Úřednická šlechta: Trestní odpovědnost, víc peněz a definitiva

Bude mít část státních úředníků při nakládání s veřejnými prostředky stejnou odpovědnost jako například insolvenční správci?

Politika
Kateřina Menzelová | 23.02.2012

Vláda minulý týden vykročila k přípravě nového klíčového zákona o úřednících. Co si od něj slibuje? Podle premiéra Petra Nečase zvýšení kvality veřejné správy, její profesionalizaci a odpolitizování a také „zajištění prostupnosti mezi státní správou a samosprávou“. A co boj proti korupci? Proč o něm Nečas v souvislosti s touto normou nehovoří? Zákon o úřednících veřejné správy by přitom mohl být na tomto bitevním poli účinnějším nástrojem než nedávno přijatá novela zákona o veřejných zakázkách. O co jde?

Představme si situaci: vznikla škoda a následně byla vyčíslena. Pokud se pohybujeme v soukromé sféře a viníkem je statutární orgán, například člen představenstva, musí vlastníkovi újmu nahradit a počítat s tím, že může stanout před soudem. Ve veřejné sféře, vycházíme-li z dosavadní zaběhnuté praxe, se nestane nic. Důvodem je odlišný přístup k odpovědnosti. Přísněji by mohl odpovědnost státních úředníků upravovat nový zákon, na němž začalo pracovat ministerstvo vnitra.

Co je v tezích

Podle tezí schválených vládou budou v zákoně nově upraveny pravomoci úředníků, bude zajištěna jejich větší právní ochrana a nebude jim hrozit propouštění při výměně ministrů. „V případě, že úředník neporuší povinnosti úředníka definované tímto zákonem, nelze jej odvolat včetně nemožnosti ukončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn,“ píše se ve schválených bodech.

Mělo by také nastat odpolitizování státních úřadů. Zákon určí, která místa obsadí kariérní úředníci a jež připadnou politikům. „Odpolitizování veřejné správy již nebude řešeno zřízením funkce ředitele úřadu ministerstva, ale vytvořením hranice a veřejně známou definicí mezi posty, které budou obsazeny kariérními úředníky a které budou obsazeny na základě politické nominace,“ popsal změny premiér Nečas. O posílení odpovědnosti úředníků nepadlo zatím ani slovo.

Správce rozpočtu často ani pořádně nezná detaily každé finanční operace, jen dodržuje čistě formální postupJedním z podkladů pro přípravu zákona je Analýza aktuálního stavu veřejné správy, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici. Řeší primárně tři zásadní oblasti: optimalizaci veřejné správy, její financování a modernizaci. Materiál jen okrajově a pouze v teoretické rovině zmiňuje opatření, které by mělo být v připravovaném zákoně jedno z klíčových – explicitněji stanovená odpovědnost úředníků při nakládání s veřejnými prostředky.

„Dnes musí příkazce operace podepsat, že finanční operaci prověřil z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. V podstatě jde ale jen o formalitu,“ říká poslanec Roman Sklenák (ČSSD), předseda podvýboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. A dodává: „Správce rozpočtu často ani pořádně nezná detaily každé finanční operace. I on dodržuje čistě formální postup.“

Modelový příklad

A důsledky? Uveďme jako modelový příklad kauzu z nedávné doby – projekt, na němž se měl vedle veřejného podílet i soukromý sektor (PPP – public private partnership) v Ústřední vojenské nemocnici v Praze–Střešovicích. PPP projekt, jenž se nikdy neuskuteční, vyšel daňové poplatníky na 187 milionů korun. Tuto částku stát vyplatil za poradenské služby a jako odstupné soukromému partnerovi za to, že nemocnice spolupráci ukončila.

V českých podmínkách svalují odpovědní vinu jeden na druhého, kryjí se posudky znalců a názory poradců či argumentují kolektivním rozhodováním, které trestat nelzePřipomeňme, že návrh koncesní smlouvy předložilo ministerstvo obrany vedené Martinem Bartákem a schválil kabinet Jana Fischera 24. května 2010 – těsně před sněmovními volbami. Nabídka vítězného konsorcia Prague Military Hospital Concession byla ve finále posuzovaná jako jediná. Cena kontraktu na 25 let vzrostla na víc než 6,4 miliardy korun. Původní odhady přitom byly necelých 1,3 miliardy korun.

Koncem listopadu loňského roku předložil ministr obrany Alexandr Vondra sněmovnímu kontrolnímu výboru harmonogram vývoje střešovického projektu s uvedením konkrétních lidi, kteří za něj nesli v danou chvíli odpovědnost. Čekáte potrestání viníků? Ani omylem! A důvod? V českých podmínkách svalují odpovědní vinu jeden na druhého, kryjí se posudky znalců a názory poradců či argumentují kolektivním rozhodováním, které trestat nelze.

Je tu však ještě jeden rozměr odpovědnosti – korupce. Úředníci dnes slepě plní vůli nadřízených či lobbistů. „Měl by být určen vždy někdo odpovědný, kdo ručí za to, že veřejné prostředky byly vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně. Pokud se přijde na to, že tomu tak nebylo, měl by nést odpovědnost. Nebránil bych se tomu, aby takové jednání bylo trestným činem,“ konstatuje poslanec Sklenák.

Chybí trest

Nynější úpravu odpovědnosti státních úředníků při vynakládání veřejných prostředků nepovažuje za optimální ani Karolína Peake, vicepremiérka za Věci veřejné a předsedkyně vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. „I dnes mají úředníci dle paragrafu o správě cizího majetku trestní odpovědnost, ale je pravdou, že v praxi jsme za poslední léta nebyli svědky nějakých postihů. Co se nám začalo dařit, je i na základě auditů, které byly provedeny například na ministerstvu vnitra za Radka Johna, zjistit konkrétní pochybení i nekalosti, které trvaly nebo byly prováděny v minulosti. A je pravdou, že potřebujeme, aby odpovědní lidé byli nuceni nahradit způsobené škody a být příslušně potrestáni,“ tvrdí Peake.

Zobrazit diskusi
Reakcí:1

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Další dějství jedné frašky

Je třeba připomenout, že zákon o státní službě zde již dávno máme, byl schválen a dosud se nedočkal účinnosti, protože ta se již deset let odkládá, prý kvůli úsporám. Netvrdím, že se jedná o ideální normu, nicméně zásadní problémy řeší uspokojivě a napomohla by přinejmenším odpolitizování státní správy, a to hned a ne až za tři roky nebo spíše na svatého Dyndy. Pan Nečas volí metodu chytré horákyně. Když veřejnost nevěřícně kroutí hlavou nad neustále se zhoršující situací (poměrně dobře popsanou v článku), nelze navtrdo říci, že tento stav politické reprezentaci přesně vyhovuje a do budoucna se plánuje maximálně jeho vylepšení (rozuměj ještě větší chaos a zlodějina). Proto získejme ty drahé tři roky a v jejich průběhu se opět něco stane, nejspíš to, že až bude zákon napsán a téměř schválen, přijde opět nějaký chytrolín, prohlásí, že je vše špatně a začne připravovat nový, kvalitativně lepší a více systémový návrh. A krást se může vesele dál. Mám malý, konstrutivní a nenákladný návrh. Udělat z poslanecké sněmovny a Strakovy akademie basu a osazenstvo zavřít na jedno volební období se vším všudy. To by se nám ulevilo.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah