Zvýšíme DPH, zmrazíme důchody, zadáme milionové zakázky. Váš Kalousek.

I když ministerstva operují armádou úředníků, jejich šéfové stále zadávají různé poradenské zakázky v řádu mnoha milionů.

Politika
Redakce ČESKÉ POZICE | 17.03.2012
Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem oponuje, že k žádnému outcoucingu veřejné správy nedochází.

Do redakce ČESKÉ POZICE dorazil zajímavý text, jenž se zabývá čím dál masivnějším přenášením povinností úřadů na soukromé společnosti. Jeho autor, manažer z nejvyšší byznysové sféry zabývající se finanční kontrolou a interním auditem, chtěl zůstat v anonymitě. Jeho přání respektujeme, zároveň jsme však požádali o stanovisko ministerstvo financí, jehož se článek také dotýká. Uvádíme jej na konci textu.

Dnes a denně se dozvídáme, jak ministr financí vypouští testovací balonky o tom, co všechno zdraží a jaké daně stoupou, aby se srovnal schodek státního rozpočtu. Mohlo by se to zdát v současné ekonomické situaci pochopitelné, kdyby ale nebyla u moci pravicová vláda, která by měla snižovat daně a omezovat státní výdaje.

Redukovat výdaje vlastních úřadů se ale politikům vládní koalice zatím moc nechce. I když ministerstva operují armádou úředníků, jejich šéfové stále zadávají různé poradenské zakázky v řádu mnoha milionů. Mimo poradenství se také začíná stále více rozmáhat kompletní outsourcing služeb, jak se to „podařilo“ například Všeobecné zdravotní pojišťovně v kauze IZIP.

Poradenské společnosti samozřejmě poradí, co si bude ministr přát„Nezávisle závislé“ poradenské společnosti samozřejmě poradí, co si bude ministr přát. Proč by třeba nedoporučily, ať se celá veřejná správa outsourcuje, ať se nakupují drahá IT řešení bez jednotné koncepce, ať se zavádějí „novátorská“ řešení toho, co už je dávno vymyšleno a jinde funguje.

Co nás tedy v budoucnu čeká? Stanou se z ministerstev jenom úřady, které zadávají veřejné zakázky za miliardy? Není právě toto cíl současné vlády – likvidace veřejné správy a „moderní“ outsourcing veřejných služeb spřízněnými společnostmi, které budou inkasovat tučné zisky?

Dobrá rada za 25 milionů

Uveďme si modelový příklad. Na stránkách ministerstva financí (MF) můžete během několika vteřin najít třeba následující zakázku – „Příprava realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“. Předpokládaná cena činí 25 260 000,‐ Kč včetně DPH. Dále se dočteme:

„Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb pro projekt ‚Příprava realizační studie reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF‘ (dále zkráceně ‚Realizační studie Reformy KDP‘ nebo jen ‚projekt‘), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen ‚OP LZZ‘). Registrační číslo projektu je CZ.1.04/4.1.00/48.00050.

Účelem tohoto projektu je vytvořit Strategii RKDP, definovat procesy a organizační strukturu orgánů vykonávajících kontrolní a dohledové procesy a provést posouzení reformy z ekonomického hlediska, z hlediska legislativy a z hlediska ICT.

Klíčové prvky řešení RKDP z pohledu ostatních institucí resortu MF ČR:

  • státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami;
  • finanční řízení a kontrola a systém interního auditu;
  • cenová kontrola.“

Když se podrobněji začtete do zadávací dokumentace, brzy zjistíte, že nepůjde o první poradenský projekt k této problematice, který si pan „ministr rozpočtové odpovědnosti“ nechá z našich daní proplatit. Ministerským úředníkům na toto téma radí každoročně mezinárodní odborníci Světové banky a vytvářejí mnohastránkové zprávy s doporučeními.

Jsou ministerští úřadníci tak hloupí, že nedokážou sami vytvářet koncepce?I když máme na financích stovky úředníků, musíme zaplatit dvacet pět milionů za dobré rady od externích poradců. K čemu nám tedy tito úředníci vlastně jsou? Jsou tak hloupí, že nedokážou sami vytvářet koncepce?

Dělat ministerského úředníka musí být zajisté příjemnou činností. Nemusí nic umět a může ignorovat doporučení odborné veřejnosti. Pokud je potřeba vypracovat novou strategii oblasti, kterou řídí, nechá si poradit od Světové banky. A když těm radám moc nerozumí, nebo se jim brání, vypíše se tendr za desítky milionů a úředník bude jenom dohlížet, jak někdo udělá práci za něj.  Veřejnost se pouze může obávat toho, aby nám externí konzultant neporadil outsourcing nebo nákup IT řešení za miliardy.

Nemůže jít náhodou o úmyslné vyvádění peněz ze státního rozpočtu? A kdyby náhodou nebyly peníze ve státním rozpočtu, tak od čeho tu máme evropské fondy... Ty unesly a unesou prakticky všechno, tak proč je nevyužít pro další nadbytečnou poradenskou zakázku!

Budoucnost nebo drsná realita?

Začínám se s hrůzou ptát, proč se nyní začal ministr Kalousek zaobírat myšlenkou snižování počtu úředníků. Nemuselo by totiž jít o snahu ušetřit ve státním rozpočtu, ale o jeden z dalších kroků k systematickému rozkladu veřejné správy. Místo toho, abychom měli kvalitní, dobře placené a zkušené úředníky, kteří budou řešit strategické úkoly, budeme spoléhat na to, jak dopadnou veřejné zakázky, jež budou vyhlašovat politici vládní koalice.

To, že ministři zadávají poradenské zakázky nebo přenášejí povinnosti úřadů na soukromé společnosti, které inkasují neopodstatněné zisky, není nic nového. Nyní to ale začíná přerůstat únosnou mez.

Prostřednictvím externího poradenství za desítky milionů se dostáváme k outsorcingu v řádu miliard. Mluvíme tu o zakázkách jako Kalouskovo jednotné inkasní místo za necelé dvě miliardy, Drábkovy sociální karty za 3,5 miliardy, již zmiňovaný nefunkční IZIP a podobně. Všechny samozřejmě provázejí problémy. Není náhodou důvodem to, že se zadávalo bez promyšlené strategie a veřejné diskuse?

Zobrazit diskusi
Reakcí:44

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Některá fakta ke kritice obsažené v článku

V souhlase s autorem se také děsím privatizace základích funkcí státu do rukou soukromých firem, které budou sledovat logicky svoje vlastní  firemní zájmy a nikoli celospolečenský (veřejný) zájem. Stát patří občanům, protože ti si ho platí. Stát má fungovat, tj. plnit svoje funkce majíce na mysli veřejný zájem. Ty funkce státu se musí kontrolovat. Jako v každé "firmě" musí existovat průběžná vnitřní a čas od času vnější kontrola (audit).  Přestože kontroluje sama sebe, vnitřní kontrola je nezbytná, jako i každý z nás musí mít nějakou "sebekontrolu".

Článek jsem si přečetl, patřičně se pobouřil  a chtěl přeposlat dále jako dobrý článek zasluhující si pozornosti. Pak jsem si ale  přečetl (zběžně) zadání daného projektu ( CZ.1.04/4.1.00/48.00050), což tady udělal evidentně jen málokdo. Zjistil jsem tyto fakta:

1. Účelem projektu je v podstatě navrhnout reformu stávající "vnitřní kontroly" , tj.  některých zásadních kontrolních funkcí MF  (vůči sobě ale  i ostatních ministerstev a úřadů  ČR (například Dobeše) . Rozsah těch kontrolních funkcí je tedy značný. Jak to kontrola efektivnosti vynákladaní peněz ze státního rozpočtu, tak i peněz, které čerpáme (spíš nečerpáme) z EU . Mimo jiné peněz ze strukturálních fondů EU. Tedy tu fuknci, kvůli její neumyslné ubohosti  nebo umyslné zkorumpovanosti možná nedostaneme 660 miliard Kč (790 - 130, viz článek České pozice http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/brusel-docasne-stopnul-proplaceni-dotaci)  

2. Potřeba reformy, důvody (mj.nutný  přechod kontroly na světové/EU standardy)  a její základní obrysy (např. využití Celní zprávy) vyplívají ze studie Světové banky (zadarmo).

3.  Za projekt, tedy návrh  reformy zaplatí stát  ze státního rozpočtu  15% z vysoutěžené čásky (tedy z max  25.260.000 Kč ). Ostatní platí ta svinská EU, která jenom omezuje naše národní zájmy a bere nám naši suverenitu, např. tím, že chce kontrolovat, jestli máme fungující kontrolu na čerpání jejích peněz.

4. V zadání projektu se nikde nepíše o tom, že by tato "vnitřní kontrola" měla být "outsorsována" na soukromé subjekty.

 Závěr: Taky si přeju, aby tahle vláda, co v podstatě likviduje stát,  šla co nejdřív do kopru, a to z nespočetných důvodů o kterých Česká Pozice celkem správně referuje. Bohužel ne v tomto případě.

J.N

re

Podle mě jste to četl špatně. Jde o to, že projekt za 25 mega budou dělat externí poradci a ne úředníci ministerstva financí. Jedna z hlavních částí zadávací dokumentace je analýza ITC. Takže jasný tunel...

re re

Jenom chci, aby se "na naší straně" agumentovalo věcně správně, férově a nezklouzávalo s k laciným záverům podle potřeby. To, o co tady jde a za co se zaplatí neni "rada". Ten projekt je opravdu rozsáhlý.  Kdo se do toho zadání podívá, tak to musí uznat. ¨Jestli je 25 mega (100 000 EUR) za to moc je otázka. Uvědomte si, že pro nás 25 mega Kč není to samé jako 100 000 EUR třeba v Německu (prům. měs. plat  3 250 EUR) . Ale EU  nám to platí (85%) stejně, jako by to platila Německu. Kdyby ne, tak budeme jistě a oprávněně řvát. Takže těch 12 lidí po dobu cca 1 roku bude  v českých poměrech třeba dobře placených. No a co. Pokud tu práci udělají dobře, bude to ku prospěchu nejen nám, ale i té EU. Proto to asi odsouhlasila proplatit. Typnu si , že jsme vymysleli a EU ke schválení předložili daleko nesmyslnější  nebo podvodnější projekty než je tento. A pochybuju, že by "interní řešení" bylo v daném přépadě lepší než to externí. Asi tam na MF 12 lidi plonkovejch na 1 rok ani nemají. Ne že by tam byli jenom blbci. To zadání je napsáno celkem slušně .

J.N.

.

.

Kalouse a Nečas

To jsou jedni z konstruktérů přebujelé státní správy. Intenzivně na tom pracují oba již 23 let. Kalousek teď dostal úkol po sobě uklidit. Proto to co za peníze daňových poplatníků vytvořil propustí, zakamufluje, pro jistotu skaruje a nahradí opět za peníze daňových poplatníků neprůhlednou a nepromyšlenou rychlo náhražkou z firem kamarádů.
Opravdu nevěřím, že ten kdo prokázal svoji nekompetentnost již mnohokrát, dosáhl nějakého záhadného osvícení a stane se z něj spasitel ČR. 
 

Líbí se mi tento článek, s

Líbí se mi tento článek, s autorem však souhlasím pouze částečně. Dle mého názoru se vláda (hlavně ministři TOP 09) vydali správným směrem. Nejrozumnějším řešením je pro mě rušení státních institucí a omezování počtu  zaměstnanců. Stát vždy byl, je a bude špatný hospodář, jakákoliv firma si pohlídá lépe své finance, činnost svých zaměstnanců a jejich produktivitu, jednoduše proto, že je to její zájem. V případě státu toto však neplatí. Čili i za cenu vyšších nákladů na studii se přikláním k outsourcování, také protože si nedělám žádné iluze o schopnostech úředníků. Ve výsledku vyjde toto řešení levněji než krmení neproduktivních a neschopných zaměstnanců státní správy. Rád bych viděl na vrcholných pozicích v politice více manažerů nebo osob se zkušenostmi s vedením soukromé firmy, určitě by to prospělo. Vrcholní politici nemusí být odborníci ve svém oboru, na to mají zaměstnané profesionály ve svých institucích (nebo nemají?), měli by být především dobří manažeři. Tímto nepopírám názor autora, že částky za poradenské služby nejsou racionální, a tím samozřejmě souhlasím. Toto už je však jiné téma, zde záleží na vyjednávání, osobních vazbách, výběrových řízeních a to je jiná kapitola....

Děkuji České pozici a hlavně panu Léko za dobré články a zdroj informací, pro mě je toto jediný zdroj kvalitních informací a názorů, úroveň hospodářkých novin je už delší dobu velmi nízká.

Jinak banner Deloitte je tu opravdu na místě a pobavil mě :)

re

Máte pravdu, že veřejná správa nemá o proti soukromé sféře vrozený smysl po efektivnosti motivovaný ziskem. Ale to je úkol politiků, aby drželi byrokracii na uzdě, protože smysl veřejné správy je poskytování veřejných služeb a ne zisk. Jenomže v Čechách je to celé na ruby. Politici zdecimovali úřednictvo, aby mohly zadávat nesmyslnné zakázky svým kamarádům.

Co se týká chvály na TOP 09 s Vámi bohužel nemohu souhlasit. Není mi známo, že by nějaký ministr této strany zefektivňoval svůj úřad. Naopak, prosazují církevní restituce - tunel v řádu miliard, prosadili sociální karty - druhý tunel v řádu miliard, prosadili zakázku státní pokladny - třetí tunel v řádu miliard. Dalo by se říci, že jsou možná nejvíce úspěšní s tunelování státního rozpočtu pod rouškou reforem. Ostatní kradou také, ale tito jsou nejvíce sofistikovaní.

Myslím, že to je základní omyl v chápání samospasitelnosti

soukromého sektoru. Soukromý sektor každý den dokazuje, že samospásný není a pravděpodobně nikdy nebude.

Chcete důkaz? Tak vyberu jeden hodně příkladný. Třeba nejdražší firmu na světě Apple.  K tomu vede samospasitelný soukromý sektor. Nevětší plytvání v dějinách lidstva.

Tzn pokud chcete aby stát generoval plno nepotřebných kravin, svěřte to do rukou soukromému sektoru.

 Stát je jaksi trochu jiná problematika s jinou strategií v čase, než soukromá firma, která může dělat cokoliv, hlavně když v rámci roku vykáže zisk.  Proto je i jasná blbost, že manager ze soukromého sektoru může ve státní správě něco automaticky zachránit. To může jen kvalitní, motivovaný úředník, vzdělaný v problematice konkrétního segmentu fungování státu nezatížený politickým plácáním. 
Bohužel stejně to nechápe ani TOP09 , Kalousek a bohužel i plno občanů. Jen doufám, že na to nedojedem.

Soukromý sektor neřeší vůbec nic a jeho samotné  fungování je často zdrojem chaosu,  na který stát musí reagovat.

Jo ještě poznámka. V ČR je dnes již jasný fakt, že se tu dost kradlo a krade. A dělal to politik za intenzivní asistence soukromého sektoru. Tzn neexistuje důvod, proč by to prakticky stejná politická garnitura se stejným souromým sektorem nedělala dál a znovu.

IT je jeden velký moloch. A nynější garnitura to chce využít.

Docela to štymuje i s chaosem při reformě školství. Státní infrastrukturu IT a veškerý státní software by se měl  vyvíjet na VŠ klidně s podporou soukromých subjektů, ale striktně pod kontrolou státu.

 Dám dohromady správní fakulty s technickými a jedu. Je to jediná cesta, jak zaručit kontinuitu takového řešení,  kontrolu a efektivitu, přístup veřejnosti a transparentnost.  A ještě se studenti něco naučí, získají praxi a někdo bude chtít dále ve státní správě setrvat. Navíc tím budete vychovávat kvalitní lidi pro státní správu, kteří budou vědět jak to funguje, zvládnou napsat požadavky na vylepšení či změnu. Prostě win win win.

 Je cesta do pekel nakupovat a měnit IT infrastrukturu s pomocí soukromníků podle názoru pár vyvolených, kterým zrovna vyšla karta.

 Kdyby to měla pod kontrolou akademická půda, byla by přinejmenším jasná veřejná oponentura politického temporálního názoru. Takhle to je jeden velký blackbox, do kterého kvůli špatně napsaným smlouvám nikdo neuvidí a půjde ho těžko měnit. 

Opravdu z Kalouska a jeho nápadů začíná jít strach a je třeba to co nejrychleji zarazit. OutSource to Kalousek umí už od dob ŠIS. Teď se to snaží naučit Drábka a mnoho jiných. Je to cesta do pekel.
 Přitom stát má jasnou hierarchii a určitě jasné kompetence. Pokud se vše vyvede ven na základě smluv o řešení, postupu a realizaci, zabetonuje to jakékoliv změny. Pochybuji, že lze napsat smlouvu:  Dělejte to a to, a když přijde změna politického názoru, tak to bude třeba jinak. Cokoliv,  jakákoliv změna bude problém, a kdo se to pokusí vyřešit, také za to těžce zaplatí. A ten, kdo bude platit, bude stát, potažmo daňový poplatník. Je to celé jedna velká bouda na stát.

 Je třeba si uvědomit, že stát a společnost v něm  je jeden velký živý organismus, který musí reagovat na potřeby občanů a na změny v celém světě. Proto je jasné, že software a IT řešení pro státní správu je nikdy nekončící proces. A takhle je třeba k tomu přistupovat. Systém musí být navržen tak , aby v něm bylo možné jednoduše dělat změny za minimálních nákladů, transparentně, ověřitelně a stát musí přesně vědět co, jak, kdo a proč dělá.  Je to prostě zlá doba plná kroužících supů a stát je pod vedením Kalouska a jemu podobných braný jako mršina, ze které by si měl každý něco urvat dokud je co. To je přístup hodný zlých a vypočítavých lidí, kteří nám dnes vládnou.

Námět pro redakci

Zákon o státní službě existuje už od konce devadesátých let a dosud nenabyl účinnosti, protože je neustále odkládán. Bylo by zajímavé zeptat se současných poslanců (napříč politickým spetrem), proč za odložení (v podstatě každoročně hlasují). Moc by mne zajímalo, co naši volení zastupitelé vymyslí. 

To máte pravdu, protože

To máte pravdu, protože služební zákon byl jedna z podmínek přijetí do EU.

Tohle je další zločin, jak je něco takového vůbec možné?! Kdo za to zodpovídá? A kdo si za to půjde sednout? Čím dál více mám dojem, že je opravdu cílené ničení státní sféry.

Zničení státní správy

Zničení státní správy politickým stranám vyhovuje a podílejí se na ní všechny, které tam v současnosti sedí (s výjimkou komunistů, protože ti doud neměli možnost). Nicméně je nutné si uvědomit, že pokud nedojde k principiální změně  systému, bude v tomtéž pokračovat kterákoliv strana (stará i nová) v podstatě stejným způsobem. Věřím, že mezi zákonodárci se může najít určitá část slušných lidí, kteří stejně jako část komunistů v 89. roce přispěli ke změně režimu.  

RE:

Já naprosto závisím tu iluzi, že po nabytí účinnosti nějakého zákona o státní službě najednou ti nejschopnější lidi z IT, právnických profesí a mnoha dalších, chtít najednou začít pracovat ve veřejné správě. Takové lidi nidy nezaplatíte a nikdy pro ně nebude prostředí nějakého úřadu atraktivní. To se prostě nestane, stále si na skutečně sofistikované činnosti budou muset úřady najímat firmy, úřednící jsou zejména v IT, právu nebo ekonomii dobří tak pro nějaké rutunní činnosti, ale nic skutečně vlkého nebo klíčového a tak to bude i po tom zákonu...

Vy jste si ohledně tohoto

Vy jste si ohledně tohoto tématu dělal nějaký výzkum? Můžu se zeptat, jaké parametry jste nastavil, abyste vyfiltroval ty nejschopnější? Bronzový diplom za plavání, stříbrný diplom za plavání?

Tak zajisté samotný zákon

Tak zajisté samotný zákon nezmůže nic, ale na druhou stranu jsou lidi kteří nepotřebují vydělávat miliony. A taky si myslím, že je schopných je tam ještě dost, bohužel to přebíjí nekoncepčnost (tunelování). Stát by měl zajistit aby co největší množství úkonů mohl dělat sám, jinak pak k čemu je ta byrokracie a ty tisíce úředníků? Nejsou pak zbytečný? Necháme jenom úředníky na pobočkách a všechno ostatní budou řídit soukromé firmy?

 

RE:

Úředníci mohou spravovat rutinu, ale třeba v oblasti práva nemají proti drahým advokátům šanci. Tak to prostě, měl jsem možnost se seznámit s úrovní úředníků na dost centrálních úřadech a kromě rutiny od nich nejde čekat fakt nic, je to úplně jiný svět, i socio-kulturně. Porovnejte si jen pracovní atmosféru a nasazení třeba někde v Big 4 a na úřadě, nebo na úřadě a v mezinárodní advokátní kanceláři... To se fakt nedá, to je jiná liga, o několik lig jinde...

To je úplná hovadina. Na

To je úplná hovadina. Na každém ministerstvu jsou vysocí odborníci na tvorbu legislativy. Právnické kanceláře akorát tak mohou zastupovat při soudu.

Pokud se zadá tvorba zákona ven, vypadne z toho paskvil, za kterým stojí nějaký tunel.

Ve státní správě pracuje

Ve státní správě pracuje dostatečné množství odborně způsobilých a čestných lidí a jestli by tam byla i normální kariérní perspektiva, bude takové zaměstnání přitažlivější než soukromá sféra, mimo jiné i proto, že na rozdíl od práce nezávislého konzultanta, která je v podstatě pouze taháním peněz z klienta, budou mít pocit nějaké užitečné práce. Mimochodem, pane Kalino, můžete mi dát příklad nějaké rady, kterou jste vy sám svému klientu dal a byla mu k něčemu užitečná?

RE:

Toho je hodně - namátkou - našli firmě nový management, který ztrátovou firmu obrátil do zisku (mnohokrát), personálním a procesním auditem ušetřili mnoha firmám náklady, nastavili jsme mnoha firmám provázání systému hodnocení zaměstnanců na odměňování a následné vzdělávání, apod.. Víte, ony by nám soukromé firmy neplatily mnoho let za služby, které by pro ně neměly přínos...

Nebo Vás platí politici,

Nebo Vás platí politici, abyste udělali personální audit, na jehož konci jsou vyhození ti schopní a zústanou ti loajální. Samozřejmě že jsou potom politici s Vašimi službami náramně spokojení. Měli by je i Vás za to zavřít. Je to zneužití pravomoci úřední osoby.

Uznávám, že některé ze

Uznávám, že některé ze služeb, které jste mi tu vyjmenoval, mohou přinést soukromé firmě užitek. Na druhou stranu si myslím, že tyto věci jsou základem manažerské práce a ředitel by je měl být schopen je zvládnout bez pomoci outcourceingu. Jinak si moc nedovedu představit, od čeho by ve firmě byl. Podobné služby se často dohazují, aby měli kamarádi co dělat (netvrdím, že vždy a zrovna ve vašem případě), i když si myslím, že tu a tam platí něco bokem v poradenském sektoru v podstatě každý - to už je princip tohoto bussinesu.

Je třeba si ovšem uvědomit principiální rozdílnost mezi způsobem práce státního a soukromého sektoru. Soukromý sektor se (vesměs) zabývá činností, meřítkem jejíž úspěšnosti je dosažení zisku. Od toho se odvíjejí i oblasti, kde je jeho činnost efektivní a ceolospolečensky prospěšná a stejně tak i některé principy vedení soukromé firmy. Oproti tomu, základním principem činnosti veřejné správy je zákonnost. Veřejně prospěšné cíle jsou ty, které nelze nebo není efektivní přepočítat na okamžitý zisk. Oba sektory mají ve společnosti své místo a stejně tak je demagogické všechno znárodnit jako všechno zprivatizovat. Jestli soukromý sekor potřebuje ke svému úspěšnému fungování především operatvnost, státní služba naopak lépe funguje konzervativním způsobem, protože dodráování zákonných principů je v postatě jediným prostředkem kontroly. Zamyslel jsem se nad vaším postřehem ohledně fungování a kvality "Big 4". Ano, máte pravdu, že lidé (tedy ti na nižších pozicích) tam neskutečně a většinou i zbytečně dřou. Většina z nich je inteligentní a vzdělaná, nemají žádný osobní život, protože to se v těchto firmách jaksi netrpí. A nyní si položme otázku ohledně výsledku činnosti těchto spoečností. Tak například audity, obzvláště bank a finančních společností - IPB - auditorský výrok "bez výhrad" tři měsíce před nucenou zprávou, Lehman Bross - zhruba totéž, náš ČEZ - čistota sama. Big 4, to je navrch huj a uvnitř .... . Velké advokátní kanceláře - ano, někdy má jejich angažmá smysl (například u mezinárodních arbitráží, nebo složitých a spezializovaných právních sporů). Nač ale organizovat přes adovkátní kanceláře například veřejné zakázky? Vždyť jejich metodika, to by mělo být to první, co je v každé veřejné instituci k dispozici a pokud se nechce podvádt, tak jí ani nepotřebuji obcházet  a přikrývat si někým záda. 

IT odborníci pana Kaliny

Pane doktore, pokud se stabilizuje státní správa, pokud se vyhodí polovina zbytečných úředníků, pokud se z ušetřených peněz zaplatí odborníci, začně to fungovat. A vůbec IT tunelů už tu bylo tolik, že nás s tím neotravujte. Třeba monitorovací systém bratra olomouckého hejtmana Tesaříka za miliardy, který je na nic. Státní pokladna dodávaná IBM za miliardy, kdy před zadáním zakázky nebyla žádná legislativa ani strategie. Takovéto IT by podle mě žádný zkušený úředník nechtěl... Možná jenom konzultanti jako vy, kteří budou radit zbytečnosti a budou z toho na úkor daňových poplatníků kasírovat miliony.

O to určitě normální člověk stát nemůže. Jo a 40 tisíc měsíčně pro mnoho lidí u nás není málo...

Tak se současnou "vládou" je to přesně naopak.

Dosazení příbuzní a známí politiků naprosto ignorující danou problematiku svěřeného resortu, vyhazují nepohodlné odborníky, kteří jsou schopni poukazovat na jejich trestuhodnou nekompetentnost. Stav už je takový, že dochází i na referentská místa, kdy se propustí nebo donutí odejít několik zkušených pracovníků, aby se daly dohromady finanční prostředky pro dalšího "potřebného" manažera a tak je ve státní správě opět o jednoho luxusně placeného blbce víc a o několik odborníků méně (MD, MV, MF a v ostatních to bude stejné) avšak nic se neušetří, protože onen "manažer" outsorcuje činnost vyhozených referentů za několikanásobně vyšší finanční náklady. Jenže problém je dále v tom, že jeden takový "manažer" je navíc schopen svojí blbostí paralyzovat chod celého pracovního kolektivu a otrávit i ten zbytek pracovníků, kteří poté, dle své individuální hranice vstřebatelnosti lidské blbosti, odchází. A co z toho plyne? Nasranost voliče, protože služby státu, za které je nucen platit stále více a více dostává stále méně a horších služeb. Dále je zajímavé, že se mzdové náklady seškrtaly o 10%, propouštěli se zaměstnanci a v minulém roce se tak ušetřili miliardy na mzdových nákladech. Kde ty miliardy tedy jsou, když je deficit ještě větší než před úsporným mzdovým škrtáním? Paradoxně tak tato politiky uměle vytvořená krize dává samotným politikům do rukou mocnou zbraň a spolu s trestuhodnou blbostí a nekonečnou nenažraností jejich voličů je to kombinace přímo vražedná, ovšem ve výsledku pro celý stát.

 

Něco selhalo ale kdo za to může?

Poslední otázka, kterou bychom si měli položit, koho vyhodí za to, že jsou takovéto EU projekty schvalovány? Určitě nikoho, hlavní viníci selhání dostávají statisícové platy a odměny... Nyní budou napravovat s bruselem to co sami zkazili... Všem se nám smějí a voliči můžou jenom nadávat.

Odpovědní úředníci, kteří málo placeni určitě určitě nejsou:

 

Jan Gregor - náměstek MF odpovědný za rozpočet a certifikaci EU fondů (která nic nikdy neodhalí) 

Luboš Rendla - ředitel MF odpovědný za certifikaci EU fondů (která doposud nic zásadního neodhalila)

Miroslav Matej - náměstek MF odpovědný za audit EU fondů (který doposud nic zásadního neodhalil)

   n Václav Štraser - ředitel MF odpovědný za audit EU fondů  (který doposud nic zásadního neodhalil) 

Jan Málek - ředitel MF odpovědný za kontrolní systém ve veřejné správě (který věcně selhal), před Matejem dlouhodobě Kalouskův náměstek

Ladislav Minčič - náměstek MF odpovědný za daně a JIM a související outsourcing

Daniel Braun - první náměstek MMR odpovědný za strukturální fondy (který špatný systém koordinuje)

Olga Letáčková - vrchní ředitelka MMR odpovědná za strukturální fondy (která špatný systém koordinuje)

Vladimír Šiska - první náměstak MPSV odpovědný za EU fondy (který odpovídá za schavlování takovýchto projektů na MPSV)

 

Hlavně že Nečas, Kalousek, Jankovský, Drábek a další ministři mluví o tom jak bojují s korupcí a o tom, že chtějí vyvozovat osobní odpovědnost za selhání. Když neodejdou sami ministři, své koně určitě nepotrestají... Alespoň víme na co půjde zvýšení DPH...

Přesná představa tohoto establishmentu je!

Zaměstnat ve státním sektoru na manažerských postech své blbé a jinak nezaměstnatelné dětičky, jež podivným způsobem vystudovali všelijaké UJAKy, VŠFS, ukrajinské VŠ, plzeňská práva a podobně provařené instituce. V menšině tam budou zaměstnáni kvalifikovaní pracovníci (bez nich se to většinou opravdu neobejde), kteří budou za pár korun nést plnou odpovědnost za rozhodnutí "manažerstva" a zmanipulovaná "výběrová" řízení (díky uměle vyvolané krizi si totiž ani neškrtnou). Toto řešení má i další výhodu a to, že budou plně pod kontrolou "výběrová" řízení pomocí, kterých se bude odkloňovat státní majetek přes státní podnikatele (níže uvedené "prý odborníky" = outsourcing) do akciových společností, jejichž skrytými akcionáři bude samozřejmě současný establishment. A voilá kruh se nám uzavírá, daňový poplatník (zbude-li ještě nějaký) čumí čím dál tím víc jak bývalí převlečení bolševici a STBáci (současní liberálové a bojovníci proti komunismu) spokojeně chrochtají blahem a vyvádějí miliony do daňových rájů. Předlistopadový režim může tomu současnému jen bledě závidět, protože tohle je jen začátek.

Cílený outsourcing je hlavní cíl současné politiky

Z komentáře pana JUDr. Kaliny je zřejmé, že musí být v poradenském byznysu dlouho a určitě mu to musí vyhovovat!!!

Podle mého názoru text popisuje úplně přesně současnou situaci. Třeba na MPSV s příchodem ministra Drábka a jeho náměstka Šišky (obou bývalých funkcionářů hospodářské komory) se podařilo zrealizovat pod rouškou reforem jeden z největších kšeftů.

Pokud pan Kalina tak nahlas podceňuje schopnost všech úředníků, je vidět, že tomu sám vůbec nerozumí. Je mnoho slušných právníků nebo metodiků, kteří dobře vědí, co za podobnými zakázkami, o kterých píše autor stojí. Jenomže pokud se ozvou, jsou mobováni a brzy zlikvidováni.

Podle mého názoru je ta Kalouskova zakázka trestný čin "zneužití pravomoci úřední osoby". Vědomě vyhazuje veřejné peníze za to, co mají dělat jeho úředníci. To ja jsné vyhazování peněz z okna. Ono je to nejlepší alibi, když nějaký pan Kalina poradí z venku, že se má nakoupit za miliardu nový software. Pak za to pan Kalousek nemůže. Vždyť to všichni víme, že se nikdy na nic sám nepodepsal.

Poslední co mě udivuje, že Evropské unii nevadí, že se z fondů vyhazují peníze na věci, které mají dělat čeští účedníci v rámci své pracovní náplně. K tomuto musíme také nahlas říci, že to za Kalouska zaplatíme dvakrát. Jednou jsme peníze poslali do Bruselu na přerozdělení v rámci EU fodnů, podruhé to zaplatíme až na to komise příjde a takovýto projekt neproplatí. Ale to bude Kalouskovi a Kalinovi jedno. Oni už budou mít zaplaceno...

Naprosto s vámi souhlasím.

Naprosto s vámi souhlasím.

krátké doplnění

Děkuji, jsem rád, že se lidé nebojí veřejně vyjádřit názor.  Doufám, že si to také uvědomí úředníci v bruselu, protože takovýmito zakázkami porušují naši politici evropská nařízení. Oni totiž nesmí nahrazovat veřejné výdaje členského státu příspěvkem ze strukturálních fondů…

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti ::

preambule, bod 29

“Aby byl zajištěn skutečný hospodářský dopad, neměly by příspěvky ze strukturálních fondů podle tohoto nařízení nahrazovat veřejné výdaje členských států.”

 

Ještě bych doplnil, že jde podle mého názoru došlo k porušení několika zákonu. Bohužel to u nás podlě mě nikdo řešit nebude, protože se každý bojí.  Uvádím výčet několika zákonu, které kalouskovi úředníci porušili:

 

40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 260Poškození finančních zájmů Evropských společenství:

„(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem.“

 

§ 329 zneužití pravomoci úřední osoby:

“Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na …

 

Zákon 320/2001 o finanční kontrole:

§ 25

Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

(1) Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který

a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

 

Zákon 218/2001 o rozpočtových pravidlech

§ 44

(1) Porušením rozpočtové kázně je

a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,

b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, 

Díky redakci

Článek naprosto přesně vystihuje proces, jaký ve státní správě posledních, přibližně deset let probíhá a tento problém zná každý, kdo tam nějakou dobu pracoval. Příkladů je vidět napravo nalevo tolik, že je v podstatě zbytečné se o nich dále rozepisovat. Stačí použít zdravý rozum a přečíst si zadávací dokumentaci danných projektů. Ve většině případů se jedná o abraka dabra, kde tomu, co je předmětem, stěží rozumí sám autor. Výstupem většinou bývá spisek slátanin, které v lepším případě končí v šuplíku a jedinou činností, která z dané studie následuje, je proplacení faktury jejímu tvůrci. V horším případě je použita jako podklad k další, ještě podrobnější studii, či souboru rad, jak dohodit kamarádovi na míru šitou zakázku. Stát by rozhodně lépe fungoval s kvalifikovaným úředním aparátem a státními úředníky, které by chránil kvalitní zákon o státní službě proti politické zvůli. Jsem rád, že se začínají stále více objevovat hlasy, které na to poukazují a děkuji redakci, že CP dává prostor pro jejich zveřejnění.

Odpovědnost

Outsourcing veřejné správy, ať je to newspeak pro privatizaci veřejné správy nebo ne, v každém případě izoluje dodavatele té které poradenské služby od odpovědnosti za výsledek, jakož i úředníka (čti náměstka) ministerstva.

Osobně se domnívám, že jde "pouze" o zneužití situace, kdy stále chybí zákon o státní  službě. TI na to upozoňuje neustále, nyní má vláda i protikorupční strategii a dedkovanou pozici. Dočkáme se zákona do (předčasných) voleb? Pokud Nečas nenastíní protikorupční kroky, ke kterým se vláda zaváže je prosadit do konce svého funkčního období, bude sílit odpor stoupenců Holešovské výzvy.

Rozpočtová zodpovědnost je ušlechtilý cíl, ale lidi zajímá především spravedlnost.

RE:

Myslím, že taková společenská seranka jako Holešovská výzva by neměla být popudem k čemukoli. Nicméně úředníci třebav oblasti práva nebo IT nebudou soběstační nikdy, ani v oblasti auditu a mnoha dalších. Ti nejschopnější lidé prostě nikdy pro stát pracovat nebudou. Zaprvé kvůli penězům a za další kvůli naprosto šílenému "nekorporátnímu" pracovnímu prostředí... A to nezmění ani žádný zákon...

re

Pane doktore, zajeďte se podívat třeba do Holandska nebo Kanady. Viděl byste, že být úředníkem může být pro někoho zajímavé. Zlodějna byla a vždycky bude. Všude jsou slušní a špatní, třeba mezi úředníky.

Lámat nad tím hůl ale znamená, že souhlasíte s modelem současné vládní mafie. Pokud jste externí konzultant, tak se tomu nedivím.

RE:

Pracuji skoro jen pro soukromý sektor. A úřad nemůže být z principu pro ty nejlepší zajímavou volbou. Nikdy tam nedosáhnou na patřičné ohodnocení, místo super teamu na úrovni budou mít kolem sebe páprdy v papučích a vlašákem ke svačině - jestli mi rozumíte. Je to nejen finanční, ale i socio-kulturní rozdíl... I společenský rozdíl...

No tak to pojďmě změnit, ať

No tak to pojďmě změnit, ať jsou na úřadech poloviční stavy odborníků za dvakrát vyšší platy!!! Pak bude stát fungovat. Ale to nemůže konzultant chtít...

Autor příspěvku nezná situaci nebo mlží

Představa, že klíčové strategické projekty např. v IT nebo klíčové záleřitosti v oblasti práva mohou být řešeny interními zaměstnanci-úředníky - tak je opravdu směšné. Otázka, zda jsou tak hloupí nebo neschopní je buď základní neznalostí nebo vrcholem pokrytectví. No samozřejmě že ano. Třeba ne všichni, ale velká většina. Jaký opravdu dobrý IT expert nebo právník bude pracovat někde na ministerstvu za nějaký směšný tablukový plat, když v soukromé firmě bude brát 2-4x násobek a ještě se bude pohybovat v kultivovaném prostředí kvalitní firmy a ne mezi ouřady ve vytahaných svetrech a papučemi na nohou.

 

Sám se v poradenském byznysu léta pohybuji (pro veřejnou správu minoritně) a tak vím, že spoléhat se např. v důležitých právních sporech, v klíčovýchj IT projektech nebo na čemkoli složitém na úředníky je naprostá bláhovost. To jsou většinou strejcové co mohou nějak vykonávat jakousi rutinní činnost, ale aby tam byli skutečná machří, na to by museli brát aspoň dvojnásobek peněz a i tak by zkostnatělá veřejná správa neměla šanci tyto machry přitáhnout. Jak píšu, čest výjimkám, ale naadat princip outsourcingu je pokrytecké, protože jinak se spousta složitých nebo důležitých věcí s takovým ansáblem vyřešit nedá...

Kolik expertů za 25 milionů může MF mít

Za těch 25.260.000 Kč zaměstnáte s měsíčním hrubým platem 40 tisíc korun až 39 expertů (univerzitních profesorů) na celý jeden rok! Na to nemusíte být ani JUDr., abyste si to dokázal spočítat...

RE:

S hrubým platem 40K... No právě... 

 

Nehledě na to, že takové firmy mají s velkými projekty či komplikovanými kauzami mnohem větší zkušenosti, o to taky jde...

re

To určitě mají, třeba Key Investments....

reakce autora

Dobrý den, dovolte, abych jako editor textu zprostředkoval reakci autora na Váš diskusní příspěvek:

„Určitě se shodneme, že dnes ve veřejné správě není moc kvalitních úředníků. Což je samozřejmě špatně. Příčinou je neexistence služebního zákona a dlouhodobá devastace státní správy.

Tvorba strategických koncepcí je úkolem ministerstva a ne externího konzultanta. Dodávky IT samozřejmě musíme nechat na soukromých společnostech. Ale koncepce, které vyhodnotí efektivitu a smysluplnost, musí řešit sám stát. Když to nechá na někom jiném, je riziko, že doporučení budou účelová a budou za nimi stát další miliardové tendry.“

RE:

To musí být kontroovano. Umím si představit, že ministerstvo vyhlásí nějaký záměr, ale konkrétní návrh realizace už musí dělat někdo kdo věci rozumí a umí to. To úředníci převážně nejsou...

Pane doktore, je vidět, že

Pane doktore, je vidět, že vůbec nerozumíte principům demokracie. Občan volí poslance, kteří schvalují zákony. Vláda (ministerstva), která odpovídá parlamentu připravuje návrhy zákonů, které mají řešit společenské potřeby a problémy. Žádný externí konzultant jako vy, nemá vytvářet koncepce. Od toho tu právě máme úředníky. Dodávky samozřemě dělají soukromé firmy. Ale pokud tyto firmy budou vymýšlet co mají dodávat, tak tu budeme mít jednu nesystémovou zakázku za druhou. Výledkem nebude zabezpečení potřeb občanu s minimálním vynaložením výdajů ale nesmyslnné nesystémové dodávky IT, které nikdo nepotřebuje. Nevydělá občan, ale konzultanti a také politici. Připomeňme kauzu pana bývalého náměstka Elfmarka, který je v této chvíli uklizen v Hospodářské komoře.

 

Úplatek měl údajně získat za ovlivnění výsledků výběrového řízení na zakázku za čtvrt miliardy korun na dodavatele IT systému Czechinvestu, organizaci přímo podřízené ministerstvu.

Peníze měly údajně putovat od šumperské firmy ASD Software, která pro ministerstvo průmyslu například vytvořila software na poskytování evropských dotací. Bez soutěže měla také získat zakázku na distribuci státních dluhopisů.

 

Tak nás už neotravujte řečmi o tom, že IT konzultanti jsou správným řešením.

RE:

Extrerní subjekty samozřejmě mohou vytvářít i strategie a koncepce, protože je přece schvaluje zástupce veřejné správy. Bez tohoto schválení neplatí nic...

re

Samozřejmě že v Čechách mohou, ale je to drahé. Pokud na strategiích pracuje úředník, je uchována kontinuita a know-how na úřadě. Pokud na strategiích pracuje externí konzultant, bez hlubší znalosti souvislostí, nablije něco na papír, vyfakturuje miliony a zmizí. A půl roku po tom už nebude nikdo vědět, co jeho rady vlastně znamenají.

Stále častěji máme možnost

Stále častěji máme možnost sledovat ty "machry" o kterých píšete a výsledky jejich činnosti skoro v přímém přenosu. 

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah