto výroky ministra financí o „estébáckých manýrech“ a na vyjádření premiéra Petra Nečase o „partě plukovníků a podplukovníků“. Vzhledem k opomenuté roli státního zastupitelství v trestním řízení byly ty výroky věcně nepodložené. Pak jde v případě ministra Kalouska a premiéra Nečase buď o diskreditující neznalost, nebo o neskrývané vyhrožování.

O čem se přou policie a ministerstvo vnitra?

Chci-li mít zachovánu dosavadní úroveň policejních činností, nemohu výrazně snižovat rozpočet. V opačném případě musím vysvětlit veřejnosti, které činnosti již napříště policie nebude vykonávat.

ČESKÁ POZICE: Z hlediska mediálního obrazu by se dalo usuzovat: Ministr vnitra a policejní prezident spolu nemluví, a když, tak se hádají. Nechci přilévat oleje do ohně. Naopak. Myslím si, že obě funkce jsou sdostatek samostatné, aby tito představitelé nemuseli spolu denně schůzovat. A ještě více: spory mezi nimi mají být. Okázalá jednomyslnost by byla znamením návratu do minulosti. Takže otázka má pouze technický charakter. O čem se s ministerstvem přete?

LESSY: Ministr je ve vládě, která redukuje vládní výdaje. Já zase zodpovídám za činnost policie. Mým nepříjemným úkolem v této situaci je vysvětlit ministrovi, co může mít za tyto a co zase za ony peníze. Je nutno učinit politické rozhodnutí. Chci-li mít zachovánu dosavadní úroveň policejních činností, nemohu výrazně snižovat rozpočet. V opačném případě musím vysvětlit veřejnosti, které činnosti již napříště policie nebude vykonávat. Při vědomí, že při krácení rozpočtu nejcitelněji oslabí prevence.

ČESKÁ POZICE: A co potom? Přestane policie šetřit bagatelní trestnou činnost?

LESSY: Jeden z posledních sporů s ministerstvem se týká „snížení administrativní náročnosti u bagatelní trestné činnosti“. Policie by v podstatě rezignovala na její vyšetřování, škody by si občané vyřídili s pojišťovnou. Jenomže to by byla systémová změna v trestním řízení. Platí zásada „oficiality“, podle níž má státní zástupce povinnost stíhat všechny trestné činy a přečiny, o nichž se dozvěděl, nestanoví-li výjimku sám zákon. Tato zásada by byla nahrazena zásadou „oportunity“, jež umožňuje nezahajovat trestní stíhání, nejeví-li se to v konkrétním případě účelným (zejména není-li jasný pachatel, respektive použitelné stopy). Případná rekodifikace trestního řízení je však záležitostí politiků, ale zejména odborné veřejnosti – a neradno ji uspěchat.

Zobrazit diskusi
Reakcí:7

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Nečas má z Policie bláto na hřišti

(nebo jinde), Kalousek strachy z nápravného zařízení zjevně zešílel...

Tak tak...

V zásadě s Vámi souhlasím, protože to, co pan ministr financí nyní předvádí kvůli trestnímu stíhání V. Parkanové nemá obdoby, ale... on se takto choval vůči lidem i v minulosti, jen nyní se protrhl pytel a najednou se o tom začalo více mluvit. 

Vždyť si stačí vzpomenout na to, jak Kalousek mlátil toho kluka, který mu nadával - napadlo by snad Vás jít někoho fackovat ( i kdyby to byl sprosťák non-plus-ultra)? A o jeho vulgárních telefonátech novinářům, kteří napsali článek, který se mu nelíbil, kolují celé legendy.

Kalousek je ničema,

ale ve skutečnosti jsme svědky útoku ODS a ˇCSSD proti zájemci o premiérské kŕeslo. To není dobré.

Demokracie

Dobrý den pane Schneidere,

Kalousek svým telefonováním Lessymu dokázal, že opravdu vrací estébácké metody do hry. Není už čas zase po 23 letech vyjít do ulic, abychom o demokracii opět nepřišli ?

Zdraví Honza Chramosta

Redakce jakto,že nebyl vymazán ten nick pauk??Co to píše za

nesmysly?Co to má co dělat s policií a Lessym?Žádám vymazat  a jeho vyloučit!Jinak článek opět dobrý,pane redaktore!  To může psát  v BLESKU nebo Parlamentních listech!!

To je prosté

Během hodiny, kdy se příspěvek objevil, si ho nikdo nevšiml. Nejsou nás v redakci desítky a někdy je koncentrace těch několika lidí, kteří dělají ČESKOU POZICI zkrátka upřena na něco jiného. Děkuji Vám za pochopení.

Příspěvek samozřejmě mažu, tak jak to činíme obvykle, porušují-li pravidla korektní diskuse či podmínky užívání služby.

Zdraví Vás

Petr Bušta

 

Na první pohled

to vypadá, jako by Lesy byl rozumný člověk na svém místě. Již začínám chápat, proč mu plukovník Kubice jde tak po krku …

Dík za uveřejnění rozhovoru!

 

PS: Bude zajímavé sledovat, zda se vláda včele s Čistou Špínou a „Křesťanem“ nebude chtít „revanžovat“ za práci policie v posledním období snahou o snižování rozpočtu. Podobně jako u ministerstva spravedlnosti. Myslím, že novinářská obec by to měla bedlivě sledovat a v pravý čas se náležitě ozvat.

PS2: ten vtípek nakonci je podařený

PS3: Nejedná se v případě známých veřejných výroků, krom těch neveřejných telefonátů, pánů Kalouska a Nečase na adresu „policejních plukovníků a podplukovníků“, stejně jako „rad k zastřelení se“ apod. o trestné činy zastrašování a neměli by za ně nést také trestněprávní zodpovědnost? Laicky bych řekl, že míra společenské nebezpečnosti je mimořádně vysoká!

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah