Pokud hlavy nevychladnou, v ODS „bitva vzplála“

Strana, jež sloužila jako spolehlivý výtah k moci, se možná narodila pro jinou dobu. Je-li tomu tak, neoživí ji už ani „návrat ke kořenům“.

Politika
Petr Nováček | 02.03.2013

Je to jakási obdoba narodnického „vchodit v narod“. ODS teče do bot, ztrácí příznivce i členy, a tak si její předseda Petr Nečas vyhradil pět týdnů na výjezdy do regionů, aby rozptýlil skepsi stranických řad. Opravdu není bezdůvodná! Po loňských říjnových volbách byla ODS vypuzena ze všech 13 krajských vlád (Praha je výjimka, tam se volilo už v roce 2010). Ve volbách senátních, jež se konaly souběžně s krajskými, obhájila jen čtyři mandáty a dopracovala to k nejméně početnému senátorskému klubu, jaký v horní komoře od jejího ustavení v roce 1996 měla.

Pokud se ODS nesebere, hrozí jí napřesrok porážka i v komunálních volbách. Mnozí její v minulosti úspěšní starostové a primátoři jsou znechuceni nemastnou neslanou politikou strany a zdráhají se za ni napřesrok znovu kandidovat. „Najmout si“ na komunální kandidátky vážené osobnosti bez stranické legitimace také nebude schůdné, poněvadž ty se od ODS odtáhly, a dokonce se mezi nimi ani nenašel zájemce o prestižní kandidaturu na Hrad.

Kdyby za neúspěchy ODS mohl jenom Petr Nečas a jeho vedení, spravil by to jeden mimořádný volební kongres, pokud by samozřejmě sehnal za Nečase přijatelnou náhradu. Potíž je v tom, že Nečas je jen vrcholkem stranické pyramidy, jejíž základna je rovněž „staticky narušená“.

Nečas je jen vrcholkem stranické pyramidy, jejíž základna je rovněž „staticky narušená“V oblastních (okresních) organizacích a v místních sdruženích ODS dál řádí „velrybáři“, přesouvající se se skupinami členů strany ze sdružení do sdružení, v nichž pak získávají převahu a instalují jejich nová vedení podle svého gusta a potřeb.

S „velrybařením“ jde obvykle ruku v ruce posilování konkrétních klientelistických vazeb, někdy vysloveně kmotrovských struktur, snažících se úkolovat politiky. Na listopadovém kongresu ODS někteří delegáti mezi čtyřma očima tvrdili, se dva „téměř kmotři“ právě propracovali až do nejužšího vedení strany, což se až dosud nikomu z této „čeledi“ nepodařilo.

Řízení z Prahy se nevyplácí

Vraťme se ale k Nečasovým exkurzím do regionů. Zahájil je v pondělí 18. února v Nymburce, kde se setkal s podnikateli a některými členy ODS, v pátek 22. února jednal v Plzni a následující pondělí si pohovořil se zástupci Hospodářské komory a se členy ODS v pardubickém čtyřhvězdičkovém hotelu Euro. V první březnový den následovala návštěva Vysočiny, spojená s výjezdním zasedáním výkonné rady 28. února v Jihlavě.

Za časů Václava Klause to ostatně bývalo běžné, že výkonná rada cestovala po republice. A nejen to! Před či po jejím rokování se předseda a místopředsedové strany rozjížděli po příslušném regionu na setkání s členskou základnou, místními podnikateli a jinými vlivnými lidmi a také na mítinky s občany. (Tehdy totiž ODS tvrdila, že je ne podnikatelskou a živnostenskou, ale „lidovou“ stranou, což po neempaticky reformní kúře Nečasovy vlády už může jen těžko.)

Dnešní ODS má sice místopředsedu pro vnitrostranické záležitosti – Martina Kubu, ale nevypadá to na to, že by byl Nečasovým superloajálním okemBylo to zajisté namáhavější, než odsedět si pár hodin v zasedačce stranické centrály na pražské Pankráci, kde se nejvyšší orgán ODS mezi kongresy scházíval v minulých letech, ale bylo to efektivní. O místních problémech se Klausovo vedení ODS dovídalo z bezprostředních kontaktů a ne zprostředkovaně a často opožděně, jako Petr Nečas řídící stranu víceméně jen z Prahy.

Nečas nadto nemá (a stejně ho neměl Mirek Topolánek) nějakého toho Petra Čermáka. Kdo že to byl? Vzděláním lékař-hygienik a v „rozjezdové“ fázi ODS jeden z jejích místopředsedů, jenž měl na starosti kontakt s členskou základnou. Petr Čermák „ódéesku“ neustále – aby se tak řeklo – objížděl, „stavěl do latě“ nezbedná vedení oblastních či místních sdružení a o vnitrostranické situaci informoval Václava Klause, jenž tak měl i z premiérské kanceláře ve Strakově akademii podrobný vhled do stranických útrob. Dnešní ODS má sice také místopředsedu pro vnitrostranické záležitosti – Martina Kubu, ale nevypadá to, že by byl Nečasovým superloajálním okem, jako býval blahé paměti Čermák Klausovi.

„Standardní“ reakce

I těch zatím jen několik Nečasových zájezdů do regionů zdá se přinášet pro ODS jistý užitek. V Plzni, Nymburce i Pardubicích došlo na bouřlivou diskusi a Nečasovi prý účastníci těchto setkání „dávali solidně naostřený nůž na krk“. Unisono zaznívaly stesky na špatnou komunikaci uvnitř ODS, na chybějící osobnosti, na málo rázné premiérovo vystupování a na absenci jednoduchých, srozumitelných, s programem ODS souznějících hesel, s nimiž by mohla jít strana s nadějí do příštích voleb.

Ačkoli jde o interní stranická setkání, dost se z nich vyneslo na to, aby bylo obtížné věřit zástupci mediální sekce ODS Jiřímu Sochorovi jeho následující vysvětlení: „Určitě to není reakce na kritiku. Jde o standardní výjezdy předsedy strany do regionů. To se děje každý rok. Jen se o nich ne vždy píše, protože o nich nevědí média.“

Asi to tedy byla „standardní“ (to je to oblíbené slovo v ODS!) reakce na nedávno zveřejněných, hrozivých toliko 12 procent preferencí podle CVVM a 14 podle STEM pro Nečasovu stranu, kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny. Případně také reakce na to, že by „modrá ptáčata“ přeskočila „topka“, kterou mají opravdu, ale opravdu velmi nerada, a na záda by jim ulehla KSČM, což jim také asi není dvakrát příjemné.

Skrýt diskusi

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

RE

Potvrzeno: Novinářské spekulace o neprůhledném financování nepravdivé!

 

Věci veřejné byly v poslední době vystaveny nové sérii útoků na stranu jako celek i na její jednotlivé představitele Investigativní pořady České televize a televize Nova se na základě toho snažily vzbudit dojem, že financování VV bylo neprůhledné. Městský soud v Praze ovšem rozhodnutím ze 14.2. 2013 zrušil usnesení Police ČR o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu VV.

 

V kampani proti nám bylo využito i to, že Věcem veřejným Policie ČR obstavila účet v souvislosti se současným vyšetřováním jednoho z bývalých sponzorů Věcí veřejných. Šlo o nesmyslné konstrukce, pro jejichž dokazování neváhali reportéři použít zfalšované dokumenty“, dodává Vít Bárta, předseda strany.

 

„Že novinářské spekulace byly nepravdivé, dokazuje i rozhodnutí Městského soudu v Praze ze 14.2.2013, který vyhověl naší stížnosti a zrušil usnesení Policie ČR o zajištění finančních prostředků na našem bankovním účtu“, říká Bárta a pokračuje s tím, že rozhodnutí Městského soudu VV samozřejmě vítají.

 

Dále jsme podali jsme stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na pořad televize Nova „Na vlastní oči“. „Bráníme se tak snaze reportéra Kroupy využívat tento pořad k šíření naprosto nepravdivých informací o Věcech veřejných s pomocí zfalšovaných dokumentů, přestože si mohl ověřit, že jde o podvrh“, říká Petra Quittová.

 

Po dohodě s právními zástupci činíme další kroky, které jasně ukáží, že reportér Kroupa lhal s cílem dosáhnout jediného: poškodit Věci veřejné a její jednotlivé členy“, dodává 1. místopředsedkyně VV Quittová.

 

"Rozhodnutí Městského soudu, že Policie musí zrušit neoprávněné obstavení našeho účtu vítám, chápu ho jako satisfakci a stvrzení, že hospodaření a účty VV jsou plně v souladu se zákony ČR. Stali jsme se obětí spekulace. Očekávám, že po rozhodnutí soudu, napravených krocích Policie bude následovat chlapská omluva od Janka Kroupy, který neoprávněným manipulativním spekulacím značně přispěl", komentuje situaci místopředseda strany Bábák.

O PRAVÝCH ÚKONECH KAJÍCNÍKA

 aneb NEČAS BUĎTO PŘEDSTÍRÁ PŘED NĚMCI LÍTOST ANEBO PŘED ČECHY SKRÝVÁ BLAHOVůLI K REALIZACI KOSOVSKÉHO SCÉNÁŘE V POHRANIČÍ

Nečas, vyjadřující současně s LÍTOSTÍ nad poválečným odsunem Němců zároveň i ODMÍTNUTÍ ZADOSTIUČINĚNÍ v podobě majetkových aj. restitucí německého živlu v českém pohraničí, se dopouští kontradikce podobně jako Schwarzenberg, který tvrdí, že z jeho morálního odsudku odsunu Němců prý neplyne, že by tím rovněž nutně projevil i vůli napravit jím shledané bezpráví - měnit nespravedlivé poválečné uspořádání. § Je-li totiž Nečasova lítost nepředstíraná, musí být nutně komponentou celku autentického postoje kajícího se z nepravostí, tj. je nutně spojena s uznáním viny na nepravostech - SEBEOBŽALOBOU - a ZADOSTIUČINĚNÍM. Bez koexistence všech těchto tří komponent nelze kající postoj uznat. § Nečasovo odmítnutí ZADOSTIUČINĚNÍ je tedy nutným popřením celku postoje kajícníka a devalvuje tedy nutně i jeho projev LÍTOSTI jakožto falešný. § ZADOSTUČINĚNÍM se rozumí i náprava poměrů, například: navrácení ukradených věcí, vrácení občanství těm, kterým bylo neprávem odňato, očištění zhanobených etc. etc. § Jest otázkou, koho tedy Nečas klame více: falešnou lítostí klame Němce či (Havlovsko-Zieleniecovským) pokoutním otevíráním cesty k zadostiučinění - změně poválečných poměrů - klame Čechy? § Při vší úctě k nejlepšímu premiérovi České republiky lze s úspěchem pochybovat, že by untermensch přelstil übermensche. Podle všeho je tento jeho státnický akt rovněž domluveným divadelním aktem přispívajícím k demoralizaci a dobrovolnému ujařmení českého národa.

fundamentální hesla ODS

Ve svých počátcích byla ODS jasně profilovaná, čitelná pravicová strana s fundamentálním heslem: "nízké daně a levný stát". Proti tomu se nedalo nic namítat. V poslední době ODS přešla na jiné "fundamentální" heslo, které je pro ni charakteristické:  "Kdo umí, krade. Kdo neumí,čumí". A podle toho to tak vypadá. Už je načase, aby přišla nějaká změna, každá vláda bude lepší, než ta současná. Ale nezávidím těm, kdo přijdou po téhle vládě Pat-Matů a zlodějů, budou toho muset hodně napravovat..

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah