Kde všichni ti policisté jsou?

Desítky mluvčích a „preventistů“, stovky IT expertů či muzikantů se služebním policejním průkazem na ulici v uniformách nepotkáte.

Právo a bezpečnost
Zdeněk Ondráček | 24.04.2012

Česká republika má téměř 40 tisíc tabulkových míst policistů. V přepočtu na sto tisíc obyvatel tak vychází takřka 400 strážců zákona, zatímco například ve skandinávských zemích 200, v Nizozemsku 225 a v Německu 305. V porovnání s těmtito členskými státy Evropské unie jde tedy u nás na první pohled o vysoké číslo a dalo by se říci, že jsme policejní stát.

Jenže reálných policistů, tedy těch, kteří vykonávají přímo policejní činnost, je v ulicích vidět málo. A občané v regionech se zvyšující se kriminalitou a s nepokoji, jež vznikají v rámci soužití majority s nepřizpůsobivými, sociálně slabými občany, volají po jejich početním posílení.

Aby byl v těchto oblastech udržen sociální klid, policie „hasí“ lokální problémy okamžitým posilováním počtu policistů, ale zase jen na úkor oslabení bezpečnosti v jiném místě. Ani nová pořádková jednotka pro severočeskou policii nevzniká z nových policistů, ale z těch, kteří byli dosud zařazení v oddělení hlídkové služby nebo v obvodních odděleních. A teprve až budou zajištěny peníze, bude početně doplněna i o nováčky. Ovšem budou-li vůbec nějaké peníze k dispozici.

Některá obvodní oddělení mají již dnes problémy se zajištěním nepřetržitého výkonu služby a není výjimkou, že denní směnu vykonává pouze jeden policistaMinisterstvo vnitra a policejní prezidium kvůli snižování rozpočtu resortu ve svých plánech dokonce počítá s tím, že počet policistů by se mohl ještě snížit – přibližně až na 32 tisíc mužů a žen zákona. Jedním dechem také uvádí, že se toto snížení nebude týkat policistů v přímém výkonu služby a že v důsledku této reformy nezanikne ani jedna policejní služebna.

Tomu snad věří jen oni sami, neboť je to úplný nesmysl a počtu policejních služeben se to samozřejmě dotkne. Již dnes jsou připravena ke zrušení některá oddělení, například hlídkových služeb. Zbytky policistů, někde jen čtvrtina až pětina tabulkových míst, budou převedeny pod oddělení obvodní či místní. Některá malá obvodní oddělení mají již dnes problémy se zajištěním nepřetržitého výkonu služby a není výjimkou, že denní směnu vykonává pouze jeden policista. Jak dlouho to bude fungovat? To nikdo z kompetentních neví, ale možná do prvního velkého průšvihu.

Raději skutečný policista než kancelářská myš

Kde tedy ti policisté jsou, když je jich tabulkově tolik, ale na ulicích nejsou vidět? Pokusím se vyjmenovat některé činnosti, jež vykonávají policisté ve služebním poměru. Zda jde opravdu o práci, kterou by museli dělat policisté, nechávám na zvážení čtenářů.

V jednom z článků pro ČESKOU POZICI jsem se již zmínil o policejním školství. Zde by se poměrně snadno dalo ušetřit 500 až 700 policistů. Dalším policejním přepychem jsou mluvčí a pracovníci prevence. Tuto činnost u policie vykonává zhruba 200 policistů, například jen na středočeském krajském ředitelství 22 lidí. Při celkovém počtu 40 tisíc policistů to znamená, že jeden mluvčí či „preventista“ připadne na 200 policistů.

Pokud bychom připustili, že skutečnou policejní činnost vykonává jen zhruba 32 až 35 tisíc policistů, dostáváme se na číslo jeden mluvčí na 160 až 175 policistů. Osobně si myslím, že by počet těchto policistů na úrovni kraje neměl převýšit tři až pět a během běžné policejní činnosti v rámci služebního obvodu by tuto práci měl vykonávat sám vedoucí nebo jeho zástupce.

Doplňme, že tiskový mluvčí či preventista je na úrovni územního odboru služebně zařazen jako vrchní inspektor, tedy nadpraporčík. Téměř všichni ostatní policisté v uniformě, s výjimkou služebních funkcionářů, mají hodnost o jeden až tři stupně nižší. Činnost preventistů ve formě besed a přednášek by měli provádět policisté z přímého výkonu, neboť posluchač chce vidět a slyšet skutečného policistu, který i něco zažil, nikoli kancelářskou myš v policejní uniformě.

„Ajťáci“ a muzikanti

Dalšími „nepolicisty“ v řadách policie, kteří ve svém služebním životě neviděli pachatele ani místo činu, jsou pracovníci IT. Jde o policisty, kteří zajišťují chod počítačové sítě a udržují při životě výpočetní techniku a další zařízení policie. Těchto policistů/nepolicistů je v každém územním odboru, tedy v bývalém okrese, zhruba osm až patnáct. V celorepublikovém součtu proto můžeme hovořit nejméně o tisíci až 1200 nepolicistech se služebním průkazem. Tito policisté mají vysokoškolské vzdělání, a proto jsou služebně zařazení nejméně jako komisaři, tedy s hodnostním označením poručík.  Stejnou služební hodnost mají i vedoucí obvodních oddělení a také většina kriminalistů a vyšetřovatelů v okresech. Ti však většinou mají nejméně šestiletou praxi na jiném služebním místě s policejní činností.

Přes den jako policisté zkoušejí nová hudební vystoupení, ve svém volnu pak stejnou činnost provozují jako občanéPodrobnou analýzou by se našlo i mnoho jiných tabulkových míst policistů ve služebním poměru, které by mohly být obsazeny civilními zaměstnanci. Jen namátkou, například administrativní pátrači, pracovníci oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, analytici či pracovníci na úseku řízení lidských zdrojů.

Za zmínku jistě také stojí přibližně 50 až 60 policistů (nejméně čtyři ve služební hodnosti rada, hodnostní označení plukovník) zařazených u hudby Hradní stráže a Policie ČR. Přes den jako policisté zkoušejí nová vystoupení, občas někde na Hradě, slavnosti či pohřbu zahrají. Večer nebo ve svém volnu pak stejnou činnost provozují jako občané a k policejnímu platu si bez obav ještě nějakou tu korunku přivydělají.

Už víte, proč máme tolik policistů a proč jich tolik chybí na ulicích? 

Zobrazit diskusi
Reakcí:16

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Uniformy

Vážení, a nestačilo by , kdyby se vrátili pořádky dávno minulé ) - socialistické ? Tehdy bylo přece v zákoně, že policista ve služebním poměru musí chodit do práce a z práce v uniformě. Jistě si to někteří pamatují. A hnedka je na ulicích alespoň vizáulně více policistů:). Já jsem zažil v Krkonoších , že přišel příslušník VB do hospody, sundal si výložky a byl v civilu:). to by podle mého mohlo stačit. Každý policista bydlí  na na jiném konci Prahy a tak by bylo hnedka vidět více uniforem. A nic by to nestálo!

Dle mého by to stačilo alespoň na uklidnění:)

V zákoně to nebylo, bylo to

V zákoně to nebylo, bylo to nařízení MV. Ale i tak - pokud jel policista v uniformě, měl městskou hromadnou dopravu zdarma, i v Praze. Jeho povinností k tomu bylo zakročit, pokud se v dopr. prostředku děly nepřístojnosti. Dneska si to tak nějak neumím představit...

analytici

Jsou opravdu ti analytici jádrem problému, ví někdo co ti analytici dělají. Což ti, kteří se zabývají kriminální zpravodajskou analýzou, podporou při využívání různých krim. technických a taktických prostředků, dělají analýzy určitých skupin (vztahové), časové snímky trestné činnosti apod. I ti by měli být zcivilnění? V civilním sektoru je plat analytika v nepoměru oproti služebnímu poměru, dle katalogu prací vládou vydaným by nástupní plat analytika měl být ve výši, kterého doahuje u PČR analytik ve vedoucí pozici na základním článku po odsloužených 15-ti letech. Jen zkusmo je třeba toto probírat z kriminalisty, zda-li využívají služeb analytiků, v jaké míře a jak jsou s jejich výkony spokojeni. Já sám jsem jeden z analytiků, kteří si vše před tím vyšlapali doslova z ulice, ohlasy moji práce - neumíme si představit, že by vaše odddělení (skupina) znovu opět nebyla. Když někdo řekne slovo analytik, prosím nechť oddělí zrno od plév. Souhlasím, že je spousty tabulkových míst pod rouškou analytiky, jsou to fakticky trafiky pro vysloužilé kolegy. Nicméně to, že se neví, co ti analytici dělají je jen dobře, alespoň mají čas na svou práci a jedna z činností analytika je být v koutku nenápadný a pečlivě naslouchat, psát si poznámky a pak umět všechny informace vytřídit, vyhodnotit a předat dál.

Zrovna vy pane Ondráčku jste služeb analytiků využíval ve své poslední štaci hojně, nemýlím-li se, nebo chcete říci, že ti co sedí tam u té brány jsou k ničemu, darmožrouti, povaleči, kteří zabírají místa všem policistům a svůj plat si nezaslouží? Alespoň trochu úcty z vašich úst by si ti lidé zasloužili. Děkuji

Odpověď autora

Dobrý den Rostislave,

jádrem tohoto článku určitě nejsou analytici. To možná vidite Vy, protože já o nich uvedl jen malou zmínku na konci článku. Nevím z čeho vycházíte, že jsem při poslední štaci využíval analytiky hojně? Ale asi víte svoje. Já si to však nemyslím. Víte, pro mě je analytik a analytik. Analytik, který mi dělá monitoring tisku a dělá výpisy z evidencí je pro mě zbytečný. Stejně zbytečný je analytik, který udělá tabulku z dat, které mu já musím dodat nebo je přeposilatelem dat, které jsou určeny pro operativce či vyšetřovatele. Pro mě je analytik někdo, kdo mi má být nápomocen ve složitosti procesu dokazování. Proto musí mít znalosti, zkušenosti a nápady.  Takových analytiků jsem u PČR potkal bohužel jen velmi málo, ale potkal. Těm, kterých se to týká za spolupráci znovu děkuji. Umím si však celkem dobře na této tabulce představit zkušené kriminalisty, kteří už si svoje na ulici odsloužili, jsou na rentě a svoje odborné zkušenosti dále dávají ve prospěch boje se zločinem. Zkušené, znemená zkušené a né kamarádíčky velitelů. Zkušenosti a znaosti se dají ověřit v rámci výběrového řízení, ale ta by musela probíhat podle zákona a ne tak, jak se tomu děje dnes.

Každá činnost u policie je specifická a o nutnosti mít tabulku obsazenu policistou či civilem by se dalo dlouho diskutovat. Oba názory budou mít své zastánce i odpůrce a to je dobře.

 

hojně

Myslím hojně v rámci ÚOKFK, někteří z nich opravdu zaslouží úctu, někteří již bohužel mezi námi nejsou - ne ve služebním poměru, viděl jsem jejich práci, rámcově, myslím, že odvádějí velmi dobrou práci. Na pozici, kterou jste zastával vám tu práci neusnadňovali, tedy nebyli nápomocni? Mám tedy asi jiné informace o využívání analytiků v rámci vašeho bývalého působiště, nejen vaší spolupráce, ale myslím tím obecně. Jen tak mě napadá, proč si bezp. agentury platí své analytiky, proč si je platí různé advokátní kanceláře a vlastně soudobý boj mezi NPFK a aktivita vaše svoboda, kde je rovněž v grafické podobě stroze udělaná analýza vztahů p. Randáka apod. Zkušenosti ano, rentu ano, někteří však na ni nedosahují, bude mít stát peníze, aby mohl zaplatit tyto lidi?

Jinak s vámi v mnoha ohledech souhlasím, fandím vám, jen mi chybí trochu té loajality k vašim bývalým kolegům, vždyť ne všichni a vše stálo za .... zlámanou grešli.

konstatování

S dobrý analytikem to je jako s dobrým operativcem a dobrým vyšetřovatelem. Je jich málo. Někteří z nich opravdu nebyli analytici, ale jen sběrači, uchovávači či přeposílači informací. Někteří uměli o své práci velmi dobře a odborně mluvit (hlavně na poradách, ale to umí kde kdo), ale skutek utek. S opravdu dobrými analytiky jsem také dělal a proto vím, že dobrý analytik ví co je třeba, umí soustavně vyhodnocovat a umí předvídat vývoj a reagovat na něj. Není ho třeba úkolovat a kontrolovat, protože to pak práci obou jen zdržuje.   

S bývalými kolegy, a to ať již z ÚOKFK nebo i z krajů a okresů jsem v kontaktu poměrně často. Za 23 let vznikla mnohá přátelství, která jen tak něco nerozdělí. Rozhodně nevrdím, že na ÚOKFK stálo vše za zlámanou grešli.

Ještě k těm znalcům...

Kdysi jako hodně mladý strážmistr jsem dělal opilce za volantem. Při odběru měl těsně pod 1 ‰ alkoholu v krvi. Tak jsem do závěrečné zprávy sám provedl propočet na dobu řízení a výšku hladiny alkoholu v krvi, vyšlo to přes 1 ‰ a prokurátor to vzal a soud odsoudil. Mě to stálo asi čtvrt hodinku počítání a psaní. Dneska - přibrání soudního znalce, znalecký posudek za 2 až 5 tisíc Kč, efekt stejný.

Nelze jinak, než poděkovat za perfektní článek

Kdy se již konečně někomu z odpovědných tzv.  rozsvítí v hlavě a začne se skutečně něco dělat. Pořád jen slyšíme plno řečí o jakési reformě policie, ale ve skutečnosti jde jen a jen o plané řeči a "skutek utek". Kdyby si někdo již konečně nechal udělat pořádný personální audit, zcela určitě by se slova bývalého kolegy Zdeňka Ondráčka potvrdila. Možná, že bychom se dozvěděli i o případných dalších rezervách. Třeba takové funkce jako "koordinátoři trestního řízení". Proč mají být na nejmenovaném republikovém útvaru 4, když ještě do nedávna stačili 2 a to jsou všichni v 9. platové třídě ve služební hodnosti podplukovník. Co potom tedy dělají přímí nadřízení vyšetřujících  policistů a operativců, co vlastně  řídí a organizují, když další vysocí důstojníci tzv. koordinují trestní řízení ?!?! Přímí nadřízení vyšetřujících policistů přece mají vytvářet potřebné podmínky pro práci svých podřízených nebo ne ?!?! No a takových různých  "funkcí" bychom určitě našli více. Kolikrát si člověk neumí ani představit, co se pod tím tajemným názvem skrývá, co vlastně ti lidé "dělají". Takže, pokud nebude mít někdo z vrcholového managementu PČR opravdový zájem zjistit skutečnou situaci, tak se nic nevyřeší. Nejlepší by asi opravdu bylo to všechno tzv. zrušit a postavit celý bezpečnostní aparát úplně znovu, na nových základech a za využití všech dosavadních poznatků od nás i ze zahraničí. To je asi nemyslitelné, ale neumím si představit, jak by se mohl jinak udělat pořádek v tom klientelismem a kamarádíčkovaním prolezlém aparátu, jakým Policie České republiky je.

 

Ještě jeden námět

V minulosti bylo "zcivilněno" již mnoho míst. Ale kde je nějaká úspora, když na tom stejném místě sedí stejný člověk, který tam seděl jako policista a dneska ke svému platu bere ještě "rentu". Nechť se tedy tabulková místa zcivilní, ale ať na nich sedí buď lidé noví. Nebo ať je do zákona doplněno, že kdo pracuje u PČR jako "civil" nemá nárok na "rentu" protože je již jednou státem zabezpečen.

toto není nový nápad

Tento nápad se více či méně neustále za určité období opakuje... jenže. Když na místo, které vykonával policista, posadím zcivilněného policistu, tak budu mít jistotu, že práci rozumí, protože i léta dělal jako policista, Když mu nedám rentu, uteče... civilní zaměstnanec se bude léta učit jeho činnost. Ozázkou je, zda za peníze,  které policie za uvedené místo nabídne, někdo kvalitní přijde. I když přijde, tak zcivilněný policista bude dělat jinde a rentu dostávat tež nepřestane... co jsem jako stát tedy ušetřil?..... nic.. takže tento nápad se opět jen omete a zase zamete......

 

Nevýkon...

Zdravím bývalého kolegu. Také jsem už bývalý...

Bezmála 20 let jsem pracoval jako znalec na Kriminalistickém ústavu. Za tu dobu se počet skutečných znalců zhruba uchoval nebo mírně snížil. Zato počet "podpůrných" míst narostl minimálně 2×. Projevilo se to hlavně tím, že lidem, kteří skutečně pracují, přibylo papírování a času na svoji odbornost mají stále méně...

Znalci jsou také zařazeni na židlích, označených sl. funkcí a hodností, tedy jako "nevýkonní" policisté (a často ve vysokých tarifních třídách), ale nikdo nikdy nechtěl slyšet (včetně starších kolegů, ale tam je to z důvodů nostalgie a pocitu prestiže), že by mohli být vedeni jako civilové. A hlavní důvod, uváděný vedením všech stupňů: plat civilního pracovníka 15 až maximálně 20 tisíc hrubého člověka, který musí mít minimálně vysokou školu (neplzeňského typu), řadu schopností a znalostí a vysokou odpovědnost, těžko přiláká a udrží. A zaplatit odbornost jinak, než tím, že je využito platových tarifů pro policisty, PRÝ NELZE, zákon prý nic jiného neumožňuje! Prostě absurdní. Pokud to nelze, je třeba o tom mluvit a třeba iniciovat změny, třeba až na úrovni zákona. Ale nikdy nebyla ani deklarována skutečná snaha o něco takového.

Stejně to bude třeba v oblasti IT, možná i výrazněji, protože platy IT specialistů v civilní sféře dalece převyšují i ty zmiňované tabulkové platy policistů. S tabulkovým platem civilního pracovníka u policie by se zcela určitě nespokojil ani ten středoškolák, který se navíc často v aplikovaném IT pohybuje svižněji, než člověk s VŠ.

No, když dnes sleduji situaci, tak přilákat třeba schopného absolventa chemika často nelze ani na tento "špičkový" plat "policisty", zvláště když zjistí rozsah omezení, byrokracie a někdy i přímo hlouposti, kterým by byl vystaven. 

Ale ještě z druhé strany. Kdysi jsme dělali jen řádový odhad, kolik by stálo, kdyby se třeba znalecká služba policie zrušila a veškerá znalecká činnost se nakupovala v privátní sféře. Výsledky byly šokující, náklady pro polici/stát by narostly na deseti a vícenásobek... Možná to také trochu vypovídá o podfinancování této, ale určitě i dalších složek. Ale možná také o nehospodárném využívání/nadužívání znaleckého dokazování v naprosto netržním prostředí. To by bylo na dlouhou debatu a je to hodně off topic.

TK.

Poděkování

Děkuji kolego za velmi odborný a výstižný názor se kterým plně souhlasím. Na KÚP znám mnoho kolegů a jejich odborné práce si velmi vážím. Někteří z nich na mě hledí z kalendáře na stěně v mé kanceláři :-) Vše co uvádíte vypovídá o stavu policie, ale i celé společnosti. Vidíme to my, kteří jsem byli uvnitř, částečně to vidí ti co jsou mimo, ale měli možnost se s tím nějak seznámit, ale nevidí to ti nahoře, kteří by s tím měli nebo mohli něco dělat. Hold někdy se musí ozvat ta spodina a doufat. Nebo si alespoň tak trochu ulevit.

Děkuji a přeji mnoho úspěchů.   

Zdola se můžeme pokusit ozvat,...

..., ale jde o to, jestli to někdo chce také slyšet.

Pro příklad: Když jsem už byl rozhodnutý práci, kterou jsem dlouho považoval za celoživotní náplň až poslání, opustit, rozhodl jsem se, asi abych si také trochu ulevil a ulehčil situaci, sumarizovat, co mne vlastně k odchodu vede. Vznikla tak moje (zcela) soukromá virtuální inventura nejrůznějších malých i větších obtíží, problémů a úskalí, ve své sumě ale pro mne nepřekonatelných, vše viděno zdola subjektivní optikou řadového pracovníka. Shodou okolností jsem právě s té době byl ze zcela jiných důvodů pozván k jednomu z náměstků policejního prezidenta. Padla také otázka na příčiny mého odchodu a tak jsem mu tento "seznam" předestřel a mírně okomentoval. A pak jsem nějakou dobu doufal, že i když u toho nebudu, kolegům znalcům, ve většině skvělým lidem a odborníkům, tím alespoň trochu pomůžu. Uplynulo dost vody a nic se nemění. Naopak, vše jede ve vymletých kolejích dál nebo se pomalu posouvá ještě k horšímu...

Po zvážení všech okolností a při sledování dalšího dění v organizaci už jen zvenku jsem dospěl k názoru, že tento moloch je nereformovatelný. Jako jediná cesta se mi tak jeví změnit legislativní rámec, vše zrušit a s novými lidni založit zcela znovu... Ale to je asi nerealizovatelné.

Taktéž přeji mnoho úspěchů a děkuji za fundované články.

TK

Jeste jste zapo

Predimenzovane reditelstvi Policie, na prezidiu je snad celkem 1000 mist... Trochu zvlastni prilis rozsahlou strukturu veleni, kterapak funguje jako Radio Jerevan... Atd.

A jeste mi zkuste vysvetlit, cim se uspori, kdyz nekoho prevedete do civilni slozky? Vzdyt to naprosto jasne definujete u tech mluvcich... Prece podstatne je, ze aby mela kazda sluzebna mluvci, co se bude producirovat na TV ZNOVA, je, ze je to NEPOTREBNE, takze VYHODIT, at jde pracovat rovnou k TV ZNOVA :)

 

 

Talze Policie je nejvetsi ajtacka firma v zemi????

Takze Policie je nejvetší ajtacka firma v zemi????

No tak to jste mne, pane Autore, tentokrate dostal. To, ze je v teto zemi moc policistu je moje oblibena mantra, ale ze maji 15 ajtaku v okrese s VS vzdelanim, to snad nemuze byt ani pravda. Zejmena kdyz zaroven cosi malo tusim o poctu a kvalite tech pocitacu co tam maji. Asi mi z toho plyne, ze cela Policie je proste jeste vic spatne, nez si myslim, protoze tohle je straslive neefektivni vyhazovani penez.

jen tak btw: IT pro tisic lidi - "kancelarskych mysi" dnes muzete ridit jednim sefem -vysokoskolakem, jednim expertem na site, jednim expertem na servery a virtualizaci, to taky budou VS - a tak 5 "poskoky", coz budou klidne stredoskolaci ci studenti, kteri budou klientum zapojovat odpojene monitory atd...  V pripade Policie se to da samozrejme standardizovat a experty muzete mit v nejakem CSS (Centru sdílených služeb) pro vsechny okresy a zbytek bude uz jen vetsinou banda "poskoku"....

..

u nás na okrese jich je 5... a to jsme druhý největší okres v kraji..tak nevím

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah