Ženy v čele zločineckých struktur? Ať zvedne ruku, kdo tomu věří!

Vlasta Parkanová, Marie Součková a Jana Hendrichová. Co spojuje osudy těchto žen? Nalétly mužům.

Politika
István Léko | 14.06.2012

KOMENTÁŘ Istvána Léka / Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí žena. Tajemná, milující, obětavá. Kdo ale stojí za neúspěšnými ženami? Za ministryněmi a vysoce postavenými vládními úřednicemi, které jsou obviněny, že způsobily stamilionové či dokonce miliardové škody? Nepochybně mocní, mazaní a všehoschopní muži. Ti jsou dost chytří na to, aby se soudu vyhnuli. Vypadá to tak, že Vlasta Parkanová, ale i Marie Součková či Jana Hendrichová musejí pykat za hříchy osob, které je do vysoké politiky dostaly.

Bývalou šéfku resortu obrany Parkanovou chce policie stíhat kvůli tolik kritizovanému nákupu vojenských letadel Casa. Exministryně zdravotnictví Součková léta chodila k soudu kvůli kauze Diag Human. Bývalá náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Hendrichová je obviněna kvůli skandálu ProMoPro. Všechny zastávaly vysoké funkce a podepisovaly různé dokumenty a faktury. Ale ať zvedne ruku ten, kdo uvěří, že tyto ženy byly hlavou nějaké zločinecké struktury, jež se přiživovala na miliardových státních zakázkách! Jak to, že se nikdo nehlásí? Netvrdíme samozřejmě, že zmíněné vysoce postavené úřednice žádnou odpovědnost nenesou, ale také cítíte, že v jejich případě něco nesedí?

Ve většině případů se ukáže, že ministryně jsou spíše na okrasu, brzy se stejně pozná, že resortu vládne muž

Jádro problému spočívá v roli žen v české politice, která je i po dvaadvaceti letech opanována muži. Jenže doba žádá, aby v nejužším vedení každé politické strany seděla nějaká žena. Při sestavování vlád je každá koaliční strana tlačena k tomu, aby ženu jmenovala do čela alespoň jednoho ministerstva. Ženy ve vysokých funkcích se často těší popularitě, zrovna Vlasta Parkanová byla svého času v čele žebříčků...

Bohužel ve většině případů se ukáže, že ministryně jsou spíše na okrasu, brzy se stejně pozná, že resortu vládne muž, většinou nějaký mocný náměstek se silným politickým krytím. Ministryně pak víceméně slepě podepisují, protože zřejmě bezmezně důvěřují těm, kdo jim dokumenty připravují.

Kdyby na místě Parkanové či Součkové seděly ženy typu Margaret Thatcherové, Angely Merkelové či Goldy Meirové, jistě by nyní nečelily ostudnému stíhání či soudnímu přelíčení. Jenomže česká politika takové osobnosti něžného pohlaví vesměs postrádá. Proč se z české politiky vytratily schopné političky jako například Dagmar Burešová, Petra Buzková, Hana Marvanová či Dana Bérová? To je samozřejmě otázka pro sociology a politology. Tyto ženy jistě měly určité nedostatky, ale zastávaly jasný a silný názor, dokázaly obstát v konkurenci mužů. Prostě měly, promiňte, koule!

Současná reprezentace žen ve vysoké politice je nebývale slabá. Muži si na různé posty vybírají ženy typu Miroslavy Kopicové, která se proslavila tím, že při vyslovení důvěry vládě Mirka Topolánka prosila poslance, aby hlasovali pro, protože má zrovna narozeniny… Co ve vládě hledá například Alena Hanáková? Jako šéfka resortu, kam patří problematika církví, v památném televizním vystoupení ukázala, že o (nejen) chystaných restitucích nic neví. Pokračovat bychom mohli Karolínou Peake či Kateřinou Klasnovou, kterou Miroslava Němcová rok doučovala, jak má řídit schůzi sněmovny.

A když už jsme u Miroslavy Němcové, přemýšlejme o tom, proč se tato žena, jež by mohla být jedinou správnou a důstojnou kandidátkou ODS na funkci prezidenta republiky, nakonec rozhodla do klání o tento post nejít. Proč přenechala prostor mužům? Němcová to sice neřekla natvrdo, ale důvody si můžeme domýšlet: znechucení ze zákulisních politických praktik, kterým by byla jako uchazečka vystavena, z pokleslosti, hrubosti… Možná i seznala, že prezidentská funkce a to, co by ji provázelo, je nad její síly. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:25

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Já zvedám ruku.

   Ženy skutečně mohou být také v čele zločineckých struktur, ajk ukazují případy sicilských manželek zavřených mafiánů, které se starají o "byznys" zatímco jsou manželé na "odpočinku".

   Záleží však také na úhlu pohledu. Odkud se kdo dívá.

   Například pozice šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií. Není zvláštní, že média, o kterých se veřejně hovoří jako o ovládaných zájmy mediální mafie jsou řízeny šéfredaktory, zatímco u těch které netyjí ze "zaručeně profitabilní" reklamy společnosti ČEZ, jsou šéfkami ženy?

Na co se novináři neptají :

To sice bezprostředně nesouvisí s tématem článku, domnívám se nicméně, že by si hlídací psi demokracie měli uvědomit jednu věc, která - jak to vypadá - jim zatím nedochází.

 

Z úst nejvyšších politiků státu jsme se dozvěděli : “Žádný zákon nás nenutil dělat nezávislé cenové analýzy, tudíž jsme je nedělali. O velkých tendrech či nákupech rozhodoval vždy kolektivní orgán. Přeloženo do srozumitelné mluvy: Co není zakázáno, je povoleno. Přičemž platí, že zákony si určují samotní aktéři a jejich spoluhráči”.

 

To tak ale přece není, neskákejme panu Kalouskovi ani žádnému jinému politikovi, který by chtěl tvrdit něco podobného, na špek. Možná sice, že žádný zákon je skutečně nenutil dělat nezávislé cenové analýzy, zůstává zde ale institut neoprávněného nakládání s veřejnými prostředky, tedy postup v rozporu se zákony, které upravují způsob nakládání s veřejnými příjmy a výdaji, věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami státu. Jde o zákon o majetku České republiky, zákony o rozpočtových pravidlech veřejných rozpočtů, zákon o finanční kontrole a zákony o krajích, obcích a hlavním městě Praze. Tyto zákony jsou spolu s Zákoníkem práce a správním řádem základním stavebním kamenem právní úpravy toho, jak se má s veřejnými prostředky zacházet a jakými povinnostmi jsou vázáni ti, kteří s nimi nakládají, to znamená ti, kdo ve veřejné správě pracují, a to jak ve vrcholném managementu veřejných orgánů, reprezentovaném často členy politických stran, tak i v řadových pozicích. Základním pravidlem, procházejícím všemi těmito zákony, tím, které je zároveň základním pravidlem pro všechny, kdo s veřejnými prostředky nakládají, je POVINNOST NAKLÁDAT S NIMI HOSPODÁRNĚ, EFEKTIVNĚ A ÚČELNĚ. Dodat lze, že tato tři kritéria byla do českých zákonů převzata z evropského práva jako všeobecně uznávané a respektované auditní standardy, které jsou často označovány jen jako 3E podle jejich počátečních písmen v angličtině. Jejich definice je obsažena v zákoně o finanční kontrole. To, co je v této souvislosti důležité zmínit, je skutečnost, že zmíněná 3E jsou faktickou náplní tzv. povinnosti péče řádného hospodáře, kterou je, k překvapení mnoha, a zdá se, že i českého ministra financí, KAŽDÝ zaměstnanec veřejné správy vázán bez ohledu na to, pracuje-li ve vedoucí nebo řadové funkci.

 

Je smutné, že tvrdí-li (viz výše) něco podobného pan Kalousek tváří v tvář našim novinářům, žádný z nich mu nedokáže v tak triviální, samozřejmé a logické věci oponovat. Koukají jak vejři (s prominutím). Žádná politická odpovědnost za politické rozhodnutí. Politickým rozhodnutím bylo toliko a pouze rozhodnutí vlády o předmětném nákupu jako takovém a pouze tam lze hovořit o politické odpovědnosti.

 

Připomenout je třeba ještě jednu věc.  Členové vlády skládají podle Ústavy tento slib: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.” Primární je pak pro politiky čl.2 odst 3 Ústavy ČR :  “Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.”  JEN V PŘÍPADECH, V MEZÍCH A ZPŮSOBY, KTERÉ STANOVÍ ZÁKON. Ani o písmenko víc. Související zákony jsme si už vyjmenovali.

 

Tohle mělo být dnes otevírákem ve všech novinách vytvářejících veřejné mínění. Bohužel, nebylo.

 

Sylva Šauerová

Přesně tak.

Přesně tak.

Navíc, díval jsm se do toho zákona o majetku ČR a shledal tam zajímavý odstaveček, že "Pokud sjednaná cena překročí výši přípustnou... (do výše rovnající se ocenění pdle zvláštního právního předpisu) ...je dohoda o ceně neplatná v rozsahu rozdílu, o který sjednaná cena přípustnou výši překročila."

Ač nejsem právník, vyplývá mi z toho, že je šance těch 658 milionů ze spárů Kalouskova kámoše dostat zpátky. Dokonce nezávisle na tom, zda soudruzi vydají či nevydají Parkanovou ke stíhání.

Doživotní očištění krásné Vlasty NEVYDÁNÍM k trestnímu stíhání

Milý pane Léko,

existuje v ČR takový ozkoušený taktický prvek. Vytáhnout prominentního politika-poslance z bryndy jeho protažením procesem vydávacího řízení. Vzpomínáte na soudruha Kočárníka, obchodního partnera Vám důvěrně známé PPF? A jeho malou domů České pojišťovně?

Policejnímu vyšetřování se díky imunitě vyhnul i bývalý ministr financí, poslanec ODS Ivan Kočárník. Byl obviněn z toho, že zneužil své pravomoci, když v roce 1995 poskytl bez vědomí vlády více než čtyřmiliardovou garanci České spořitelně. Při hlasování sněmovny o zbavení imunity v Kočárníkově případě chybělo k vydání osm hlasů. 

V červenci 2010 se stal poradcem ministra financí Miroslava Kalouska 

Předem nevinná Vlasta Parkanová:

Parkanová splatila bleskově víc než milionovou hypotéku 

Parkanová dluží s dcerou 

K TOP 09 i s rodinou: Dcera Parkanové je asistentkou dvou poslanců 

Audit ministerstva obrany ukázal, který ministr nejvíc utrácel. A mezi jednoznačnými vítězi jsou Vlasta Parkanová a Martin Barták. 

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2004061061 

http://ekonom.ihned.cz/c1-33176870-melo-to-jit-bez-svindlu

Myslím, že tentokrát jste,

Myslím, že tentokrát jste, pane Léko úplně vedle. Kvalita obsazování ministerských postů stejně jako ostatních míst ve státní správě nemá, dokonce ani v našich podmínkách, se sexismem nic společného. Připomeňme si vězeňského psychologa v roli ministra školství (Dobeš), právníka, který nikdy nedělal nic jiného než politiku v roli ministra financí (Sobotka), alchimistu Kalouska anebo například ministra průmyslu a obchodu, lékaře ze záchranky a poté pekaře z Fornetti, pana Kubu.

Paní Parkanová není ani nesvéprávná, ani nevzdělaná, takže dovolávat se její nízké míry jejího intelekltu by před soudem mohlo být použito maximálně jako polehčující okolnost. Nicméně buďme spravedliví. Zcela se shoduji s názorem pana Kalouska, že obviněna by měla být celá tehdejší vláda, a nejen to. Vidím zde hned dva vazební důvody - ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Pro pana Kalouska by to navíc mohla být příležitost k určité očistě organismu.

Je zajímavé

jak Kalousek začíná hystericky panikařit! Že by měl tento pán něco na svědomí?

 

Přesně to si říkám a v skrytu

Přesně to si říkám a v skrytu duše doufám,že to je ňákej policajtskej fígl,jak se tomu hajbazilišzlovi dostat na kobylku.Kdyby se něco takového povedlo,začnu snad zase věřit na spravedlnost.Moc dobře však vím,že jsem ubohá naivka.

Bili kone

Ono se zas az tak o bile kone nejedna. Jsou to nejslapsi clanky celeho retezce. Clanky, ktere verily panum Kalouskum, ze to bude v cajku. Uvidime jestli se rozmluvi. Bylo by dobre kdyby jo.

Ke stažení kandidatury Miroslavy Němcové na prezidentský úřad

A nebyl pravý důvod stažení kandidatury Miroslavy Němcové na prezidentský úřad přece jen prozaičtější?

 

http://www.novinky.cz/domaci/70948-nemcova-vratila-sluzebni-auto-kterym-jezdil-jeji-syn.html

 

Ono marná sláva v závěrečné fázi prezidentské kampaně se bude nejspíš připomínat kde co…

Buzková???

Buzková byla schopná???

A za Bérovou nikdo nestál???

To myslím není úplně přesné!!!

Zdravím, ten článek nebyl

Zdravím, ten článek nebyl rozbor schopností jednolivých ministryň. Myslím, že Buzková či Bérová jsou velice chytré, proto také se později prosadily v byznysu. Můj článek spíše porovnával typy lidí. Samozřejmě, že se nemůžete stát ministrem/ministryní, když nemáte za sebou někoho. Myslíte si, že to nevím.

jo

Ale tak třeba i můžete. Jsou okolnosti různé. Nejsou lidi. Ve správný čas na správném místě atd. Ale zrovna Bérovou tam nacpali dost na fest.

No Buzková si to zase odseděla a Špidlovi se přeci hodila ne?

To není pravda, že nejsou

To není pravda, že nejsou lidi. Jsou, jenže nechodí do politiky.

ne

To by byla moooc jednoduchá zkratka!!!

Nechodí do politiky.

Jest to snadné, pane Léko. Nechodí do politiky, protože ty, co by tam mohly nějakou smysluplnou práci udělat, tam ve skutečnosti nikdo nechce, prostě je do ní nepustí, mohly by překážet a škodit, to zrovna takové typy žen, které jste vyjmenoval, tedy nepříliš ohebné individuality (individualistky) schopné stát si za svým názorem za všech okolností, riskujíce tak pochopitelně i kariéru (mohou jít nakonec dělat něco jiného).  A dále : ony se o vstup do politiky s vědomím výše uvedeného ani nesnaží, nakonec co by mezi tou spodinou společnosti dělaly ? Povídaly si na kongresech s pány Rittigem či Oulickým, jak šel za bolševika veksl ? To možná zvládne paní Nagyová. Podívejte se do těch tváří. Tohle že mává s českou politikou ? Vždyť to je ubohost. Jo, do Pulp Fiction ale dobrý ... :-)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/74046-po-kongresu-ods-konecne-zn...

Je to o vejci a o slepici

Píšete, že osobnostně i etických žen je u nás žalostně málo. Ale ne! Určitě je jich hodně, stejně jako je u nás  jistě hodně osobnostně i eticky silných mužů. Aspoň doufám. Ovšem nejsou ve vysoké české politice. Mnozí do politiky šli - muži i ženy, z žen vzpomeňme JUDr. Marvanovou nebo JUDr.Burešovou, ale už v ní nejsou. Příliš často byli stavěni před volbu "buď půjdeš s námi, nebo ti půjde o holé živobytí, nebo se boj únosu dětí, nebo se boj i o život", byli vystavováni veřejné diskreditaci, které veřejnost často uvěřila, byli předmětem všeho možného vydírání a šikany.Často dodnes jsou.

Dnešní politická scéna je výsledkem dlouhého řádění těchto uvedených metod a dokud veřejnost např. prostřednictvím médií nenahlédne pod pokličku a dostatečně silně se nevzepře, dokud veřejnost dostatečně silně nepodpoří ty, kteří se zatím nenechali chytit, bude vysoká politika výhradně doménou lidí, kterým se nepříčí spolupracovat se zločinem. A je jedno, jestli se jim to nepříčí proto, že jsou intelektuálně slabí tak, že to ani neprokouknout, nebo proto, že peníze mají rádi nade vše, anebo proto, že je natolik těší moc, že jsou ochotni udělat téměř cokoliv pro beztrestnost pro sebe a tvrdý zákon pro každého, kdo nejde s nimi.

Uvedené tři ženy nejsou ze stejné kategorie. Náměstkyně ministra není s priori politik. Jistě, může být politik - viz exnáměstek Šnajdr. A jistě, i apolitický ńáměstek může být loutka politika nebo nástroj mafie. Je to dokonce stále částější, skoro už výhradní případ. V případě paní Hendrichové to ale považuji na 99 procent za vyloučené.

Ovšem ministryně političky jsou a musejí počítat s tím, že v každém případě jsou součástí mocenského systému, a jednat podle toho.  Měli jsme také dvoutýdenní ministryni, paní Třeštíkovou, která když viděla, čemu by měla dělat loutku, dala od toho ruce pryč.

Zlepšuje se podpora slušnosti v politice? Paní Jourová marně čeká na odškodnění za neoprávněnou vazbu, profesionální a sociální diskreditaci, kterou jí už soud přiznal. Živoří někde na okraji společnosti a možná častěji spíš v zahraničí. (Nedivím se jí.) Lékař, který oznámil, že policistka pravomocně odsouzená za korupci, se mu svěřila, že pro ni byla koupena prezidentská milost,  přišel o práci a novou nemůže najít po celém Česku, ač v jeho odbornosti je lékařů nedostatek. Mohu pokračovat dalšími příklady. zaměstnavatelé se bojí dnešní mocenské mafie jako kdysi komunistů. Bojí se uzavření přístupu k zakázkám, nejen veřejným i  k úvěrům (od soukromých bank, které si ale na dobrých vztazích se státem zakládají a asi musí), bojí se šikany od finančních úřadů, bezpečáků, atd. atd.  Ovšem není žádné jiné cesty ven, než se jednoho dne přestat bát.

K Třeštíkové bychom mohli

K Třeštíkové bychom mohli ještě přidat paní Kuchtovou. Tak když zjistila, o co jde, také hned šla pryč.

K bílím koním: myslím, že Parkanová nebyla ani bílý kůň. Ta - podle mne - vůbec netušila, o co jde.

bílý kůň???

To by bylo velmi jednoduché vysvětlení!!!

Že by bílý kůň slepě následoval Kalouska a žral mu oves z ruky? To by byla moc jednoduchá pohádka.

Jen si vzpoměňte, jak mydlila schody některým členům Komise pro cenné papíry v roce 1998!! Jak zběsilá.

K bílím koním

„Myslím, že Parkanová nebyla ani bílý kůň. Ta - podle mne - vůbec netušila, o co jde.“

 V tom případě by mě celkem zajímalo, jak jinak je podle Vás, pane Léko, definován tzv. „bílý kůň“?

 

Co se týče dam v politice, tak každý svého štěstí strůjcem. Pokud na nějakou fc nemám, tak se do ní necpu.  

Parkanová prostě nese plnou zodpovědnost za resort obrany a jak pravil pan Baxa „nelze mít moc bez zodpovědnosti". Parkanová měla moc, no a teď je pohnána k zodpovědnosti.

S každým normálním člověkem by se také nikdo nemazlil a ministři nejsou žádní nadlidé, ale jen námi dobře placení zaměstnanci.

Souhlas! To, co říká Baxa, to

Souhlas! To, co říká Baxa, to je přesně ono. Kolikrát jsme to zažili, jak se političtí exponenti nacpali do exekutivy, či do dozorčích rad polostátních či "poloměstských" firem, své prebendy vysvětlovali velkou odpovědností a ručením za hospodářské výsledky i v rovině trestně-právní... a když pak došlo na průšvih alá KI, tunely v Lesích ČR, VZP, pouštění žilou ČEZu při nákupech fotovoltaik etc., tak kdeže byla ta trestně právní odpovědnost? Nikdo nic, kolektivně byli uvedeni v omyl, nikdo je neupozornil, neměli analýzu, která by je varovala etc.

 

 Btw. musel jsem se smát, když jsem dnes četl vyjádření Kalouse ušatého k stávající Casa lapálii, neb on použil stejný citát o Petrových kamenech, jenž jsem včera přilepil pod článek o Parkanové na České pozici. Buď máme s Kalousem ušatým stejné uvažování, což mě děsí (!!), nebo Kalous ušatý čte Českou pozici:-)))

Přesně tak ...

Přesně tak, když jde o odměny, tak podle nich musí být zohledněna odpovědnost, když pak jde o zodpovědnost samotnou, tak oni nic, to kolektivní orgán…

 

BTW: ten Váš včerejší koment o sabatu Parkanové na Petráších byl zjevně vydařený, když si jej nejspíš všimlo i PR oddělení TOPu. Přeci jen na monitoring medií bude mít Kalous lidi. Nepředpokládám, že by měl čas na čtení článků, natož pak na pročítání diskusí a že by jste byl stejně chladnokrevný asociál, jako on, aby jste oba mysleli stejně, to nepředpokládám … (;-).

dvě poznámky

Myslím si, že je dobře, že policie stíhá "bílé koně". Tím mám na mysli lidi, kteří zlodějny přímo nevymýšlejí, ale ze své pozice jim nebrání, i když mohou. Ministrem nemůže být kdejaký jouda, který má svého loutkovodiče, a je dobře, že ti, kteří se nechají vodit, za to trdě zaplatí. Z lidkého hlediska je mi jich líto, ale varování, které takové případy vyšlou jejich nástupcům, je  nanejvýš potřebné (možná důležijší než usvědčení samotných organizátorů).

 

Trochu mě zaráží, že řadíte paní Buzkovou mezi úspěšné političky. Dost mi mě zajímalo, čím si tuto pověst u Vás vysloužila (svým ministrováním asi těžko, nebo?)

 

Tohle podepisuji

Tohle podepisuji. Od A az do Z.

Také se připojuji

Také se připojuji k prvnímu odstavci ... jak výstižné!

Souhlasím

Souhlasím.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah