Právo a bezpečnost
Tomáš Jelínek|14.04.2014

Praha chce zpět vrácený židovský majetek

Hlavní město se u soudu domáhá zrušení smlouvy, na jejímž základě darovalo v roce 1998 původně arizovaný dům synovi zesnulé majitelky.

Hlavní město se u soudu domáhá zrušení smlouvy, na jejímž základě darovalo v roce 1998 původně arizovaný dům u pražské Letné, který nemohl být vydán dle restitučních zákonů. Dědic tak může o rodinný majetek nakonec přijít. Ale proč by obce nemohly majetek vydávat na základě vlastního posouzení jednotlivých případů jako dar? Proto bude mít výsledek soudní pře o jeden pražský dům mnohem obecnější dopad, píše Tomáš Jelínek.

Právo a bezpečnost
Miroslav Uřičař|18.04.2014

Přestanou operátoři uchovávat naše údaje?

Soudní dvůr EU prohlásil Data Retention směrnici – o uchovávání provozních a lokalizačních údajů – za neplatnou. Na první pohled by bylo logické, kdyby byla z obdobných důvodů zrušen, či upraven i příslušný český zákon o elektronických komunikacích. Přijde s návrhem na jeho zrušení, či úpravu některý z poslanců, ministerstev, úřadů či Ústavní soud? Uvidíme… Píše Miroslav Uřičař.

Reakcí:6
Právo a bezpečnost
Jan Schneider|15.04.2014

„Lustrační“ proces Babiš versus ÚPN: Nastalo ticho veliké

V Bratislavě v pondělí pokračovalo slyšením dvou svědků, bývalých příslušníků StB, soudní projednávání ochrany osobnosti navrhovatele Andreje Babiše proti odpůrci, slovenskému Ústavu paměti národa (ÚPN). Po výpovědi Júlia Šumana, který popřel, že by v 80. letech naverboval současného ministra financí ke spolupráci s StB jako agenta, zklamání auditoria vyvrcholilo. Oběť unikla, žádná mediální tortura se nekonala, píše Jan Schneider.

Reakcí:69
Právo a bezpečnost
Tomáš Profant|01.04.2014

Polemika: Absence (auto)cenzury přispívá k diskriminaci menšin

Na začátku ledna zveřejnila ČESKÁ POZICE článek Romana Jocha Obrana svobody projevu aneb Hanba novým cenzorům. Věnoval se v něm rostoucí neochotě liberální levice snášet kritiku menšinových názorů skupin, například gayů. Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Tomáš Profant polemizuje s Jochovými výhradami k jeho postoji k rasismu uvedenými v článku. A zaměřuje se na obecnou kritiku omezování rasových stereotypů.

Reakcí:23
Právo a bezpečnost
Miroslav Uřičař|28.03.2014

Povinné očkování: Dokud nemoci nezmizejí...

Soudy aktuálně řeší, zda povinná očkování musí stanovit přímo zákon, či „jen“ prováděcí vyhláška. Postačuje jim, stanovuje-li očkovací povinnost „právo“. Zdá se však, že ani případné opačné rozhodnutí by nepřineslo rozuzlení. Byl by jím vývoj zcela neškodných očkovacích látek, u nichž budou negativní vedlejší účinky nulové? Není pravděpodobnější, že dříve budou vymýceny nemoci, proti nimž se očkujeme? Ptá se právník Miroslav Uřičař.

Reakcí:4
Právo a bezpečnost
Kateřina Menzelová|22.03.2014

Česko vrací rodinám postiženým holokaustem pouze virtuální majetek

Případů, jako je ten rodiny Kordových-Stokvisových, kdy jim sice byl vrácen cenný obraz, který tady museli v roce 1939 zanechat, když prchali před Hitlerem, ale nemohou ho vyvézt ze země, protože byl prohlášen za kulturní památku, existuje více. Kurátorka Židovského muzea v Praze Michaela Sidenberg dokonce „v podstatě preventivní prohlašování uměleckých děl kulturními památkami“ nazývá rutinní praxí.

Reakcí:1
Právo a bezpečnost
Jan Schneider|14.03.2014

Bradáčová versus Martinec: Jak přesně dopadly kontroly protikorupční policie

Je tomu rok, co pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová poskytla tehdejšímu policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi podnět k prošetření činnosti protikorupční policie, kterou v té době vedl Tomáš Martinec. Policisté prý v desítkách případů postupovali mimo zákonný dozor státního zástupce. Nad podrobnými výsledky kontrol, jež ČESKÁ POZICE získala od policejního prezidia, se zamýšlí Jan Schneider.

Reakcí:10
Právo a bezpečnost
Jan Schneider|13.03.2014

Policejní domino

Bývalý policejní prezident Martin Červíček se 15. března stane krajským policejním ředitelem v Královéhradeckém kraji. V rámci spuštěného dominového efektu se přesunou ředitelé v několika krajích. „Což o to, rotace v postech je jedním z prvků boje proti korupci, jenže by měla být uvážená a systémová,“ píše Jan Schneider.

Reakcí:7
Právo a bezpečnost
Jan Schneider|28.02.2014

Ad kauza Opencard: O úřednické (ne)odpovědnosti

Veřejný diskurs o kauze Opencard znovu rozvířil otázku trestněprávní a politické odpovědnosti a hranice mezi nimi. Jaké jsou role jednotlivých aktérů a jak fungují zákony? A je třeba je měnit, nebo lépe chápat a dodržovat? „Soustředím se na názor, že úředníci by neměli být trestně stíháni, protože pouze ,poslouchali příkazy nadřízených‘,“ píše Jan Schneider.

Reakcí:19
Právo a bezpečnost
Jan Brabec|25.02.2014

Završení případu Placák: Povoluje svěrací kazajka zločinů komunismu?

V pondělí Městský soud v Praze potvrdil trest pro bývalé příslušníky StB, kteří v roce 1989 v křivoklátských lesích zmlátili disidenta Petra Placáka. „Směrem ke spravedlnosti a poškozenému Pacákovi je to více než dobrá zpráva,“ píše Jan Brabec. Pokud totiž nedokážeme napravovat spáchané křivdy a nekompromisně i směrem do vzdálené minulosti vyžadovat spravedlnost, nikdy se ze svěrací kazajky komunistické totality nevymaníme.

Reakcí:22