Co si počít s BIS

Dle 53,8 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ by se BIS měla prioritně soustředit na ochranu státních ekonomických zájmů.

Právo a bezpečnost|Hlas elity
Luděk Bednář | 04.06.2012
Odpovídalo 78 vrcholných manažerů firem.

Ministerstvo financí v čele s Miroslavem Kalouskem navrhuje během příštích dvou let úspory ve výši 250 milionů korun v rozpočtu Bezpečnostní informační služby (BIS). Hrozí, že by v důsledku toho BIS přestala vyvíjet vlastní činnost stejně intenzivně v celé šíři své zákonné působnosti? Podle exministra vnitra Františka Bublana (ČSSD) by dokonce mohly být takové škrty pro BIS likvidační. O úsporách v rozpočtové kapitole bezpečnostní služby se definitivně rozhodne až při schvalování státního rozpočtu na příští rok letos na podzim.

Povědomí o poslání a činnosti BIS není příliě velké. Citujme proto z její webové stránky: „Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.“

A dále se tam o aktivitách české civilní kontrarozvědky píše: „Podle zákona o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.) se BIS zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním následujících informací: hrozby terorismu; aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu; činnost cizích zpravodajských služeb na našem území; záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR; aktivity organizovaného zločinu; a činnosti ohrožující utajované informace.“

V souvislosti se zvažovanými škrty je zajímavá úvaha, zda by mohlo mít pozitivní dopad na státní rozpočet, a tím i na navýšení rozpočtu BIS, kdyby se tato zpravodajská služba víc věnovala ochraně významných ekonomických zájmů státu. V průzkumu ČESKÉ POZICE 53,8 procenta oslovených vrcholných manažerů souhlasí s tím, že by se BIS měla prioritně soustředit na ochranu státních ekonomických zájmů, aby jí nemusel být krácen rozpočet.

Jsou o tom přesvědčeni i následující dva respondenti:

„Bezpečnostní informační služba se má věnovat bezpečnosti státu. Náš stát ohrožuje:

  • korupce;
  • snaha Ruska o naše hospodářské ovládnutí, což souvisí s korupcí;
  • potenciální islámská imigrace;
  • navíc je nutné sledovat budoucí čínské vlivy.

Proto by se BIS měla věnovat hospodářské kriminalitě.“

„Ochrana bezpečnostních i ekonomických zájmů státu je všude nejvyšší prioritou. Ušetřených 250 milionů korun je kapkou v moři v celém státním rozpočtu a ministerstvo financí to musí vědět. Považuji to spíš za varování: Vyhněte se konkrétním osobám a kauzám, nebo nebudete mít na platy. Ale je to pouze spekulace.“

Opačné názory zaznívají v těchto dvou záporných odpovědích:

Ekonomické zájmy nejsou tím hlavním, na co by se měla BIS soustředit. Ať sama posuzuje, co je nejdůležitější. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby si BIS na sebe sama vydělávala, tedy dostávala podíl ze zisku státu ze své činnosti. To mi přijde nebezpečné, protože činnost BIS je mnohem širší než jen aktivity, ze kterých je zisk.“

„To jsou umělé konstrukce o penězích a pseudoargumenty. Jak podniky, tak instituce mohou a umějí jednat efektivně. Určitě lze mít lepší tajnou službu i za méně peněz než dnes, ale asi by ani novináři, ani já neměli tajné službě říkat, co má, či nemá dělat. Stejný argument zaznívá ve všech odvětvích: bude-li méně peněz, budeme například méně léčit, bude méně statistických dat či bude horší regulace energetiky.
Stát nejedná efektivně a plošné škrty jsou špatné. Chytrý stát toho dělá co nejméně a co nejefektivněji. Ale to je utopie nejen u nás. Je třeba dát rozpočet tajných služeb pod ministerstvo obrany. V něm musíme plnit dvě procenta HDP daná NATO na obranu státu a BIS bude mít peněz dost. To sice není dobrý návrh, ale mohlo by to fungovat.“

Jednoznačně nedokáže odpovědět tento manažer:

Nad ekonomickým řízením BIS není nezávislý dohled, a proto je velice těžké bez bližších informací posoudit, existují-li rezervy v jejím rozpočtu. Pokud nemá ministerstvo financí detailnější analýzu a navrhuje plošné úspory bez věcného zdůvodnění, může jít o omezování nezávislé zpravodajské služby tímto resortem. Považuji to za velké riziko. Pokud chce ministr financí Miroslav Kalousek bez věcného zdůvodnění rozpočet BIS omezit, měl by být bezodkladně odvolán z funkce.

Podobné dilema se neobjevuje v dalších dvou kladných odpovědích:

Mohla by svůj rozpočet vylepšovat prodejem odposlechů a získaných informací. Stejně pracuje převážně s otevřenými zdroji a na četbu novin a poslech rádia má peněz dost. Zatím z pokoutního prodeje profitují jen jedinci.“

„Pokud by se prioritně na ochranu státních ekonomických zájmů soustředila, snadno by si uvedenou částku na sebe vydělala.“

Tyto tři záporné odpovědi upozorňují, že BIS se nemá zabývat pouze ochranou ekonomických zájmů státu:

„Rozpočet BIS se krátit nemá a její výsledky se nemají házet do koše. Tato služba tu není jen od ekonomických zájmů, ale má i úkoly v oblasti dohledu na celkovou bezpečnost státu.“

Zobrazit diskusi
Reakcí:3

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Nejdřív se BIS jmenovala...

... Gestapo, pak to přejmenovali na StB, a teď se to jmenuje BIS. V Rusku se to zase nejdříve jmenovalo Čeka, potom NKVD, pak KGB a dneska FSB. připomíná mi to tu starou otázku, zdali když naženou 50 prostitutek do klášterní budovy, stanou se z kurev jeptišky anebo z kláštera bordel?

  Taková profesionální kontinuita je garantem velice nechtěných výsledků. Lze to jenom zrušit a postavit znovu na zelené louce!
  Příkladem budiž případ Rachardžo. Tento nepřátelský ruský agent utekl z Česka poté co se ho BIS snažila přesvědčit hrát s Rusy dvojí hru. Hahaha. Chudák Rachrdžo tu dvanáct let v Česku špionátoří, jako ryba ve vodě, a jak asi najednou kouká, když ho kolegové spolupracovníci FSB, v uniformách českých tajných, chtějí zlanařit pro dvojí hru. Je jasný, že to mu hlava nebere a tak šupem zpátky do Ruska, než se to ti pošuci v Moskvě dozvědí a projeví mu poslední službu jako Mrázkovi.

??

Jedna kauza (navíc kdoví zda mediálně pravdivě interpetovaná) je pro vás důvodem přirovnání ke gestapu. Přitom díky BIS tu klidně spíme a ještě se to tu úplně nerozkladlo (akorát o úspěších se pochopitelně nepíše). Takže takové s prominutím voly, kteří volají po rozprášení bisky bych nejraději nakopal víte kam ... :-(

Děkuji za povedený žert! To jsem neslyšel od 1989...

  ...tehdy nám říkali, že nad naším klidným spánkem bdí elitní jednotky pohraniční stráže. K všeobecnému překvapení, se po listopadu 1989 ukázalo, že hrdinné čety vybraných bojovníků neodrážely šiky zubožených obyvatel Západního Německa, snažících se prorazit Železnou oponou směrem k lepšímu životu v socialistickém ráji, ale stříleli bezbranné České lidi, snažící se uniknout z tohoto obřího komunistického koncentráku.
  Nepochybuji o tom, že díky BIS spí klidně Mirek Topolánek s Markem Dalíkem, Petr Nečas s Janou Nagyovou, Miloš Zeman s Miroslavem Šloufem, Stanislav Gross se Zdeňkem Doleželem, Martin Roman s Tomášem Pitrem, Pavel Drobil s Martinem Knetigem, Robert Čásenský a Ištván Léko s Pavlem Páralem, Renáta Vesecká s Vlastimilem Rampulou, Ludmila Brožová s Janem Šottem, Patrik Tkáč s Petrem Kellnerem, Zdeněk Bakala s Pavlem Tykačem, Miroslav Kalousek s Alexandrem Vondrou, Pavel Dlouhý s Václavem Klausem, Martin Barták s Liborem Vrbou, Erik Tabery s Jaromírem Soukupem, Pavel Němec s Hámidem bin Abdal Sáním, Martin Dvořák s Jiřím Janečkem, duo Jaroslavů-Kmenta se Škárkou, Jiří Pospíšil a Andranik Soghojan, Aleš Řebíček s Alešem Hušákem, David Rath s Filipem Bušinou, Milan Kindl s Markem Bendou, ředitelé RWE, Skansky, Českých Drah, Veolie, ČEPS, a vůbec všech, kteří si oprávněně mohou dovolit spát spánkem spravedlivých.

  Škoda, že to samé nelze zopakovat o 10 zbylých milionech obyvatel Česka.
  Máte pravdu, že o úspěších BIS se nepíše. Po odposleších Pavla Béma se zdá, že úspěchy jsou to jediné, co se tajné službě zatím daří utajit. Tedy kromě té části odposlechů, kde se domlouvá se starostou Jančíkem. Starosta Milan Jančík se totiž podílel na jaksi nevoňavém obchodu s ministerstvem sociálních věcí, které tehdy vedl nějaký Petr Nečas, který povýšil Martina Romana na post předsedy představenstva ČEZ, a který byl skoro dvacet let v různých parlamentních výborech pro zpravodajské služby, za tu dobu jistě navázal nejedno pěkné přátelství a nějakého Jiřího Langa si pochvaluje jako loajálního šéfa BIS. Zbývá jen zjistit: loajálního komu? Petru Nečasovi nebo České Republice? Co myslíte?

 

Jsem rád, že mne nemůžete nakopat, nevím kam, ale doufám že BIS zůstalo, alespoň zbla špionátorského čmuchalství, takže se jí snad podaří najít "něco co se ještě nerozkradlo" jak říkáte, nebo co někdo konkrétní neukradl, že.

Pro ukrácení volné chvíle, doporučuji shlédnout pořad ČT Kdyby mě zabili. Je dobré vědět, jak dopadnou naivní špionátoři, kteří odmítnou pracovat pro organizovaný zločin.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah