Je kauza Rath zmanipulovaná?

Jaké jsou vyhlídky bývalého středočeského hejtmana? Několik poznámek a hypotetických úvah nad nejnovější kapitolou případu.

Právo a bezpečnost
Jan Schneider | 07.06.2012

Obsah řeči Davida Ratha v Poslanecké sněmovně a také některé další okolnosti celého úterního představení stojí za pár poznámek či hypotetických úvah. Pro vytvoření nestranného náhledu na kauzu Rath bude dobré vzít je v úvahu. Na některé možné interpretace a jejich důsledky upozorňuje bezpečnostní analytik ČESKÉ POZICE Jan Schneider.

KOMENTÁŘ Jana Schneidera / Poslanec David Rath se asi nikdy netrápil ambicí být všeobecně oblíben. A tak jeho řeč, nikoli překvapivě, obsahovala i některé poměrně ostré formulace a konkrétní obvinění, doslova na všechny strany: vůči státní zástupkyni Bradáčové, ministrovi Kubicemu, politikům koaličním i opozičním. S odstupem několika desítek hodin lze už zcela bez emocí konstatovat, že z úst Davida Ratha zazněla některá velmi varovná slova.

Manifestace síly

Snaha manifestovat sílu a tím demonstrovat „chycení velké ryby“ zatemnila mnohé mysli

Poslanec Rath řekl, že trestněprávní orgány mu dávají celou záležitost pěkně „sežrat“. Odhlédnuto od otázky (ne)sympatií, lze připustit, že tomu tak opravdu je. Snaha manifestovat sílu – jako by chyběly argumenty – a tím demonstrovat „chycení velké ryby“ zatemnila mysl mnohých tak, že rozhodli v podstatě znesvětit Poslaneckou sněmovnu přítomností ozbrojenců přímo „na place“. Přitom bylo několik jiných možností. Eskorta mohla klidně zůstat ve foyer sněmovny, už jen proto – jak zaznělo v rozpravě –, že přímo ve sněmovně pobíhají ozbrojení (!) poslanci. Ano, někteří z těch nejstatečnějších, imunitou opásaných, cítí, že by mohlo být hůře (asi dobře tuší, proč), a tak zbraň neodepínají ani v samotné sněmovně. Právem bychom se mohli domnívat, že ozbrojení poslanci by se jakýmkoliv pokusům poslance Ratha ubránili vlastními silami.

Naskýtá se i hypotetická možnost, že soudce mohl na těch pár hodin, co bude pobývat ve sněmovně, Ratha z vazby propustit, aby tak uchránil sněmovnu před zneuctěním. K němu však nedošlo fyzickou přítomností policistů, kteří korektně vykonávali své povinnosti, ale postupem těch, kteří policii k této manifestaci síly zneužili, čili příslušných funkcionářů trestněprávních orgánů.

Otazníky nad vazbou

Mnohé spory se budou vést nad uvalením vazby, potažmo jejím pokračováním. Uváděné vazební důvody jsou v případě Davida Ratha přinejmenším diskutabilní. Při návrhu a schválení vazby nepochybně chyběla velkorysost. Nebyla-li uvalena vazba na ožralého řidiče, který autem srazil ženu (Roman Janoušek), nabývá tento případ ještě na extrémnosti.

  • Případný útěk Davida Ratha by jistě nešlo vyloučit, avšak je to varianta ze špatné detektivky. Před spravedlností unikající poslanec, to by byl oprávněný mediální evergreen s naprosto katastrofálními důsledky na volební výsledek sociální demokracie. Proto lze učinit velmi pravděpodobný závěr, že by sama sociální demokracie měla zájem na tom, aby se Rath nevyhýbal spravedlnosti.
  • Pokračování v trestné činnosti, kvůli které byl sněmovnou vydán, lze vyloučit bez větších problémů. Rath bez funkce již neměl v čem, ani jak pokračovat.
  • A ovlivňování svědků je opravdu komickou představou v situaci, kdy policie po údajně dokonaném trestném činu měla ještě tři týdny na došetření.

Z toho vyplývá logický závěr, že soudce mohl vazbu ukončit. Její pokračování pouze nahrává argumentaci, že jejím účelem je Ratha ponížit a zlomit. Navíc to vrhá na vyšetřování jisté pochybnosti, ba dokonce až podezření, zda se nevyrábějí důkazy ex post.

V této souvislosti však nelze odolat pokušení vazbu poslance z jistého úhlu pohledu pochválit. Poslanec byl totiž konfrontován s životem lidu prostého a pozdě, leč přece prozřel. Ano, uvědomil si zřejmě, že převelmi časté uvalování vazby je v Česku problém, o němž dosud jakoby nikdo nevěděl, poslanci nejméně. Nezajímali se tudíž ani o podmínky panující ve vazebních věznicích. Doufejme, že tato svérázná popularizace palčivého vězeňského problému přispěje k rychlé nápravě. Možná by to někteří političtí exponenti vlastně udělali tak trochu i pro sebe – jak alespoň část obyvatelstva pevně doufá!

Financování politických stran je již dvacetiletou historií útěku politiků před vlastními zákony

Poslankyně Kateřina Klasnová v rozpravě zaperlila, že sněmovna by neměla suplovat činnost moci výkonné a zákonodárné (?!), čímž možná probudila i (prezidentskou kampaň zřejmě usilovně promýšlejícího) Karla Schwarzenberga. Nicméně velká část sněmovny byla bdělá již od okamžiku, když Rath pohovořil o tom, že hotovostní peníze, které si nesl, byly ve skutečnosti nikoliv úplatkem, ale sponzorskými penězi na předvolební kampaň. Zazdálo se, že v mnoha představitelích politických stran hrklo jak ve starých pendlovkách. Ano, financování politických stran je již dvacetiletou historií útěku politiků před vlastními zákony. Rathovo zdůvodnění bude jistě interpretováno i jako možná sofistikovaně skrytá výhrůžka, že by se mohl na toto téma před trestněprávními orgány rozpovídat. Nota bene, když už má v té vazbě tak příšerně dlouhou chvíli…

Nahrávky obhajobě

Pokud obžaloba ustojí procesní použitelnost všech dosavadních úkonů, bude obhajoba zřejmě  argumentovat příznaky různých manipulací. Například vyšetřovací orgány musí zajišťovat i skutečnosti, svědčící ve prospěch obviněného, avšak poslanec Rath hovořil právě o jejich absenci ve spisu.

Zobrazit diskusi
Reakcí:34

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Je kauza Rath zmanipulovaná? Je!!!

Každému jen trochu soudnému člověku, který chce žít v pravdě, musí být jasné, nebo alespoň to tuší, že jde o darebné opatření vládnoucích zločinců a jim loajálních některých složek policie a justice. A média jim v tom vydatně i když velmi často připitoměle a chaoticky pomáhají.

Naopak, právě podle těchto

ad jan.schneider: Naopak, právě podle těchto okolností (výše hrozícího trestu, finanční možnosti apod.) soudce posuzuje riziko útěku obviněného.

Právě že nejenom podle těchto okolností.

Jste předpojat. Soudce musí hledat i okolnosti, svědčící proti možnosti vyhýbání se spravedlnosti. Podle vašich kritérií by byl zavazben každý. To je právě moje kritika častého uvalování vazby. A na druhou stranu - jakpak asi byla uplatněna vaše kritéria v případě kolibříka Janouška, he?

Rath a spol. jsou ve vazbě

Rath a spol. jsou ve vazbě hlavně proto, že jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu, a to majetkového charakteru s eventualitou, že mají někde ulité peníze. To je podle mě hlavní důvod, se kterým se moc nedá polemizovat (narozdíl od těch 2 dalších, to uznávám). Autor článku velmi pozoruhodně argumentuje tím, že by ČSSD klesly preference, a proto by bylo v zájmu ČSSD, aby neuprchl. To je opravdu úsměvná argumentace, kterou vůbec nechápu. Ale chtěl bych vidět to rozhodnutí: "Návrh na vzetí do vazby se zamítá, protože by ČSSD měla zájem na tom, aby se obviněný nevyhýbal spravedlnosti, a proto je jeho utěk krajně nepravděpodobný."

 

Co se týká demonstrace síly, uvědomte si, o jak sledovanou kauzu jde. Příslušný útvar si prostě nemůže dovolit, aby se něco stalo. To by byla tak velká ostuda, že by odpovědní vedoucí pracovníci byli druhý den bez práce. Proto naprosto chápu, že se "kryjou".

 

"Na rozdíl od některých civilizovaných zemí totiž u nás platí, že dokazovat nezákonný původ majetku musí trestněprávní orgány."

Zajímal by mě příklad civilizovaných zemí, kde taková presumpce viny platí.

Důvody vazby,

které uvádíte, v zákoně nenajdete. S tímto faktem se nedá polemizovat ani omylem. 

Jestli nechápete škody, které by způsobil jakékoliv straně její před spravedlností se ukrývající poslanec, nelze vám asi pomoci. Asi žijete ve svém světě o jednom obyvateli.

Demonstrace síly není totéž, co provedený policejní úkon. Pletete dvě věci dohromady. Policisté byli zneužiti k demonstraci síly, protože museli konat podle předpisů, a tam moc prostoru nemají.

Obrácené důkazní břemeno platí například pro Anglii, Wales a Severní Irsko.

 

Ty důvody tam samozřejmě

Ty důvody tam samozřejmě najdu, a to pod útěkovou vazbou.

Že by uprchlý poslanec straně uškodil, sice chápu, ale vůbec nechápu, jak z toho podle Vašich slov "vyplývá logický závěr, že soudce mohl vazbu ukončit".

Ad demonstrace síly: Kdybych byl policejní šéf, tak v takhle sledované kauze taky nařídím pro převoz všechna dostupná opatření, protože kdyby Rath náhodou utekl nebo byl unesen nebo cokoliv jiného, tak jsem za neschopného blbce a do druhého dne bez práce.

Po takovémto opatření byste měl být bez práce taky,

ale to není věc policie, ta o vazbě nerozhoduje.

O útěkové vazbě jste nemluvil - ta nemá nic společného s tím, z čeho je dotyčný obviněn, o čemž jste zase naopak mluvil (a to není mezi vazebními důvody uvedeno), a o tom, jestli má někdo někde něco ulito (což zase nemá s útěkem nic společného - peníze si před obhájce vždycky snadno uklidí ještě dále do bezpečí).

 

Je to horší!!

Myslím si že je to horší.  Jeho kauza je zmanipulovaná a ještě je pan Rath korupčník.

aby v této době...

...člověk objekvtivní článek pohledal. Děkuji za střízlivý pohled na věc. Jen mě mrzí, že se zde již dříve objevili nepodložené člány o lidech, kteří jsou ve vazbě bez důkazů. To ale psali vaši kolegové a čerpali z "ověřeného" denního zpravodajství. A zneužívání vazby? Vazba má člověka zlomit, ne? Taková moderní inkvizice :-)

Hřebíček na hlavičku..

Článek je na rozdíl od některých rádoby novinářských výplodů, vyvážený a líbí se mi. Nemám rád,už ze zásady, když někdo kope do někoho, kdo už leží na zemi, což je případ Rath. A to učinili mnozí páni novináři a co je nejhorší, i v novinách,které zdaleka nejsou bulvární...A pochvala od vládních politiků není k zahození..Ano, ta eskorta se zbraněmi  v parlamentu je vrchol arogance moci, divím se,jak "zákonodárci" v parlamentu včetně předsedkyně Nemcové tohle mohli dovolit.

A je pravda, že Klasnová je případ zmatenosti, jak už několikrát předvedla..Otázky nastolil nejen Rath( arogance moci,noční buzení a kontroly ve věznici, podivné souvislosti s Kubicem apod.),.Pozadu nezůstal kupodivu ani poslanec Huml. Pokud je to,co říkal o příslušnosti soudu a důkazům pravda a  soud bude skutečně nezávislý, mají obhájci  Ratha velkou šanci na zpochybnění důkazů a velmi slušný  výsledek. .Tedy pokud soud bude nestranný, o čemž silně pochybuji. Už se to ukázalo tak trochu v případě VV, týkajícím se Bárty a Škárky kdy rozsudek vznikl tak trochu pod tlakem, to uplácení mi moc "nesedí"..

V případě Ratha, zdá se je něco prohnilého v našem policejně-právním systému,ty úniky odposlechů jsou tristní..Pospíšil skutečně koná? A je toho víc podivného..Qui bono? Komu to prospívá? A jak předchozí diskutující píší, co to načasování?

Takže na závěr :

Budu zvědavý, jak případ Rath dopadnec . Myslím si ale, že se vládní garnitura na tomto případu podílela a je zmanipulovaný..

Jen aby nevyšlo najevo při obhajobě Ratha i něco, co by se vládní koalici nemuselo líbit. A bylo by na místě,aby jako v případě Bárty a Škárky byla u  projednávání případu  přítomna media včetně přímého přenosu.. Myslím,že by to občany zajímalo..

To je můj názor,jiný názor neodmítám.

Off Topic

Vladimíre 1950, nic ve zlém, ale tím jak neustále opakujete (tvrdíte) „To je můj názor, jiný názor NEODMÍTÁM“ aniž by o tom byla řeč, na sebe prozrazujete pravý opak. Docela zřetelně jste se v tomto odkopal v diskusi na téma islám v Evropě pod článkem

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/raduan-nwelati-%E2%80%93-naucte-se-vyslovovat-tohle-jmeno

Mohu-li Vám radit, nepište to furt dokola. Zbytečně tím devalvujete předchozí text, který jinak třebas má i něco do sebe.

Diskusi jsem si přečetl, ale

Diskusi jsem si přečetl, ale v ní se podle mého názoru odkopali spíše autoři z České pozice. Urážet diskutéry, vcelku bezdůvodně (nevím, zda v tom případně nehrály roli i jiné diskuse), do idiotů, fašounů a nácků je velmi nechutné.

Jinak rada je dobrá :-)

Načasování kauzy

Lidé a novináři vychutnávající si toto mediální lízátko opět zapomněli na zbytek politického světa…

Co jiného zásadního se děje?

Nejde jen o odvedení pozornosti od něčeho důležitějšího než je pár nejasných miliónů, u kterých vyšetřování stálo více peněz než mohla vzniknout škoda?

Co třeba takových 170 miliard korun?

A ke konspirační Ráthově tezi bych dodal, že jak dobře víme, tak v zájmu věci umí pan Kubice vše správně načasovat.

Názor

Ať už je, nebo není Dr. Rath vinen, má pravdu v tom, že současný ministr vnitra je mistrem podrazáků. To již ukázal v historii. A k tomu řádný zbabělec. Proč se ani nezačal zabývat svým kolegou, také ministrem Vondrou, která má na svědomí prošustrování daleko větších částek. Ale on za nic nemůže, že pane ministře vnitra. To by musel být socan, na modré nemůžete. Stydno mi je za poslankyni Klasnovou, která i bez vyšetření případu v přímém přenosu vynese rozsudek. O novinářích je škoda se vyjadřovat, drží se hesla : "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". V nedávné době jsem se setkal po dlouhých letech se spolužáky, kteří buď žijí v zahraničí, nebo tam dlouhou dobu působili. Tato naše "spořivá" vláda nadělal kromě škod i značnou ostudu naší republice. Nesouhlasím s plivancem na ministra financí ale tzv. "přes držku" by si až na maličké výjimky zasloužila celá vládnoucí garnitura. Je mi líto, ale musím souhlasit s názorem :" stydím se za naše představitele moci". A neskrývám se. Mack Antonín

ze ktere casti Snemovny se ´ozyva ´ nejvetsi ticho?

Premyslim o panu Bartovi. Kdy zatlaci na Kalouska? Bude Kalousek nakonec Zemanovym podporovatelem v ceste na Hrad?

Pokud by v pozadi Operace Rath byla snaha presunout kontrolu nad evropskymi penezi z kraju na centrum, bylo by na cele operaci leccos jasnejsi. Jak ale rozumet aktivitam ministra Dobese?

Datum: 3. 6. 2012, 13.49, zdroj: ČTK, rubrika: Události
Praha -- Počet operačních programů na čerpání evropských dotací by se ze současných 24 měl snížit na pět až sedm. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM). Systém dotací z EU by se podle něj měl zároveň také zjednodušit.

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6545313

Protest

Nevím, kde se v těch, nyní již bývalých členech VV, bere ta drzost, že si dají do názvu LIDEM. VždyŤ jejich činnost si s názvem protiřečí. To samé je u názvu TOP 09 s podporou starostů. Mám návrh. Zjistěte si, kolik starostů tuto stranu podporuje, výsledek bude jistě šokující. A to je mnoha dalších, nyní již podružných příbězích. Vy lid potřebujete pouze tehdy, když po řádné "masáži" prostřednictvím sdělovacích prostředků,(až na malé výjimky), vhodí svůj hlasovací lístek do volební urny. Pak vás již jen obtěžuje svými, dle vašeho názoru, požadavky. Převažují u nás obavy z toho, abycho nenásledovali Řecko. Já začínám mít větší obavy z toho, abychom nenáslodovali kupř. Lybii a Egypt. Začněte přemýšlet. Vezměte si příklad z nových vlád v Bulharsku a ve Francii. Tam začali šetřit na sobě, snížením platů u vládních představitelů. Vám více vyhovuje, když uberete zdravotně postiženým a důchodcům. To je velice výhodné. Ti se neumí bránit. Tak se snažte neubližovat mocným. "Mnoho zdaru". Antonín Mack

Ještě dodám,

že nexistuje žádný znalecký hodnověrný posudek , že byla rekonstrukce zámku Budišov či Buštěhrad zločinně navýšena a to dokonce Ráthem a že dodace ještě nebyly schváleny a tak se nevyplatila ani koruna ... takže úplatek za co ?? !

Navíc žádost o dotace nepodává ani neschvaluje hejtman.

Jedovatý strom plodí jedovaté ovoce ...

čili, nezákonně zízkané důkazy jako by nebyly. Bude-li v čechách odsouzen, rozhodne  evropský soud pro lidksá práva v jeho prospěch, protože o odposleších i o vazbě rozhodl nezákonný soud a všechny takto získané důkazy jako by nebyly ..

Obhajoba Davida Rátha

Tak jste se trochu zasnil a začal obhajovat tuto kauzu poněkud předčasně. Já bych si rád počkal na soud a na předložené důkazy, doufám, že budou zveřejněny. Nevim kde jste vzal tu jistotu, že by Rath nemohl ovlivňovat svědky, nebo že by neutekl? On je v té rizikové skupině, lidí co mají vliv a peníze a spousta věcí na svobodě může zařídit. Pokud je ve velkém průšvihu, tak klidně zdrhne. Podle všeho peníze Rath v rukou skutečně měl. Z odposlechu jasně vyplývá že jde o úplatek, tak na co ta obhajoba a vymýšlení spikleneckých teorií? Nebo vy věříte, že je nevinen? A co byste řikal na to, kdyby ho soudce na průběh jednání pustil z vazby a on by zdrhnul? To byste soudce asi nepochválil? Prostě Rath je zločinec, což je jasné již řadu let. A teď na něj přišla řada.

Odmítám presumpci viny, kterou jste předvedl.

Na počátku sice říkáte, že byste si rád počkal na soud, ale pak jste se rozohnil a onen jemný civilizační pel jste ztratil - a už je pro vás Rath řadu let známý zločinec. Opravdu jste se předvedl jako čítankový příklad předpojatosti.

Kauzu neobhajuji, přečtěte si článek znovu. Jistoty jsem nikde nevzal, to je zase jen výsledek vašeho předpojatého čtení. 

A co "jasně" vyplývá z odposlechu? Co kdybyste to radši nechal na soudu?

Co bych říkal na to, kdyby "zdrhnul" a vyhýbal by se spravedlnosti, to jsem napsal v článku - račte si ho přečíst potřetí.

A co se týče "víry" v něčí nevinu, to není nic, co by mě trápilo, na rozdíl od vás si počkám na odvolací soud.

 

Mám takový pocit, jako by i

Mám takový pocit, jako by i Česká republika měla nyní svého Michaila Chodorkovského (to tedy za předpokladu, že pan Rath ten úplatek skutečně vzal). Jinak je celá kauza dosti nechutná (zejména ta pasáž s policejním vrtulníkem a eskortou v parlamentu). Když už pánům poslancům chybí poctivost, mohli by alespoň trochu chránit čest poslanecké sněmovny. Z hlediska zákona je pan Rath doud nevinný a přistižen byl s krabicí od bot, ve které nebyla něčí uříznutá hlava. Proto bych měl zato, že by důstojnosti České republiky pomohlo, pokud by poslanecká sněmovna byla schopná vlastního názoru bez ohledu na politické zájmy.

 

Naprostý souhlas.

Já jsem si tu jistou souvislost také uvědomil, protože jsem několikrát argumentoval, že v Rusku zavřeli toho nejdrzejšího oligarchu, který porušil slib, že nebude plést byznys do politiky. Tady asi u obou je podobnost v tom, že je velmi pravděpodobně zavřeli právem, a nadto byli oba svým způsobem nějak drzí, i když u každého jde o něco trochu jiného.

Nicméně realita je taková, že trestněprávní orgány opravdu nemohou realizovat všechny ty, kteří by si to zasloužili, v jeden jediný okamžik. Proto po zavření někoho vzniká jakýsi mediální dojem o větší zkorumpovanosti té jeho domovské party, čehož se ta druhá snaží rychle využít. To je opravdu politikaření jak před zavíračkou ve čtvrté cenové.

Na druhou stranu by bylo pěkné, kdyby se -nejen poslanci- tímto případem poučili a trochu se srovnali se svými vlastními zákony. To by byla pro stát mnohem lepší varianta, než ty lehkoživky zavírat a ještě živit, když ty hodnoty už mají bůhvíkde ulité...

Hmm. Aby byl důvod, mluvit o podobnosti s ruskými...

...oligarchy, museli by do vazby poslat Petra Kellnera, Zdeňka Bakalu, Patrika Tkáče, Daniela Křetínského, Pavla Tykače nebo Robertka Chrenka.

  Pak by srovnání bylo přesnější, jinak je to jako byste říkal, že Hitler byl horší než Stalin.

Zdravím, nechci Vám něco

Zdravím, nechci Vám něco vsugerovávat, ale debata o žluťoučkých podle mě byla o zlatě. Zlato je povětšinou žluté, neztrácí hodnotu, neplesniví - na rozdíl od bankovek schovaných v podlaze a pak k tomu car Nikolaj byl obloženej zlatem a penězma...  Prej teda - já to "nečet":-))

Žluťoučké peníze je

Žluťoučké peníze je parafrázování výroků Glooma z Pána prstenů.

To je naprosto zřejmé.

Kde je pak ale to zlato? Zabaveno žádné nebylo, pokud mi je známo. Nebavili se ti odposlouchávaní skutečně o historii? Z finančního hlediska docela platonicky?

Myslím, že obhajoba bude žádat naprosto primitivní vyšetřovací pokus, k vyvrácení teze o spontánním chrochtání korupčníků nad mamonem. Posadí figuranta nad hromadu zabavených bankovek, identické měny a hodnoty s těmi zadrženými, a bude chtít, aby vyrážel spontánní výkřiky radosti, že jsou ty peníze jeho. Pointa bude spočívat v tom, o čem byla jedna prezentace, putující po internetu: Byly tam slovně uvedeny barvy, avšak písmena těch barev byla vyvedena JINOU barvou - a po dotyčném se chtělo, aby text nahlas přečetl. Nejde to. Rozum se dostane do klinče se vjemy.

Těžko potom nad modrými bankovkami spontánně mluvit o žlutých, nota bene kulatých. Je to fake, tyto odposlechy, v této medializované podobě.

Tak se shodujeme, že tahle

Tak se shodujeme, že tahle debata o penězích vůbec nebyla, přesto jí ve všech mediích vyprávěli jak pohádku a nikdo - aspoň já to nezaznamenal - si nepoložil otázku, proč ta žlutá a proč to plesnivění:-) Ve výsledku tento odposlech nedokazuje vůbec nic...

No právě.

A pak už jenom člověk uvažuje, nakolik je to "zdoktorované", do jaké hloubky. Jestli jde jenom o hysterii, usnadněnou a přiživovanou nesypatickým protagonistou, která má za cíl opravdu něco jako mediální lynč jedné osoby? Nebo to jde dál a hlouběji?

Zdá se mi však nepochybné, že tato kauza vlastně dobře obráží stav společnosti, z velké části bohužel neschopné (v horším případě přímo odmítající) oddělit nesympatie od provinění. Hrozím se toho, protože toto je vlastní fundament všech pogromů a podobných příšerností.

Tak já zas vycházím z toho,

Tak já zas vycházím z toho, že unikají jen věci nepříliš významné, že mají policisté spousty a spousty zajímavějšího materiálu, který si před novináři ochránili. A také spoléhám, že paní Bradáčová není tupohlávek - byla poměrně rezolutní a sebejistá, pokud by se obžaloba sesypala, tak by její kariérní růst byl tak nějak v loji...

Stačí dodat otisky

na krabici a penězích ... jenže ani pak to není trestný čin korupce ..

To, co bylo publikováno v

To, co bylo publikováno v médiích má nulovou důkazní hodnotu, zato je to perfektní materiál k zešměšňování a kompromitaci. Pokud pan Rath neviděl 7 milionů prvně v životě (což se mi nezdá, vzhledem k jeho majetkovým poměrům pravděpodobné) a zcela se nezbláznil, nezdá se mi publikovaný rozhovor příliž pravdě podobný. Paní Sabina Slonková se navíc až vzácně vyskytuje v podobných kauzách (například v kauze pana Srby, kde se zúčastňovala přesvědčování veřejnosti o účasti Citróna v přípravy její vraždy). Pokud chtějí média pomoci spravedlnosti, měly by boj proti korupci především rozšířit na dosud nedotčené aktéry, například pana Drobila, Vondru, Dalíka, Béma a další, aby si nestranný pozorovatel neudělal obrázek zavánějící spíše pravicovým předvolebním pučem než bojem za očistu společnosti.  

Souhlas

S tímto názorem se naprosto ztotožňuji. Mack

V podstatě souhlasím, akorát

V podstatě souhlasím, akorát s tím dovětkem, že o některých kauzách se média mohou upsat... a stejně pak někdo chytrý na státním zastupitelství svým podřízeným či policistům vysvětlí, jak to správně chápat. Dvěma slovy justiční mafie... 

  Nyní nám aspoň někdo ukázal, jak se jí vyhnout - absolutní utajení i třeba proti vnitřním směrnicím policie, aby si klucí nahoře necintali na nějakém dýchanku pentli... A za druhé odklonit případ mimo Sváčky, Herzigové a další zametače...

Přesně!

Nicméně, mezi Sváčky už to zamířilo. Takže je všecko při starým.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah