O destrukci českého státu a zvlčení společnosti

Stát je špatným hospodářem pouze tehdy, je-li řízen neschopnými či nezkušenými lidmi.

Právo a bezpečnost
Kristián Léko | 10.10.2012

Jan Kudrna, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty UK, představil v červenci na svém blogu zajímavou úvahu o čtyřech fázích devastace státu (kterou srhnul autor tohoto textu v jiném článku). Bezprostředním podnětem bylo selhání Centrálního registru vozidel, čímž rozklad státních funkcí vstoupil do stadia, kdy základní administrativa funguje problematicky a nastává paradoxní situace: Stát komplikuje občanům život hned dvakrát – nejdříve regulací samotnou, pak její nefunkčností. Připomeňme si zmíněné čtyři fáze devastace státu:

1. fáze – „Pouhé“ předražování. Nakupuje se za nadsazené ceny, ale vše v zásadě funguje.
2. fáze – Předražování a nefunkčnost. Ta ovšem neovlivnila životy běžných lidí (například předražené vojenské zakázky).
3. fáze – Nefunkčnost začíná postihovat běžné lidi. Kudrna se domnívá, že jsme vstoupili do třetí fáze právě v souvislosti s kolapsem registru vozidel a dalšími administrativními lapáliemi.
4. fáze – Předražování je samozřejmě nadále zapojeno, ale v důsledku nefunkčnosti zkolabuje jeden ze zásadních infrastrukturních systému, což přímo ohrozí životy stovek lidí nebo rovnou způsobí jejich smrt.

V souvislosti se čtvrtou fází Kudrna mínil například zhroucení dodávek pitné vody v Praze či nákup infikovaných vakcín. V září pak přišla aféra s pančovaným alkoholem, kdy na otravu metanolem zemřely desítky lidí. ČESKÁ POZICE se Jana Kudrny zeptala, jak vidí rozklad státu dva měsíce po průšvihu s centrálním registrem vozidel, navíc uprostřed metanolové krize.

Funkčnost a efektivita státu dlouhodobě klesá

ČESKÁ POZICE: Jak pohlížíte na červencové selhání Centrálního registru vozidel s odstupem času?

KUDRNA: Jako na jeden z projevů určité setrvalé tendence. Funkčnost státu, o efektivitě raději vůbec nemluvím, v mnoha ohledech dlouhodobě klesá. V některých oblastech je stát natolik rozebraný či zprivatizovaný, že v nich ani nepůsobí, ač by možná měl. Jinde působí destruktivně neustávající „reformy“. Kolem registru vozidel nastalo naprosté a zcela nepochopitelné selhání státu.

ČESKÁ POZICE: Co vlastně znamená, že stát není schopný zajistit ani základní administrativu?

KUDRNA: Předpokládá se, že při běžném fungování státu by byrokracie a administrativa měly fungovat bez problémů. Zdá se navíc, že nejde o nic složitého. Je zarážející, že určitý systém funguje dobře, pak má nastat zlepšení, a místo toho nastane kolaps! Navíc se pak v případě registru vozidel objevily informace, že vybraná firma neměla se zakázkou takového významu a rozsahu sebemenší zkušenosti a že nedošlo k pořádnému testování před uvedením do ostrého provozu. Člověk se jen diví, jak je to možné – předpokládal bych, že jestliže je někdo odpovědný za splnění určitého úkolu, pak se postará minimálně o to, aby vše bez problémů fungovalo!

Při rozpadu federace a vzniku České republiky nebyl účel či důvod, proč stát vzniká, úplně patrný

ČESKÁ POZICE: Můžeme hovořit o kontinuálním oslabování státu?

KUDRNA: Zřejmě ano. Státověda zná jeden prvek státu, který ovšem nemusí být vždy patrný a pro ustavení státu není často ani nezbytný – účel státu či důvod, proč stát vzniká. Jde o určité ideje, z nichž stát vyrůstá, které jej udržují a jsou-li opuštěny, dochází k jeho zániku, zhroucení či ke změně režimu. Možná teď hodně lidí rozzlobím, ale při rozpadu federace a vzniku České republiky není tento účel úplně patrný. Jeden z mých kolegů uvedl, že důvodem vzniku České republiky byla snaha zprivatizovat vše, co se dá, a navíc co nejrychleji. Sice to říkám s určitou nadsázkou, ale mám pocit, že toto tvrzení je částečně pravdivé. Už před dělením federace byl evidentní zájem urychlit ekonomickou transformaci, rozhodující byla víra v to, že stát je špatný hospodář, musí být minimalizovaný a rozpuštěný.

ČESKÁ POZICE: Je tento duch cítit dodnes?

KUDRNA: Selhání registru vozidel mě vrátilo o 15 let zpátky – do doby, kdy je možné využít každou příležitost k osobnímu prospěchu. Vzpomněl jsem si na kauzu kolem padáků VTP-100 z poloviny devadesátých let, kdy zakázku získala firma, která nikdy padáky nešila. Důsledkem byly dva ztracené lidské životy. Kolaps registru sice naštěstí neohrozil lidské životy, ale zase se dotkl statisíců lidí, kteří nemohli nakládat se svým majetkem. Oproti ztraceným životům to sice může být banalita, celkový dopad byl ovšem větší.

Stát a civilizace

ČESKÁ POZICE: Jedním z důvodů oslabování státu může být již zmíněné přesvědčení, že stát je špatným hospodářem. Je tomu skutečně tak, nebo jsou jen špatné státy špatnými hospodáři?

KUDRNA: Kdo toto heslo opakovaně používá – bohužel musím zdůraznit, že je to hlavně naše pravice –, vystavuje vizitku pouze sám sobě. Stát je špatným hospodářem pouze tehdy, je-li řízen neschopnými či nezkušenými lidmi. Jsem přesvědčen, že stát může fungovat dobře, byť se vždy bude potýkat s určitými specifickými problémy. Každá instituce má vzhledem ke své struktuře, pravidlům a prostředí, ve kterém se pohybuje, svůj druh problémů a je jen na lidech, kteří ji řídí, jak si s nimi poradí.

Zobrazit diskusi
Reakcí:26

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Neosobní, chladné iluze

Ten scénář rozpadu státu mi připadá docela výstižný, s tím ostatním lze těžko souhlasit.

Že je stát špatný hospodář není otázka nekompetentnosti politiků či úředníků, Vyplývá to z povahy byrokratického rozhodování (viz např. Mises, Byrokracie). Velmi jednoduše řečeno instituce v soukromém vlastnictví fungující na volném trhu budou vždy efektivnější než státní. Pokud jde o nezkušené lidi v rozhodovacích pozicích, právě demokratický proces takový výstup podporuje. U voleného zástupce lze jen těžko očekávat potřebnou kvalifikaci a zkušenosti.

Řekl bych, že celé myšlení pana Kudrny vystihuje věta "stát má zájem prosadit neosobní chladnou obecnou spravedlnost". To je zbožné přání všech etatistů, které bohužel zcela odporuje realitě. Stát jsou především lidé, kteří mají vlastní zájmy a ty se nemusí vždy shodovat s "neosobní spravedlností". Čistě ekonomicky vzato, zvolení politici jakožto dočasní správci veřejného majetku budou mít vždy tendenci dát přednost krátkodobým zájmům, zejména svým, než dlouhodobým zájmům státu. Ve skutečnosti jsou horšími hospodáři než bývali panovníci, protože narozdíl od nich nevlastní kapitál státu a jeho budoucí výnosy a nemají tedy ani potřebnou motivaci k zachování a zmnožení kapitálových statků státu. Nelze se tedy divit "vyvádění" státního majetku do soukromých rukou. Ovšem rozklad morálky s tím souvisí zcela opačně, než pan Kudrna tvrdí. Morálka a soukromý majetek jdou ruku v ruce a kde stát příliš zasahuje do soukromého vlastnictví, tam je rozklad hodnot nevyhnutelným důsledkem.

Je poněkud deprimující si přečíst, že regulace selhaly, a proto potřebujeme víc a lepších regulací. Vždyť už se to tolikrát vyzkoušelo a stále to selhává. Současné státy regulují zdaleka nejvíc v porovnání se státy minulosti. Problém není v regulacích jako takových, ale v tom, že úředníci, kteří rozhodují, nikdy nemohou mít dostatečné informace a nemohou tedy adekvátně reagovat na interakce jednajících lidí (viz Hayek). Proto nás nějaký monopol na líh nespasí. Za komunistů měl stát monopol na všechno, chtěl poroučet větru, dešti a podle toho to taky dopadlo.

Z poznámek, že jsme všichni občany druhé kategorie, že jsme zvlčili a že nemáme co hodnotit, jde až strach. Mám to snad chápat tak, že nás osvícení byrokrati ochrání před těmi hroznými zly ve šťastném řízeném světě budoucnosti? Možná to tak nebylo myšleno, přesto mám dojem, že je uvažování pana Kudrny poznamenáno levicovými sny o budování utopie.

chudák Darwin

Pěkný rozhovor s řadou věcí souhlasím, nicméně větu:

"Je to velký sebeklam mnoha lidí, kteří zaujali úplně odporný darwinistický přístup, že každý je svého štěstí strůjcem." 

považuji za velmi hloupé osočení Darwina z něčeho co netvrdil...

Vynikající rozhovor!

Vynikající rozhovor.

Pan Kudrna si zaslouží podstatně více prostoru v médiích a některá tvrzení z článku - po nutném čase poskytnutém jejich autorovi k upřesnění - stojí za to tesat do kamene naší doby.

V dnešních generacích společensky aktivních lidí u nás - bohužel vč. aktivních politiků - se totiž málokdo někdy učil cokoliv pořádného o účelu, základech a funkcích státu, než Engelsovu a Marxovu teorii o státu jako nadstavbě nad základnou=ekonomikou, který slouží primárně ke obranně třídního rozdělení společnosti a k ochraně zájmů soukromého kapitálu. Má to mnoho důsledků. V první linii jsou důsledkem toho pohledy na úlohu státu (Máme, nebo nemáme,  mít stát? Jak rozsáhlé má být jeho zasahování do života společnosti i jednotlivců?) i na základy státnosti (na jakém principu má být formován?),  velmi povrchní, zploštělé a hlavně - pekelně snadno manipulovatelné. Následným článkem řetězce důsledků  je pak fakt, že ti, kdo se zmocní státní moci, mají jednodušší ji udržet i v situaci, kdy stát přestává plnit stále více opodstatněných funkcí.

Dvě poznámky na okraj:

1. K manipulovatelnosti:  odhaduji např., že většina Čechů považuje národní princip za jediný opodstatněný, ale mohu se mýlit, nemám pro to tvrzení žádná tvrdá data. V každém případě chybí veřejnosti přijatelná, neultimativní a vyvážená diskuze na toto téma. Rostoucí odpor české populace k evropské integraci je pak dosti logickým důsledkem. Jestliže je stát mnohdy až emotivně líčen jako ochrana ´českého´ a ´češství´a mnoho občanů se s tím ztotožňuje, pak možná ani tak nevadí, že miliardy z veřejných peněz mizí bez užitku pro společnost na soukromých kontech (a je v souvislosti s tím třeba opakovaně zvyšovat daně), že díky selhání dalších funkcí státu se v obchodech objeví jed pod značkou alkoholu, že slábne nebo selhává ochrana těch, kdo se z oblektivních důvodů nemohou důstojně postarat sami o sebe, a že lidé bezmocně tráví celé dny ve frontě, aby mohli splnit povinnost, kterou jim stát předepsal (zaregistrovat si auto, které si sami pořídili za své).

2. Engels ve spisu O původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu a Marx ve svých pracech vycházeli z reality, kterou viděli kolem sebe - ve druhé polovině, a zejména v poslední čtvrtině, 19. století!!  Jenže máme 21. století, a navíc bychom rádi byli řazeni k civilizačnímu okruhu, který navazuje spíše na Maxe Webera (mj. s požadavkem ultimativní odpovědnosti a zodpovědnosti politiků a systému státu)  a další směry a hnutí, které zásadně ovlivnily charakter a funkce moderního státu, nikoliv na pojetí státu jako nástroje obranny třídního rozdělení a soukromého kapitálu. 

Stát musí

Vždycky, když si čtu článek intelektuálního ražení, kde je v každé druhé větě "Stát musí...", tak mě berou mory. Ano, všichni tu kradou, funkce státu kolabují a všechno je špatně od roku 1918/39/45/48/68/89/92. V diskuzi si pak ostatní pobrukují, jak "jim" to krásně nandal a trefil hřebíček na hlavičku. To mi popravdě přijde daleko více deprimující, než ten maras okolo. Proto komunisti rostou. Protože každé "stát musí..." je bod pro ně.

Stát nemusí nic, stát jsou lidi. Obdobně trh taky nic nedokáže vést. Obé dvé jsou pouhé mechanismy. K fotbalu taky nestačí hřiště, míč a kibici okolo. Musí to být lidi, musíme to to být my všichni. Aktivní občanská společnost je klíčem. Tohle všechno výše je jen naříkání nad rozlitým mlékem. Slabé, od devadesátých let furt to samé. Pak mi nějaký chlap začne na ulici vykládat, že takový bordel tu 40 let nikdy nebyl. Pašák intelektuál, co ?

souhlas

Dokud si většina bude myslet, že "stát musí", tak se bude v lepším případě plácat v bahníčku současného reálného socialismu, v horším směřovat k fašistické nebo jiné kolektivistické diktatuře "ve jménu lidu".

Od někoho se zaměřením na ústavní právo bych očekával širší rozhled, především co se týká přirozeného chování a ekonomického rozhodování jednotlivců. Pak by možná pochopil, co je důsledek a co příčina selhání státních  a tržních mechanismů.

Stát musí existovat

Je sociologicky přirozené, že větší skupiny lidí tendují k vytvoření sociálních celků organizovaných na veřejnomocenské bázi, což je primární prvek, který drží státní celky pohromadě. Může se mi to nelíbit, ale bytí drtivé většiny lidí je  založeno na trvání efektivní moci státu. Doporučuji k přečtení např. Skinnerův "On the State".

Nesmíme volit nikoho, kdo se na současném stavu podílel.

Jinak spějeme ke kolektivní záhubě. Jsme u ní už velice blízko.

kudrna

Pokud  dnes pane Kudrno konstatujete oslabování státu tak jste zřejmě byl stejně jako já vyděšen pohledem na družinu téměř neznámých mužů semknutých okolo svého ideologa Klause v roce 1992 po volbách. Některá jména se nesmazatelně zapsala do dějin transformace - Dyba, Čermák, Macek, Kočárník. Jestliže jste tuto sestavu tehdy volil nemůžete se dnes divit, pokud ne tak Vaše obavy chápu a sdílím

Dovolil bych si domnívat se,

Dovolil bych si domnívat se, že u Vás došlo zřejmě k drobnému přehlédnutí letopočtu :-)

4. Fáze

TL; DR: Proud z ČEZu je sice 3-fázový, ale my jsme už v offsidu. 4. Fáze, tedy smrt občanů, nemusí být IMHO nutně vyvolána předražováním, ale třeba druhým extrémem - přehnáním úspor v resortu vnitra, kdy celní správa nezvládá potírat černý trh s alkoholem. Pro jednoduchost pouze "buzeruje" zavedené likérky.

klobouk dolu, ten článek se

klobouk dolu, ten článek se fakt povedl

prvním krokem je investovat

prvním krokem je investovat do majetku mimo dosah těchto pijavic aby nemohli využívat vašich peněz. Následně volit kohokoliv kdo nebyl, není parlamentní strany a neví se o něm , že by se púodílel na nějakých lumpárnách. A pokud by to přesto bylo marné, holt popřemýšlet zda někde ve světě není nějaká slušná země, kam si vezmete sebou investovaný majetek

prvnín krokem je investovat

do dlouhé palné zbraně

to neni investice., ale

to neni investice., ale povinost

Velmi dobrý článek!

Ale jak ze současné situace? Je před volbami a politici, kteří mají mají situaci velký podíl opět mají vysoké preference. Lidé jsou nepoučitelní a politický systém zřejmě selhal. Bude na řešení nutná další revoluce? Dvacetiletá perioda uplynula a nic se neděje!

Revoluce je organizovaný přechod

Tentokrát půjde o zcela spontánní kolaps.

Já věřím, že se konečně něco změní

snad se probere naše nejmladší generace...

Naší nejmladší generaci je to jedno, protože

škola ji zkazila. Školství jde od deseti k pěti, a to je naše budoucnost. Nám přichází do fabriky čím dál častěji mladí, kteří umí jen mačkat myš. Všechno jim padá z ruky, a jak říká můj šéf: "ani toho jointa si neubalí" O nic se nezajímají, jejich "já" je někde v drátech, na síti v nějaké virtuální hře... Snad 10% za něco stojí, jako autoři tohoto rozhovoru, a mezi nimi se odhraje ta válka o budoucnost...

VOLBY

Pokud se v exekutivě státu na nejvyšších postech trvale objevují loutky, které pro zvolení udělaly nejvíce tím, že se nebránily nominaci, je čas hledat osoby, které nominace provádějí a ovládají mediální kampaně.

Často vyslovují zabedněnci veřejně tvrzení na způsob současného Nečasova prohlášení:

"Procento nepoctivců v politických stranách je stejné jako v celkové populaci"

http://zpravy.idnes.cz/zatceni-dalika-volby-neovlivni-tvrdi-necas-fkf-/domaci.aspx?c=A121010_071125_domaci_kop

To procento by ale bylo stejné, pokud by ti pitomci v politice byli losováni. Ale oni jsou 1) nominováni, a za 2) voleni. Takže existuje vztah mezi četností výskytu kreténů v celé populaci a v politice, ale rozhodně není distribuce stejná.

Nečas je svazácký nedouk.

Programová snaha o privatizaci

"Nezdá se mi, že by šlo o programovou snahu o privatizaci a rušení státu, ale spíše o celkový rozklad morálky uvnitř státu."

Opravdu si pan doktor nevšiml?

pan Kudrna naprosto nepochopil

volební program ODS, jinak si ta zlá slovíčka nedokážu vysvětlit.

 Ale ptám se:  Co dělá  ideologické oddělení ODS? Drobil chrápe nebo co ?  Zaplacení diskutující chrápou?  

 JUDr. Marek Kalina, nechť se neprodleně hlásí na   svém pracovišti!

Kálina muDRC

Káliiinááá kde se flákáte? :DD dobrý

Jo,

máte pravdu,diskusi jdem si letmo prohlédla,hledajíc soudruha Kalinu, ale bohužel. Fakt mi chybí...

Díky

Oba palce nahoru.

:-)))

dobré..

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah